Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၁.၁၁.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ေျမသိမ္းသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက အကာအကြယ္ေပးထား
  1. ဗပာုိဘဏ္သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ရေရး လႊတ္ေတာ္သို႔တင္မည္

ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. ရခိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ဒုတိယေျမာက္အသိေပးေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္
  2. ဧရာဝတီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးအား စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္း
  3. တရားစီရင္ေရးက႑ အဂတိကင္း၍ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေကာ္မတီႏွင့္ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

******************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ေျမသိမ္းသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက အကာအကြယ္ေပးထား

လက္ရွိျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ ယင္းသိမ္းဆည္းသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ မ်ားက ဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္၍ အကာအကြယ္ေပးထားေၾကာင္း လယ္ယာေျမစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရ သည္။

“လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈေတြမွာ ဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္ၿပီး သိမ္းတဲ့ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးကသူေတြရယ္၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရယ္ကို အာဏာ ပိုင္ေတြက အကာကြယ္ေပးထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အရင္တုန္းက စက္႐ံု တည္ေဆာက္မႈမရွိခဲ့ဘဲနဲ႔ လက္ဆင့္ကမ္းေရာင္းခ်ထားတဲ့ေျမကြက္ေတြမွာလည္း အေယာင္ျပျခံခတ္တာတို႔၊ အုတ္တံတိုင္းကာတာတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေျမကစားေနပါတယ္။ ဒါကို အာဏာပိုင္ေတြက သိေပမယ့္ မသိက်ိဳးကြ်ံ ျပဳေနပါ တယ္” ပာု ၎က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

ထိုသို႔ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက အကာအကြယ္ေပးထားမႈအေပၚ လယ္ယာေျမစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ဥပေဒအရ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လယ္ယာ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၊ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာန၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ရဲတပ္ရင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအခ်ိဳ႕ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈေတြမွာပါဝင္တဲ့သူေတြမွာ ဥပေဒနဲ႔မညီညႊတ္တဲ့သူေတြကို ေကာ္မရွင္က ေဖာ္ထုတ္အေရးယူသြားေတာ့မွာပါ။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း အမွန္တကယ္စက္႐ံုမတည္ေဆာက္ရင္ လယ္ယာေျမေတြကို လယ္သမားေတြကို ျပန္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ လယ္မဲ့၊ ယာမဲ့ ေတာင္သူေတြရဲ႕ဘဝကို ကယ္တင္ေပးဖို႔အတြက္ အကုန္လံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ပာု ေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

                ၂၀၀၉ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခ့ဲသည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား အတိအက်မထြက္ရွိေသးသည့္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုး၌ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအေပၚ ေတာင္သူမ်ားက ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

YC

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဗပာုိဘဏ္သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ရေရး လႊတ္ေတာ္သို႔တင္မည္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဗပာုိဘဏ္မွသီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရးကိစၥရပ္အား လက္ရွိက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗပာုိဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ဗပာုိဘဏ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေငြေၾကးကိစၥေတြကို စီမံခန္႔ခြဲရာမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေအာင္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပသြားမွာပါ။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဘဏ္မ်ားနဲ႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ဗပာုိဘဏ္ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲဖို႔အတြက္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ”ပာု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗပာုိဘဏ္သည္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေငြေရး၊ ေၾကးေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မၾကာမီကာလအတြင္း ဗပာုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွစ္ဦးကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗပာိုဘဏ္ကိုသီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဥကၠ႒တစ္ဦးႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ႏွစ္ဦးတို႔ကိုခန္႔ထား၍ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳေရးကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကထံသုိ႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

                YC

  ******************************

ႏုိင္ငံေရးသတင္း

ရခိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ဒုတိယေျမာက္အသိေပးေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္(၂/၂၀၁၂)ကို ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ အသိေပးထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားလာေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ၂၀၁၂ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္မွစ၍ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္အထိ ေသဆုံးသူ ၈၉ ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူ ၁၃၆ ဦး၊ မီးေလာင္ပ်က္စီးသည့္လူေနအိမ္ ၅၃၅၁ လုံးႏွင့္ လူဦးေရ ၃၂၂၃၁ ဦးအုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ပဋိပကၡမ်ားသည္ သာမန္ဆူပူလႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွ လက္နက္ကုိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အေျခအေနသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိပင္ လက္နက္ငယ္မ်ားကိုင္ေဆာင္၍ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ အသံုးျပဳေသာ လက္နက္ငယ္ ၁၈၀ကို  သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိသျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ အခ်ိန္ကုိက္ပူးေပါင္းလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ားေတြ႕ရွိရသည့္အျပင္၊ အခ်ိဳ႕ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ မႈရွိေၾကာင္း၊ ယင္းပဋိပကၡေျဖရွင္းရာတြင္ ႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိေရြးခ်ယ္၍ ဥပေဒႏႇင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေျဖရွင္းသြားၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယခု ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္က်က္သေရကုိ မညႇဳိးႏြမ္းေစေရးအတြက္ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေစလုိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယင္းပဋိပကၡ၏ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားေနသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည့္အတြက္ ၎တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာအေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္(၁/၂၀၁၂)ကို ေအာက္တိုဘာလ(၂၅)ရက္ ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

                YC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဧရာဝတီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးအား စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္း

              ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းတို႔က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အား ေတာင္းပန္ခဲ့သည့္အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ၎ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းအဆိုကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

                ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လႊတ္ေတာ္အားေတာင္းပန္မႈမွာ ဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးပံု တစ္ပံုမွ အဆိုအား႐ုတ္သိမ္းရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္မွလက္ခံခဲ့သျဖင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ေသာအဆိုကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

                “ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ဝန္ႀကီးက သူတို႕ကိုစြပ္စြဲျပစ္တင္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူမွားပါတယ္ဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ကိုဒီလို လုပ္ရပ္မ်ိဳး မျဖစ္ေတာ့ပါဘူးလို႔လည္း ကတိေပးသြားပါတယ္။ ဒီေတာင္းပန္မႈအေပၚမွာလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဝန္ႀကီးေတြကိုသတိေပးထားတယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္တာကို ျပန္႐ုတ္သိမ္းလိုက္တာပါ”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

                ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