Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အကူအညီမ်ား အလြန္အမင္း လုိအပ္ေနမႈအတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ အေထာက္အပံ့မ်ား ဆက္လက္ရရွိႏုိင္ရန္ ကုလသမဂၢ အကူအညီေပးေရးဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တြင္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။

ဆုိင္ကလုန္းနာဂစ္ဒဏ္သင့္ေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာက ေစတနာရွင္မ်ားမွ အကူအညီေငြ သန္းငါးရာေပးမည္ဟု ကတိက ဝတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ အဆုိပါ ေငြပမာဏအထိ ေပးအပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အရာႀကီးမ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆုိင္ကလုန္းနာဂစ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း တစ္သိန္းေလးေသာင္း (၁၄၀၀၀၀) ေသဆုံး သုိ႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ကာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ နာဂစ္ေၾကာင့္ သစ္ပင္ေပါင္းမ်ားစြာ လဲက်ၿပီး၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ားလည္း ျပားျပားဝပ္ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထုိမွ်မကေသးဘဲ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာမွာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဝင္ေငြမဲ့ သြားခဲ့ရသည္။

နာဂစ္တုိက္ခုိက္ၿပီး အခ်ိန္ကတည္းက ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အလုပ္မ်ားစြာကို လုပ္ကုိင္ ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာ က်န္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ၏ Resident & Humanitarian မွ Coordiantor ျဖစ္သူ Bishow Parajuli က နာဂစ္ဒဏ္ သင့္ခဲ့ဒုကၡသည္ေပါင္း မ်ားစြာမွာ အစာေရစာျပတ္လပ္မႈ၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ခါးသီးစြာ ခံစားေနၾကရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ အိမ္ေထာင္စု တစ္သိန္း(၁၀၀၀၀၀) ခန္႔၊ သုိ႔မဟုတ္ လူေပါင္း ငါးသိန္းခန္႔မွာ လုံၿခံဳစိတ္ခ်မႈ ျပည့္ဝေသာ ေနထုိင္စရာမ်ား လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါ ဒုကၡသည္ ငါးသိန္းခန္႔မွာ နာဂစ္မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလတြင္ ယာယီ အမိုးအကာေအာက္၌သာ ဆက္လက္ေနထုိင္ေနခဲ့ရသည္ဟု Bishow Parajuli ကေျပာၾကားသည္။

"အဲဒီလူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ပ်က္စီးသြားတဲ့ ေနအိမ္အေဆာက္အအုံက အပိုင္းအစေတြကုိ ေကာက္ယူၿပီး ယာယီတဲေလးေတြထုိးၿပီး ေနေနရတာပါ။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေပးတဲ့ ယာယီရြက္ဖ်င္တဲ့ေတြနဲ႔ ေနထုိင္ၾကရပါတယ္" ဟု ၎ကဆုိသည္။

"ေျပာရရင္သူတုိ႔ဟာ ယာယီအမိုးအကာေအာက္မွာ ကြန္းခုိေနၾကရတာပါ။ တဲဆုိတဲ့ အဆင့္မွာ ေနရတာေတာင္ မဟုတ္ပါဘူး။ တာပလင္စ၊ ဝါး၊ သစ္တုိသစ္စ စတာေတြနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ အမုိးအကာ ေအာက္မွာ ေနရတာပါ" ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာျပည္သူ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ အေရးႀကီးေသာ ေနထုိင္စရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အကူအညီအနည္းငယ္မွ်သာ ရရွိခဲ့သည္ဟု လည္းဆုိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ သုံးႏွစ္တာ ျပန္လည္နာလန္ထူေရး အစီအစဥ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၉၁ သန္း လုိအပ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက အဆုိျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ခံရေသာ ဧရာဝတီတုိင္းမွ ျပည္သူမ်ားသာ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ေရးအတြက္ ရုန္းကန္ေနရျခင္းမဟုတ္ အျခားေသာ ေဒသမ်ားတြင္လည္း အစာေရစာ မွ်တစြာရရွိေရးအတြက္ နပန္းလုံးေနရသူမ်ားစြာ ရွိေနသည္။

ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) က ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စားနပ္ရိကၡာပုိလွ်ံၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေရး က႑တြင္ အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာ ရွိေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဓိကရင္ဆုိင္ေနရေသာ ျပႆနာမွာ ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေနရာေဒသမ်ားသုိ႔ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ တင္ပုိ႔ႏုိင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္ဟု WFP ကဆုိသည္။

