Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၁၃.၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၁)

  1. ျမန္မာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ အာဆီယံအႀကီးအကဲစုိးရိမ္

(Monster and Critics မွ 12 Feb 2012 ရက္စြဲပါ Asean chief expresses concerns about Myanmar reforms ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. အီးယူဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ျမန္မာသုိ႔ေရာက္ရွိ

(Monster and Critics မွ 12 Feb 2012 ရက္စြဲပါ EU development commissioner arrived in Myanmar ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. အာဆီယံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးကိုအားေပးေထာက္ခံ

(Malacian Insider မွ 10 Feb 2012 ရက္စြဲပါ “CIMB Group Chief leads Asean support for Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ဂ်ာမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားမည္

(Deutsche Welle မွ 12 February 2012 ရက္စြဲပါ German minister begins landmark tour ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

*******************************************************************************************

ျမန္မာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ အာဆီယံအႀကီးအကဲစုိးရိမ္

(Monster and Critics မွ 12 Feb 2012 ရက္စြဲပါ Asean chief expresses concerns about Myanmar reforms ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ားကုိအသုံးခ်ၿပီး စီးပြားေရးအျမတ္ထုတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အဖြဲ႕(အာဆီယံ) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဆူရင္ပစ္ဆာဝမ္ကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ "ဘန္ေကာက္(ထုိင္းႏုိင္ငံ) နဲ႔ စင္ကာပူတုိ႔မွာ စုစည္းေနၾကတဲ့သူေတြ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ရင္းျမစ္ေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကုိ အျမတ္ထုတ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေနတဲ့သူေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္စုိးရိမ္မိပါတယ္" ဟု အာဆီယံ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဆူရင္ပစ္ဆာဝမ္က Myanmar Times ဂ်ာနယ္သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရ အာဏာ ရရွိလာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အစြမ္းကုန္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက လြန္စြာအံ့အားသင့္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္စြာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူခဲ့ၾကေသာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း ယခုအခါ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ဆုခ်သည့္အေနျဖင့္ ယင္းပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားဖယ္ရွားေပးရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိလာေရာက္လည္ပတ္ရန္ရွိေသာ မစၥတာ ဆူရင္ပစ္ဆာဝမ္က "ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အလ်င္စလုိလုပ္ကုိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ညီမွ်မႈမရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာမည္ကုိ မိမိအေနျဖင့္ စုိးရိမ္မိေၾကာင္း" ေျပာၾကားသည္။ "ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြအေနနဲ႔ လုပ္သင့္တာက ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ လူမႈဖူလုံေရးစရိတ္စက ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ရွိထားၿပီလဲဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ အေသအခ်ာျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ပါပဲ" ဟု ၎ကဆုိသည္။ "စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးရုံ၊ ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္း၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ အစရွိတဲ့လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ စြန္႔ဦးတီထြင္လုိတဲ့စိတ္က လႊမ္းမုိးသြားလုိ႔မျဖစ္ပါဘူး။ မညီမမွ်မႈေတြနဲ႔ အေႏွာက္အယွက္ေတြ ပုိမုိ ျဖစ္ေပၚေစမယ့္ ပြင့္လင္းမႈမ်ိဳးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မလုိခ်င္ပါဘူး"ဟုလည္း ဆက္လက္ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မႈျဖင့္ အာဏာရရွိလာေသာ အရပ္သားအစုိးရမွာ စစ္တပ္လုိလားေသာအစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္သလုိ ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ရာ အလုံးအရင္းျဖင့္ဝင္ေရာက္လာမည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ၎တုိ႔သာ ရရွိႏုိင္သည့္အေနအထားတြင္ရွိသည္။ ယခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သက္တမ္း ကုန္ဆုံးေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္ မစၥတာ ဆူရင္ပစ္ဆာဝမ္အား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မည္မွ်အတုိင္းအတာအထိတာရွည္ခံႏုိင္ခံႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဟူေသာကိစၥကုိ ေမးျမန္းရာ ၎က "အေျပာင္းအလဲေတြအားလုံးဟာ ထိပ္ပုိင္းကေန ေအာက္ဘက္က အစိုးရေအဂ်င္စီေတြအထိ သက္ေရာက္မႈရွိမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ျပမႈမ်ိဳးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ႕ျမင္လုိပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲေတြ အေသအခ်ာျဖစ္ေပၚလာေအာင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္လုပ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္၊ ေတြ႕ျမင္ရဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္" ဟု ေျဖၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠဌ ရာထူးကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရယူမည္ျဖစ္သည္။

