Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၂၈.၁၁.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ေဒၚစုႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္

(Foreign Policy မွ December 2012 ရက္စဲြတပ္ထားေသာ Kurt M.Campbell ေရးသားသည့္ The Lady and the General ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ေဒၚစုႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္

(Foreign Policy မွ December 2012 ရက္စဲြတပ္ထားေသာ Kurt M.Campbell ေရးသားသည့္ The Lady and the General ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(စာေရးသူ Kurt M.Campell သည္အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာအေမရိကန္လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးျဖစ္ပါသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု မထင္ရသူမ်ားက ႏိုင္ငံေရးအရ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အံ့ၾသဖြယ္ ေမာင္းႏွင္ေနၾကပါျပီ။ ထိုအထဲမွတစ္ဦးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းမ်ဳိးဆက္မ်ားက ဖိႏွိပ္မူမ်ားကို အၾကမ္းမဖက္ပဲ တြန္းလွန္သူ အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကျပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးဟု မထင္မွတ္ရေလာက္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ သူသည္ တိုင္ျပည္ကုိ္လမ္းေၾကာင္းသစ္သို႕ ဦးတည္ရန္ ပဲ့ကုိင္ေနပါသည္။ ယခုကဲ့သို႕ သဘာဝမက်ေသာတဲြဖက္ျခင္းမ်ဳိးကို မစဥ္းစားမိေပ။ သုိ႕ေသာ္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ ယခုအခါ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ အတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္ရိွေသာ အလွည့္အေျပာင္းကုိ ကိုယ္စားျပဳေနၾကျပီျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီွက အာရွ၏ဆန္အို္းၾကီး ျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနွင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမူအဆင့္မ်ားတြင္ ေဒသအတြင္း၌ ျမင့္မားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကိုလုိနိေခတ္လြန္ကာလ အေမြဆိုးမ်ားတြင္ ခါးသီးသည့္တိုင္းရင္းသားေသြးခဲြမူမ်ား၊ အိမ္္နီးခ်င္း၏ စစ္ေအးတိုင္ပဲြ လ်ဳိ႕ဝွက္စီမံခ်က္တြင္ ဗဟိုခ်က္၌ ကံမေကာင္းစြာ ပါဝင္ရျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ စစ္ေအးတိုက္ပဲြကာလတြင္ ဆိုဗိယက္ယူနီယံ၊ တရုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႕သည္ မဟာဗ်ဳဟာေျခကုတ္ရယူရန္ႏွင့္ ဝါဒေရးရာ မဟာမိတ္ရေရးတို႕ကို ျပိဳင္ဆိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမူအျပီးတြင္ စစ္တပ္သည္ ႏုိင္ငံကုိစုစည္းရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာအင္အားျဖင့္ စုစည္းထားရန္ႏွင့္ အစစ္အမွန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စိတ္ကူးျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံျခား၏ လႊမ္းမိုးမူပံုစံမ်ဳိးစံုကုိ ဆန္႕က်င္ရန္ေျပာလာခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ကုိ ပ်က္စီးျခင္းသို႕ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲမူျဖစ္ႏိုင္သည့္ ပြင့္လင္းသည္လကၡဏာ အနည္းငယ္ကုိသာ ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼအိုဘားမားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ အထီးက်န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ကူညီရန္ ယာယီနည္းလမ္းသစ္မ်ားျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းမူ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းစာေရးသူ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဦးဆံုးခရီးစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ထိုစဥ္က ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ နံပါတ္ေလးေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးၾကား ျခားနားမႈမွာ သိမ့္္မၾကီးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ စာေရးသူအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳရိွ ရုရွားတို႔ေဆာက္လုပ္ေပးထားေသာ ေဟာင္းေနသည့္ဟိုတယ္ၾကီးတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးခဲ့ ပါသည္။ အဆိုပါဟိုတယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္ေအးတိုက္ပဲြကာလ၏ အေကာင္းအဆုိးေရာျပြမ္းေနေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားမွ အၾကြန္းအက်န္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သူ႔ကိုအက်ယ္ခ်ဳပ္ထားရိွသည့္ေနအိမ္မွ ဟိုတယ္သို႕ ပို႔ေပးခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူတို႔သည္ ၃ နာရီၾကာခန္႔ စကားေျပာခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအသစ္အတြက္ သူ၏ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ခဲ့သည္။ သူသည္ၾကိဳတင္သိထားသည့္အတိုင္း ဆဲြေဆာင္အား ေကာင္းလွျပီး၊ လက္ရိွ စိတ္ပ်က္ဖြယ္အေျခအေန ရိွလင့္ကစား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာ အားေကာင္းျပီး အေကာင္းျမင္မူကုိ ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ သူ႔အား ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုနီးပါး ေနအိပ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အထီးက်န္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာျဖစ္ေပၚတိုးတက္မူမ်ားကို အေသးစိတ္ဆုတ္ကိုင္မိေၾကာင္း ျပသခဲ့ပါ သည္။ သူက ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းမႈမ်ားေျပာရာတြင္ ေန႕စဥ္ BBC ကမၻာသတင္း VOA သတင္းမ်ားနားေထာင္ျပီး ေရးေရးသာစိတ္ကူးႏိုင္သည္ သူ၏ အနာဂါတ္ေနရာအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနပံုကို ေျပာျပပါသည္။ ယေန႕တြင္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထညေပၚလာျပီ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ စာေရးသူ၏ခရီးစဥ္အား ေဖာ္ျပရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဓါတ္ပံုကုိ ျဖတ္ေတာက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

