Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၉.၅.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ခဲေအာ့(စ္)

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ခဲေအာ့(စ္)

ေမာင္စူးစမ္း (Ref: IHT)

ရန္ကုန္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၈ အမွတ္ ၂၀ (ေမ ၃၁-ဇြန္ ၆၊ ၂၀၁၂) မွ ကူးယူေဖာ္ျပခ်က္။

အစစအရာရာ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးအေပၚလစီ မရႈမလွ အေရးနိမ့္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ဆြဲလိုက္ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အေရးနိမ့္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမးခြန္ထုတ္ရင္း အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွာေဖြသံုးသပ္ၾကသည္။ ထိုသံုးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ အိုင္ဒီယာ အေဟာင္းအေပၚတြင္ အက်ပ္အတည္းအသစ္တို႔အား ေျဖရွင္းပံုကို မီးေမာင္းထိုးျပသည္။

အေမရိကန္သမၼတသည္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားၿပီး အဆင့္ျမင့္ရာထူးတ႔ိုတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးေသာ ၀ါရင့္ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ေပၚလစီခ်မွတ္သူမ်ားအ ျဖစ္ ခန္႔ထားသည္။ သူတို႔သည္ ယခင္အေတြ႔ အႀကံဳမ်ားတြင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားသျဖင့္ ယခင္အေျခအေနေဟာင္းတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အိုင္ဒီယာတို႔ကို အသံုးျပဳၾကသည္။  အိုင္ဒီယာတို႔သည္ အေတြ႔အႀကံဳတို႔ကို အေျခခံေသာေၾကာင့္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ အိုင္ဒီယာအေဟာင္းေတြ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ေတြ႔ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳအေဟာင္းေတြ မဟုတ္ၾက။ အက်ပ္အတည္းအသစ္ေတြ ျဖစ္ေနသည္။ အက်ပ္အတည္းအသစ္တို႔သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသဆိုလွ်င္ ေရွးေဟာင္းပံုျပင္ ancient narrative တို႔အေပၚတြင္ အေျခစိုက္သည္။ သို႔ထူးျခားေသာ အက်ပ္အတည္းတို႔ကို အေမရိ ကန္အစိုးရ တာ၀န္ခံတို႔က အိုင္ဒီယာေဟာင္းျဖင့္ေျဖရွင္းၾကရာ ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ အေရးနိမ့္ရေတာ့သည္။

ဘတ္ဆဲလား

ထိုအေျခအေနအသစ္တြင္ ႏွစ္ပါတီပူးတြဲပါ၀င္ေသာ အီရတ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာ ထြက္လာသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ အေမရိကန္ သမၼတထံ တင္သြင္းၿပီးျဖစ္ေလရာ အေမရိကန္တပ္မ်ား အီရတ္မွဆုတ္ခြာရန္ အၾကံေပးထားသည္။ အီရတ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာသည္ ဘတ္ဆဲ လား ျဖစ္ေနသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ အီရတ္မွ အေမရိကန္တပ္မ်ား ဆုတ္ခြာေရးအတြက္ ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာ exit strategy ကို အႀကံေပးထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ပင္ အီရတ္အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈတို႔သည္ ပိုမိုျပင္းထန္လာသည္။ ဤမွ်ျပင္းထန္မႈသည္ ျပည္တြင္းစစ္ထက္ပင္ ပို သြားၿပီဟု ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ယခုအထိ အီရတ္တြင္ ဒီမိုကရစီနည္းအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ထားေသာ အစိုးရရွိေနသည္။ ဘာသာေရးဂိုဏ္း အုပ္စုခ်င္း လူမ်ိဳးစုျခင္း အေပးအယူ ညွိႏိႈင္းမႈယူေသာ အစိုးရျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္ ျပည္တြင္းစစ္ကိုမတားဆီးႏိုင္။ အစိုးရၾသဇာအာဏာကို ခိုင္ခံ့ေအာင္မလုပ္ႏိုင္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ တိုင္းျပည္ကို မအုပ္ခ်ဳပ္ ႏိုင္ျပီ။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနဆိုးေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္သမၼတက အီရတ္ရွီးအိုက္အဖြဲ႔တစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္ကို ၀ါရွင္တန္သို႔ ဖိတ္ၾကားလိုက္သည္။ ညွိ ႏိႈင္းတိုင္ပင္သည္။ ပထမအခ်က္အားျဖင့္ အီရတ္ေခါင္းေဆာင္ကို ၀ါရွင္တန္သို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္းသည္ အက်ပ္အတည္းအတြင္း က်ားကြက္ကို ဟိုေရႊ႕ဒီေရႊ႕ ကစားၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္အားျဖင့္ အီရတ္ေခါင္းေဆာင္သည္ အီရန္ႏွင့္ စကားေျပာရန္ ေအာင္သြယ္ရွာသလို ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မွန္ လွ်င္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းအုပ္စုမ်ား အေမရိကန္သမၼတကို မုန္းလာႏိုင္သည္။

