Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(Radio Australia News မွ 15 February 2011 ရက္စြဲပါ "Concern Over Funding Cuts for Media Covering Burma" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ႏိုင္ငံ တကာ မီဒီယာ အခြင့္ အေရး အုပ္စု (Reporters without Borders) က ျပည္ပေရာက္ မီဒီယာမ်ား ရင္ဆိုင္ ေနရေသာ ရန္ပံုေငြ ျဖတ္ေတာက္ ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ ပူပန္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အလြန္႔ အလြန္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အသာစီး ရေနေသာ မီဒီယာမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈမွာ လက္ရွိ အေနအထားေၾကာင့္ အားေပ်ာ့ သြားေစသည္ဟု Reporters Without Borders ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ရွိသူ Vincent Brossel က ေျပာၾကားသည္။

အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပ ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ မ်ားအတြင္း AFP သတင္းဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားအရ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ တားျမစ္ ခံထားရေသာ ေအာ့စလို အေျခစိုက္ Democratic Voice of Burma မီဒီယာ အဖြဲ႕ အစည္း အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရန္ပံုေငြ မ်ားစြာ ျဖတ္ေတာက္ ခံရၿပီးေနာက္ အစီအစဥ္ ေျမာက္ျမားစြာ ဖ်က္သိမ္း ခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။

DVB ဒုတိယ မန္ေနဂ်ာ ခင္ေမာင္ဝင္းက ယခုႏွစ္ အတြက္ ရန္ပံုေငြ ျဖတ္ေတာက္ ခံရမႈမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ သန္းခန္႔ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို သတင္း ေဖာ္ျပရန္ အတြက္ မႏွစ္က အပို ရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ငါးသိန္း ရရွိခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

Reporters Without Borders က သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္ အတြက္ အဆင့္ သတ္မွတ္ ရာတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၈ ႏုိင္ငံ အနက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကို ၁၇၄ သတ္မွတ္ ထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(Strategy Page မွ 9 February 2011 ရက္စြဲပါ "Myanmar;Endless Fighting" ေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

          ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ လတ္တေလာ အသစ္ တင္ေျမႇာက္ လိုက္ေသာ အစိုးရက တရားရံုးမ်ားႏွင္႔ စစ္တပ္ အပါအဝင္ အစိုးရ ဗ်ဴရိုကေရစီ ယႏၱရားကို ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာ သက္တမ္းလြန္ တပ္မေတာ္ အစိုးရ၏ ပံုစံေဟာင္း အတိုင္း အစိုးရ အဖြဲ႔သစ္က  ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ျပီး မၾကာေသးမွီကပင္ အနား ယူခဲ႔ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းမ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အားလံုးကို ခ်မွတ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ တားျမစ္ ခံေနရဆဲ ျဖစ္ေသာ အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားက အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႕မွဳမ်ားကို  ဆက္လက္ ထားရွိရန္ ေတာင္းဆို ေနၾကေသာ္လည္း ျပည္သူ အမ်ားစုအေပၚ ထိခိုက္ နစ္နာမွဳ အနည္းဆံုး ရွိေစရန္ အေခ်ာကိုင္ ရမည္ဟု ဆိုေနၾကသည္။ ထို႕အျပင္ ေတာင္တန္းေဒသ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရက္စက္စြာ က်ဴးလြန္ထားေသာ စစ္ရာဇဝတ္မွဳမ်ား အတြက္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔ရန္  အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားက ေတာင္းဆို ထားၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာလက ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံကို မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲေစမည္ မဟုတ္ပဲ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာရွင္မ်ားက အာဏာ (သို႔) မည္သည္႔ အရာကိုမွ် စြန္႔လႊတ္ျခင္း မရွိပဲ ႏိုင္ငံတကာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာက ရွဳျမင္ထားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင္႔ နယ္စပ္ တေလွ်ာက္တြင္လည္း အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ကရင္ ေက်းရြာမ်ားကို ဆက္လက္ ပစ္ခတ္ကာ ေက်းရြာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျပီး၊ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကို ေမာင္းထုတ္လွ်က္ ရွိသည္။ ၎အိုင္ဒီယာသည္ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာက ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔သည္႔ အတိုင္း ကရင္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္းသို႕ ထြက္ေျပးေအာင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ဒုကၡသည္မ်ားႏွင္႔ အလုပ္ ျဖစ္ေစခဲ႔သည္။ ယင္းအေျခ အေနကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မည္သည္႔ အခါကမွ် လူၾကိဳက္မ်ားျခင္း မရွိခဲ႔ ေသာ္လည္း အေန အထား ေျပာင္းလဲ သြားေအာင္ မည္သည္႔ သံတမန္ေရး ကန္႔ကြက္မွဳ၊ ေစ႔စပ္ ညိႇႏွိဳင္းမွဳ ကမွ တတ္ႏိုင္ခဲ႔ျခင္း မရွိပါ။ လက္ရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ ၁၅၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိေနၿပီး၊ ၎တို႔အနက္ သံုးပံု တစ္ပံုခန္႔မွာ တရားဝင္ ဒုကၡသည္ အဆင္႔အတန္း သတ္မွတ္မွဳကို မရရွိၾကပါ။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာ႔ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားကို ရွာေဖြ ေခ်မွဳန္းရန္ ဆက္လက္ ၾကိဳးစားလွ်က္ ရွိသည္။ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားက ရိကၡာ အေထာက္အပံ့ အတြက္ ကရင္ ေက်းရြာမ်ားကို မီွခို ေနၾကရေသာေၾကာင္႔ ကရင္ရြာမ်ားက သူပုန္မ်ားကို ကူညီသည္ ျဖစ္ေစ၊ မကူညီသည္ ျဖစ္ေစ ျမန္မာ႔ တပ္မေတာ္၏ ပစ္ခတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံရသည္႔ အေၾကာင္းရင္း တရပ္ ျဖစ္လာခဲ႔သည္။ ယင္းကဲ႔သို႔ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ မဆင္မျခင္ ဝါးလံုးသိမ္း အၾကမ္းဖက္မွဳ ေၾကာင္႔ပင္ ကရင္ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ိဳးစံု အတြက္ တပ္သားသစ္ ပံုမွန္ စုေဆာင္းႏိုင္သည္႔ အခြင္႔ အလမ္း ရရွိခဲ႔သည္။

