Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. အထူးအစီရင္ခံစာ-ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူဆလင္္မ်ားသတ္ျဖတ္ေရး ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား လႈံေဆာ္အားေပး (အပိုင္း - ၃)

(8 April 2013 ရက္စြဲပါ Reuters မွ Jason Szep ေရးသားေသာ SPECIAL REPORT- Buddhist monks incite Muslim Killings in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၃၀ ကို ျမန္မာ ေလလံပစ္၊ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီၾကီးမ်ား အျပင္းအထန္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ

(Business Times မွ 11 April 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar open auction of 30 offshore oil blocks – fierce competition from foreign giants is expected သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ပညာေရးအဆင့္ ကူညီျမႇင့္တင္ေပးၾကမည့္ ျမန္မာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား

(Channel News Asia မွ 11 April 2013 ရက္စြဲပါ Private School in Myanmar to help improve education standards သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


အထူးအစီရင္ခံစာ-ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူဆလင္္မ်ားသတ္ျဖတ္ေရး ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား လႈံေဆာ္အားေပး

(8 April 2013 ရက္စြဲပါ Reuters မွ Jason Szep ေရးသားေသာ SPECIAL REPORT- Buddhist monks incite Muslim Killings in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

အပုိင္း ၃

ထိုေန႔ညေနတြင္ မႏၱေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးရဲျမင့္က အေျခအေနမ်ားတည္ၿငိမ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္ မ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခအေနမွန္မွာ ပို၍ဆိုးရြားလာေနပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ထားေသာ ဘုန္းႀကီးမ်ား ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာလူအုပ္ႀကီးသည္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ေနာက္ထပ္ သံုးရက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ပာု မ်က္ျမင္မ်ား က ေျပာၾကားခဲပါသည္။

လူအုပ္ႀကီးသည္ ဗလီမီးကို ၿငိမ္းသတ္ရန္လာေသာ မီးသတ္သမား ကိုသိန္းေဇာ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါသည္။ “မင္းမီးကိုၿငိမ္းရဲရင္ ၿငိမ္းၾကည့္၊ ငါတို႔မင္းကိုသတ္မယ္”ပာု ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးက ေအာ္ခဲ့ပံုကို ျပန္ေျပာျပပါသည္။ ဘုန္းႀကီး(၃၀) ခန္႔ပါေသာ လူအုပ္ႀကီးသည္ မီးသတ္စခန္းျပင္တြင္ ေစာင့္ေနၿပီး ၎၏ကားကို ပိတ္ဆို႔ရန္ႀကိဳးစားေၾကာင္းဆိုပါသည္။

ခဲမ်ားျဖင့္ပစ္ေပါက္ေနသည့္ၾကားမွ ကားကိုေမာင္းထြက္ရာ၊ ၎၏ မ်က္စိေအာက္တြင္ ထိမွန္ေၾကာင္း ဒဏ္ရာကို ျပ၍ေျပာပါသည္။

“ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးက ကြ်န္ေတာ့္ကို ဓါးနဲ႔ရြယ္ပါတယ္”ပာု ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ အငယ္တန္းမီးသတ္အဖြဲ႕ဝင္ ေက်ာ္ရဲေအာင္က ေျပာပါသည္။

ေနာက္သံုးရက္အၾကာတြင္ေတာင္ေပၚ၌ မူဆလင္မ်ားကို သတ္ၿပီးမီး႐ိႈ႕ထားေသာ က်န္ရစ္သည့္ အၾကြင္းအက်န္မ်ား ေတြ႕ရေၾကာင္း Reuter သတင္းေထာက္ကေတြ႕ရွိပါသည္။ အနီးတြင္ ျမဴနီစပါယ္ကားမ်ားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

အၾကမ္းမဖက္သည့္ တရားအားထုတ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ၏ပံုရိပ္ႏွင့္ ဓါးကိုင္ထားသည့္ ဘုန္းႀကီးမ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း မရွိေသာ မလိုက္ဖက္သည့္ပံုစံျဖစ္ပါသည္။၏

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ သန္း(၆၀)၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ အႀကီးဆံုး အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႀကိဳးပမ္းမႈ အတြက္လည္းေကာင္း ေရွ႕ဆံုးမွပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါ ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထဲသို႔ လူသတ္သမားမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒျပင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လံႈေဆာ္သူမ်ားထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ၿပီး၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဘုန္းႀကီးမ်ားသည္ ဗပာုိခ်က္ျဖစ္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းခံရသည္ပာု ျမန္မာအမ်ားစုက အလြယ္တကူသိရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