အဆိုပါ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ခ်က္ကုိ WFP ႏွင့္ ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕(FAO) တုိ႔က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

WFP မွ Country Director and Representative ျဖစ္သူ Chris Kaye က သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာလူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ သေဘာတရားမွာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ အစာေရစာ မလုံေလာက္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎ကရွင္းျပသည္။

AFP သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ေတာင္-ေျမာက္ ကုိရီးယားနယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ခ်ိဳနန္စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ေအာင္ ေတာ္ပီတုိျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယား အစိုးရအား ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်သည့္ ဝါဒျဖန္႔ လက္ကမ္းစာမ်ား ျဖန္႔ႀကဲခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ေျမာက္ကုိရီးယား ျပည္ေျပးမ်ားႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား ဆန္႔က်င္သူ ေတာင္ကုိရီးယားမ်ားက လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲမ်ား တင္းၾကပ္ထားရာ နယ္စပ္ေဒသဘက္သုိ႔ မုိးပ်ံေလပူေပါင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကင္ဂ်ံဳအီဦးေဆာင္ေသာ ၿပံဳယမ္း ကြန္ျမဴနစ္အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဝါဒျဖန္႔စာမ်ား ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျဖန္႔ႀကဲခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အတူ အဆုိပါ မိုးပ်ံေလပူေပါင္းမ်ားျဖင့္ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားကိုလည္း ျဖန္႔ေဝႀကဲခ်ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ကုိရီးယားစစ္ပြဲ စတင္ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ ကင္အီဆြန္း (လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ံဳအီလ္၏ဖခင္) အား ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား၊ ကင္ဂ်ဳံအီလ္ဦးအစုိးရ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ ေငြေၾကးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အလြဲအမွားမ်ားႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားပုိင္ ခ်ိဳနန္စစ္သေဘၤာကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူ ၄၆ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရမႈအေပၚ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈမ်ား ေရးသားထားသည္။

မၾကာေသးခင္က ေျမာက္ကုိရီးယားအစုိးရက ေတာင္ကုိရီးယားဘက္မွ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ဝါဒျဖန္႔ယႏၱရား (အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားအပါအဝင္) အားလုံးကုိ အလုံးစုံတုိက္ခုိက္ဖ်က္ ဆီးသြားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုလုိ ဝါဒျဖန္႔ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေျမာက္ကုိရီးယားဘက္သုိ႔ ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ား လုပ္ကုိင္ေသာအုပ္စုသည္ မူလက လက္ကမ္းစာေစာင္ ေျခာက္သန္းခန္႔ကုိ မုိးပ်ံေလပူေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ျဖန္႔ေဝရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း နယ္စပ္ေဒသတြင္ ေလတုိက္ခုိက္မႈ အေနအထား စိတ္တုိင္းက် မျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ ၅၄၀၀၀၀ ခန္႔သာ ျဖန္႔ေဝႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း စီစဥ္သူမ်ားကေျပာဆုိသည္။ အဆုိပါ ေလပူေပါင္းမ်ား ေျမာက္ကုိရီးယားဘက္သုိ႔ အမွန္တကယ္ က်ေရာက္ျခင္းရွိ၊ မရွိဟူေသာ သတင္းကုိ အတိအက်မသိရွိရေသးေပ။ ယခု ဇြန္လကုန္ပုိင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ ေလပူေပါင္းမ်ား ေစလႊတ္ၿပီး ဝါဒျဖန္႔ခ်ိရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

"လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြေပၚမွာ အမွန္တရားေတြ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားၿပီး ကင္ဂ်ံဳအီလ္ အစုိးရကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျပစ္ေပးခ်င္တယ္" ဟု National Action Campaign မွ ဥကၠဌ ျဖစ္ၿပီး ဝါဒျဖန္႔အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သူ ကေျပာသည္။

ဝါဒျဖန္႔အုပ္စုမ်ားထဲတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ျပန္ေပးဆြဲမႈခံရေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား ကယ္ဆယ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ (NARJK) မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႕သည္ ၁၉၇၀-၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေျမာက္ကုိရီးယား ေအးဂ်င့္မ်ား အဓမၼေခၚေဆာင္မႈကုိ ခံခဲ့ရေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံေပးေနသည့္ အဖြဲ႕လည္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယား ေအးဂ်င့္မ်ား၏ အဓမၼေခၚေဆာင္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ လိပ္စာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဝါဒျဖန္႔ လက္ကမ္းစာေစာင္ မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ျပန္ေပးဆြဲခံရေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိၿပီး ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ဝါဒျဖန္႔အုပ္စုမ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

