Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ON INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document ON INTERNATIONAL MEDIA (2)

Snapshot of the item below:
ON INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. ေၾကးနီစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

(12 March 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Myanmar report out on mine protest ကို ဘာသာျပန္ဆို ပါသည္)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာတုိ႔၏ စစ္ပြဲတစ္ရပ္

 (Asia Times Online မွ Aung Tun ေရးသားေသာ A War of many interests in Myanmar ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္  ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္)


 

ေၾကးနီစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

(12 March 2013 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ Myanmar report out on mine protest ကို ဘာသာျပန္ဆို ပါသည္)

Photo Credit by AFP

              ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေၾကးနီစီမံကိန္း ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ႏွိမ္ႏွင္းရာ၌ ရဟန္းေတာ္အမ်ားစုပါေသာ လူ (၁၀၈) ဦးမီးေလာင္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ေဖာ့စဖရပ္ပါဝင္ေသာ မီးခိုးဗံုးကို အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု တရားဝင္အစီရင္ခံစာက အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ တ႐ုတ္တို႔ပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းအားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။

              သမၼတဦးသိန္းစိန္က အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဥကၠ႒ အျဖစ္ပါဝင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ရာ အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ၿပီး သံုးလေက်ာ္အၾကာတြင္ တနလာၤေန႔က အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

              အထက္ပါ ႏွိမ္ႏွင္းမႈမွာ ၂၀၁၁ မတ္လ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဘက္လာၿပီးကတည္းက အင္အားအႀကီးဆံုး သံုး၍ လုပ္ေဆာင္ မႈျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

              ဆႏၵျပသူမ်ားက  ေျပာၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဝမ္ေပါင္သတၱဳတြင္း ကုမၸဏီႏွင့္ စ္တပ္၏ ဦးပိုင္တို႔ ဖက္စပ္လုပ္ ေဆာင္ ေနေသာ လုပ္ငန္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ၎တို႔က စီမံ ကိန္းရပ္ဆိုင္းရန္လိုလားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ထိခိုက္ ေစရန္ျပဳလုပ္သူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ေတာင္း ဆိုခဲ့ပါသည္။

              ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ အဆိုပါစီမံကိန္းအား ဆန္႔က်င္ေနသူမ်ားအေပၚ စိတ္ပ်က္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။

              အာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔သည္ဆႏၵျပသူမ်ားကို ၿဖိဳခဲြရန္ ေရပန္းမ်ား၊ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ား၊ မီးခိုးဗံုးမ်ား ကိုသာ အသံုးျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ဆႏၵျပသူမ်ားကမူ ေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ားသည္ မီးေလာင္ေစသည့္ပစၥည္းမ်ား ေၾကာင့္ ဟုဆိုကာ ထိုစဥ္က ‘မီး ေလာင္ဗံုး’ မ်ားျဖင့္ ပစ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

              ၿပီးခဲ့သည့္လက ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုတစ္ခုႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္က သီးျခားလြတ္လပ္ ေသာ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ မီးခိုးမ်ားျဖစ္ေစသည့္ ပစၥည္းျဖစ္သည့္ ေဖာစဖရပ္ အျဖဴမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု ဆိုပါ သည္။

              တနလၤာေန႔က အစီရင္ခံစာတြင္မူ ေဖာ့စဖရပ္အျဖဴဟု တိတိပပစြပ္စြဲထားျခင္းမရွိပဲ ေဖာ့စဖရပ္ပါဝင္ ေသာ မီးခိုးဗံုးဟုသာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာ၌ မီးခိုးဗံုးမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ မီးေတာက္မီးလွ်ံ မျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်င္း (၈) မီတာအတြင္း ရွိမီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားရွိပါက မီးေလာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

              အႀကီးတန္းရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေကာ္မရွင္သို႔ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေ႐ႊဝါေရာင္ အေရးအခင္းကသံုး ေသာ မီးခိုးဗံုးကိုသာ သံုခဲ့ေၾကာင္း ထုိစဥ္က မီးေလာင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

              ေကာ္မရွင္က ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ မီးခိုးဗံုးမ်ား မည္သုိ႔အလုပ္လုပ္သည္ ဆိုသည္ကိုမသိခဲ့ျခင္းအတြက္ အျပစ္တင္ခဲ့ၿပီး ရဲမ်ားကို အဓိက႐ုဏ္းထိန္းသိမ္းေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားေပးရန္ ေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။

              ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္ေနသူမ်ားအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာအေကာင္းဆံုးမွာ အစီရင္ခံစာ၌ အဆိုပါစီ မံကိန္းကို ရပ္ ဆိုင္းရန္မသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားမႈျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈအားနည္းျခင္း၊ ေဒသခံ မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ မရွိျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ၎ကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါက တ႐ုတ္ႏွင့္တင္းမာမႈမ်ား ဖန္တီး ေပးႏုိင္ၿပီး အနာဂတ္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ်ား အတြက္ဆိုး႐ြားစြာ အားေလွ်ာ့သြားေစမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားပါသည္။

 