*******************************************************************************

အီးယူဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ျမန္မာသုိ႔ေရာက္ရွိ

(Monster and Critics မွ 12 Feb 2012 ရက္စြဲပါ EU development commissioner arrived in Myanmar ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Andris Piebalgs သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း ၎အေနျဖင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးအကူအညီအတြက္ ယူရုိသန္း ၁၅၀ ေပးအပ္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ အသိေပးေၾကညာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

မစၥတာ Andris Piebalgs သည္ ထုိေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဦးစြာ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါအဝင္ အစုိးရအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္မည္ဟု သိရသည္။ ထုိ႔အတူ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္လည္း စီစဥ္ထားသည္။ ယခုအီးယူဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး၏ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္အာဏာရရွိခဲ့ေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တု႔ံျပန္သည့္အေနျဖင့္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခင္စစ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားစြာကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာခဲ့သည္။

ျမန္မာသမၼတသည္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဒုိင္ယာေလာ့ခ္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး လာမည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ သူမအေနျဖင့္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေအာင္လည္း လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ သမၼတသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၆၀၀ ခန္႔ကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း အစရွိသည္ တုိ႔ကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ "ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္က အင္မတန္ထူးျခားၿပီးစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါတယ္။ ယခုလုိအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ လုိအပ္တာေတြအားလုံးကုိ အေထာက္အပံ့ေပးဖုိ႔လုိမယ္လုိ႔ အီးယူကသေဘာေပါက္ထားပါတယ္" ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔မသြားေရာက္မီ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕၌ မစၥတာ Andris Piebalgs ကေျပာၾကားသည္။ ၎သည္ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေရး အတြက္ အကူအညီေပးမည့္အစီအစဥ္ကုိေၾကညာဖြယ္ရွိသည္။

အီးယူဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ယခင္က ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ထားေသာ ခရီးသြားလာခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္မႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္အေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ အျခား ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားမွာ ဆက္လက္က်န္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အီးယူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ကုန္ပစၥည္းတင္ပုိ႔မႈမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းမႈမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ထားသည္။

ဘရပ္ဆဲလ္အေျခစုိက္ သံတမန္သတင္းရင္းျမစ္အဆုိအရ လာမည့္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အီးယူဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္အေပၚ ပိတ္ဆို႔အခ်ိဳ႕ေလွ်ာ့ခ်ေရး သုိ႔မဟုတ္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားအားလုံးအဆုံးသတ္ေရးကုိ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အီးယူအဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ရုံးခြဲ ဖြင့္လွစ္ရန္လည္း စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

******************************************************************************

အာဆီယံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးကိုအားေပးေထာက္ခံ

(Malacian Insider မွ 10 Feb 2012 ရက္စြဲပါ “CIMB Group Chief leads Asean support for Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

မေလးရွားဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ ဒါတြတ္ဆရိုနာဇာရာဇတ္ဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕က ႏို္င္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အသြင္ေျပာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အလားအလာေကာင္းေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီးပြားဖက္ အျဖစ္ အားေပးေထာက္ခံသြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ႔သည္။

အဆိုပါ Asean Business Club (ABC) အဖြဲ႕သည္ ယခုသီတင္းပတ္ အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ျမန္မာျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စသူတို႔ႏွင္႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျပည္ပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္ေနရသည့္အေလွ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအဆက္မျပတ္ရွင္သန္ေအာင္ အားျဖည့္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳ ေျပာဆိုခဲ႔ၾကသည္။

အထက္ပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကအာဆီယံစီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ က႑မွ ပါဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔ၿပီးအဆိုပါ ဆက္စပ္ယွက္ႏြယ္မႈကို အာဆီယံကုမၼဏီမ်ားက ေထာက္ခံပံ႔ပိုးအားေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ကိုယ္စားရပို႔ေဆာင္ေရးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီ&#