မိတၳီလာၿမိဳ႕၏လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိေက်ာင္းတိုက္မ်ားမွ ဘုန္းႀကီးမ်ားေတြ႕ရသလို၊ မႏၱေလးမွ ဘုန္းႀကီးမ်ားလည္း ေတြ႕ရသည္ပာု မ်က္ျမင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကဆိုပါသည္။ ဧည့္သည္မ်ားထဲတြင္ မ်ိဳးခ်စ္ဘုန္းႀကီးဦးဝီရသူလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

ဦးဝီရသူမွာေထာင္ထဲတြင္ ကိုးႏွစ္ခန္႔ေနခဲ့ရၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က လြတ္လာသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ လႈံေဆာ္ခဲ့သျဖင့္ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ အသက္(၄၅)ႏွစ္ခန္႔ရွိ ဦးဝီရသူသည္မႏၱေလးမစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ေနထိုင္ၿပီး ဘုန္းႀကီး ၆၀ ခန္႔ကိုဦးေဆာင္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ မႏၱေလးတြင္ရွိေသာ ဘုန္းႀကီး(၂၅၀၀)ခန္႔အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးပါသည္။ အဆိုပါအင္အားကို အေျခခံလ်က္ ‘၉၆၉’လႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈမွာ မူဆလင္စီးပြားေရးႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းကို ဗုဒၶဘာသာမ်ားက ေရွာင္ၾကရန္ လႈံေဆာ္ေနပါသည္။

“ဘုန္းႀကီးတို႔မွာ ေၾကြးေၾကာ္သံရွိတယ္။ စားတဲ့အခါ ၉၆၉ မွာစားပါ။ သြားတဲ့အခါ ၉၆၉ နဲ႔သြားပါ။ ဝယ္တဲ့အခါ ၉၆၉ မွာဝယ္ပါ”ပာု ဦးဝီရသူက အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ေျပာပါသည္။ ၎၏ အစြန္းေရာက္သေဘာထားကို ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ၎ကသူ႔ကိုယ္သူ “ျမန္မာဘင္လာဒင္”ပာုေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

၎သည္ လြန္ခဲ့သည့္ေလးလမွစ၍ အျငင္းပြားဖြယ္ “၉၆၉”တရားမ်ား စီးရီးလိုက္ေပာာခဲ့ပါသည္။ “ဘုန္းႀကီးရဲ႕တာဝန္က ဒီမစ္ရွင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ဖို႔ပါပဲ”ပာု ဆိုပါသည္။ ၉၆၉ စတစ္ကာမ်ားႏွင့္ လကၡဏာမ်ားမွာ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ တြဲလ်က္ရွိပါသည္။

အၾကမ္းဖက္သူမ်ားသည္ မိတၳီလာတြင္ ဖ်က္ဆီးထားေသာစီးပြားေရး အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ‘၉၆၉’ကို မႈတ္ေဆးျဖင့္ ေရးထိုးထားခဲ့ပါသည္။ ပဲခူးတိုင္းတြင္ မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး လူစုလူေဝးဖ်က္ဆီးမႈမ်ားမွာ နယ္လွည့္ ဘုန္းႀကီးမ်ား ‘၉၆၉’လႈပ္ရွားမႈမ်ား တရားေပာာအၿပီးတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတစ္လႊား တြင္ရွိေသာ လမ္းေဘးဆိုင္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ ပိုစတာမ်ားႏွင့္ကားမ်ားတြင္ ‘၉၆၉’စတစ္ကာမ်ား တပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

မင္းလွၿမိဳ႕တြင္ လူတစ္သိန္းခန္႔ေနထိုင္ရာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ႏွင့္ ၂၇ ရက္မ်ားက မြန္ျပည္နယ္မွ ဦးဝိမလဘိဝံသ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတရားေပာာရာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎က မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဘုန္းႀကီးမ်ားက ၉၆၉ ကိုအသံုးျပဳ၍ မူဆလင္ကို ဘတ္စ္ကားလိုင္းကို သပိတ္ေမွာက္ခ့ဲပံုကို ရွင္းျပခဲ့သည္ပာု တရားပြဲစီစဥ္သူ အသက္ ၅၉ ႏွစ္ရွိ ဦးဝင္းျမင့္၏အဆိုအရ သိရွိရပါသည္။

