Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၁၈.၈.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံတင္ျပ
  2. တံတားျဖတ္သန္းခပိုေကာက္မႈ ရန္ကုန္တြင္ အေရးယူၿပီ
  3. စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု ပိတ္သိမ္းမႈ အေၾကာင္းမၾကားက ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ထိ ခ်မွတ္မည္
  4. တရုတ္ေရလုပ္သားမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳေတာ့

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. သမၼတက ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားကို ျပန္လာရန္ ဖိတ္ေခၚ
  2. ေဒၚစုကုိ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ John Kerry ၏ လက္ေထာက္အရာရွိ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ
  3. မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးဖုန္းေဇာ္ဟန္ ထိန္းသိမ္းခံရ
  4. တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေစာ္ကားမႈျဖင့္ ပါတီဥကၠ႒ တရားစဲြဆိုခံရ

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံတင္ျပ

ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ ၃၀ ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈကုိ ခြင့္ျပဳေပးရန္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ဝါးခယ္မ ဆန္စပါးအထူးျပဳ ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာစုိးထြန္းထံမွ သိရသည္။

ျပည္ပပုိ႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဆန္၊ ပဲ၊ ႏွမ္း၊ ေရလုပ္ငန္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း နယ္ပယ္မွ လုပ္ငန္းရွင္ ၃၀ ဦးႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္မႈေပးသည့္ အေနျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပခဲ့ျခင္းကုိ အေျခအေနမ်ားကုိၾကည့္ကာ စဥ္းစားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္း၍ စပါးပုိလွ်ံသည့္ ေဒသမ်ားမွ စပါးမ်ားအား အာမခံေစ်းျဖင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္း ပမာဏအထိ အရန္ဆန္အျဖစ္ထားရွိ ဝယ္ယူသြားရန္ စီစဥ္ေနသည္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါး လုပ္ငန္းအသင္း ဒုဥကၠ႒ ဦးလွေမာင္ေရႊက ျပည္တြင္းထုတ္ သတင္းဂ်ာနယ္တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ တယ္လီဖုန္းမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္စြာ ေပး၍ ငွားရမ္းအသံုးျပဳရမႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ယာဥ္ႏွင့္ ယႏၱယားမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္စြာ ဝယ္ယူသံုးစြဲရမႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီး ပံုမွန္မရရွိမႈေၾကာင့္ မီးစက္ႏွင့္ ေလာင္စာဆီသံုးစြဲရမႈႏွင့္ အျခားအပိုေဆာင္းကုန္က်စရိတ္မ်ား ကုန္က်မႈ အစရွိသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အားနည္းခၽြတ္ယြင္းမႈေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာျဖင့္ အရင္းအႏွီးမ်ားကို ႏွစ္ရင္း၊သံုးရင္း ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ခဲ့ရၿပီး အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွာ  ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ရန္  မတတ္သာေတာ့ဘဲ လံုးဝေသဆံုးလုနီးပါးအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အလင္းတန္း တစ္ခုအျဖစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက အေကာင္းျမင္ သံုးသပ္ေနၾကသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တံတားျဖတ္သန္းခပိုေကာက္မႈ ရန္ကုန္တြင္ အေရးယူၿပီ

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း၌ တံတားျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ ဂိတ္မ်ားတြင္ က်သင့္ေငြထက္ တံတားျဖတ္သန္းခ ပိုမိုေကာက္ခံ သည့္ ဂိတ္မ်ားကို ပထမ အႀကိမ္အေနႏွင့္ သတိေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ပါက လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရုတ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ တံတားအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ ဂိတ္အခ်ိဳ႕၌ လမ္းတံတားအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံရာတြင္ သတ္မွတ္ ေငြထက္ပိုယူျခင္း၊ ေငြအေၾကြျပန္မအမ္းျခင္းစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိေနသည့္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႕ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တံတားေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ားကို BOT စနစ္ျဖင့္ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ေပးထားသည္မွန္ေသာ္လည္း တံတား အသံုးျပဳေၾကး ေကာက္ခံရမည့္ ႏႈန္းထားကို အစိုးရမွ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ေပးထား ၿပီးျဖစ္ေလသည္။

“ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက တံတားအသံုးျပဳခ ေကာက္ခံမႈကို BOT စနစ္နဲ႔ ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲလိုက္တာကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တံတားအသံုးျပဳခအတြက္ ေကာက္ခံရမယ့္ ႏႈန္းထားေတြကို အစိုးရက ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ မကိုက္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ပိုေကာက္ မွာပဲ။ ဒီေတာ့ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ အခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျဖစ္ေအာင္ အခြင့္အေရးတန္းတူေပးၿပီး လႊတ္ေပးထားသင့္တယ္” ပာု အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု ပိတ္သိမ္းမႈ အေၾကာင္းမၾကားက ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ထိ ခ်မွတ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္ရံုမ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္း(သို႔) ပိတ္ထားလိုပါက မပိတ္မီတစ္လခန္႔ ႀကိဳတင္၍ အလုပ္သမား ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီသို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါက အလုပ္ရံုအက္ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အလုပ္ရံုအက္ဥပေဒမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္ရံုမ်ားကို အၿမဲတမ္း(သို႔) ယာယီ ပိတ္ထားလိုပါက လုပ္ငန္း ပိုင္ရွင္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီသို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္ပာု ပါရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လိုက္နာမႈမရွိပါက အလုပ္ရံု အက္ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ထိတိုင္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအၾကား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အလုပ္သမားႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီသို႔ အခ်ိန္မေရြး အေၾကာင္းၾကား အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အလုပ္ရွင္မ်ားလိုက္နာရမည့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားၾကား အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ အလုပ္သမား ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိႏိုင္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ဴလိုင္လလယ္ခန္႔က လင္းထက္အမည္ရ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတစ္ရံုသည္ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားကို လံုေလာက္သည့္ နစ္နာေၾကးေပးေလွ်ာ္မႈ မရွိဘဲ စက္ရံုပိတ္သိမ္းခဲ့မႈေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

                                                                                                    Ref: Myanmar Post Global

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တရုတ္ေရလုပ္သားမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳေတာ့

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသားပိုင္ ငါးဖမ္းေလွမ်ားေပၚတြင္ တရုတ္ ကၽြမ္းက်င္ ေရလုပ္သားမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ မပာုတ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ တရုတ္ ငါးဖမ္းကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို စက္တင္ဘာ လကုန္ခန္႔ထိသာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားပိုင္ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားေပၚတြင္ ျမန္မာငါးဖမ္းလုပ္သားမ်ားကိုသာ ထားရွိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိအသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းသည့္ စက္ေလွမ်ားျဖစ္ၿပီး ငါးဖမ္းဆီးရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံလုပ္က်ားပိုက္ (ဘံုေက်ာင္းပိုက္)ကို အသံုးျပဳတတ္ေစရန္ တရုတ္ငါး ဖမ္းကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို ႏိုင္ငံသားပိုင္ စက္ေလွမ်ား တြင္ လိုက္ပါခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ လိုက္ပါခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း တရုတ္ကၽြမ္းက်င္ေရလုပ္သားမ်ားကို ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက ေရလုပ္သားကတ္ျပား ပါရွိမွသာ လုပ္ကိုင္ခြင္ ့ျပဳခဲ့ၿပီး ၎ ေရလုပ္သားကတ္ သက္တမ္းမွာ သံုးလတစ္ႀကိမ္ ကုန္ဆံုးေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တရုတ္ကၽြမ္းက်င္ ငါးဖမ္းေရလုပ္သားမ်ားကို ႏိုင္ငံသားပိုင္စက္ေလွမ်ားေပၚတြင္ လိုက္ပါခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္ရျခင္းမွာ ျမန္မာ ငါးဖမ္း ေရလုပ္သားမ်ားမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ က်ားပိုက္(ဘံုေက်ာင္းပိုက္) ကို ကၽြမ္းက်င္&