Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

"အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရေတြကုိယ္တုိင္က ျပည္သူေတြအတြက္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေတြကို ပံုေဖာ္တဲ့အခါမွာ ကၽြမ္းက်င္ဖို႔ေတာ့ အမ်ားႀကီးလိုတယ္။ ေနာကၿပီး တကယ္ကၽြမ္းက်င္တဲ့လူေတြကလဲ ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးဖို႔လိုအပ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ  ခ႐ုိနီမျဖစ္ေအာင္ေတာ့ သတိ ထားရမယ္။ ခ႐ုိနီျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြဟာ ဘယ္လိုမ်ိဳးျဖစ္သြားသလဲဆိုတဲ့ သင္ခန္းစာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရတယ္။ ဒီေတာ့ မားကတ္အီကိုေနာ္မီကို ျပည့္ျပည့္ဝဝေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာ တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအခန္းက႑ဟာ သိသာထင္ရွားလာမွာပါ။ အခုလို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကိုယ့္ေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ေျပာၾကားႏိုင္တယ္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္။ ဥပေဒျပဳႏုိင္တယ္ဆိုေတာ့  ေမးခြန္းေတြေမးတတ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ့္ေဒသအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကို တင္ရမယ္။ ေအာက္အဆင့္မွာမရရင္ အဆင့္ဆင့္တင္ၿပီး အတည္ျပဳ ႏုိင္ဖို႔ လိုတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာလဲ အဲဒီလိုပဲ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္နဲ႔ ပေရာဂ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္။ ဘာမွမထူးပဲ Crony စီးပြားေရးကို ျပန္အသံုးခ်မယ္ဆုိရင္ေတာ့ မလြယ္ဘူး။ နည္းလမ္းတက္နဲ႔ မားကတ္အီေကာ္ေနာ္မီစနစ္ကို အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခြင့္ရရွိမယ့္ အခြင့္အေရးေတြ လုိပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ပထမဆံုးနဲ႔ အေရးအႀကီးဆံုးက  တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္မွာ ျပႆနာေတြရွာ၊ ေနာက္ဒုတိယအေရးႀကီးတာက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေပါ့။ ဘယ္လုိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြကိုရွာေဖြမလဲ။ ျပည္တြင္းကလား၊ ျပည္ပကလားေပါ့။ ျပည္ပရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ေတာ့ သူတို႔စီးပြားေရးလာလုပ္ခ်င္လာေအာင္ ဆြဲ ေဆာင္ႏုိင္ရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ မလာေတာ့ဘူး။ ဒီလုိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြရၿပီး ကိုယ့္ေဒသအလုိက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ ႏုိင္ဖို႔အေရးႀကီးတယ္"


ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ထုတ္ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ မွာပါသည့္ " တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ အာ ဏာခြဲေဝမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဘယ္လိုခ်ိတ္ဆက္ပံုေပၚလာမလဲ" သတင္းေဆာင္းပါးမွ ေဒါက္တာ တင္စိုး(ေဘာဂေဗဒ) ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပမယ္။ သတင္းသမားေတြ သတင္းေပးခြင့္ရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ အာေပါက္ေနတာေပါ့။ ခင္ဗ်ားတို႔ သတင္းသမားေတြ သူ႕ဟာသူသတင္းယူခြင့္ျပဳရင္ ကၽြန္ေတာ္သက္သာတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သက္သာခ်င္ပါ တယ္။ သတင္းသမားသူ႔အလုပ္သူ လုပ္မွာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္မွာ သူ႔အလုပ္သူလုပ္မွာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာလုိ႔ဆုိလို႔ရရင္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါ့မယ္။ သတင္းသမားေတြ ႏုိင္ငံတကာမွာေပါ့ေလ။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစနစ္ကိုလည္း ၾကည့္ရမွာေပါ့။ သူတို႔လုပ္ႏိုင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာလို႔မလုပ္ႏုိင္ရမွာလဲ။ လႊတ္ေတာ္မွာ အဲဒါေတြ တင္ရမွာေပါ့။ လုိအပ္တဲ့အတုိင္းအတာ လုံျခဳံေရးအရေတာ့လည္း သူတို႔ စစ္ေဆးစရာ ရွိမွာေပါ့ဗ်ာ။ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္ေတြလည္း စစ္ေဆးစရာရရွိတာ စစ္ေဆးလုိက္ေပါ့ဗ်ာ။ စစ္ေဆးလို႔ ခြင့္ျပဳလို႔ရရင္ေတာ့ ခြင့္ျပဳရမွာေပါ့ဗ်ာ။ အမ်ားျပည္သူအတြက္လည္း ေကာင္းပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က အစြဲရွိတယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာတာဆိုရင္ ဒီအမတ္က ဟုိဘက္က အမတ္ေျပာတာပဲလို႔ အစြဲရွိႏုိင္တယ္။ သတင္းေထာက္ကေတာ့ ပိုေကာင္းေအာင္ ေျပာႏုိင္တာေပါ့"


ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ထုတ္ The Voice Weekly မွာပါသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္းမွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"ႏိ္ုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ Sanctionကို Political Tools အျဖစ္ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဒါကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး Power Game မလုပ္သင့္ဘူး။ ပိတ္ဖို႔ ေတာင္းျခင္း၊ ဖြင့္ဖို႔ေတာင္းျခင္းဆိုတာထက္ ကိုယ့္တုိင္းျပည္ရဲ႕ မူဝါဒေတြေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားထားသင့္တယ္။ မူဝါဒေတြေကာင္းရင္ Sanction ေက်ာ္လႊားႏုိင္တယ္ေပါ့။ ေကာင္းျပီ Sanction ေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းျခင္းေျပာရရင္ GSP လို႔ေခၚတယ္။ Generalize System of Preference ေပါ့။ ဒါဘာလဲဆိုရင္ EU ကဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆံုးႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ပို႔ကုန္ေတြကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတယ္ေပါ့။ အဲဒီဟာကို ၁၉၉၇ မတ္လကစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္ေတြ အေပၚ EU က႐ုပ္သိမ္းထားၿပီးၿပီ။ အေၾကာင္းရင္းက Force Lobour ေၾကာင့္လို႔သိရတယ္။ ဒီ Sanction က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ EUေစ်းကြက္ ေပ်ာက္သြားေစတယ္။

          အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈကို ျပန္ၾကည့္ရင္ အာဆီယံနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈက ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ရွိေနတယ္။ အာဆီယံဘက္ကို အေျချပဳလာတယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြမလာေတာ့ နည္းပညာေတြ မရေတာ့ဘူး။ Capital ေတြမရေတာ့ဘူး။ ေစ်းကြက္ေတြလည္း မရေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ Sanction ရဲ႕ Effect ကို ခန္႔မွန္းႏုိင္ၿပီေပါ့။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြသာဝင္လာ ရင္ ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္မႈပိုျမင့္လာမယ္။ Welfare ျမင့္လာမယ္ေပါ့။ အေပၚမွာ ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ။ Welfare ျမင့္ေစခ်င္ရင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈ ျမင့္ရမယ္။ ဒီေတာ့ ဒီ Sanction ႏွစ္မ်ိဳးက ျပည္သူေတြအေပၚ တိုက္႐ုိက္သက္ေရာက္မႈရွိတယ္လို႔ ေျပာရမယ္။ ဒါစီးပြားေရး႐ႈေထာင့္က သံုးသပ္ျပတာပါ"


ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ထုတ္ The Voice Weekly မွာပါသည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒေရးရာ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကို ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"၁၉၈၈ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ကေန ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၁ ႏွစ္အတြင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာကေန ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာလာၿပီး ျမဳပ္ႏွံတဲ့ ပမာဏစုစုေပါင္းက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ ေက်ာ္ေလးပဲရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္လာတဲ့ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ထဲမွာတင္ ေနာက္ထပ္လာၿပီး ျမဳပ္ႏွံ တာက အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၂၀ နီးပါးရွိခဲ့တယ္။ တစ္ႏွစ္တည္းနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၁ ႏွစ္စာေလာက္ျမဳပ္ႏွံလာတဲ့ ပမာဏေလာက္ဝင္လာတယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။ ၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလကုန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းက ၃၂ ဘီလ်ံနီးပါး ျဖစ္လာတယ္ေလ။ အခု ထပ္ၿပီး တ႐ုတ္က ၃ ဘီလ်ံ ျမဳပ္ႏွံလာတဲ့ အတြက္ ၂၀၁၁ ဇန္နဝါရီလကုန္အထိဆိုရင္ ျမန္မာရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းက ၃၅ ဘီလ်ံေက်ာ္သြားၿပီ။ ေျပာခ်င္တာက အခုဆိုရင္ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံဆိုတဲ့ ေနရာကေန အဓိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူပါ ျဖစ္သြားၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးက႑မွာ တ႐ုတ္က နယ္ပယ္အခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာၿပီ"


ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ထုတ္ Weekly Elevenမွာပါသည့္" ျမန္မာႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈက႑တြင္ ခုႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ဆက္တုိက္ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ေနသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကိုေက်ာ္ကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ နံပါတ္(၁) ေနရာသို႔ေရာက္ရွိ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ ျမဳပ္ႏွံခြင့္ရရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ " သတင္းေဆာင္းပါးမွ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္


--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ႏိုင္ငံပိုင္အေဆာက္အအံုးမ်ား ေလလံတင္ေရာင္းခ်မႈေနာက္ဆက္တြဲ

ဘုန္းထက္ဝင္း

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး႐ုံးအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယခုျမန္မာတိုင္းဂ်ာနယ္တုိက္႐ုံး ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ  ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းရွိ သံုးထပ္အေဆာက္အအံု အပါအဝင္ႏုိင္ငံပိုင္အေဆာက္အအံု ၈၀ ေက်ာ္ကို  အစိုးရမွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီမွ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အံု ၈၆ခု၊ တိုက္ခန္း ၄၅ ခန္း၊ ေျမကြက္ ၂၆ ကြက္ စုစုေပါင္း ၁၅၇ခု ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ယခုလ အတြင္းဆိုလွ်င္ ေလလံျဖင့္ေရာင္းခ်ရန္ ေၾကညာလိုက္သည့္ ေျမကြက္၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ တုိက္ခန္းေပါင္း ၂၆၈ ခုပါဝင္သည္။ လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားသည့္ ဗဟန္းတကၠသိုလ္ရိပ္သာႏွင့္ ၿမိဳ႕လယ္ေျမကြက္ တိုက္ခန္းမ်ား စီးပြားေရးျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ စက္႐ုံမ်ားပါဝင္သည္။ အဆိုပါ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရန္ ေလလံေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ "လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ ဒီအခ်ိန္မွာ ေလလံမရွိခဲ့လွ်င္ လုပ္ငန္းရင္းႏွီးတဲ့သူေတြက ပုဂၢလိက အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္ထဲ ဝင္လာမွာပဲ။ အခုလို ေလလံေပၚလာေတာ့ ေစ်းကြက္ေဝစု ခြဲေပးရတယ္။ အခုေလလံက တစ္ခ်ိဳ႕သာမန္ဆိုဝယ္ခ်င္ရင္ေတာင္ ဝယ္လို႔မရတဲ့ေနရာေတြလည္း ပါတယ္။ ေငြတက္ႏုိင္တဲ့အလႊာေတြဝယ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားလည္းပါတယ္။ ေနာက္ေလလံက ပုဂၢလိက အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္ ထက္သက္သာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ပုဂၢ လိက အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းကြက္ ရင္းႏွီးခ်င္ရင္ေတာင္ ဆိုင္းငံ့ထားမယ့္ အေနအထားမ်ိဳးပါ" မ႑ိဳင္အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ ဦးသန္းဦးကဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ေလလံက အျခား ပုဂၢလိက အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအဌားလုပ္ငန္းမ်ား တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းအေရာင္း အဝယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေလလံမတတ္ႏိုင္သည့္သူမ်ား တတ္ႏိုင္သည့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမကြက္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမ်ားကို မထိ ခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

