Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အစုိးရက က်င္းပေပးမည့္ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ရယ္စရာ ေကာင္းေသာ ဟာသဇာတ္လမ္း တစ္ခုမွ်ပင္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္မႈ မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Alberto Romulo က သုံးသပ္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈရွိ၊ မရွိဟူေသာ အခ်က္မွာ သံသယ ဝင္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အီးယူတုိ႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ထားၿပီး အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ စစ္အစုိးရအၾကား ေစ့စပ္ညႇိ ႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု ဆက္လက္ တုိက္တြန္းလ်က္ ရွိသည္။

အကယ္၍ ယခုႏွစ္တြင္ ဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္မေန က်င္းပမည္ဆုိပါက ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။

ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏုိင္ငံေရး ပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ (NLD)သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ ရရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္အစုိးရက ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈကာ သူမအား အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။

"ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး အျမင္သက္သက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔ အေနနဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္သင့္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက ဟာသဇတ္လမ္းႀကီး၊ ကစားကြက္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနမွေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အေနနဲ႔ ဘာကုိသြားၿပီး ေလ့လာမွာလဲ။ ျမန္မာစစ္အစုိးရက ေရြေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးတယ္ဆုိတာ ကေလးေတြ ကစားတာနဲ႔ တူေနတယ္" ဟု Romulo က သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာၾကားသည္။

မစၥတာ Romulo သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဒီမုိကေရစီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး အစရွိသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေျပာဆိုေဝဖန္သူ၊ ေဆာ္ၾသသူတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ပါဝင္ခြင့္ ရရွိေရး အတြက္လည္း သူက အၿမဲပင္ တုိက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ စစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိ အကြက္ဆင္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရရွိေအာင္ ဖန္တီးထားလုိက္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ NLD ပါတီမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အတုအေယာင္မွ်သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ မဟုတ္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ယခုဆုိလွ်င္ တရားဝင္ပါတီအျဖစ္မွ ပယ္ပ်က္ သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ၁၈ လ ျပစ္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးက သူမ၏ ေနအိမ္ထဲသို႔ ခုိးဝွက္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပထမပုိင္းတြင္ စစ္အစုိးရက သူမအား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္ က်ခံေစရန္ အမိန္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁၈ လ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ အသက္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ကာလအတြင္း ၁၄ ႏွစ္တာမွ် ဖမ္းဆီးထိန္းခ်ဳပ္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ (အာဆီယံ) သည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးကုိ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မျပဳေရး မူဝါဒကုိ စြဲကုိင္ထားရာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရအား ခုိင္မာေသာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေအာင္ ေဆာ္ၾသႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အာဆီယံအဖြဲ႕မွာ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ ပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ ခံေနရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္လာသည္။

Democracy For Burma Blog မွ သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ေမလ ၁၅ ရက္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပအုပ္စုမ်ား (ရွပ္နီဝတ္ဆႏၵျပအုပ္စု) အား ထုိင္းစစ္တပ္က အင္အားသုံး ႏွိမ္နင္းမႈ စတင္လုိက္ရာ အနည္းဆုံးလူ ေလးဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဆးရုံမွ က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ရွပ္နီဆႏၵျပ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ထုိင္းအစုိးရအၾကား ႏုိင္ငံေရး လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္မႈ အဆုိးဆုံး အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ထုိင္းစစ္တပ္က ယင္းသုိ႔ အင္အားသုံး လူစုခြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ေကာက္၏ အခ်က္အျခာက်ေသာ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ရွပ္နီဆႏၵျပ အုပ္စုမ်ား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သိမ္းပုိက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အနည္းဆုံးလူ ၁၇ ဦးေသဆုံးၿပီး ၁၄၁ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ေမ ၁၅ ရက္ (စေနေန႔) တြင္မူ တင္းမာမႈမ်ား ပုိမုိႀကီးထြားလာသည္။ ရွပ္နီဆႏၵျပ အုပ္စုဝင္မ်ားက ေမာ္ေတာ္ကားတာရာမ်ား၊ ဝါးကပ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အကာအရံမ်ား ေနာက္တြင္ ရပ္ကာ ဆူပူေအာ္ဟစ္ခဲ့ၾကသည္။ တည္ဆဲ ထုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Panitan Wattanayagorn က ဆႏၵျပသမား ဦးေရ ေလ်ာ့က်သြားသည္ အထိ ထုိင္းစစ္တပ္က ႀကိဳပမ္း ၿဖိဳခြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

"ေနာက္ရက္ အနည္းငယ္မွာ ထုိင္းစစ္တပ္နဲ႔ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြက လုံၿခံဳေရး အစီအမံေတြကုိ ပုိမုိတုိးျမႇင့္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ အေနအထားကုိ ၾကည့္ရသည္မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္သည္ ခံတပ္ႀကီး တစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္လာၿပီး ေသနတ္ပစ္ေဖာက္သံမ်ား၊ မ်က္ရည္ယုိ ဗုံးေငြ႕မ်ား၊ ယမ္းေငြ႕မ်ားက ဖုံးလႊမ္း ထားလ်က္ ရွိသည္။ ဆႏၵျပအုပ္စုမ်ားဘက္က ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ဆန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္လာၾကရာ ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားက ၎တုိ႔စုေဝးရာ ေနရာအားလုံးကုိ ေနာက္ဆုံထား ၿဖိဳခြင္းမည့္ အခ်ိန္ကုိ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိင္းအစုိးရ အာဏာပုိင္တစ္ဦး၏ အဆုိအရ ထုိင္းစစ္တပ္သည္ ယခုအခါ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အျခာက်ေသာ ေနရာအခ်ိဳ႕ကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္လည္ ရယူလာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ စစ္သားမ်ားက ဆႏၵျပလူအုပ္ႀကီးဆီသုိ႔ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေနပုံမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ယင္းသုိ႔ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ရုပ္သံဌာနမွ သတင္းေထာက္တစ္ဦး ေျခေထာက္တြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ရရွိသြားသည္။ ရွပ္နီဆႏၵျပ အုပ္စုမ်ားက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဇစ္ဝိဇၨာဝီရ ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ပယ္ခ်ၿပီး မထီမဲ့ျမင္ျပဳလုပ္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္လုိက္ေသာေၾကာင့္ ထုိင္းအစုိးရက ယခုလုိအင္အားသုံးကာ ေျဖရွင္းရျခင္းျဖစ္သည္ ဟု အစုိးရအာဏာပိုင္တုိ႔က ဆုိသည္။

ရွပ္နီဆႏၵျပ အုပ္စုမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈကုိ ခံေနရေသာ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ျပန္လည္အင္အားသုံး ခုခံရန္မွတစ္ပါး အျခားေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း မစၥတာ Panitan Wattanayagorn ကေျပာဆုိသည္။

လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ တာဝန္အရ အသုံးျပဳရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အရ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ခုခံကာကြယ္ရန္၊ သုိ႔မဟုတ္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားအား ခုခံကာကြယ္ရန္ အလုိ႔ငွာ လက္နက္ခဲယမ္း အစစ္မ်ားကို အသုံးျပဳခြင့္ရွိသည္။

ဘန္ေကာက္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကုိ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ထိခုိက္နစ္နာေစလုိသည့္ ဆႏၵမရွိပါေၾကာင္း ၎က ကတိေပး ေျပာဆုိသည္။

ထုိင္းအစုိးရသည္ ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္ထားၿပီး ျဖစ္ရာ မၾကာမီ ကာလအတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ျပန္လည္ေပၚထြန္း လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္မည္မွာ မလြဲမေသြပင္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ Wattanayagorn က အတည္ျပဳ ေျပာဆုိသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဇစ္ကလည္း အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ရွပ္နီဝတ္ အတုိက္အခံ သမားအုပ္စု၏ အဖြဲ႕နာမည္မွာ ညီညြတ္ေသာ ဒီမုိကေရစီတပ္ဦးျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔က ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပါလီမန္ကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲသစ္တစ္ရပ္ က်င္းပေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။ ရွပ္နီအုပ္စုမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွင္ နာဝပ္ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

CNN သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Yahoo News, 15th May 2010

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ စြပ္စြဲခ်က္ ျဖစ္ေသာ ၿပံဳယမ္းသည္ လူအေျမာက္အျမား ေသေစႏိုင္ေသာ လက္နက္မ်ား (WMD) ျပန္႔ပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည့္ အျပင္၊ အစၥေရး၏ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲမႈ အေပၚ သည္းခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စေနေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔သည္ WMD မ်ား ျပန္႔ပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သိကၡာႏွင့္ ေနထိုင္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား အေပၚ မဟုတ္မွန္ စြပ္စြဲဝံ့ေသာ အစၥေရးအား ခြင့္လႊတ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေျမာက္ကိုရီးယား တရားဝင္ သတင္းဌာန၊ ကိုရီးယား ဗဟိုသတင္း ေအဂ်င္စီ (KCNA) က ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က အစၥေရး ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Avigdor Lieberman ၏ မွတ္ခ်က္အေပၚတြင္ ပထမဆံုး တရားဝင္ တုန္႔ျပန္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

အစၥေရး ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Lieberman က ဗုဒၶဟူးေန႔က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အီရန္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔ ပူးေပါင္းၾကျခင္းသည္ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔သည္ လူအေျမာက္အျမား ေသေစႏိုင္ေသာ လက္နက္မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး ျပန္႔ပြားေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Reuters, 15th May 2010

ယခုလက္ရွိတြင္ ဖ်က္သိမ္းထားေသာ NLD ပါတီမွ သေဘာထား ကြဲလြဲသူ ပါတီဝင္ေဟာင္းမ်ားက လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ သီးသန္႔ပါတီ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းကို ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပစ္တင္ ေဝဖန္လိုက္သည္ဟု သူမ၏ ေရွ႕ေနက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပရန္ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီမွာ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ပါတီဝင္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ အတြက္ NLD မွ ခြဲထြက္ကာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု NDF အမည္ျဖင့္ အတိုက္အခံ ပါတီသစ္ကို ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။

NLD မွ ခြဲထြက္ေသာ အုပ္စုသည္ ဒီမိုကေရစီ နည္းမက်ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံေနရေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးထားျခင္းသည္ မမွ်တဟုဆိုကာ NLD ပါတီက မွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။

အမ်ားစု သေဘာထားျဖင့္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္ထံုးကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း သူမ၏ ေရွ႕ေန ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာျပသည္။

ယခုတိုင္ ရက္မသတ္မွတ္ရေသးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံကို ဆယ္စုႏွစ္ ၅ စုေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ စစ္အစိုးရအား ဒီမိုကေရစီ မ်က္ႏွာဖံုး စြပ္ေပးရန္ ႀကိဳးစားသည့္ လွည့္ျဖားမႈ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိၿပီးမွ စစ္အစိုးရ၏ ပိတ္ပင္မႈကို ခံခဲ့ရေသာ NLD ပါတီက တရားမမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဝင္မၿပိဳင္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပါတီကို ေထာက္ခံသူမ်ား အၾကား စိတ္ဆိုးစရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားက တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစ အာဏာကို အျပည့္အဝ ထိန္းသိမ္းမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံ အရပ္ဖက္ အစိုးရမွာ ႏုိင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အေရးမပါေသာ က႑ကိုသာ ရရွိလိမ့္မည္ဟု ေဝဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျပာဆိုထားသည္။

စစ္တပ္က အာဏာ မက္ေမာ ဖက္တြယ္ထားမႈကို စိမ္ေခၚႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ တခုတည္းေသာ ပါတီ NLD ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလးစားေလာက္သည့္ အတိုက္အခံပါတီ မရွိေတာ့သည့္ အျဖစ္ကိုသာ ေရာက္ရွိသြားေစသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Hindu Times, 14th May 2010

ကုလားတန္ ဘက္စံု သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အတြက္ Essar Projects (India) လီမိတက္သည္ အိႏၵိယ ျပည္ပေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယေန႔ ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။ စီမံကိန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး အတြက္ ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္တန္ဖိုးမွာ ႐ူပီးေငြ ၃၄၂ သန္း ျဖစ္၍ ၃၆ လ အတြင္း အေကာင္္အထည္ ေဖာ္ရမည္ဟု သိရွိရသည္။

