Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2013 (2)
Document yangonchronicle 2013 (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013 (2)

*

*

၂၂.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

  1. အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေအာ္စလိုသို႔ေရာက္ရွိ

(EU Bussiness News မွ 26 February 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar Leader in Oslo, to seek deeper ties with west” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေလ့လာမည့္ စီးပြားေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ GM လည္းပါဝင္

(Reuters မွ 24 February 2013 ရက္စြဲပါ “GM joins US business group heading to Myanmar to explore opportunities” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေအာ္စလိုသို႔ေရာက္ရွိ

(EU Bussiness News မွ 26 February 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar Leader in Oslo, to seek deeper ties with west” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

Photo Credit by Alter Net

ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ယခင္တံခါးပိတ္အထီးက်န္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုအၾကား ဆက္ဆံေရးခိုင္မာေအာင္ ရည္႐ြယ္ေသာ ပထမဆံုး ဥေရာပခရီးစဥ္ကို စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး အဂၤါေန႔က ေအာ္စလိုသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ျမန္မာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဝါဒီသမၼတသည္ စကင္ဒီေနဗီယန္း တိုင္းျပည္ေနာ္ေဝးတြင္ ၃ ရက္ၾကာေနထိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၈ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မျပန္မွီ ဖင္လန္၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ဘယ္လဂ်ီယံ၊ အီတလီႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာမည္ဟု ေနာ္ေဝး တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သမၼတသည္ ၂၀၁၁ အေစာပိုင္းအာဏာရလာၿပီးေနာက္ ယခင္ အထိန္းသိမ္းခံ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအေျမာက္အမ်ားလႊတ္ေပးျခင္းတို႔အပါအဝင္ တစ္သီတစ္တန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျပျခင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို ဆဲြေဆာင္စည္း႐ံုးခဲ့သည္

၁၉၉၁ ကရရွိခဲ့ေသာ ႏိုဘယ္ဆုကို လက္ခံ၍ မိန္႔ခြန္းေျပာရန္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ မႏွစ္ကေနာ္ေဝသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ ယခုႏွစ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေနာ္ေဝသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေအာ္စလိုတြင္ေရာက္ရွိစဥ္ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးအကူအညီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ရွိေသာ္လည္း အေရးႀကီးေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးျဖစ္ဖြယ္ မရွိဟု ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံျခားေရး႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Kjetil Elsebutangen ကေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေကာင္းေသာအရာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္စရာ မ်ားစြာက်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ အျပဳသေဘာတိုးတက္မႈမ်ားကို အားေပးၿပီး၊ လမ္းေၾကာင္းမွန္အတိုင္းခ်ီတက္ေနသူမ်ားကို ကူညီရန္ႀကိဳးစားျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း” Elsebutangen ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သိုဝွက္တက္ေသာ ေရွး႐ိုးစြဲသစၥာခံတစ္ဦးဟု သတ္မွတ္ခံရသူ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေနာ္ေဝ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Jen Stolfenberg ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Espen Barth တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာ္ေဝးရွိျမန္မာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုလိမ့္မည္ဟု သိရွိရသည္။

              ထို႔အျပင္ ေနာ္ေဝအေျခစိုက္အတိုက္အခံမီဒီယာ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ DBV ႏွင့္ လြန္စြာအေရးပါ ေသာ အင္တာဗ်ဴးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ျပဳလုပ္ရန္ တရားဝင္အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းထားဖြယ္ရွိေသာ္လည္း အတည္မျပဳႏိုင္ေသးဟု ဆိုသည္။

ဘယ္လဂ်ီယံခရီးစဥ္တြင္မူ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအျပင္ အီးယူအဆင့္ျမင့္ အစည္းအေဝးမ်ားပါ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည္ဟု ဥေရာပသံတမန္တစ္ဦးက AFP သို႔ေျပာၾကားသည္။

အီးယူႏွင့္ေဆြးေႏြးမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ Sanctions ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ ဖြင့္ၿဖိဳးေရးအကူအညီ၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္း၊ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ေစ့စပ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား စသည္တို႔ပါဝင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သံတမန္ေနာက္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက အေရးပါေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ အီးယူက လက္နက္အေရာင္းအဝယ္ မွလဲြ၍ က်န္ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလတြင္ ဆိုင္းငံ့ေပးခဲ့ၿပီး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း အဓိကက်ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင္ ကုန္သြယ္ေရး အတားအဆီးမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေျမာက္ပိုင္းကခ်င္ျပည္နယ္မွ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရခိုင္-႐ိုဟင္ဂ်ာ အဓိက႐ုဏ္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္စရာမ်ား ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္၍ ျမန္မာမိုးကုတ္စက္ဝိုင္းတြင္ တိမ္မည္းေတြဆင္ ေနသည္ဟု အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေလ့လာမည့္ စီးပြားေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ GM လည္းပါဝင္