ကရင္ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင္႔ ရန္ပံုေငြ အဓမၼ ေကာက္ခံျခင္းတို႔မွ တဆင္႔ ရန္ပံုေငြ ကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ကရင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အတြင္း ဗုဒၶဘာသာႏွင္႔ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ  အုပ္စုမ်ား ကြဲေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏ က်ဴးေက်ာ္မွဳကို တိုက္ခိုက္ ရင္ဆိုင္ရန္ စည္းလံုး ၾကပါလိမ္႔မည္။ လူေနက်ဲပါး၍ ေတာေတာင္ ထူထပ္ေသာ နယ္စပ္ေဒသမွ ကရင္မ်ားကို ျမန္မာ႔ တပ္မေတာ္က လံုးဝဥႆံု ေမာင္းထုတ္ ႏိုင္ခဲ႔ျခင္း မရွိသလို အဖ်က္ဆီးခံ ေက်းရြာမ်ား ကလည္း ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥသည္ မဆံုးႏိုင္ေသာ စစ္ပြဲအျဖစ္ ေျပာင္းခဲ႔သည္မွာ ကာလမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ သတင္းမ်ားအရ ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဖက္မွ မြန္လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုကြဲ ႏွစ္ခုၾကား လြန္ခဲ႔ေသာ ရက္အနည္းငယ္က တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အနည္းဆံုး တစ္ဦး ေသဆံုးကာ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိမွဳ မ်ားစြာ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာ႔အစိုးရကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္သာ စည္းလံုးၾကသည္႔ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုကြဲမ်ားကို အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက လိုက္လံ ရွာေဖြလွ်က္ ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေနမဝင္ ျပည္တြင္းစစ္ အေၾကာင္း တစ္စိတ္တပိုင္း တင္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(AFP သတင္းဌာနမွ 15 February 2011 ရက္စြဲပါ "UN Urges Permanant Thai-Cambodia Ceasefire" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

၁၁ ရာစု ဟိႏၵဴ ဗိသုကာ လက္ရာ ျဖစ္ေသာ ပရာဗီဟာ ဘုရားေက်ာင္း အနီး တဝိုက္တြင္ ယခင္ အပတ္က လူ အေသ အေပ်ာက္ ရွိခဲ့ေသာ နယ္စပ္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုင္းႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံတို႔ အၾကား အၿမဲတမ္း အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက တနလၤာေန႔တြင္ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

အခင္းျဖစ္ ကေမၻာဒီးယား၊ ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ယင္းပဋိပကၡကို ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတို႔မွ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တံခါးပိတ္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ အၿပီးတြင္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဘရာဇီး သံအမတ္ႀကီး Maria Luiza Ribeiro Viotti က အထက္ပါ အတိုင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အၿမဲတမ္း အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ထူေထာင္ကာ အျပည့္အဝ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ၾကရန္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက တိုက္တြန္းသည္ဟု သူမက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွ ပဋိပကၡ အေပၚ အလြန္ အမင္း စိုးရိမ္ ပူပန္ေၾကာင္း အေလး အနက္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္ စလံုးမွ အျမင့္ဆံုး စိတ္ရွည္ သည္းခံမႈကို ျပသၾကရန္ႏွင့္ အေျခ အေန ပိုမို ဆိုးဝါးေစမည့္ မည္သည့္ လုပ္ရပ္ကို မဆို ေရွာင္ရွား ၾကရန္ တိုက္တြန္း ခဲ့သည္ဟု သူမက ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ေဟာ္နန္ေဟာင္က အၿမဲတမ္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ရရွိ ေစရန္ အတြက္ အစည္း အေဝး တက္ေရာက္ ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ကာဆစ္ ပီရိုျမ ကိုယ္စား ျပဳသည့္ ထိုင္းတို႔ကလည္း ယင္းတို႔ အခ်င္းခ်င္း အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡကို ယင္းတို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံကပင္ အဆံုးသတ္ ၾကမည္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျပႆနာကို ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း သည့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မာတီနာတာလီဂါဝါ သည္လည္း လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အစည္းအေဝးသို႔ ပါဝင္ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ၏ ၾကားဝင္ ျဖန္ေျဖေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ေထာက္ခံသည္ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