 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာတုိ႔၏ စစ္ပြဲတစ္ရပ္

 (Asia Times Online မွ Aung Tun ေရးသားေသာ A War of many interests in Myanmar ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ ဆုိပါသည္)

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ဖြဲ႕(ေကအုိင္ေအ) ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္အၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ တုိက္ပြဲမ်ား သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားက အဆုံးသတ္ တြင္ ဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ထူေထာင္ႏုိင္သည္အထိ ဦးတည္သြားႏုိင္ျခင္း ရွိ၊မရွိဟူေသာကိစၥအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ စမ္းသပ္ခ်က္ႀကီး ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း အဆုိပါတုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အရပ္ ဘက္အစိုးရ အာဏာရရွိလာၿပီးေနာက္  လပုိင္းအၾကာ တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ေကအုိင္ေအတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ပါရွိသည့္ အနည္းဆုံးေၾကညာခ်က္ ႏွစ္ရပ္ေလာက္ေတာ့ ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

သုိ႔တုိင္ေအာင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ အထူးသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဆုိးဆုိးရြားရြားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တုိက္ပြဲမ်ား၌ အစုိးရဘက္က ေလေၾကာင္းအင္အား အသုံးျပဳမႈမ်ားပင္ ရွိခဲ့ပါ သည္။

ယင္းသုိ႔တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အစိုးရက မိမိတုိ႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သူပုန္စခန္းမ်ား အေပၚ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ျခင္းထက္ မိမိကုိယ္ကုိယ္မိမိခုခံ ကာကြယ္ေရးအတြက္သာ တုိက္ခုိက္ပစ္ခတ္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း အာမခံေျပာဆုိထားသည္။ ေဝးလံေခါင္သီၿပီး စစ္ပြဲမ်ားဖုံးလႊမ္းေနသည့္ ယင္းကခ်င္ျပည္နယ္ထဲသုိ႔ မီဒီယာမ်ား ဝင္ေရာက္ သတင္း ရယူမႈကုိ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ရန္ အစိုးရကႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈေၾကာင့္ (ေကအုိင္ေအႏွင့္ စစ္တပ္) ႏွစ္ဖက္စလုံးက ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္ လ်က္ရွိပါသည္ဟု အျပန္အလွန္စြပ္စြဲရန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအျပင္ဘက္ တ႐ုတ္ျပည္၊ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ လတ္တေလာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ အျပန္ အလွန္စြပ္စြဲမႈမ်ားက ေကအုိင္ေအႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေရးအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ မရွိေအာင္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ဖန္တီးထားခဲ့သည္။

ထုိးစစ္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ခံစစ္ပင္ျဖစ္ေစ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသာထင္ရွားလာေသာ အခ်က္မွာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးအဖြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ စစ္တပ္အေပၚ အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ မႈမရွိ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မတူညီေသာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ စစ္တပ္သည္ လက္ရွိဒီမုိကေရစီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ စနစ္သစ္တြင္ သူ၏ ကုိယ္ပုိင္အာဂ်င္ဒါျဖင့္ မည္သူမည္ဝါကမွ် ထိန္းခ်ဳပ္၍မရေသာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ အဆုိပါ အာဂ်င္ဒါ ကုိမသိရေသာ္လည္း စစ္တပ္ အ ေနျဖင့္ အစုိးရ၏ အျခားေသာမည္သည့္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလုိအပ္သည္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပင္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္အျဖစ္ တေလးတစား ထိန္းသိမ္း ေပးထားၿပီး စစ္တပ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမျပဳဘဲ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္၌ အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရယူခြင့္ေပးထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ အဆုိပါ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက မွတ္မွတ္ ထငထင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ယခင္ကဆုိလွ်င္ စစ္တပ္ကသာ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားဥပေဒျပဳေရး အာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာႀကီး သုံးရပ္စလုံးကုိ လႊမ္းမုိးထားခဲ့သည္။ ထုိမွ်မကေသးေပ။ ႏုိင္ငံေတာ္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ စီမံ ကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ လုိင္စင္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကုိပါ စစ္တပ္က လႊမ္းမုိးႀကီးစုိး ခဲ့သည္။

ကခ်င္တုိ႔၏ အဓိကပန္းတုိင္မွာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ရပ္ ေပၚထြန္း ေရးပင္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ပန္းတုိင္၏ အဆုံးသုိ႔သြားေရာက္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ အခ်က္ ၃ ခုကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ သည္။  ယင္းတုိ႔မွာ -

၁-လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းထဲတြင္ အရပ္သားအေယာင္ေဆာင္အစုိးရအဖြဲ႕က ကခ်င္တုိ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ မ်ားျပည့္ဝ ေအာင္ ဘာေတြလုပ္ကုိင္ေပးႏုိင္မည္နည္း။

၂- သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ပါရွိေနသည့္ စစ္တပ္ႏွင့္အတူ ယင္းအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္တုိ႔ႏွင့္ ရရွိမည့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏လုံၿခံဳမႈႏွင့္ မြန္ျမတ္သန္႔စင္မ