(Reuters မွ 24 February 2013 ရက္စြဲပါ “GM joins US business group heading to Myanmar to explore opportunities” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

              အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေျဖေလွ်ာ့ေပးၿပီးေနာက္တြင္ သဝယံဇာတၾကြယ္ ဝေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေလ့လာရန္ ယခုတစ္ပတ္သြားေရာက္ ခဲ့ေသာ အေမရိကန္စီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ အေမရိကန္ကား ထုတ္လုပ္သူ (General Motors (GM) လည္း ပါဝင္သည္ဟု အေမရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

              ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၏ အာရွေဒသဆိုင္ရာ ဒုတိယဥကၠ႒ တာမီအိုဗာဘီ က “ဒီကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ခရီးစဥ္ဟာအေရးႀကီးတဲ့ မိုင္တိုင္တစ္ခုပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရး ပံုမွန္ဆက္ဆံေရး မွာ သိပ္ေကာင္းတဲ့တိုးတက္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခု ဆက္ဆံေရး ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ ပါၿပီ” ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုသည္။

              ယခုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ႏိုဝင္ဘာလက သမၼတဘားရက္အိုဘားမား၏ သမိုင္းဝင္ျမန္မာခရီးစဥ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေရးပါေသာ အေမရိကန္ စီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ပထမဆံုးသြားေရာက္ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

              ၎ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ စြမ္းအင္၊ လက္လီအေရာင္းလုပ္ငန္း၊ တယ္လီကြမ္းႏွင့္ အျခားက႑မ်ားစြာမွ ကုမၸဏီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

              ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္သူ GM အျပင္ Metlife , Cargill, Fedex, Chevron, General Electric, Target, Honeywell ႏွင့္ e Bay စေသာ နာမည္ေက်ာ္ကုမၸဏီမ်ားလည္း ျမန္မာခရီးစဥ္တြင္ လုိက္ပါသြား ၾကသည္။

              ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွ အႀကီးတန္းကုမၸဏီအမႈေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အတူတကြ ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

 

******************************************************************************

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Yangon Chronicle(Quotes & Comments)
Document Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

Snapshot of the item below:
Yangon Chronicle(Quotes & Comments)

 

*

*

၂၇.၂.၂၀၁၃

သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

 “လႊတ္မယ္၊ မလႊတ္ျခင္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခြင့္အာဏာရွိတဲ့ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ဆိုင္တယ္။ ဒီေကာ္မတီကစိစစ္ မွာပဲ။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္က်န္လဲ၊ ဘယ္သူေတြဆိုတာကို ဝိုင္းၿပီးေတာ့ေနာက္ အစည္း အေဝး ေတြမွာဆက္ၿပီး စိစစ္ဖို႔ေပါ့ေနာ္။ စိစစ္ၿပီးေတာ့ စိစစ္ထားတဲ့စာရင္းကို တာဝန္ရွိတဲ့လူေတြကို တင္ျပရမွာေပါ့”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည့္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၃၅) တြင္ပါရွိေသာ “လက္က်န္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား ပထမအႀကိမ္ေတြ႕ဆံု” သတင္းမွ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕ ဦးကိုကိုႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

---------------------------------------------------------------------------

“သက္ဆိုင္ရာကို ကၽြန္ေတာ္ေမးပါ့မယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကိုလည္းေမးမယ္။ ဦးျမင့္ေဆြနဲ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္ေမးမယ္။ ဒီဟာကေတာ့ ရႏ္ကုန္တိုင္းရဲ႕ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ရဲ႕ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြအားလံုးရဲ႕အေၾကာင္းအရာကို ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕အေၾကာင္း အရာလို႔ပဲ ခံယူပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခဏေလး အခ်ိန္ေပးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေမးၾကည့္ပါ့မယ္။ ယခင္တုန္းက ကတိကဝတ္ျပဳထား သလို ျဖစ္ေအာင္ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေပးပါ့မယ္”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည့္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၃၅) တြင္ပါရွိေသာ “ဟံသာဝတီယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရး စခန္းကိစၥ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ကတိအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္” သတင္းမွ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