"ေျမာက္ကုိရီးယားအစုိးရက ကမာၻတစ္လႊားက လူေတြျပန္ေပးဆြဲထားတယ္ ဆုိတဲ့ကိစၥကုိ ေျမာက္ကုိရီးယား ျပည္သူေတြ မသိၾကပါဘူး" ဟု NARJK အုပ္စုမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ Tsutomu Nishioka က ေျပာဆုိသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား ၁၃ ဦးကုိ ျပန္ေပးဆြဲထားေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာဆုိထားၿပီး ထုိအထဲမွ ငါးဦးကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ က်န္ရွိေသာ ရွစ္ဦးမွာ ေသဆုံးသြားၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံထဲတြင္ ေသဆုံးသြားေသာ အဆုိပါ ဂ်ပန္ရွစ္ဦး၏ ေသဆုံးမႈ သက္ေသအေထာက္အထား ကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ေတာင္းဆုိထားၿပီး အျခားေသာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ျပန္ေပးဆြဲမႈမ်ားကုိ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးရန္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားတုိ႔သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ကုိရီးယား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ အလြန္ကာလ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး တုိးတက္လာမႈေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း ခ်ိဳနန္စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား ေတာ္ပီတို ဒုံးက်ည္ျဖင့္
တုိက္ခုိက္ခံရမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ေတာင္ကုိရီးယားဘက္က ဝါဒျဖန္႔ ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။

ခ်ိဳနန္စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီအေနျဖင့္
ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးပါရန္ ေတာင္ကိုရီးယားက အဆုိျပဳ ေတာင္းဆိုထားသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ကုိ တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ေတာင္ကုိရီးယားက နယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အသံခ်ဲ႕စက္ ၁၁ လုံး တပ္ဆင္ကာ ဝါဒျဖန္႔လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကုိ စတင္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ယခုအခ်ိန္တြင္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေလပူေပါင္းျဖင့္ ျဖန္႔ေဝေနခ်ိန္ျဖစ္၍ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔မႈကုိ ရပ္ဆုိင္းထားသည္ဟု ဆုိသည္။ ေတာင္ကုိရီးယား ဦးေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံပါ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ခ်ိဳနန္စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားသည္
အဓိက တာဝန္ရွိသူျဖစ္သည္ဟု နိဂုံးခ်ဳပ္ သုံးသပ္တင္ျပခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ေျမာက္ကုိရီးယားက အဆုိပါကိစၥ မိမိတို႔တြင္ တာဝန္မရွိဟု ျငင္းပယ္ၿပီး ေတာင္ကုိရီးယားကို စစ္ေရးျဖင့္ တုံ႔ျပန္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိသည္။

AP သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရက ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည့္ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏုိင္ငံတကာ၏ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပဆုိသည္။

"ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိမည္မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံတကာတြင္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ခံရမႈလည္းေလ်ာ့နည္း ေနမည္ဟု အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ယုံၾကည္သည္" ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အင္တာနက္ အြန္လိုင္းရွိ Twitter ၏ Micro-Blogging ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ တရားဝင္နာမည္ျဖစ္ေသာ Myanmar ဟူေသာအသုံးအႏႈန္းကုိအသုံးမျပဳဘဲ Burma ဟု ေခၚေဝၚသုံးစြဲသည္။

ယခုလေစာပုိင္းကာလတြင္ အေမရိကန္ဆီနိတ္တာ ဂ်င္ဝက္ဘ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔၌ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ စစ္အစုိးရက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အတုိက္အခံမ်ား ပါဝင္ခြင့္မရရွိေအာင္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အေထာက္အပံ့ျပဳရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ အကူအညီျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာခရီးစဥ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္သည့္တုိင္ မစၥတာ ဂ်င္ဝက္ဘ္သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရအၾကား ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးကုိ ဦးေဆာင္ လုပ္ကုိင္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရက သတ္မွတ္ရက္ အတိအက် မေၾကညာေသးေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္းပထမဆုံး ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

အိုဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး မူဝါဒကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေမရိကန္အစိုးရက စုိးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားသည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏုိဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပါဝင္ခြင့္မရရွိေအာင္ စစ္အစုိးရက ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီပါတီ မွာလည္း စစ္အစုိးရ၏ တင္းၾကပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိ မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္သည့္ အေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ယခုဆုိလွ်င္ တရားဝင္ပါတီအျဖစ္မွ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အစုိးရ၏ ၾသဇာအာဏာကုိ သက္တမ္းရွည္ရန္ ဒီဇုိင္းဆင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆီနိတ္တာ မစၥတာဂ်င္ဝက္ဘ္က နားလည္ လက္ခံထားေသာ္လည္း ယင္းေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္အားျဖင့္  အနာဂတ္ကာလတြင္ အတုိက္အခံမ်ား လႊတ္ေတာ္၌ ေနရာရယူလာႏုိင္ရန္ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသည္။

AFP သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

တရုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းဌာန Xinhua သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္အရ တရုတ္ဗဟုိဘဏ္သည္ ႏုိင္ငံေငြေၾကး လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေဈးကြက္ေပါက္ ေဈးအလုိက္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးႏွင့္ လဲလွယ္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေၾကညာလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ တရုတ္ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈႏႈန္း အားနည္းခ်က္ရွိေနသည့္အေပၚ ႏုိင္ငံတကာက ျပစ္တင္ေျပာဆုိမႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္သည္။ တရုတ္ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ား အားနည္းခ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔ ကုန္သြယ္ေရး ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကုန္သြယ္ေရး မမွ်တမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းက ျပစ္တင္ေဝဖန္လ်က္ ရွိခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရွိ ေငြေၾကးေဈးကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ၊ ျပည္တြင္း ေငြေပးေခ်မႈ လက္က်န္အေနအထား ႏွင့္ လက္ရွိစီးပြားေရး အေျခအေနကုိ ၾကည့္ကာ ဗဟုိဘဏ္က ယင္းသုိ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗဟုိဘဏ္မွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကားၿပီး Xinhua သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

"ရမ္မီဘီ(RMB)ဟုလည္း တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္း ေခၚဆုိေသာ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္မႈသည္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္။

အာရွႏွင့္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရး ျပန္လည္နာလန္ထူမႈကုိ အကူအညီေပးႏုိင္သလုိ၊ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးမွ်ေျခ ျပန္လည္ထိန္းညႇိမႈအတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈကုိလည္း သရုပ္ေပၚေစသည္" ဟု ၎ကဆိုသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF) မွ ဒါရုိက္တာ Dominique Strauss-Kahn က တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေၾကညာခ်က္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ၿပီး "ႀကိဳဆုိထုိက္ေသာ တုိးတက္မႈတစ္ရပ္" ဟု ေဖာ္ျပသည္။

"ခုိင္မာမႈရွိေသာ တရုတ္ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈႏႈန္းသည္ ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း က်မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိကိစၥကုိ ကေနဒါႏုိင္ငံ၊ ေတာ္ေနးတုိးၿမိဳ႕တြင္ လာမည့္ရက္သတၱပတ္၌ က်င္းပမည့္ ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၌ တင္သြင္း ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ ခုိင္မာေသာ တရုတ္ ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈႏႈန္းရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္အိမ္ေထာင္စု တစ္စုခ်င္းစီ ဝင္ေငြလည္း ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သလုိ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာေအာင္ မက္လုံးေပးရာလည္း ေရာက္သည္" ဟု မစၥတာ Dominique Strauss Kahn က IMF ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိသည္။

လာမည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ အဆုိပါ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဂ်ီ-၂၀ ႏုိင္ငံမွ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးမ်ား၊ အဓိကကုန္သြယ္ေရး အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားမွ ဗဟုိဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေတြ႕ဆုံၿပီး ကုန္သြယ္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႕ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၾကမည္ျဖစ္သည္။

စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယ၊ ဘရာဇီး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားက တရုတ္အေနျဖင့္ တရုတ္ေငြေၾကးကုိ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးအလုိက္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးႏွင့္ လဲလွယ္ခြင့္ျပဳေပးရန္ အေစာပုိင္းကာလက တုိက္တြန္း ေျပာဆုိထားသည္။
Xinhua သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.