ကီးပေလ ယာေျပာင္း

ယေန႔ အီရတ္ႏွင့္ အေရွ့အလယ္ပိုင္းေဒသတို႔တြင္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခခံတာ၀န္သည္ ဖရိုဖရဲ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ သည္ထက္ ပိုၿပီး ပရမ္းပတာမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းဖို႔ျဖစ္သည္။  ယင္းကို cintrolled chaos ျဖစ္သည္။ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းေဒသ၏ ကစဥ့္ကလ်ား ေခးေအာ့စ္ ျဖစ္ေနၿပီ။ ေခးေအာ့စ္ကို မဟာမီးလွ်ံႀကီးျဖစ္မသြားေအာင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ျပဳေပးဖို႔သာ ရွိေတာ့သည္။ ခဲေအာ့စ္ ပေပ်ာက္ေရးမဟုတ္။ ခဲေအာံစ္ ေျဖ ရွင္းေရးမဟုတ္။ ရွိေနေသာ ေခးေအာ့စ္ကို ႀကီထြားမသြားေအာင္သာ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းသြားဖို႔ျဖစ္သည္။

ခဲေအာ့စ္ကို ပိုမဆိုးေအာင္ေျပာေနကာမွ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ သံုးပြဲေပၚေနသည္။ ပထမ အီရတ္ျပည္တြင္းစစ္၊ ဒုတိယ ပါလက္စ တိုင္း ၊ ဟားမက္နဲ႔ ဖာတာတို႔အခ်င္ခ်င္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ တတိယျဖစ္ေပၚရန္ ျပည္တြင္းစစ္တို႔ျဖစ္သည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ ပထ၀ီႏိုင္ငံ ေရးပေလယာတို႔လည္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားသည္။ ယေန႔ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းေဒသအတြင္း ရန္သူဟူ၍ သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ အီရန္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔ ကို ကီပေလယာမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလာရသည္။ အီရန္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔ကို ကီပေလယာမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရသည္မွာလည္း ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္မဟုတ္ ပိုမဆိုးရြားေအာင္သာ ျဖစ္သည္။ ခဲေအာ့စ္ ပိုမႀကီးသြားေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္ေလာက္ကိုပင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ခက္သည္။ အ ေၾကာင္းမွာ အီရန္ ႏွင့္ အီရတ္တို႔မွာ ရွီးယိုက္ျခင္းသာတူေသာ္လည္း လူမ်ိဳးမတူေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပို႔စ္ေမာ္ဒန္

အေရွ႕အလယ္အပိုင္းေဒသတြင္ ေလမုန္တိုင္းမ်ားထန္ေနစဥ္တြင္ ကမာၻအႏွံ႔တြင္ စီပြားေရးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည္။ အံ့မခန္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို အခ်က္ကိုၾကည့္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပေရာဟိတ္တို႔က ကမာၻ႔စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးေလမုန္တိုင္းတို႔ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေနၿပီ၊ ဟန္ခ်က္ပ်က္ေန ၿပီဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ သမားရိုးက် အေတြးအျမင္အရ စည္း၀ါးကိုက္ရမည္။ အခ်ိဳေျပျပစ္ရမည္။

