Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၀.၁၁.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ထားဝယ္စီမံကိန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဟန္ခ်က္မွ်ေအာင္ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာႀကိဳးပမ္း

(Reuters သတင္းဌာနမွ 8 Oct 2012 ရက္စြဲပါ Thailand, Myanmar throw weight behind Dawei Zone ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ေနာက္ဆုံးထြက္ေပၚလာသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္စီးပြားေရးနာလန္ထူမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္

(BBC သတင္းဌာနမွ 9 Nov 2012 ရက္စြဲပါ China economy: Latest numbers add to recovery hopes ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***********************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ထားဝယ္စီမံကိန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဟန္ခ်က္မွ်ေအာင္ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာႀကိဳးပမ္း

(Reuters သတင္းဌာနမွ 8 Oct 2012 ရက္စြဲပါ Thailand, Myanmar throw weight behind Dawei Zone ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီကုန္က်မည့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑မွ လုပ္ငန္းမ်ား စိတ္ဝင္တစားရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္လာေရးအတြက္ ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံမွ ဝန္ႀကီးမ်ား ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

"ထားဝယ္စီမံကိန္းမွာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးအတြက္အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ အလုပ္တစ္ခုပါ။ ေနာက္တစ္ဆင့္က ေတာ့ ႏုိင္ငံပုိင္နဲ႔ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ကလုပ္ငန္းေတြ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံႏုိင္ေအာင္ ဖိတ္ေခၚဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္" ဟု ထုိင္းဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး Kittirat Na Tasnong က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ခတၱရပ္နားစဥ္ေျပာၾကားသည္။

၂၅၀ စတုရန္းကီလုိမီတာ (၁၀၀ စတုရန္းမုိင္) က်ယ္ဝန္းၿပီး ေဒၚလာ ၅၀ ဘီလီယံခန္႔ကုန္က်မည့္ စီမံကိန္းႀကီးတြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ စတီးစက္ရုံ မ်ား၊ ခ်က္စက္ရုံမ်ား၊ ေရနံဓာတုစက္ရုံႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးစက္ရုံမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးလုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္ၿပီး Dawei Development Co ၏ ပင္မကုမၸဏီႀကီးလည္းျဖစ္ေသာ Italian-Thai Development Pcl က စီမံကိန္းပထမပုိင္းအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေဒၚလာ ၈ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံကုိ ရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္မူ ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ထားဝယ္မွထုိင္းနယ္စပ္အထိ ၈၃ မုိင္ရွည္လ်ားေသာ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အဦစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပူးတြဲေကာ္မတီမ်ားထူေထာင္သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

အျခားေသာေကာ္မတီတစ္ခုက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာဥပေဒအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးသြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ အလားတူေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိလည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထားဝယ္စီမံကိန္းပထမပုိင္းအတြက္ ရန္ပုံေငြကိစၥကုိ လာမည့္သုံးလ သုိ႔မဟုတ္ ေလးလအတြင္း ဆုံးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘက္ကမူ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲ စတင္ရန္ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း ထုိင္းဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေငြေၾကးမူဝါဒေရးရာဌာန အႀကီးအကဲ Somchai Sajjapong က ေျပာၾကားသည္။

"ႏုိင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းႀကီးေတြက ထားဝယ္စီမံကိန္းအတြက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေခ်းေငြထုတ္ေပးဖုိ႔ အင္မတန္စိတ္ဝင္တစား ရွိၾကပါ တယ္"ဟု ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး Kittirat ကေျပာဆုိသည္။ စီမံကိန္းတြင္ အျခားတတိယႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ပါဝင္ပတ္သက္မည့္ကိစၥကုိ ျမန္မာႏွင့္ထုိင္းေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္ရေသးေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေနာက္ဆုံးထြက္ေပၚလာသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္စီးပြားေရးနာလန္ထူမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္

