Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၂၆.၆.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၃)

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မေရရာမႈမ်ား ရွိေနဆဲ

(25 June 2012 ရက္စြဲပါ  Bangkok Post မွ Uncertainty rules in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တ႐ုတ္ကို တိုက္တြန္း

(26 June 2012 ရက္စြဲပါ Fox News မွ Reuters ၏ China urged to safegees from Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. မဲေခါင္တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္

(26 June 2012 ရက္စြဲပါ Business Times မွ Mohit Mehrotra ႏွင့္ Anurodh Pandey တို႔ေရးသားေသာ Banking on the Mekong Countries ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မေရရာမႈမ်ား ရွိေနဆဲ

(25 June 2012 ရက္စြဲပါ  Bangkok Post မွ Uncertainty rules in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ရလဒ္အခ်ိဳ႕ ထြက္ေပၚ လာႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ထိုင္းႏွင့္အျခား ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အတြင္း ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေသာ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ားအတြက္လည္း ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္ဟု ျမန္မာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

လက္ရွိေရးဆြဲေနေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ လာမည့္တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ား အျပည့္အဝဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳမည့္ ဘဏ္ဥပေဒသစ္အျပင္ အလုပ္သမားဥပေဒသစ္လည္း ပါဝင္သည္။

လာမည့္လတြင္ အတည္ျပဳမည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္တြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳမည့္ကာလ တိုးျမႇင့္ေပးထားသည္။

“လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း  ကြ်န္ေတာ္တို႕လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာမွာပါ”ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အၾကံေပးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Myanmar Vigour Co.မွ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးစိုးဝင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို အဆင့္ျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ဦးစိုးဝင္းက ေသာၾကာေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အေမရိကန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေန႔တစ္ပိုင္းကုန္ေသာ အဆိုပါ အစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ဘန္ေကာက္ရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုးမွ စီးပြားေရးသံမွဴး Michael Mc Gee ကလာမည့္ ေလးငါးႏွစ္အတြင္း ဥပေဒမ်ား မွန္မွန္ေျပာင္းလဲ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အေရးႀကီးတဲ့ သိရမယ့္အခ်က္ကေတာ့ ဘယ္သူနဲ႔စီးပြားေရး လုပ္မယ္ဆိုတာရယ္၊ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာရယ္ပါပဲ”ဟု ၎ကေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ မျပည့္စံုေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦးသည္ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဥပေဒအၾကံေပးတစ္ေယာက္ ေကာင္းေကာင္းရွာပါ။ ၿပီးေတာ့ အၾကံေကာင္းရေအာင္လုပ္ပါ”ဟု  Mc Gee က ေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎က အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအား စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို စတင္ရွာေဖြတည္ေဆာက္ရန္အားေပးၿပီး၊ သတိႏွင့္စတင္ရန္ ေျပာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္သည္ ေမလလယ္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အေမရိကန္ေငြစာရင္း လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား ပိတ္ပင္ထားမႈကို ယာယီ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အေမရိကန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ေဒၚလာ(၄၈)သန္းထိ တိုးတက္လာေၾကာင္း Mr. Mc Gee ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္စြန္႔စားရမႈမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္္ မွန္ကန္ေသာ ပါတနာရရွိေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း DFDL ဥပေဒကုမၸဏီမွ ပါတနာတစ္ဦးျဖစ္သူ  James Finch ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ႏိုင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ေဒၚလာသန္း(၄၀)ရွိခဲ့ရာ၊ ၈၅ % မွာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၊ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား ျဖစ္သည္။            အေမရိကန္အေျခစိုက္ Chevron သည္ Unocal ၏အေအာက္တြင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျပင္သစ္ Total ႏွင့္ ပါတနာအျဖစ္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္(၂၀)ကတည္းက လုပ္ကိုင္ေနသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈဥပေဒသစ္တြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကာလကို သံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ေပးထားေၾကာင္း Mr. Finch ကေျပာသည္။

