Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သူ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဦးေရ တုိးပြားလာေသာေၾကာင့္ ကာစီကြန္းဘဏ္ (Karsikorn Bank) က ျမန္မာဘာသာျဖင့္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ အလုိအေလ်ာက္ ေငြထုတ္ ယူႏုိင္ေသာစက္ (ATM-Automated Teller Machine) အလုံးေပါင္း ၁၀၀ ထုတ္လုပ္ လုိက္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္ သတင္းစာက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အလုပ္အကုိင္ လုပ္ကုိင္သူ ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ားဆုံး ေနထုိင္ရာ ဆတ္မတ္ဆတ္ခြန္ ျပည္နယ္၊ ေမာင္ခရုိင္ရွိ ATM စက္မ်ား၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။  က်န္ရွိေသာ ATM စက္မ်ားမွာ Phetchaburi၊ Prachuap Khiri Khan၊ Ranong ႏွင့္ Trat ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ထားရွိေၾကာင္း K Bank ၏ စီနီယာ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဝီရာဝတ္ပန္သာဝမ္ကြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အလုပ္ ခန္႔အပ္ထားသူ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အလုပ္သမားမ်ား လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေငြထုတ္ယူႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ပါ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ATM စက္မ်ား ထုတ္လုပ္ေပးရန္ အဆုိျပဳခဲ့ၾကသည္။

K Bank သည္ ျမန္မာဘာသာ ပါဝင္သည့္ ATM စက္မ်ားကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းက ဆတ္မတ္ဆတ္ခြန္ ျပည္နယ္အတြက္ စတင္ ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့သည္။ "ျမန္မာဘာသာနဲ႔ အသုံးျပဳလုိ႔ ရတဲ့ ATM စက္ေတြ စတင္ မိတ္ဆက္ လုိက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာ Customer ေတြ ATM စက္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေငြအေျပာင္းအလဲ လုပ္တာ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ ခဲ့တာကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ဘဏ္မွာ ေငြစုတာတုိ႔၊ ေငြထုတ္တာတုိ႔၊ ေငြလႊဲတာတုိ႔ အဲဒါေတြကုိ အဓိက လုပ္ၾကတာပါ" ဟု မစၥတာ ဝီရာဝတ္ပန္သာဝမ္ကြန္းက ေျပာၾကားသည္။

K Bank သည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအုိ အစရွိသည့္ ဘာသာ စကားမ်ားျဖင့္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ATM ဝန္ေဆာင္မႈစက္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ရန္လည္း စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ဘဏ္ Customer မ်ား၏ Demand ေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ ထားရွိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ K Bank အေနျဖင့္ အဓိက Customer မ်ားျဖစ္ေသာ ထုိင္းျပည္သူမ်ားကုိသာ ဦးစားေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ATM စက္၏ ဖန္သားျပင္တြင္ ဘာသာ စကားမ်ိဳးစုံ ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းလူမ်ိဳး Customer မ်ား အေနျဖင့္ ရႈတ္ေထြးမႈ၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မႈတုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။

လတ္တေလာ အေနအထားတြင္ KBank အေနျဖင့္ ျမန္မာ Customer မ်ားအတြက္ ေငြေခ်းသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တုိးခ်ဲ႕ေပးရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ Demand ေလ်ာ့နည္းမႈႏွင့္ အရဲစြန္႔ရမႈတုိ႔ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ဝီရာဝတ္ပန္သာဝမ္ကြန္းက ေျပာၾကားသည္။ KBank သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းလုံးသုိ႔ ATM စက္ အလုံးေပါင္း ၇၅၀၀ ထုတ္လုပ္ထားၿပီ ျဖစ္ၿပီး ထုိစက္မ်ားတြင္ ထုိင္း၊ အဂၤလိပ္၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္ အစရွိသည့္ ဘာသာစကား ေလးမ်ိဳးကုိ အဓိက အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

Bangkok Post သတင္းစာမွ သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရး ေလာကမွ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး သမားႀကီးမ်ားထဲတြင္ စုိင္းအုိက္ေပါင္ဝ္လည္း တစ္ဦး အပါအဝင္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ၎သည္ ယခုႏွစ္ ကုန္ပုိင္းခန္႔တြင္ က်င္းပရန္ ရွိသည့္ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ထားသူလည္း ျဖစ္သည္။

ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္ဝ္သည္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ သူ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီသည္ လာမည့္ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ မဲဆႏၵရွင္ အမ်ားစု၏ အားေပး ေထာက္ခံမႈကုိ ရလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္လ်က္ ရွိသည္။ အသစ္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာ ရရွိႏုိင္လိမ့္မည္ ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္ ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္ဝ္ တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄ ႏွစ္ အၾကာတြင္ ႏုိင္ငံေရး ေလာကထဲသုိ႔ ျပန္လည္ေျခခ်ၿပီး ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) ကုိ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အတုအေယာင္မွ်သာ ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ တည္တံ့ေရးကုိသာ ဦးတည္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အတုိက္အခံ အမ်ားစုက ေဝဖန္ ရႈတ္ခ်ထားသည့္တုိင္ SNDP ပါတီသည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ထားရွိရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္ဝ္က ေျပာၾကားသည္။ "အစုိးရက လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမယ္လုိ႔ ေၾကညာထားတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယုံၾကည္မႈ ရွိသလုိ ေမွ်ာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္" ဟု ၎က AFP သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ "ေၾကညာထားတဲ့ အတုိင္း ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အာမ မခံႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတာ့ ရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ စီစဥ္ေနတာပါ" ဟုလည္း ဆက္လက္ ေျပာသည္။

SNDP ပါတီကုိ က်ားျဖဴပါတီဟု လူအေတာ္မ်ားမ်ားက သိၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပုိင္း အျခားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ား နည္းတူ ကိုယ္ပုိင္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာမည့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ ေျခာက္သန္းခန္႔ ရွိရာ လူဦးေရ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔က မိမိတုိ႔ကုိ အားေပး ေထာက္ခံၾကသည္ဟု SNDP က ယုံၾကည္ေနသည္။

ကာလၾကာရွည္စြာ တင္းမာမႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ခဲ့ၿပီး မတူညီေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု အုပ္စုမ်ား အၾကား ခြဲထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ဒုတိယေျမာက္ လူဦးေရအမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမွာ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ၿပီး သန္း ၃၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။

ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္ဝ္သည္ ယခင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံး ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီပါတီ (SNLD)၏ စီနီယာ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္လ္ ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က ျပည္လုံးကၽြတ္ အတုိင္းအတာျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္တုိင္ စစ္အစုိးရက မည္သည့္အခါကမွ် အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ တာ ကာလအတြင္း ၁၄ ႏွစ္ခန္႔ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ယခု ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း သူမအေနျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရွိမည္မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျပစ္ဒဏ္ခံေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စစ္အစုိးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္လုိပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရသည့္ အျခားေသာ ပါတီဝင္မ်ားကုိ ထုတ္ပယ္ရမည္ျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ဖန္တီး လုိက္ေသာ ေရွ႕မတုိးသာ၊ ေနာက္မဆုတ္သာ ဖိအားေပး အေျခအေနေၾကာင့္ NLD သည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ တရားဝင္ ပါတီအျဖစ္မွ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ရသည္။

ယခု ၂၀၁၀ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသစ္တြင္ NLD မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ SNDP အေနျဖင့္ စစ္အစုိးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

"၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက NLD ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အခုေတာ့ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီ (USDP)က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကံ႕ဖြံ႕ဟာ အင္အားႀကီးပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္လုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲသာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိမယ္ဆုိရင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မဲအမ်ားဆုံးနဲ႔ အႏုိင္ရမွာပါ" ဟု ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္ဝ္က ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိေအာင္ ဖိအားေပးဖန္တီးထားမႈ ရွိထားသည့္တုိင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာမည့္ လႊတ္ေတာ္ႀကီးမ်ားက ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံတစ္ခုကုိ ထူေထာင္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆုိသည္။

"လက္ရွိအခ်ိန္မွာ စစ္တပ္က တုိင္းျပည္ကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ (၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း) အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထင္တယ္။ အနာဂတ္ကာလမွာဆုိရင္ စစ္ဘက္မဟုတ္တဲ့ အရပ္သား ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမွာ ပါဝင္လာေတာ့မွာပါ။ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရတာဟာ ဘာမွမရတာထက္ စာရင္ ပုိမေကာင္းဘူးလား" ဟု ၎က စစ္ဘက္ႏွင့္အရပ္ဘက္ အာဏာ ခြဲေဝမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏႈိင္းယွဥ္ ေျပာဆုိသည္။

ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္ဝ္သည္ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ႏုိင္ငံေရး စည္းေဘာင္အတြင္းမွ ေန၍ စစ္အစုိးရႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ အထိ အမ်ိဳးသားညီလာခံ တက္ေရာက္ခဲ့သည္မ်ား ရွိသလုိ မတက္ေရာက္ဘဲ ေနခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး အလုပ္မ်ားမွ အနားယူခဲ့သည္။

SNLD ပါတီဝင္ေဟာင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္ဝ္၏ SNDP ပါတီသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံမႈကုိ ေရွာင္ရွားၿပီး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ရရွိႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း က်င့္သုံးလ်က္ ရွိသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ဒီမုိကေရစီမ်ိဳး မလုိခ်င္ပါဘူး။ ေကာင္းတာက တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျဖည္ျဖည္းခ်င္းသြားတာပါပဲ" ဟု ၎က ေျပာသည္။ SNDP သည္ စစ္အစုိးရႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရႊျပည္ေအးဝါဒမ်ိဳး လက္ကုိင္ထားေသာ္လည္း အျခားပါတီမ်ားနည္းတူပင္ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈ ဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ အေၾကာင္းမွာ အစိုးရက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လအတြင္း ကယားျပည္နယ္သုိ႔ ပါတီဝင္မ်ား သြားေရာက္မႈ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ခံခဲ့မႈအေပၚ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန္ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားရုံး စုိက္ရာ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားမည္ဟု SNDP က ဆုိသည္။

ေတာင္ေပၚသား တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္ဝ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ စီးပြားေရးအတြက္ လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရးသည္သာ အခရာ အက်ဆုံး ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ယုံၾကည္ထားသည္။ စစ္အစုိးရက အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၎ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ား လက္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးေနသည္ဟု ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္တင္ေဝဖန္ၾကသည္။ ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္ဝ္က မ်ားစြာ ပြင့္လင္းမႈရွိၿပီး ေဈးကြက္ေမာင္းႏွင္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္မ်ိဳးကုိ ဖန္တီးလုိသည္။

"စီးပြားေရးမွာ ေဆြမ်ိဳး ေကာင္းစားေရး မ်ိဳးမရွိသင့္ပါဘူး။ သာတူညီမွ်နဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသာ ရွိသင့္ပါတယ္" ဟု ဆုိသည္။

AFP သတင္းဌာန၏ သတင္းေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 11th August 2010

ယခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း ဝန္ႀကီးမ်ား၏ သမီး သံုးဦး ပါဝင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သား ပါတီသည္ ၎ပါတီဝင္မ်ား အေပၚ လံုၿခံဳေရးအရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေျခာက္လွန္႔မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ အဂၤါေန႔က တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသုေဝက ေျပာၾကားရာတြင္ အထူး သတင္းတပ္ဖြဲ႕ (SB) မွ ရဲမ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အိမ္မ်ားသို႔ လာေရာက္၍ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ႏွင့္ ဓာတ္ပံုႏွစ္ပံု ေတာင္းေၾကာင္း ဆိုသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီကိစၥကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို တိုင္စာ ပို႔ထားပါတယ္။ ဒါဟာ လူေတြကို ေၾကာက္ေအာင္ ေျခာက္လွန္႔တာပါပဲ။ တခ်ဳိ႕ ပါတီဝင္ေတြ စိုးရိမ္ၿပီးေတာင္ ပါတီက ထြက္သြားႏိုင္ပါတယ္" ဟု ဦးသုေဝက ေျပာသည္။

ပါတီက ေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီမွ ေကာ္မရွင္သို႔ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀၀၀ စာရင္းကို ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုစာရင္းကို ေကာ္မရွင္က ေထာက္လွမ္းေရးသို႔ ေပးခဲ့ပံု ရေၾကာင္း ဆိုရသည္။

"သူတို႔က ပါတီေတြကို ႀကီးမလာေစခ်င္ဘူးလို႔ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူလို႔ ရပါတယ္" ဟု အသက္ ၇၈ ႏွစ္ရွိ ဦးသုေဝက ေျပာသည္။ ၎၏ ပါတီသည္ ပါတီဝင္ အင္အား ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား၏ သမီးမ်ားျဖစ္ေသာ ျမသန္းသန္းႏုႏွင့္ ေနရီဗေဆြတို႔ ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း၏ သမီးျဖစ္သူ ခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္းလည္း ပါဝင္သည္။

၎တို႔၏ ပါတီမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳထားေသာ ပါတီ ၄၀ ေက်ာ္ အနက္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ကို ယေန႔တုိင္ ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေပ။

အထိန္းသိမ္း ခံထားရေသာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေ