Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

          ရုရွားႏုိင္ငံထုတ္ MiG-29 ဂ်က္ တုိက္ေလယာဥ္ အစင္း ၂၀ ဝယ္ယူရန္ ျမန္မာႏွင့္ ရုရွား ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရုရွားႏုိင္ငံထုတ္ Kommersant သတင္းစာက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

အဆုိပါ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ဝယ္ယူရန္ ခ်ဳပ္ဆုိလုိက္ေသာ စာခ်ဳပ္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ခန္႔ က လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိက္ေလယာဥ္အစင္း ၂၀ အတြက္ စုစုေပါင္းတန္ဖုိးမွာ ယူရုိ သန္း ၄၀၀(အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၅၇၀) နီးပါး ျဖစ္ေၾကာင္း ရုရွား လက္နက္ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Rosoboronexport ႏွင့္နီးစပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္ကုိ ကုိးကား၍ Kommersant သတင္းစာကေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ကမာၻ၏ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူျခင္းခံထား ရေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္အစုိးရသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ တရုတ္၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ ရုရွားကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ လက္နက္ေထာက္ပ့ံ ေရာင္းခ်မႈကုိ ပုံမွန္ရရွိလ်က္ရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေဆာ္ၾသသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယခု တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ေရာင္းခ်သည့္ Rosoboronexport ကုမၸဏီႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္၏ အဆုိအရ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံက လြန္စြာအဆင့္ျမင့္သည့္"Ultra-Modern J-10" ႏွင့္ FC-1 အမ်ိဳးအစား ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ေရာင္းခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ရုရွားကုမၸဏီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ သေဘာတူညီလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရုရွားႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ က အဆုိပါ MiG-29 အမ်ိဳးအစား တုိက္ေလယာဥ္ ၁၂ စင္း ေရာင္းခ်ခဲ့ဖူးသည္။

ယခုျပဳလုပ္လုိက္ေသာ အေရာင္းအဝယ္သည္ MiG တုိက္ေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစားအတြက္ ပမာဏ အမ်ားဆုံး ေရာင္းဝယ္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခင္၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ကလည္း အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံက အလားတူ ပမာဏမ်ားေသာတန္ဖုိးျဖင့္ ဝယ္ယူမႈျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္ ဟု အဆုိပါ ရုရွားသတင္းစာက ဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အယ္လ္ဂ်ီးယားႏုိင္ငံက ယူရုိ ၉၈၇ သန္းတန္ဖုိးရွိေသာ MiG-29 တုိက္ေလယာဥ္ ၃၄ စင္း ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္း ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၏ အရည္အေသြးမွ ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ ေကာင္းမြန္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ဝယ္ယူမည့္ အစီအစဥ္ကုိ ဖ်က္သိမ္း လုိ္က္ေၾကာင္း အဆုိပါ သတင္းစာက ဆုိသည္။

AFP သတင္းဌာန၏ Russia to deliver 20 MiG fighters to Myanmar : Report ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Asian Tribune, By Nehginpao Kipgen, 24 Dec 2009

        ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကုန္ရန္ ရက္ပုိင္းမွ်သာလုိေတာ့သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္ၾက သူမ်ားေရာ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းကပါ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ဟုဆုိ ထားေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြကုိ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒမ်ားကုိ ေၾကညာျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း စစ္အစုိးရသည္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအား တရားဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တုိင္းျပည္တြင္ ေျဖရွင္းစရာ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားစြာရွိေန ပါေသးသည္။

        ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေႏွးႏွင့္ အျမန္ဆုိသလုိ ေပါင္းစည္း ညီညႊတ္ေရး လုိအပ္ ေနပါသည္။ ျပင္အကူအညီမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ အကူအညီ ေပး႐ုံသာရွိၿပီး၊ အမွတ္တကယ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ကုိယ္တုိင္က ျပဳလုပ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ ကဲ့သုိ႔ေသာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားက စစ္ေရးအရ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းမ်ဳိး သည္သာ စစ္အစုိးရကုိ ဖယ္ရွားရန္ အျမန္ဆံုး နည္းလမ္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

        ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္တပ္သည္ ၁၉၇၄ တြင္ ျမန္မာဆုိရွယ္ လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီမွာ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ကာ ၁၉၈၈ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီ၊ ၁၁၉၉၇ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ စသည္ျဖင့္ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး အတုိက္အခံ အုပ္စုမ်ားကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏွိပ္ခဲ့ၿပီး၊ တုိင္းျပည္ကုိ အထီးက်န္ တုိင္းျပည္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

        ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အသစ္တြင္ ပါလီမန္၌ ၂၅% ကုိ စစ္တပ္မွ ေနရာယူ ထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေရးေပၚ အေျခ တြင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအာဏာ တုိ႔ကုိ ကိုင္တြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္မည္ ဆုိလွ်င္ ပါလီမန္၏ ၇၅% ႏွင့္ အထက္ ေထာက္ခံမဲရရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

        အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳလွ်င္၊ ဒီမုိကေရစီအမည္ခံၿပီး စစ္တပ္မွ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဟုသာ ေကာက္ခ်က္ဆဲြရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ SPDC မွ စစ္တပ္က ႀကိဳးကိုင္ေသာ ပါလီမန္စနစ္သုိ႔ေျပာင္းသြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

        ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပျခင္းသည္ စစ္အစုိးရ၏ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီ အတြက္ လမ္းျပေျမပံု (၇)အဆင့္တြင္ နံပါတ္(၅) အဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္ရွိေသာ ၂ ဆင့္မွာ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္မွီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ ႏုိင္ငံတုိ႔ ျဖစ္သည္။

        ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရြးေကာက္ပဲြဆီသုိ႔ ဦးတည္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိက အတုိက္အခံ ပါတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္မည္လား (သုိ႔မဟုတ္) ပါဝင္ခြင့္ျပဳ မည္လား ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရွိရေသးပါ။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစ၊ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ မပါဝင္ခဲ့လွ်င္ ႀကီးမားေသာ အေရးကိစၥျဖစ္ပါမည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ထုိအခ်က္ကုိ ေထာက္ျပၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္ကုိ လက္ခံၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ NLD မပါဝင္ခဲ့ ေသာ္လည္း NLD အေနျဖင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္ကုိ ပစ္ပယ္လုိက္သလုိ ျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

        ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ လကလည္း အုိဘားမားအစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒကုိ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း NLD ႏွင့္ စစ္အစုိးရတုိ႔၏ ေပါင္းစည္းမႈ ျဖစ္စဥ္မွာ ေႏွးေကြး လြန္းလွပါသည္။ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ျဖစ္စဥ္သည္ အစျပဳ႐ုံသာ ရွိေသးသျဖင့္ သံုးသပ္ရန္ ေစာလြန္းေနပါေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ တုိင္းျပည္၏ ဒီမုိကေရစီ လုပ္ငန္းတြင္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈမ်ား ရွိပါေသးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စက္တင္ဘာလက တစ္ႀကိမ္၊ ႏုိဝင္ဘာလကတစ္ႀကိမ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊထံသုိ႔ စာေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ စာေရးသား ေပးပုိ႔ျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တုိ႔မွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိ ခဲ့ပါသည္။

        ဒုတိယစာအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ NLD မွ သက္ႀကီးေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးျဖစ္ေသာ၊ ဦးေအာင္ေရႊ၊ ဦးလြင္ႏွင့္ ဦးလြန္းတင္တုိ႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က ေတြ႕ ဆံုခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။

        ဒုတိယစာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေနာက္ႏုိင္ငံ မ်ားက ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေရးအတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ စစ္အစုိးရ၏ အႂကြင္းမဲ့ အာဏာရွင္ ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္၊ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုမႈသည္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

        ဝါရွင္တန္သည္ တုိးတက္မႈအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က အျပည့္ရွိေနပါသည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Ian Kelly က ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတုိ႔သည္ ျမန္မာအစုိးရအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ဒီ မုိကရက္တစ္ အတုိက္အခံမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကုိ တုိက္တြန္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

        ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံျဖစ္ေပၚေစေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါ သည္။

        ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးအရေရာ မဟာဗ်ဴဟာအရပါ လႊမ္းမုိးႏိုင္ရန္ ၿပိဳင္ဆုိင္လ်က္ ရွိၾကေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံတုိ႔ အေနျဖင့္ သေဘာေပါက္သင့္ သည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ီ၍ ဆုိးရြားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္ကုိ နားလည္ သင့္ေပသည္။ အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ ရွင္းျပရန္ လုိအပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ေထာင္ေသာင္း ခ်ီ၍ ထြက္ေျပးေနရျခင္း၊ တုိင္းျပည္တြင္းတြင္ အိမ္ေျခမဲ့သူမ်ား၊ ဆင္းရဲ မဲြေတေနမႈမ်ား တုိးပြားလာမႈ တုိ႔ကုိ ၾကည့္႐ုံျဖင့္ နားလည္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

        စစ္အစုိးရႏွင့္ စစ္ေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအရ ေသာ္လည္း ေကာင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္႐ုံမွ်ျဖင့္ ျပႆနာ ေျပလည္သြားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာဝအရ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယတုိ႔က ျမန္မာအစုိးရကုိ စစ္ေရး ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားကို ဒုကၡမ်ား ပုိမုိေတြ႕ေစၿပီး ခံစားေစသည္ ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

        ထုိ႔ေၾကာင့္ Asean အဖဲြ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အနည္းဆံုးေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကိစၥမ်ားကုိ အသံက်ယ္က်ယ္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာၾကားရန္ လုိလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ Asean သည္ ဝါရွင္တန္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အား ပစ္ပယ္ထားသည္ဟု အျပစ္တင္၍ မရေတာ့ေပ။ ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအဖုိ႔ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ စတင္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Bernama news, 23 Dec 2009

        ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဥေရာပသမဂၢ ႏုိင္ငံမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ဆန္တင္ပုိ႔မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္ ၎၏ ႏုိင္ငံတကာဆန္ေစ်းကြက္ကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု တ႐ုတ္ Xinhua news agency သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။

        ယခု ေအာက္တုိဘာလက ဖိလစ္ပုိင္တြင္ က်င္းပေသာ ကမၻာ့ဆန္ ကြန္ဖရင့္တြင္ ျမန္မာႏွင့္ ဥေရာပ ဆန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အၾကား ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ ဇီယာဆန္ကုိ ဥေရာပသုိ႔ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

        ယခု ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၎၏ အရည္အေသြးျဖင့္ ဆန္ေကာင္းကုိ ကူဝိတ္၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပုိရန္ စီစဥ္ ထားပါသည္။

        ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုႏွစ္ဇြန္လ အေစာပိုင္းက ဒူဘုိင္းတြင္ က်င္းပေသာ အေရွ႕ အလယ္ပုိင္း၊ အာဖရိက၊ အာရွဆန္ႏွင့္ ေကာက္ႏွံဆုိင္ရာ ကမၻာ့ထိပ္သီး ညီလာခံသုိ႔ လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

        ညီလာခံက်င္းပစဥ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆန္စပါးႏွင့္ ႏွံစားသီးႏွံက႑ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္မႈ အားေကာင္းေရး ကိစၥမ်ား၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား အင္ အားျဖည့္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

        ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္ ဆန္စပါး အပုိေဆာင္း ထုတ္လုပ္မႈ တန္ခ်ိန္ ၅ သန္းခန္႔ ရွိသည္ဟု Xinhua က ဆုိပါသည္။

        မတ္လတြင္ ကုန္ဆံုးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ - ၂၀၀၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ စပါးစုိက္ ဧရိယာ ဟက္တာ ၈.၂၆ သန္းမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ သိန္း ၃၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု တရားဝင္ စာရင္းမ်ား အရ သိရပါသည္။

        စပါးစုိက္ပ်ဳိးမႈ ႀကီးထြား လာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆန္တင္ပုိ႔မႈလည္း ျမင့္တက္ လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ရာသီတြင္ စံခ်ိန္သစ္ တင္သည့္ အေနျဖင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၇သိန္းေက်ာ္ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ ႏွစ္က ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ သိန္းသာ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

        ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ရာသီ ဆန္တင္ပုိ႔မႈ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ခန္႔ ဝင္ေငြရရွိ ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ေတာင္အာဖရိက၊ စင္ကာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ ယူေအအီး၊ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ဆန္တင္ပုိ႔ေနသည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၃၅ စု ခန္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရွိပါသည္။

        ယခင္ႏွစ္ ေမလက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆုိင္ကလုန္း နာဂစ္တုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဆန္တင္ပုိ႔မႈ ၅ လခန္႔ ရပ္ဆုိင္း သြားခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဆန္တင္ပုိ႔ မႈကုိ ျပန္လည္ စတင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး လစဥ္တန္ တစ္သိန္းခန္႔ အထိ တင္ပုိ႔ ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

        ဆုိင္ကလံုး နာဂစ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ စပါးစုိက္ ဟက္တာ ၉ သိန္းခန္႔သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စုစုေပါင္း စုိက္ပ်ဳိးဧရိယာ၏ ၂၄% ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကၿပီး အဆုိပါ ေဒသသည္ စပါး တန္ခ်ိန္ ၁.၃၅ သန္းခန္႔ ထြက္ရွိေသာ ေဒသျဖစ္သည္ဟု စာရင္းဇယားမ်ားကုိ ကုိးကား ၍ Xinhua က ေဖာ္ျပပါသည္။

        ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လာမည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း စပါးတန္ခ်ိန္ သန္း ၄၀ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္သြားရန္ လ်ာထားခ်က္ အသစ္ခ်မွတ္ထားၿပီး အဆုိပါ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ျပည္တြင္း ဖူလံုေရးအတြက္ သာမကဘဲ စားနပ္ရိကၡာ ပုိလွ်ံေရး အတြက္ပါ ရည္ရြယ္သည္ဟု အစုိးရ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီက ဆုိပါသည္။

        လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက စီးပြားေရး က႑တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံလူဦးေရ ၅၇.၃၇ သန္း၏ ၇၀%သည္ အဆုိပါက႑တြင္ ပါဝင္ လုပ္ကိုင္ေန ၾကပါသည္။ ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဘုိး GDP ၏ ၄၀% ကုိလည္း ျဖည့္ဆည္း ေပးေနပါသည္။

        ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လာမည့္ မတ္လတြင္ ကုန္ဆံုးမည့္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ရာသီတြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃၂ သန္း ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး ၎အနက္မွ တန္ခ်ိန္ ၁၀၅ သန္းကုိ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔မည္ျဖစ္သည္။

        ႏုိင္ငံ၏ ဆန္တစ္ဦးခ်င္း စားသံုးမႈမွာ ေက်းလက္ လူထုအတြက္ တႏွစ္လွ်င္ ၅၁၀ ကီလုိဂရမ္ ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပ လူထုအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄၀၈ ကီလုိဂရမ္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဆန္စားသံုးမႈမွာ တန္ခ်ိန္ ၁၄ သန္း ခန္႔ရွိသည္ဟု စာရင္းဇယားမ်ား အရ သိရပါသည္။

        တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ပင္ အဓိက စပါးစိုက္ ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ဧရာဝတီ တုိင္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းတုိ႔တြင္ ကန္ထ႐ုိက္ စုိက္ပ်ဳိးေရး စနစ္ကုိ အပုိအေနျဖင့္ တုိးခ်ဲ႕ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး အရံအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ စမ္းသပ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိပါသည္။

        ဆန္စပါး၏ ေနာက္တြင္ ဒုတိယအဓိက သီးႏွံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနေသာ ျမန္မာ့ပဲမ်ဳိးစံုသည္လည္း ႏုိင္ငံအတြက္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ပမာဏမ်ားစြာ ရွာေဖြေပးေနပါ သည္။

        ၂၀၀၇-၀၈ တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁.၃ သန္းတင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ေသာ ပဲမ်ဳိးစံုသည္ ၂၀၀၈-၀၉ တြင္ ၁၅.၃%ျမင့္တက္လာကာ တန္ခ်ိန္ ၁.၅ သန္းတင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ပဲစုိက္ဧရိယာ ဟက္တာ ၄.၂၅ သန္းမွ ထြက္ရွိေသာ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပုိ႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀၆ သန္းရရွိခဲ့ပါသည္။

        ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ဒုတိယအႀကီးဆံုး ပဲတင္ပုိ႔သူအျဖစ္ ကေနဒါ၏ ေနာက္တြင္ ရပ္တည္ေနၿပီး ၇၀% ကုိ အိႏိၵယသုိ႔ တင္ပုိ႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Mizzima news,23 Dec 2009

          အီရန္တြင္ အဆံုးသတ္မည္ဟု ယူဆေနၾကေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ေလယာဥ္ ေပၚမွ လက္နက္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ႏွင့္မည္သည့္ဆက္ႏြယ္မႈမွမရွိေၾကာင္း အီရန္က ျငင္းဆုိလုိက္ပါ သည္။

          အပတ္စဥ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ အီရန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ Ramin Mehanparast က ယေန႔ကမၻာႀကီးတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အဓိပၸါယ္ရွိသည္ ဟု မိမိတုိ႔ မထင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ကိစၥကုိ မိမိတုိ႔ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျငင္းဆုိသည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။

          အၿမဲတမ္းဆုိသလုိပင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ႏ်ဴကလီးယားရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဟန္႔ တားရန္ ႀကိဳးစားေနသည္မွာ စိတ္မေကာင္းစရာပင္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါသတင္းသည္ ကမၻာအႏွံ႔ လွ်င္ ျမန္စြာ ျပန္႔ႏွံ႔ေနၿပီး အီရန္အေပၚ ပုိ၍ဖိအားေပးရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Xinhua သတင္းဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ အဂၤါေန႔က ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          အဆုိပါသတင္းမ်ားသည္ အီရန္အေပၚ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးရန္ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္ ၎တုိ႔၏ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္မႈအျဖစ္ လုပ္ႀကံဇာတ္လမ္း ဖန္တီးျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု Mehman Parast ကဆုိပါသည္။

          လက္နက္ ေမွာင္ခုိေလယာဥ္သည္ လမ္းတြင္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေယာင္ျပ ရပ္နား၍ အီရန္သုိ႔ ပ်ံသန္းမည္ဟူေသာ သတင္းထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ အီရန္က တုန္႔ျပန္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

          ဘယ္လဂ်ီယံ အေျခစုိက္ IPIS ႏွင့္ အေမရိကန္ အေျခစုိက္ TransArms အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ လက္နက္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ သုေတသန အရာရွိမ်ား၏ ေလယာဥ္သည္ အီရန္သုိ႔ ဦးတည္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္" ဟူေသာ အစီရင္ခံစာ အသစ္ကုိ ကုိးကား၍ Assonated Press (AP) သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

          ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္ေဖာက္ခဲြမႈကုိ ၂၀၀၆ တြင္ ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ေမတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းက ကုလသမဂၢဆံုး ျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၈၇၄ ကုိ ခ်မွတ္ကာ လက္နက္ကုန္သြယ္မႈတားျမစ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးအရ ပိတ္ဆုိ႔ ျခင္းႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား၊ ဒံုးပ်ံမ်ား၊ အဖ်က္စြမ္းအားႀကီး လက္နက္မ်ား၊ သမား႐ုိးက် လက္နက္မ်ား ၾကားျဖတ္ ဟန္႔တားျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ကုိ ရီးယားသည္ အီရန္၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ ျမန္မာစေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ဒံုးက်ည္မ်ား၊ ဒံုးပ်ံအစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ အျခားလက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြႀကီးမားစြာ ရရွိေနသည္ဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။

          သုေတသန အရာရွိမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဖမ္းဆီးခံ ေလယာဥ္၏ ယခင္မွတ္ပံုတင္ အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္ေသာ Air Cess ႏွင့္ Centratrican Air Lines မ်ားသည္ မတ္လ ၆ ရက္က ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးခံ အက်ဥ္းက်ေနေသာ လက္နက္ေမွာင္ခုိကုန္သည္ Victor Bout ႏွင့္ ဆက္ သြယ္မႈရွိသည္ဟု စြပ္စဲြမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ Bout ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္ဟု အတိအက် ေျပာဆုိရန္ လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား မရွိေသးဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပပါ သည္။

          ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေျမာက္ကုိရီးယားမွ ပ်ံတက္လာခဲ့ေသာ ႐ုရွားႏုိင္ငံလုပ္ စစ္ဘက္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ေလယာဥ္ (အီလူးရွင္း ၇၆ အမ်ဳိးအစား)သည္ ဘန္ေကာက္ ဒြန္ေမာင္းေလဆိပ္တြင္ ဆီျဖည့္ရန္ ခြင့္ေတာင္းရပ္နားစဥ္ ထုိင္းလံုၿခံဳေရးအရာရွိ ၁၀၀ ေက်ာ္က တက္ေရာက္ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

          ဖမ္းဆီးရမိေသာ လက္နက္ ၃၅ တန္တြင္ ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ ဗံုးသီးမ်ား(အာပီဂ်ီ) ေလယာဥ္ပစ္ SAM ဒံုးက်ည္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

          ဖမ္းဆီးမိေသာ လက္နက္မ်ားကို ထုိင္းစစ္တပ္၏ လက္နက္ဂုိေဒါင္သုိ႔ သိမ္းဆည္းသယ္ ေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။

          အဆုိပါ ေလယာဥ္ ငွားရမ္းထားသူ ပုိင္ရွင္ နယူးဇီလန္မွ SP Trading က "အီလူးရွင္း ေလယာဥ္သည္ ၿပံဳယမ္းသုိ႔ မထြက္ခြာမီ ယူကရိန္းသုိ႔ လက္နက္မ်ား ပုိ႔ေဆာင္ရန္ သြားေရာက္မည္ဟု မိမိတုိ႔ကုိ အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု တနလၤာေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

          ယခုဖမ္းဆီးရမိေသာ ေျမာက္ကုိရီးယားမွ လက္နက္မ်ားကုိ ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အကုန္လံုး ဖ်က္ဆီးရမည္ (သုိ႔) တစိတ္တပိုင္း ဖ်က္ဆီးရမည္စသျဖင့္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္က