ဝါရွင္တန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ားအေပၚ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္လွမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕ကို လိုင္စင္ခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

                                                               **************************************************

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တ႐ုတ္ကို တိုက္တြန္း

(26 June 2012 ရက္စြဲပါ Fox News မွ Reuters ၏ China urged to safegees from Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကခ်င္ဒုကၡသည္(၁၀၀၀၀)ခန္႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ယာယီစခန္းမ်ား၌ ေရႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္ျခင္းႏွင္ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈဆိုင္ရာမ်ား မျပည့္စံုမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕တစ္ခုက သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

နယူးေယာက္အေျခစိုက္ Human Rights Watch ၏ အဂၤါေန႔က အစီရင္ခံစာတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာ ေနရာေဒသသို႔ ျပန္လႊတ္ေနသည့္ အႏၱရာယ္ကို ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရအား ဒုကၡသည္မ်ားကို ယာယီအကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားအား ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္ခြင့္ေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔သည္ ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္ဦးေရ(၇၅၀၀၀)ခန္႔ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

                                            *                        *********************************************

မဲေခါင္တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္

(26 June 2012 ရက္စြဲပါ Business Times မွ Mohit Mehrotra ႏွင့္ Anurodh Pandey တို႔ေရးသားေသာ Banking on the Mekong Countries ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ကေမာၻဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ ဘဏ္မရွိေသးေသာ ႀကီးမားသည့္ ေဈးကြက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး အာဆီယံဘဏ္မ်ားအတြက္ အားေကာင္းစြာႀကီးထြားႏိုင္ေသာ အလားအလာမ်ား ရွိေနသည္။ အဆိုပါ သံုးႏိုင္ငံေပါင္း ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ(GDP) သည္ ေဒၚလာ(၉၀)ဘီလီယံ ရွိသည္။ အဆိုပါ သံုးႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ(၈၁)သန္းရွိၿပီး တစ္ဝက္မွာ အသက္(၁၅)ႏွစ္မွ(၅၀)အတြင္း ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး GDP ႀကီးထြားမႈမွာအားေကာင္းၿပီး ၆% ခန္႔တြင္ အသီးသီးရွိေနၾကသည္။

၎တို႔တြင္ ျပည္တြင္းစိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနသည္။ အဆိုပါသံုးႏိုင္ငံ၏ GDP အခ်ိဳးတြင္ ခန္႔မွန္းေခ်းေငြမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အခ်က္မွာ မတို႔မထိရေသးေသာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း ႀကီးစြာရွိေနေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနသည္။

သယံဇာတၾကြယ္ဝေသာေဒသတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ေဖာ္ေဆာင္လာျခင္းသည္ သံုးႏိုင္ငံအတြက္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အားေကာင္းစြာ တိုးတက္ႀကီးထြားလာေစသည္။ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔က ကမာၻႀကီးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈသည္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ တြင္ ၃၀% တိုးတက္ခဲ့ၿပီး ကေမာၻဒီးယားသည္ ၂၀% နီးပါး တိုးတက္ခဲ့သည္။

အာဆီယံ+၃ (အာဆီယံ ၁၀ ႏို္င္ငံ+တ႐ုတ္+ဂ်ပန္+ေတာင္ကိုရီးယား)ကုန္သြယ္မႈပံုစံသည္ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား၏ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိဳးအစားမွ ပါဝင္ေနသည္။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ ေဒသတြင္း FDI ၏ ၄၇% နီးပါးသည္ အာဆီယံ+၃ မွ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အာဆီယံ+၃ မွ ကေမာၻဒီးယားသို႔ သြင္းကုန္သည္ ၆၈% ရွိၿပီး ကေမာၻဒီးယားမွ အာဆီယံ+၃ ထုတ္ကုန္ သည္ ၁၅% ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၀ တြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ အမ်ားစုသည္ အာဆီယံ+၃ မွျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း FDI ၏ ၇၀% ရွိသည္။

                        ******************************************************************************************************                                


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)