တရားပြဲေတြအၿပီးမွာ မင္းလွက လူေတြရဲ႕စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား ၾကမ္းတမ္းလာေၾကာင္း မူဆလင္လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ အသက္(၂၆)ႏွစ္ရွိ ထြန္းထြန္းကေျပာပါသည္။ ေနာက္တစ္လအၾကာတြင္ သံပိုက္လံုးမ်ား၊ တူမ်ားကိုင္ထားေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္လူေပါင္း(၈၀၀)ခန္႔သည္ ဗလီသံုးလံုးႏွင့္ မူဆလင္အိမ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း(၁၇)ခုကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္ ပာု ရဲမ်ား၏ အဆိုအရသိရွိရပါသည္။ တစ္စံုတစ္ဦးမွ် အသတ္ခံရျခင္းမရွိေသာ္လည္း မင္းလွမွ မူဆလင္သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ ထြက္ေျပးသြားၾကရာ ျပန္မလာၾကေတာ့ေၾကာင္း ရဲကေျပာပါသည္။

“အဲဒီတရားပြဲေတြ ၿပီးကတည္းကရြာကလူေတြ ရန္လိုလာၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုဆဲတယ္။ ေဖာက္သည္ ေတြလည္း ပ်က္ကုန္ပါတယ္”ပာု ထြန္းထြန္းကေျပာပါသည္။ ၎၏ဆိုင္ႏွင့္ ေနအိမ္မွာ မတ္လ (၂၇)ရက္ေန႔က ဖ်က္ဆီး ခံရပါသည္။ တိုက္ခိုက္သူတစ္ဦးမွာ Chainsaw ကိုင္ထားေၾကာင္း ၎ကေျပာပါသည္။

ေဒသခံရဲတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ လူအုပ္ႀကီးႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ယူထားပါသည္။ အဓိက႐ုဏ္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား သည္ ရဲမ်ားကလူအုပ္ႀကီးကို လူစုမခြဲမီ ဗလီကိုဖ်က္ရန္ အခ်ိန္(၃၀)မိနစ္ေပးထားသည္ပာု မ်က္ျမင္သက္ေသႏွစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ ေဒသခံရဲကမူ ထိုသို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ရယူထားျခင္းမရွိေၾကာင္း Reuters ကေမးျမန္းခ်က္ကို ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ထိုရက္မတိုင္မီကလည္း မင္းလွအနီးရွိ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္တြင္ လူအုပ္ႀကီးသည္ ဗလီတစ္လံုးႏွင့္ ေနအိမ္(၂၃)လံုး ဖ်က္ဆီးခဲ့ရာ၊ ဖ်က္ဆီးမႈမတိုင္မီက ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးက ‘၉၆၉’တရားမ်ားေပာာခဲ့သည္ပာု ဆိုပါသည္။ ၎တို႔မွာ စနစ္တက် စီစဥ္ထားပံုရၿပီး အခ်ိဳ႕အေဆာက္အဦးမ်ားကို ဘူဒိုဇာျဖင့္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ပာု မ်က္ျမင္မ်ားကဆိုပါသည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)


ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၃၀ ကို ျမန္မာ ေလလံပစ္၊ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီၾကီးမ်ား အျပင္းအထန္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ

(Business Times မွ 11 April 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar open auction of 30 offshore oil blocks – fierce competition from foreign giants is expected သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္လြန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမ္းလြန္ေရနံဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ၃၀ ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို စတင္ေလလံပစ္လိုက္ျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စြမ္းအင္မုန္႕ပ်ားသလက္ေဝစုကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီၾကီးမ်ား ထံမွ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္အျပိဳင္ႏႊဲမႈ ေပၚထြက္လာေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္က ဖံုးကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စြမ္းအင္က႑အတြက္ ပထမဆံုး ပြင့္လင္းျမင္သာ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေလလံပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ေရနက္ပိုင္းလုပ္ကြက္ ၃ ခုမွ ၁၉ ခုအထိ အျပည့္အဝလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္ဟု စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေရတိမ္ပိုင္းလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲၾကရေသာ္လည္း ၾကီးမားေသာကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ေလလံေအာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရနက္ပိုင္းရွာေဖြေရးတြင္ အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ ေလလံေအာင္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ေရနံဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ - ခြဲေဝျခင္း ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္လိုသည္ဟု ဝန္ၾကီးဌာနက ေျပာၾကားထားသည္။ ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိပါ။