စာေရးသူသည္ ဦသိန္းစိန္ကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။စာေရးသူတို႔က အဓိပၸါယ္ရိွေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကုိ အဆိုျပဳခဲ့ရာ လံုးဝတုန္႔ျပန္မႈ မရခဲ့ေပ။ ၎ႏွင့္သူ၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ဆက္ဆံရန္ လည္းေကာင္း၊ ျပဳျပန္ေျပာင္းလဲေရး အေကာင္းအထည္ေဖာ္ရန္ ၎ဆႏၵရိွပံု လကၡဏာလံုးဝမျပခဲ့ေပ။ ဦးသိန္းစိန္သည္ ပါဝါရိွသူတစ္ဦးဟု မထင္ရေပ။ခ ံစားခ်က္ကုိ ထုတ္မျပပဲ၊ သေဘာထား ႏူးညံသူျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎နွင့္ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ေတြ႔ဆံုမူတြင္ ေလသံအတက္အက် စစ္သားအသံ ဂရုျပဳ ထိန္းသိမ္းထားျပီး၊ သတိထား သည့္ သေဘာရိွပါသည္။ ယခုသမၼတဘဝတြင္ သက္ဝင္ေစသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အိုင္ဒိယာမ်ားကို တစြန္းတစ ထုတ္ေဖာ္ ျပသခဲ့ျခင္းမရိွေပ။သ ံုးနွစ္ၾကာခဲ့ျပီးေနာက္၊ ယခုနွစ္စက္တင္ဘာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႕ လြတ္လပ္စြာ သြားလာနိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ဆုလက္ခံယူရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းဝိုင္းက ေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈရရန္နွင့္ အဆက္သြယ္သစ္မ်ားရရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ဦးသိန္းစိန္သည္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရိွလာပါသည္။ ဦးသိန္စိန္သည္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည့္ ပထမဦးဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာျပီး နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ “ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူေတြဟာ ဒိမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေတြမွာ ေနာက္ျပန္မလွည့္မယ္ ထင္သာျမင္သာေျခလွမ္းမ်ာ းလွမ္းေနပါျပီ”ဟု ၎ကေျပာပါသည္။ ၎သည္နယူးေယာက္တြင္ ရိွစဥ္အတြင္း ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပုဂၢလိကေတြ႕ဆံုမႈျဖင့္ ေတြဆံုခဲ့ပါသည္။ ၎တို႕လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္အျဖစ္ ေပါင္းစည္းမူမွာ မျဖစ္နုိင္ေသာကိစၥ ျဖစ္ေသာ္လည္္ နယူးေယာက္တြင္ ၎တို႕ေတြ႕ဆံုမႈမွာ ၎တို႕နွင့္ ၎တုိ႔တိုင္းျပည္ မည္မွ်ခရီးေပါက္ခဲ့ျပီဆိုသည္ကုိ အားေကာင္းစြာညြန္ျပခဲ့သည္ သေကၤတျဖစ္ပါသည္။