(BBC သတင္းဌာနမွ 9 Nov 2012 ရက္စြဲပါ China economy: Latest numbers add to recovery hopes ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ကမာၻ႔ဒုတိယအႀကီးဆုံးစီးပြားေရးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးမွာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း တရုတ္အစုိးရက ထုတ္ျပန္ သည့္ အားရစရာေကာင္းေသာ စီးပြားေရးကိန္းဂဏန္းမ်ားက ညႊန္းဆုိလ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ လက္လီေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပုံေသအက္ဆက္(ေျမ၊အေဆာက္အအုံႏွင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္း) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတုိ႔မွာခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ဤအေတာအတြင္းမွာပင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာလည္းက်ဆင္းလာရာ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မည့္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခြင့္ရရွိလာသည္။

တရုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္းမွာ သုံးႏွစ္တာကာလမွ်နိမ့္က်မည့္အေနအထားသုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ အားရစရာ ေကာင္းသည့္ကိန္းဂဏန္းမ်ားျပန္လည္ထြက္ေပၚလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ စက္ရုံအလုပ္ရုံမ်ား၏ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ၉ ဒႆမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး လက္လီေရာင္းခ်မႈႏႈန္းမွာ ၁၄ ဒႆမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာသည္ကုိၾကည့္လွ်င္ ျပည္တြင္းဝယ္လုိအားမွ အဆမတန္ျမင့္တက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

တရုတ္စီးပြားေရးအတြက္ ျပည္တြင္းစားသုံးမႈျမင့္တက္ျခင္းမွာ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မတုိင္မီကာလအထိ တရုတ္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ခဲ့ေသာ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ဝယ္လုိအားမွာ တရုတ္ျပည္၏အဓိကေဈးကြက္မ်ားျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔၌စီးပြားေရးေႏွးေကြးက်ဆင္းခ်ိန္တြင္ လုိက္ပါက်ဆင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တုိးတက္မႈအေထာက္အပံ့ျပည္ပသုိ႔ေရာင္းခ်မႈက်ဆင္းျခင္း၊ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ဆက္လက္ေႏွးေကြးေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တရုတ္ စီးပြားေရးမူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစားသုံးမႈ ယခုႏွစ္အတြင္း ျမင့္တက္လာေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္ဆင့္ကုိလုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လမွစ၍တရုတ္အစိုးရက ဘဏ္အတုိးႏႈန္းထားကုိ ႏွစ္ႀကိမ္တိတိေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့ၿပီး ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ အရန္ေငြအျဖစ္ထားရွိရမည့္ ပမာဏကုိလည္း ႏွိမ့္ခ်ပစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းသုံးစြဲမႈျမင့္တက္ေရးအတြက္ တရုတ္အစုိးရ၏ေနာက္ထပ္ႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ရပ္မွာ ေဒၚလာ ၁၅၀ ဘီလီယံေက်ာ္တန္ဖုိးရွိသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံကိန္းသစ္မ်ား အတည္ျပဳခ်မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားအဆိုအရ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္စီးပြားေရးနလန္ထူမည့္ အစီအစဥ္မ်ိဳးထုတ္ေဖာ္လာဖြယ္မရွိေပ။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းေနမႈ၏အဓိပၸာယ္မွာ အစိုးရအေနျဖင့္ ရွိၿပီးသားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ထပ္မံအရွိန္ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ စားသုံးသူေဈးႏႈန္းမ်ားအေပၚတြင္လည္းဂယက္ရုိက္ခတ္မႈရွိမည္ေလာဟူ၍ စုိးရိမ္ေနစရာမလုိေပ။

တရုတ္ျပည္စားသုံးသူ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၁ ဒႆမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမင့္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါႏႈန္းသည္ ၂၀၁၀ ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ပိုင္းအေႏွးေကြးဆုံးႏႈန္းထားျဖစ္သည္။

***********************************************

 

 

                     


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၁၀.၁၁.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ေတာ္ဝင္သစ္အေခ်ာထည္အလုပ္သမားမ်ား အစာငတ္ခံဆႏၵျပေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္မွလိုက္ေလ်ာျခင္းမရွိ
  1. ျပည္တြင္းလံုးဝၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ေဆြးေႏြး

ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု အမည္ေျပာင္းလဲေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ
  2. ရခိုင္ပဋိပကၡမ်ားအား ဦးခင္ညႊန္႔ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚ

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

                         **********************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ေတာ္ဝင္သစ္အေခ်ာထည္အလုပ္သမားမ်ား အစာငတ္ခံဆႏၵျပေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္မွလိုက္ေလ်ာျခင္းမရွိ

ေရႊုျပည္သာၿမိဳ႔႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာ္ဝင္သစ္အေခ်ာထည္အလုပ္သမားမ်ားမွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးက အစာငတ္ခံဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိတိုင္ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား လိုက္ေလ်ာျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ ၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေတာ္ဝင္မိသားစုကုမၸဏီဥကၠ႒ဦးကိုကိုေထြးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားမွာ ဥပေဒျပင္ပေရာက္ရွိ ေနသည့္အတြက္ လိုက္ေလ်ာႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕အလုပ္သမားမ်ားမွာ အားျပတ္လပ္ၿပီးေဆး႐ံုသို႔တက္ေရာက္ကုသေနရသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ပင္ရွိလာခဲ့ၿပီး အဆိုပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္ရွင္၊ ကိုယ္စားလွယ္၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း ဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕တို႔မွ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္ဘက္မွေလ်ာ့ေပါ့ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေျပလည္မႈမရရွိေသးေၾကာင္း ေတာ္ဝင္ သစ္အေခ်ာထည္လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရး၊ အလုပ္သမားမ်ားအား အျခားလုပ္ငန္းခြင္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းေစျခင္းမျပဳေရးႏွင့္ လုပ္ခလစာတိုးေပးေရးတို႔ အတြက္ ေတာ္ဝင္သစ္အေခ်ာထည္အလုပ္သမား ၂၅၀ ေက်ာ္မွ ေအာက္တိုဘာလ  ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စက္႐ံုေရွ႕၌ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ အလုပ္သမားမ်ား၏ အစာငတ္ခံဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား အႏၱရာယ္မ်ားသည့္အတြက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားက အျခားနည္းျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကရန္ႏွင့္ အစာငတ္ခံဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနေသာအလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပမႈရပ္ဆိုင္းရန္ ေမတၱာရပ္ခံစာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျပည္တြင္းလံုးဝၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ေဆြးေႏြး

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ရခိုင္ပဋိပကၡအေရးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIO တို႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏိုင္ေစေရးအတြက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးဝင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ဒဲရယ္မစ္ခ်ယ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာ-အေမရိကန္ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ေရး၊ တပ္မေတာ္ႏွစ္ခုအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္မႈတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ လက္နက္ကို္င္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိတပ္မေတာ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ KIO ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

YC

***************************************

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု အမည္ေျပာင္းလဲေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုတို႔ကို အမည္ေျပာင္းလဲလိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတ္ ၈၃/၂၀၁၂ ကို ႏုိဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန ႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

                ယခင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာနအား ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနအား အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္လည္းေကာင္း အမည္ေျပာင္းလဲ ခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး၏သေဘာတူညီခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုအား အမည္ေျပာင္းလဲ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ရခိုင္ပဋိပကၡမ်ားအား ဦးခင္ညႊန္႔ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသခံရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာပဋိပကၡမ်ားကို ယခင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲေပာာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ညႊန္႔က ေနာက္ကြယ္မွႀကိဳးကိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္ပာု ျပင္ပ၌ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

“ဒီသတင္းကထြက္ေနတာၾကာပါၿပီ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျပႆနာစတင္တဲ့အခ်ိန္က ရခုိင္ဘက္က သူျပန္လာၿပီးမွျဖစ္တာဆိုေတာ့ သူ႕အေပၚ နည္းနည္းေတာ့ သံသယျဖစ္စရာေကာင္းေနတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီသတင္းကသိပ္ေသခ်ာမႈမရွိပါဘူး။ ရခိုင္ကိစၥစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က တာဝန္ယူ ပါလိမ့္မယ္”ပာု ရခိုင္ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္လည္း ဦးခင္ညႊန္႔ႏွင့္ အေပါင္းအပါ ၁၁ ဦး ရခိုင္ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ ခဲ့သည့္အတြက္ အထိန္းသိမ္းခံေနရေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခ့ဲသည္။

စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေပာာင္း ဦးခင္ညႊန္႔သည္ ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၄၄ ႏွစ္ႏွင့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

YC

**********************************************************************************************