“ေရနက္ပိုင္းလုပ္ကြက္ေတြက ေရတိမ္ပိုင္းလုပ္ကြက္ေတြနဲ႕ မတူပါဘူး။ ေရနက္ပိုင္းလုပ္ကြက္အတြက္ ပိုက္ဆံအမ်ားၾကီးနဲ႕ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ရွိဖို႕လိုပါတယ္။ စြန္႕စားရမယ့္ အႏၱရာယ္အဆင့္ကလည္း ျမင့္တယ္”ဟု ျမန္မာ ေရနံဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) က တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက AFP သို႕ ေျပာၾကားသည္။

“ေရနံဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီၾကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ MOGE တို႕ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမွာ သဘာဝက်ေသာ္လည္း ဘာမွမဆိုင္သည့္ တပ္မေတာ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခရိုနီကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္းမွာမူ ႏိုင္ငံပိုင္၊ ျပည္သူပိုင္ ဘ႑ာကို ဂုတ္ေသြးစုပ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းသာ ျဖစ္၍ လက္သင့္မခံသင့္ေၾကာင္း” ျပည္တြင္းမွ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုထားသည္။


ပညာေရးအဆင့္ ကူညီျမႇင့္တင္ေပးၾကမည့္ ျမန္မာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား

(Channel News Asia မွ 11 April 2013 ရက္စြဲပါ Private School in Myanmar to help improve education standards သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

photo credit by channel news asia

စာသင္ခန္းပမာဏေသးသြားျပီး တစ္ဦးခ်င္းဂရုစိုက္မႈပိုလာျခင္းသည္ တစ္ႏွစ္စာ ေက်ာင္းအပ္ခ ေဒၚလာ ၃၅၀ ခန္႕ ကုန္က်ေသာ ပုဂၢလိကစာသင္ေက်ာင္းတြင္ အပ္ႏွံထားသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ရရွိမည့္ အခြင့္အေရးပင္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစိုးရက အေျမာက္အျမားေထာက္ပံ့ထားျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေငြအနည္းငယ္သာ ကုန္က်ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္မူ ပိုက္ဆံမ်ားမ်ားသံုးစြဲရေပလိမ့္မည္။

ပုဂၢလိကစာသင္ေက်ာင္းမွ ရဲလင္းက “အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း ဒီအရြယ္က ဗဟုသုတရွာတဲ့အရြယ္၊ ပညာရွာတဲ့ အရြယ္ပါ။ ပညာေရးက ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ပထမဦးစားေပးပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားဘြဲ႕ရတယ္ဆိုရင္ ပညာဗဟု သုတရွိမယ္လို႕ လူေတြကယံုၾကည္ၾကလို႕ပါ။ ဒါဆိုရင္ ခင္ဗ်ားအရာရာလုပ္ႏိုင္ျပီ။ ေကာင္းေကာင္းစီးပြားရွာႏိုင္ျပီ။ ပိုေကာင္းတဲ့ လူမႈဘဝကို ထူေထာင္ႏိုင္ျပီေပါ့”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ျမတ္သီရိေအာင္တို႕သည္ စကၤာပူကုမၸဏီက ဖြင့္ေသာ ပုဂၢလိကစာသင္ေက်ာင္းသို႕ မေျပာင္းမီ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္း၌ ၅ ႏွစ္ခန္႕ အသီးသီးသင္ၾကားခဲ့ၾကေသာ အလယ္တန္းေက်ာင္းသူေလးမ်ားျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကေက်ာင္းသစ္တြင္ တစ္ႏွစ္အတြက္ ပညာသင္စရိတ္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀ မွ ၆၀၀၀ အထိကုန္က်ေသာ္လည္း တန္သည္ဟု သူတို႕က ဆိုၾကသည္။

“ဒီမွာက စာသင္တာလည္း ပိုေကာင္းတယ္။ သင္ရိုးညႊန္းတန္းလည္း ပိုေကာင္းတယ္”ဟု ခ်မ္းခ်မ္းကဆိုသည္။

“ျမန္မာေက်ာင္းမွာတုန္းကေတာ့ အလြတ္က်က္ျပီး စာေမးပြဲေျဖရံုပဲ။ မ်ားမ်ားစဥ္းစားစရာမလိုဘ&#