Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၁.၁၁.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ေျမသိမ္းသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက အကာအကြယ္ေပးထား
  1. ဗပာုိဘဏ္သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ရေရး လႊတ္ေတာ္သို႔တင္မည္

ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. ရခိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ဒုတိယေျမာက္အသိေပးေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္
  2. ဧရာဝတီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးအား စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္း
  3. တရားစီရင္ေရးက႑ အဂတိကင္း၍ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေကာ္မတီႏွင့္ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

******************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ေျမသိမ္းသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက အကာအကြယ္ေပးထား

လက္ရွိျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ ယင္းသိမ္းဆည္းသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ မ်ားက ဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္၍ အကာအကြယ္ေပးထားေၾကာင္း လယ္ယာေျမစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရ သည္။

“လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈေတြမွာ ဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္ၿပီး သိမ္းတဲ့ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးကသူေတြရယ္၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရယ္ကို အာဏာ ပိုင္ေတြက အကာကြယ္ေပးထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အရင္တုန္းက စက္႐ံု တည္ေဆာက္မႈမရွိခဲ့ဘဲနဲ႔ လက္ဆင့္ကမ္းေရာင္းခ်ထားတဲ့ေျမကြက္ေတြမွာလည္း အေယာင္ျပျခံခတ္တာတို႔၊ အုတ္တံတိုင္းကာတာတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေျမကစားေနပါတယ္။ ဒါကို အာဏာပိုင္ေတြက သိေပမယ့္ မသိက်ိဳးကြ်ံ ျပဳေနပါ တယ္” ပာု ၎က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

ထိုသို႔ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းသူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက အကာအကြယ္ေပးထားမႈအေပၚ လယ္ယာေျမစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ဥပေဒအရ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လယ္ယာ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၊ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာန၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ရဲတပ္ရင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအခ်ိဳ႕ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈေတြမွာပါဝင္တဲ့သူေတြမွာ ဥပေဒနဲ႔မညီညႊတ္တဲ့သူေတြကို ေကာ္မရွင္က ေဖာ္ထုတ္အေရးယူသြားေတာ့မွာပါ။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း အမွန္တကယ္စက္႐ံုမတည္ေဆာက္ရင္ လယ္ယာေျမေတြကို လယ္သမားေတြကို ျပန္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ လယ္မဲ့၊ ယာမဲ့ ေတာင္သူေတြရဲ႕ဘဝကို ကယ္တင္ေပးဖို႔အတြက္ အကုန္လံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ပာု ေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

                ၂၀၀၉ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခ့ဲသည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား အတိအက်မထြက္ရွိေသးသည့္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုး၌ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအေပၚ ေတာင္သူမ်ားက ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

YC

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဗပာုိဘဏ္သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ရေရး လႊတ္ေတာ္သို႔တင္မည္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဗပာုိဘဏ္မွသီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရးကိစၥရပ္အား လက္ရွိက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗပာုိဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ဗပာုိဘဏ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေငြေၾကးကိစၥေတြကို စီမံခန္႔ခြဲရာမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေအာင္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပသြားမွာပါ။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဘဏ္မ်ားနဲ႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ဗပာုိဘဏ္ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲဖို႔အတြက္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ”ပာု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗပာုိဘဏ္သည္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေငြေရး၊ ေၾကးေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မၾကာမီကာလအတြင္း ဗပာုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွစ္ဦးကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗပာိုဘဏ္ကိုသီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဥကၠ႒တစ္ဦးႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ႏွစ္ဦးတို႔ကိုခန္႔ထား၍ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳေရးကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကထံသုိ႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