ကန္ထ႐ုိက္ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ေတြႏွင့္ ပလက္ဝတြင္ ဆိပ္ခံတံတား ၂ ခု တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကုလားတန္ ျမစ္ေၾကာင္း တေလွ်ာက္ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈ ေခ်ာေမြ႕ေစေရး အတြက္ ႏံုးဆယ္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းျပား ကုန္တင္ ေရယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ စစ္ေတြတြင္ ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ကန္ထ႐ိုက္၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ စီမံကိန္းကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား သေဘာတူညီီမႈ ရထားသည့္ စည္းကမ္းေဘာင္ အတြင္း အိႏၵိိယ အစိုးရက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အိႏၵိယ ျပည္မမွသည္ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ ျပည္နယ္မ်ားအထိ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈ လြယ္ကူေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ၎လမ္းေၾကာင္းသည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည့္ အျခားလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္၍ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးႀကီးပါသည္။ ယခု စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အရွိန္ျမင့္တင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦးႏွင့္ ဆိပ္ကမ္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို တုိးတက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

ကုလားတန္ျမစ္ ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတြင္ ျမစ္ဖ်ားပိုင္းမွ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာနယ္စပ္ အထိ ကီလိုမီတာ ၁၂၀ ရွည္ေသာ လမ္းတစ္ခု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဖာက္လုပ္ေရး အစီအစဥ္လည္း ပါဝင္ေနၿပီး လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း အတြက္ သီးျခား ကန္ထ႐ိုက္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္။

အိႏၵိယ ျပည္ပေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ပူးတြဲ အတြင္းဝန္ တီအက္စ္တီ႐ူဟတီႏွင့္ Essar Projects India မွ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဗစ္ရွ္ဝါရွာေကဘတ္တို႔က တရားဝင္ ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 16th May 2010

ႏွစ္ရက္ၾကာ အၾကမ္းဖက္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္္မႈမ်ား အတြင္း အနည္းဆံုး ၂၄ ဦး ေသဆံုးၿပီး၊ ၂၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေသာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ထုိင္းတပ္ဖြဲ႕တို႔၏ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆံုမႈမွာ တနဂၤေႏြေန႔အထိ တင္းမာေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အခက္အခဲ ေပါင္းစံု ဝန္းရံေနေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေနာက္မဆုတ္ဟု သံနိ႒ာန္ ခ်ခဲ့သလို စစ္တပ္ကလည္း ဆႏၵျပသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ႏွိမ္နင္း ၿဖိဳခြဲမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လည္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမို ဆိုးဝါးလာသည္။စေနေန႔တြင္ ၈ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

စစ္သားမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေသာ ရွပ္နီမ်ား အၾကား ၂ ရက္ၾကာ လမ္းေပၚတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အရပ္သား ၂၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၁၈၇ ဦး ထိခုိက္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။

လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လည္ နယ္ေျမကို စစ္တပ္က "ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ဇံု" အျဖစ္ ေၾကညာထားသည္။

ထိုေနရာမ်ားကို သိမ္းပိုက္ရန္ စစ္တပ္က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လည္တြင္ အေျချပဳထားသည့္ ရွပ္နီ စခန္းမ်ား၏ ေတာင္ဖ်ားႏွင့္ ေျမာက္ဖ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပ ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲပံုစံ လမ္းေပၚ ရန္ပြဲမ်ား အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားက လူစုခြဲရန္ ျငင္းဆန္ေနမႈေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေစာ၍ က်င္းပေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို ယခင္အပတ္က တင္ျပခဲ့သူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ဗဲ့ဂ်ာဂ်ီဗားက ၂ လၾကာ ပဋိပကၡ အတြင္း အစိုးရသည္ ေနာက္မဆုတ္ႏိုင္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

စေနေန႔တြင္ စစ္သားမ်ားက ဆႏၵျပသူမ်ားအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပစခန္းမွ တာယာမ်ား မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ မီးခိုးမ်ား လံုး၍ တက္ေနသည္။

အေရးေပၚဌာနႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ရရွိေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ မတ္လ ၁၂ ရက္က စတင္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ လူ ၅၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၁၆၀၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

"လက္ရွိ အေနအထားကေတာ့ တကယ့္ကို ျပည္တြင္းစစ္ပါပဲ။ ဒီျပႆနာ ဘယ္လို ၿပီးဆံုးမလဲဆိုတာကိုေတာင္ မေျပာတတ္ေတာ့ပါဘူး" ဟု ဆႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္ ဂ်ာတူပြန္ ပရြန္ပန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.