          ေလလံေၾကာင့္ ပုဂၢလိက အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းကြက္အေပၚ႐ုိက္ခတ္မႈရွိႏိုင္၊ မရွိႏိုင္ကို အျခား အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳး ေဆာင္လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ Unityမွ ဦးေဇာ္ေဇာ္ကလည္း "အမွန္က  ဒီလိုႏွစ္ကူးေနာက္ ပိုင္းဆို အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းကြက္ သိပ္မသြက္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုေလလံရွိေနေပမယ့္လည္း ေစ်းကြက္က ပံုမွန္ျဖစ္ေနတယ္။ ေလလံက ေနရာေကာင္းေတြပါေပမယ့္ ေျမေနရာက်ယ္ေတာ့ ေပါက္ေစ်းနဲ႔တြက္ရင္ သိန္းေသာင္းခ်ီမယ္ဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕မတက္ႏုိင္ၾကဘူး။ ေနာက္အရင္ ဥပမာေတြအရ ေလလံက အျပင္ေစ်းနဲ႔လည္း သိပ္မကြာဘူးဆိုေတာ့ ပုဂၢလိက အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္မွာ သိန္းသံုးေထာင္ ေလးေထာင္ ေတြအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနတယ္"ဟုဆိုသည္။

          သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံသူမႈက႑တြင္ လယ္ယာစက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတုိ႔၌ အခ်ိဳးအစားမွ်တစြာ စီးဝင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမက႑တြင္သာ စုၿပဳံတိုးဝင္ေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ဝင္ေငြအဆင့္အတန္းျမင့္မွသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ား ဝင္ေငြထူးထူးျခား ျခား တိုးတက္ျခင္းမရွိဘဲ  အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနျခင္းမွာ အျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို မလုပ္ကိုင္ဘဲ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမလုပ္ငန္းအတြင္းသို႔ စုျပံဳတိုးဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္က ဆိုသည္။ အျခားစီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုေပၚေပါက္လာပါက အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းကြက္ကို ထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ " Export,Import ေတြကို အခြန္ေလွ်ာ့ေပးလိုက္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံအေပၚမွာ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ Sanction ေတြ ပယ္ဖ်က္သြားတဲ့အေျခအေနေတြျဖစ္ခဲ့ရင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းကြက္ကို ထိခိုက္လာႏုိင္တယ္" ဟု ၎ကဆိုသည္။ ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္လည္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ က်ဆင္းခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ က်ဆင္းရျခင္းမွာ အတုအေယာင္ ဝယ္လိုအား အလြန္မ်ားခဲ့ျခင္းႏွင့္ အာရွစီးပြားေရး က်ဆင္းခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(20,Feb 2011 ရက္စြဲပါ Associated Press မွ Egypt Revolt become global case study ကိုဘာသာျပန္ပါသည္။)

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင္႔အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး၊ ယဥ္ေက်းမခ်င္း၊ ဆက္ႏြယ္မခ်င္းမရွိသည္ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားသို႔တိုင္ ကူးစက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင္႔ေနျခင္းမွာ အေတြ႕အၾကံဳ နည္းသူတစ္ဦးစဥ္းစားပံုႏွင္႔ တူလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ အီဂ်စ္ႏွင္႔တူနီးရွားတုိ႔မွ ေအာင္ျမင္ေသာ အံုၾကြမမ်ားသည္ ကမၻာတဝွမ္းမွ အစိုးရဆန္႔က်င္သူ၊လွဳပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားသည္ ကမၻာတဝွမ္းမွ အစိုးရဆန္႔က်င္သူ၊ လပ္ရွားတက္ၾကြသူ မ်ားကို ဆြဲေဆာ္လွ်က္ရွိပါသည္။အခ်ိဳ႕မွာေျပာင္းလဲမအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရင္းနစ္နာမွဳမ်ားစြာ ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္႔အျပင္ အခ်ိဳ႕မွာဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကိဳးစားေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

ယခုအပတ္ေတာင္ကိုရီးယားလွဳပ္ရွားသူမ်ားသည္ ေလထဲသို႔ဟီလီယမ္ေဘာလံုးမ်ား လႊတ္တင္ရာ၊ေဘာလံုးတြင္ သင္တို႕၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျဖဳတ္ပစ္ပါဟု ေရးသား၍ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္သို႔ က်ေရာက္ေစခဲ႔သည္။ "အီဂ်စ္ျပည္သူ မ်ားသည