ယခု ဤသမားရိုးက် အေတြးအျမင္ၿပိဳက်ၿပီး ကမာၻ႔စီးပြားေရးႏွင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရး အံေခ်ာ္ေနၿပီ။ စည္း၀ါးပ်က္ေနၿပီ။ အခ်ိဳးပ်က္ေနၿပီ။ ထိုအေျခအ ေနတြင္ အက်ပ္အတည္းတို႔သာ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ေသာပညာရွင္တို႔က ေနာင္တြင္ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္သတင္းဇာတ္လမ္း၊ Post modern news stories ေတြအမ်ား ႀကီး ေပၚမည္ဟု ေထာက္ျပသည္။ အက်ပ္အတည္းအသစ္ေတြေပၚမည္ဟု သံုးသပ္ေသာ ပညာရွင္တို႔ႏွင့္ ေလသံခ်င္းတူပံုရသည္။ ပိုမဆိုရြားေအာင္ ထိန္း သိမ္းဖို႔သာ အာရံုစိုက္ဖို႔ျဖစ္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းအေၾကာင္းကိုလည္း အသြင္အျပင္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ ေဆြးေႏြးလာၾကသည္။ အိုင္ဒီယာအေဟာင္းတို႔ျဖင့္ အက်ပ္အတည္းအသစ္ကို ေျဖရွင္းေနသည္ဟု အေမရိကန္သမၼတအဖြဲ႔အား ေ၀ဖန္သူတို႔က အေတြ႔အႀကံဳထက္ ေရွ႕အေျမာ္အ ျမင္ Vision ကို ဦးစားေပးရန္ ေဆာ္ၾသလာၾကသည္။

*****************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၉.၅.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ျမစ္ဆံုျပန္စႏိုင္ေရးအတြက္ သမၼတအား တ႐ုတ္ဖိအားေပး
  2. တိုင္းရင္းသားေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီမွ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္
  3. လႈိင္သာယာစက္ရံုတစ္ရံုမွ ဆႏၵျပသူမ်ား ရိုက္ႏွက္ခံရ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. သမၼတဇနီးႏွင့္ ကိုယ္ေရးအရာရွိ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲေပးခြင့္မရရွိခဲ့ဟု သိရ
  2. ဆႏၵျပမႈမ်ားက ျမန္မာအစိုးရသစ္ကို စမ္းသပ္မႈဟု အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေျပာ

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္ပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျမစ္ဆံုျပန္စႏိုင္ေရးအတြက္ သမၼတအား တ႐ုတ္ဖိအားေပး

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလက္ဝါးခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား ပိုမိုၾသဇာသက္ေရာက္လာႏိုင္ေစရန္ တ႐ုတ္၏ စြမ္းအင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပို ေရးရွင္း China Power Investment(CPI) က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သမၼတအား တြန္းအားေပးႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

“CPI တာဝန္ရွိသူေတြက သမၼတနဲ႔အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ၿပီး ျမစ္ဆံုျပန္စဖို႔အတြက္ တြန္းအားေတြေပးတယ္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ဆိုင္းငံ့ထားမႈကို သမၼတ က တရားဝင္ျပန္႐ုတ္သိမ္းဖို႔အတြက္ေတာင္းဆိုတယ္။ CPI က ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ေျပာင္းေရႊ႕သြားတ့ဲရြာေတြထိ သြားၿပီးေတာ့ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ပာာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အက်ိဳးမ်ားတယ္ဆိုၿပီး မက္လံုးေပးေနပါတယ္”ပာု ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာအစိုးရေျပာဆိုတာေတြကို အေျခအေနအရ နားေထာင္ေပးရပါမယ္။ ျမန္မာအစိုးရက စီမံကိန္းကို အခုလို ရပ္ဆိုင္းထားတာ တကယ္ပဲ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ စီမံကိန္းအေၾကာင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔ သိထားတဲ့သူေတြဆို ျပန္ၿပီး သံုးသပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာဆိုရင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ တာဝန္ရွိပါတယ္”ပာု CPI ဒုတိယဥကၠ*