၎တုိ႕၏ ဆက္ဆံေရးအစမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပံုတူပန္းခ်ီကားေအာက္တြင္ ေတြ႕ဆံု ျပီး၊ ဦးသိန္းစိန္၏ဇနီးတည္ခင္းေသာ ညစာစားသံုးျခင္းတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ တိုင္းျပည္အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ေမြးဖြားနိုင္ေရး အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားဖလွယ္၍ သတိျဖင့္ ယာယီညိွႏိႈင္းခဲ့ရပံုရပါသည္။ ထိုပထမဦးဆံုးေတြ႕ဆံုမႈတြင္ အာဏာရွင္လူအိုၾကီးသန္းေရႊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အနားယူအျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပင့္သက္မွားသည့္ ေျပာင္းလဲမူမ်ားျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္  သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေျပာဆိုခြင့္၊ စုေဝးခြင့္၊ လႈပ္ရွားခြင့္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရက္စက္စြာခ်မွတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိ္င္အုပ္စု အေတာ္မ်ားမ်ားျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စစ္အစိုးရက ၂၂ ႏွစ္ၾကာ NLD ၏ေရြးေကာက္ပဲြေအာင္ႏိုင္မူကို လစ္လ်ဳရူခဲ့ျပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ပါဝင္ရန္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ပထဝီႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ အဆက္မျပတ္ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရုတ္တရက္တံခါးဖြင့္လာမူတြင္ အဆိုျပဳမူမ်ားစြာ ရွိလာပါသည္။ သို႕ေသာ္ အဆိုပါထူးျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားသည္ မ်ားစြာအလုပ္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု စာေရးသူ ယံုၾကည္ပါသည္။ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ အဓိကကြန္ဂရက္မဟာမိတ္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပဲြသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အေမွာင္ဆံုးေန႕ရက္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာစြာ အတူရပ္တည္ခဲ့သည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စနစ္ေဟာင္းကုိ ေျပာင္းျပန္လွန္၍ ကဲြျပားျခားနားေသာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လိုအပ္ေနခ်ိန္တြင္ ဦးသိန္စိန္ေရာက္ရိွလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဘဝျဖင့္ ျပင္ပ ကမာၻသို႔ ထိေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ရာ ေဒသတြင္း ျမိဳ႔ေတာ္မ်ားသို႔ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ျမိဳ႕ေတာ္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ေခတ္မီွေသာ ရန္ကုန္ျမိဳနွင့္ ျခားနားစြာဆင္းရဲခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေခတ္မီွျမိဳ႔ေတာ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏က်ရံႈးမူမွာ ျမင္သာထင္သာရိွလွပါသည္။ အပယ္ခံႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနရျခင္း၊အေရွေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံေၾကာင့္ မ်က္ႏွာပ်က္စရာမ်ား ျဖစ္ရျခင္းတို႔သည္ ေခတ္စနစ္ေဟာင္း၏ နာက်င္ဖြယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာႏုိင္ပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရိွန္အဟုန္ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ အားလံုးအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္တို႕၏ အားတက္ဖြယ္ နမူနာကို လိုက္နာၾကရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အားလံုး ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ခါးသီးေသာအမုန္းတရားမ်ားႏွင့္ မယံုၾကည္ရမူမ်ားကုိ ေဘးဖယ္ႏုိင္မႈ နမူနာမ်ားကုိ ၎တို႔ႏွစ္ဦးထံမွယူႏိုင္မူအေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂါတ္အတြက္ ၎တိို႔ႏွစ္ဦး၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မူသည္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးအား ၎တို႔၏ ဝတ္စံုမ်ားကုိ ဖယ္ခြာေစခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ႏုိင္ငံတကာစံမ်ား၏ အဓိကေနရာတြင္ ယူထားျပီး ဦးသိန္းစိန္မွာအၾကြင္းမဲ့အာဏာကိုျဖစ္ေစသည့္ စစ္တပ္၏တာဝန္ရိွသူတစ္ဦး ျဖစ္ေနပါသည္။ ၎တို႔ ဝတ္စံုမ်ားကို ပယ္ဖယ္ပစ္ျပီးမွ ယခုကဲ့သို႔ တူညီေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံုႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၊ မ်ဳိးခ်စ္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအသစ္အတြက္ အတူတကြ ရုန္းကန္ၾကိဳးပမ္းေနၾကပါသည္။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္မွာ စာေရးသူတို႔အတြက္ သတိမျပဳမိပဲမေနႏိုင္ ျဖစ္ၾကရပါသည္။

 

***********************************************************************************

 

                     


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၂၈.၁၁.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. ထိုင္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအေရး ILO ကူညီမည္
  2. ျမန္မာဆန္စပါးက႑ ပုဂၢလိသို႔တာဝန္ယူေစေတာ့မည္

ႏုိင္ငံေရးသတင္း

  1. တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ပင္လံုညီလာခံက်င္းပမည္
  2. လႊတ္ေတာ္ႏွင့္သမၼတအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိုထိခိုက္ႏိုင္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

  ********************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္း

ထိုင္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအေရး ILO ကူညီမည္