                YC

  ******************************

ႏုိင္ငံေရးသတင္း

ရခိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ဒုတိယေျမာက္အသိေပးေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္(၂/၂၀၁၂)ကို ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ အသိေပးထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားလာေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ၂၀၁၂ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္မွစ၍ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္အထိ ေသဆုံးသူ ၈၉ ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူ ၁၃၆ ဦး၊ မီးေလာင္ပ်က္စီးသည့္လူေနအိမ္ ၅၃၅၁ လုံးႏွင့္ လူဦးေရ ၃၂၂၃၁ ဦးအုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ပဋိပကၡမ်ားသည္ သာမန္ဆူပူလႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွ လက္နက္ကုိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အေျခအေနသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိပင္ လက္နက္ငယ္မ်ားကိုင္ေဆာင္၍ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ အသံုးျပဳေသာ လက္နက္ငယ္ ၁၈၀ကို  သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိသျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ အခ်ိန္ကုိက္ပူးေပါင္းလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ားေတြ႕ရွိရသည့္အျပင္၊ အခ်ိဳ႕ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ မႈရွိေၾကာင္း၊ ယင္းပဋိပကၡေျဖရွင္းရာတြင္ ႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိေရြးခ်ယ္၍ ဥပေဒႏႇင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေျဖရွင္းသြားၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယခု ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္က်က္သေရကုိ မညႇဳိးႏြမ္းေစေရးအတြက္ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေစလုိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယင္းပဋိပကၡ၏ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားေနသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည့္အတြက္ ၎တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာအေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္(၁/၂၀၁၂)ကို ေအာက္တိုဘာလ(၂၅)ရက္ ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

                YC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဧရာဝတီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးအား စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္း

              ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းတို႔က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အား ေတာင္းပန္ခဲ့သည့္အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ၎ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းအဆိုကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

                ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လႊတ္ေတာ္အားေတာင္းပန္မႈမွာ ဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးပံု တစ္ပံုမွ အဆိုအား႐ုတ္သိမ္းရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္မွလက္ခံခဲ့သျဖင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ေသာအဆိုကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

                “ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ဝန္ႀကီးက သူတို႕ကိုစြပ္စြဲျပစ္တင္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူမွားပါတယ္ဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ကိုဒီလို လုပ္ရပ္မ်ိဳး မျဖစ္ေတာ့ပါဘူးလို႔လည္း ကတိေပးသြားပါတယ္။ ဒီေတာင္းပန္မႈအေပၚမွာလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဝန္ႀကီးေတြကိုသတိေပးထားတယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္တာကို ျပန္႐ုတ္သိမ္းလိုက္တာပါ”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

                ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းတို႔အား လႊတ္ေတာ္မွ စြပ္စြဲျပစ္တင္ရျခင္းမွာ ဝန္ႀကီး၏ အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွေခၚယူလွ်င္ လာေရာက္ရန္မလိုေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာၾကားသည္ပာု ေျပာၾကားမႈအေပၚ လႊတ္ေတာ္မွ စြပ္စြဲျပစ္တင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

                 YC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တရားစီရင္ေရးက႑ အဂတိကင္း၍ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေကာ္မတီႏွင့္ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကင္းစင္၍ ေျဖာင့္မတ္ၾကံ႕ခိုင္လာေစရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားေကာင္း လာႏိုင္ေစရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းသတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိတို္ တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္တြင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား လႊမ္းမိုးေနဆဲရွိေနသည့္အတြက္ မီဒီယာမ်ားက ေဝဖန္ေထာက္ျပလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာလည္း အဂတိလိုက္စားေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာအေရးယူအျပစ္မေပးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္    ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမ်ား၌ တရားစီရင္မႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသကဲ့သုိ႔ တူညီေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးမႈမ်ားမွာ မတူညီ ျခင္း၊ တရားစီရင္မႈမ်ားတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဘက္လိုက္မႈ၊ အဂတိလိုက္စား၍ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ တရား႐ံုးဆံုးျဖတ္မႈမ်ား ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေစေရးအတြက္ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ မီဒီယာသတင္းေထာက္မ်ားထားရွိရန္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီသို႔ တိုက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္က ေတာ္ေတာ္ကိုယိုယြင္းေနပါၿပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္လည္း ဒီကိစၥကို ေပာာေျပာ ပြဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေျပာပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တည့္မတ္ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ရဲ႕ ေကာ္မတီနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ဒါဆို တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ အားေကာင္းၿပီး ထင္သာျမင္သာ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္”ပာု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒ ေရးရာေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီကို ဥကၠ႒အျဖစ္ သူရဦးေအာင္ကိုမွ တာဝန္ယူ၍ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ ဦး ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