----------------------------------------------------------------------------------

“ဗဟို(ေကအိုင္အို)မွာ ျပင္ဆင္မႈအစည္းအေဝးေတြ လုပ္ေနတဲ့အတြက္ ရက္အနည္းငယ္ေနာက္ကိုေရာက္ ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို တိုက္႐ိုက္လွမ္း အေၾကာင္း ၾကားပါတယ္။ အေၾကာင္းျပန္တဲ့အခါမွာ အရမ္းအျပဳသေဘာ ေဆာင္တယ္လို႔ ဝန္ႀကီးကေျပာပါတယ္”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day News Journal အတြဲ (၁၁) အမွတ္ (၅၁) တြင္ပါရွိေသာ “အစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္အို မတ္လဒုတိယ အပတ္တြင္ ေတြ႕ဆံုသြားရန္ ေကအိုင္အို အေၾကာင္းျပန္” သတင္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္ ဦးလွေမာင္ေ႐ႊ၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

---------------------------------------------------------------------------------------

“ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္သည္ သူႏွင့္သူ႔မိသားစု စားဝတ္ေနေရး၊ လူမႈေရးအဆင္ေျပေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ၊ ဘယ္လိုမလဲ ဆိုတာကို စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔လိုသလို ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းဦးစီးမႈးတစ္ေယာက္ အတြက္လည္း ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္လည္ပတ္ေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရပ္တည္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားေပးဖို႔လိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါ၊ အေျခအေနႏွင့္ ယွဥ္တြဲစဥ္းစားသံုးသပ္ၾကည့္ရင္ ဘယ္လိုျဖစ္ေနၾကမလဲ။ ဒါကို စိစစ္စဥ္းစားသံုးသပ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day News Journal အတြဲ (၁၁) အမွတ္ (၅၁) တြင္ပါရွိေသာ “အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား လစာတိုးေပးရန္ သူရဦးေ႐ႊမန္း ထပ္မံတိုက္တြန္း” သတင္းမွ သူရဦးေ႐ႊမန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

-------------------------------------------------------------------------------------

“ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ဒီလိုအျပဳသေဘာတိုးတက္မႈေတြကို ေထာက္ခံအားေပးဖို႔အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ စဥ္းစား မိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္သြားေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ကူပံ့ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းသြား မွာပါ”

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News Journal အတြဲ (၅) အမွတ္ (၉) တြင္ပါရွိေသာ “ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေနာ္ေဝသို႔ေရာက္ရွိ” သတင္းမွ ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဂ်က္တယ္အိုက္ဘူတန္ခန္၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

********************************************************

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle 2013
Document yangonchronicle 2013

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013

 

*

*

၂၇.၂၀၁၃

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

  1. ပံုႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္းထုတ္ျပန္ေၾကညာ
  1. ေအာ္စလိုတြင္ သမၼတအားဆႏၵျပသူ လူစု၏ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတို႕ ေဆြးေႏြး
  2. ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတင္ဒါေခၚ
  3.  ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္း ျပည္တင္ပို႔မည့္ဆန္ေစ်းႏႈန္းထက္ ပိုမိုျမင့္မားလ်က္ရွိ

**********************************************************************************

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းလႊာ

ပံုႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္း လုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္းထုတ္ျပန္ေၾကညာ

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ထုတ္ေဝစာမ်ားပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းတြင္ ႏိုင္ငံတြင္း ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ကိုင္လိုသူ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္အရာရွိမွစိစစ္၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူကို သတ္မွတ္အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ေစ၍ လုပ္ငန္းအသိ အမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း၊ အျခားဘာသာ သာသနာကိုထိခိုက္နစ္နာေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပ်က္ျပားေစရန္ႏွင့္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈကို ျဖစ္ပြားေစမည့္ အေရးအသားမ်ားေဖာ္ျပျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစာမ်ားေဖာ္ျပျခင္း၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေစရန္ အားေပးလႈံေဆာ္ျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔ပ်က္ေဖာက္ဖ်က္သည့္ အေရးအသားမ်ာကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳရန္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ တားျမစ္ထားသည္။

ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ အဓိကတားျမစ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သူမဆို လုပ္ငန္းအသိအမွတ္ျပဳလိုင္စင္မရွိဘဲ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝစာမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသို႔ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ီႏိုုင္ရန္ တင္ပို႔ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ လုပ္ငန္းအသိအမွƛ