"ထြက္ေပၚ လာတဲ့ အယူ အဆ ကေတာ့ ေဒသတြင္း ႀကိဳးပမ္းမႈေတြနဲ႔ အင္တိုက္ အားတိုက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္၊ အခု ဆိုရင္ ေဒသတြင္း ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ မႈေတြက အင္အား အျပည့္ပါပဲ၊ ထိေရာက္မႈ ရွိတဲ့ ဒိုင္ယာေလာ့ ကတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္း ၾကတာပါ" ဟု သူမက ေျပာၾကား သြားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

(BBC news မွ 14 February 2011 ရက္စြဲပါ Subir Bhaumik ေရးသားေသာ "Thailand 'deported' Burmese Rohingyas" ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က အိႏိၵယ၏ အန္ဒမန္ႏွင့္ နီကိုဘာ ကၽြန္းမ်ားတြင္ ရဲမ်ား ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ (၉၁) ဦးအားး ျပန္ပို႔ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအား အင္ဂ်င္ မပါေသာ ေလွေပၚတြင္ အစာေရစာ အနည္းငယ္ျဖင့္ လႊတ္ေပး ခဲ့ျခင္း ဆိုသည္ကို ယင္းက ျငင္းဆို ခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား ေနာက္ထပ္ ခရီးရွည္ႀကီးအား မည္သို႔ ခရီး ဆက္မည္ ကိုမူ ၎အေနျဖင့္ မသိေၾကာင္း ဆိုသည္။

အိႏိၵယ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား အစာေရစာ ငတ္ျပတ္ကာ ေရမ်ား ခန္းေျခာက္ေနေၾကာင္း ဆိုသည္။ အဆိုပါ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အနက္ (၂၅) ဦးအား ေဆးရံု တင္ထားရေၾကာင္း ယင္းတို႔က ေျပာသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူဆလင္ တုိင္းရင္းသား ျဖစ္ေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာသည္ မတရား ႏွိပ္စက္ခံရမႈေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။

ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး ခန္႔မွန္းေျခ ႏွစ္သိန္းခန္႔ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ တရားမဝင္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူ အမ်ားစုသည္ အေျခအေန ဆိုးရြားစြာ ေနထိုင္ရသျဖင့္ အျခား အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံ မ်ားသို႔ ပင္လယ္ မွတဆင့္ ထြက္ေျပးလ်က္ ရွိသည္။

႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ တဆင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္၍ ေအးဂ်င့္ ၏ အကူအညီကို ရယူရေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားက ရဲမ်ားသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ထုိင္းေရတပ္သည္ ၎တို႔အား အင္ဂ်င္ မပါေသာ ေလွေပၚတြင္ အစာႏွင့္ေရ အနည္းငယ္သာ ထည့္ျပီး လႊတ္လိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၾကသည္။

သတင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္ တစ္ခုတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရး ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ Thani Thongphakdi က ေျပာၾကားရာတြင္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူ (၉၁) ဦးကို Trang ျပည္နယ္ အနီး ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥကို ႏိုင္ငံ၏ လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ အရသာ ကိုင္တြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

"သူတို႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက လာတာလို႔ ေတြ႕ရွိရတဲ့ အတြက္၊ ရေနာင္းကေန ျမန္မာျပည္ကုိ ျဖတ္တဲ့ နယ္စပ္မွာ လႊတ္ေပးခဲ့တာပါ" ဟု Mr Thangphakdi ကေျပာၾကားခဲ့ျပီး၊ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ၎တို႔၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ထိုအုပ္စုမွာ ေရွ႕ဆက္၍ မည္သို႔ ခရီးသြားမည္ကို စဥ္းစားႏုိင္ေသာ ဗဟုသုတ မရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယခု အန္ဒမန္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားက အိႏၵိယ ရဲမ်ားသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔ Trang ျပည္နယ္တြင္ အဖမ္းခံရစဥ္က ထုိင္းရဲမ်ား၏ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း မ်ားကို ခံစားခဲ့ရသည္ဟု ေျပာျပၾကသည္။

"အဲဒီေနာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ပင္လယ္ျပင္ကုိ ေခၚသြားျပီး အင္ဂ်င္မပါတဲ့ ေလွေပၚမွာ အစာနဲ႔ေရ နည္းနည္းပဲ တင္ေပး လိုက္ျပီး လႊတ္လိုက္ပါတယ္" ဟု ႐ုိဟင္ဂ်ာ တစ္ဦးက ရဲသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ရာ မွတ္တမ္း တင္ထားရွိသည္။

အဆိုပါ စြပ္စြဲခ်က္ကို ထုိင္းက ျငင္းဆိုထားသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာကလည္း အင္ဒမန္ ပင္လယ္တြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ (၃၀၀) ခန္႔ ကယ္တင္ ခဲ့ရရာ၊ ထုိင္းေရတပ္က ၎တို႔၏ ေ