                YC

******************************

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

“ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ငါးႏွစ္တစ္ခါ မေပးရံုတင္မဟုတ္ဘူး၊ ေပးၿပီးသားမဲကိုလည္း ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေအာင္လုပ္ႏုိင္တယ္ ဆိုတာကို ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သိႏိုင္ေအာင္ျပဳရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂိၢဳလ္ေရးမုန္းတီးတာေတြမရွိပါဘူး။”

ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတဲြ (၃၀)၊ အမွတ္ (၅၉၃) တြင္ ပါရွိေသာ “မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အား ျပည္သူ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္းရန္ မဲဆႏၵရွင္စုစုေပါင္း၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေကာက္ယူရရွိ” သတင္းမွ ေက်ာင္းသား ရဲေဘာ္ေဟာင္း ကိုညီညီေက်ာ္၏ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္လွမ္းမမီေလာက္တဲ့၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သြားလာေရးအလွမ္းေဝးတဲ့ျပည္နယ္ေတြမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြက နည္းၿပီး ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးေတြက အမ်ားစုရွိေနတဲ့အတြက္ ခုလိုထပ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရွိႏိုင္တယ္ ဆိုတာမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒသလုံၿခံဳေရးကေတာ့ လက္ရွိတပ္အင္အားက လံုေလာက္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးအင္အားကို ထပ္တိုးလိုက္ရင္ မတန္တဆအင္အားသံုးတယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာက ေျပာလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးကို ထပ္တိုးဖို႔ အစီအစဥ္မရွိပါဘူး။”

ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတိုင္း(မ္) အတဲြ (၃၀)၊ အမွတ္ (၅၉၃) တြင္ ပါရွိေသာ “ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ၿဖိဳခြင္းမႈတြင္ ေသနတ္ ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆံုးသူမ်ားရွိခဲ့ဟု သိရ” သတင္းမွ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖဲြ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းၿမိဳင္၏ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ တပ္မေတာ္တစ္ခုပဲရွိရမယ္ ဆိုတာကိုေရာ လက္ခံပါသလား။

“ဟုတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ တပ္မေတာ္တစ္ခုပဲရွိရမွာပါ။ အဲဒီတပ္မေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ျဖစ္ရပါမယ္။ ဦးစီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္ ထဲရွိရပါမယ္။  ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္စစ္စစ္ျဖစ္ရပါမယ္။ မူေဘာင္မရွိပဲနဲ႔ တပ္ကိစၥေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒုကၡေတာ္ေတာ္ျဖစ္ပါမယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးတဲ့အခါ တပ္ကိစၥပါ လာပါလိမ့္မယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေရးမေဆြးေႏြးပဲနဲ႔ စစ္ေရးပဲေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမွ အေျဖထြက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ သေဘာထားလို႔လည္း မရဘူး။ ျပန္ျဖစ္လာမွာပါ။ အခုအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္လို႔ဆိုရင္ အဲဒီအပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးကဘာလုပ္မယ္ထင္သလဲဆိုေတာ့ ျပန္တိုက္ဖို႔အတြက္ ရိကၡာစုတာ၊ ျပင္ဆင္တာအခ်ိ္န္ယူတဲ့အပိုင္းပဲ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖို႔က လက္မခံပါဘူး။”

ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven Journal တြင္ပါရွိေသာ KIO ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ဝင္ ဦးဂ်ီးေနာင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

******************************

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁.၁၁.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း တည္ၿငိမ္မႈရွိရန္ ၿဗိတိန္အစုိးရတုိက္တြန္း

(UPI သတင္းဌာနမွ 29 Oct 2012 ရက္စြဲပါ Britain calls for calm in Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. မတည္ေငြခက္ခဲေနေသာထားဝယ္စီမံကိန္းကို အီတာလ်ံ၊ ထ္ိုင္း အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္

(Bangkok Post မွ 30 Oct 2012 ရက္စဲြပါ "Italian. Thai alters plan for Dawai" သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. နယ္စပ္ဖြင့္ထားရန္ ဒကၠားကို  UNHCR တိုက္တြန္း

(IRIN News မွ 29 October 2012 ရက္စြဲပါ “Bangladesh: UNHCR calls on Dhaka to open border” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ား သြားေရာက္ခြင့္ရလို

(UPI သတင္းမွ  30 October 2012 ရက္စြဲပါ “Rights gropus want access to Rakhine state” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***********************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း တည္ၿငိမ္မႈရွိရ&