Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၂.၃.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္အားထုတ္ရမည္

**************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္အားထုတ္ရမည္

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ယခုတေလာစာေရးသူမွာ မီဒီယာအေပၚ တရားစြဲဆုိမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရသည့္ သတင္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈရင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ မီဒီယာ ထိန္းေက်ာင္းမႈအေရးပါပံုကိုယခင္ကထက္ ပိုမိုသိျမင္နားလည္ခဲ့သည္။ မီဒီယာဆိုသည္မွာလည္းအရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕တြင္ပါဝင္သည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးတြင္ အေရးပါသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ မီဒီယာဆိုသည္မွာအာဏာကိုေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းသည့္ အလုပ္္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း လြဲေခ်ာ္ေနသည့္ အဂတိတရားမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိေစဖို႔ agenda setting တာဝန္ကိုပါ ယူရသည့္အတြက္ power professional လည္း ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက “ဥပေဒအထက္တြင္ မည္သူမွ်မရွိ၊ ဥပေဒျပင္ပတြင္ မည္သူမွမရွိ”ဟုဆုိကာတရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္က်ဴးခဲ့သလို အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း “မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ရွိမွ ဥပေဒစိုးမုိးေရး ေဖးမေပးႏိုင္မွာျဖစ္သလို မီဒီယာကိုကန္႔သတ္တယ္ဆိုတာ ဒီႏုိင္ငံရဲ႕တိုးတက္ေရးကို ကန္႔သတ္တာနဲ႔ အတူတူပဲ”ဟု ဆိုသြားခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲပိုင္းကလည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေလးထားသလို အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ဝါရင့္သတင္းစာဆရာႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သူ ေမာင္ဝံသမွလည္း စီးပြားေရးသမား တစ္ဦး လူသိရွင္ၾကား မီဒီယာအေပၚ အသံုးခ်ခံအျဖစ္ သေဘာထားကာ တိုက္ခိုက္ေဝဖန္ခဲ့ျခင္းကို “စတုတၳဳမ႑ိဳင္ကို မထိပါးနဲ႔” ဟူ ေသာေဆာင္းပါးျဖင့္ ျပန္လည္ေရးသားခဲ့သည္မွာလည္း အေတာ္ဂယက္႐ုိက္ခဲ့ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသံုးရပ္ ခြဲျခားၿပီး အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူမႈ လူတန္းစာအလႊာအသီးသီးသို႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ၿပီး ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကိစၥအလံုးစံုကို အေသးစိတ္ ေမးျမန္းေထာက္လွမ္း၍ ျပည္သူမ်ားထံတင္ျပသည့္ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑၌ မပါဝင္ခဲ့လွ်င္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ သတင္း မီဒီယာမွုာ မ႑ိဳင္ႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ကာ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၏ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္လာရၿမဲ ျဖစ္ပါသည္။ မီဒီယာမွာတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္သြားခဲ့သည့္ တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္ ႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ကားကို ၾကည့္ခဲ့ ရပါသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးသည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈမ်ား ေပါမ်ားေနေသးသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကလည္းအန္နာဟဇဲဆိုသည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ဆန္႔က်င္ေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမွာ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပခဲ့သည္။ ၎ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ထိန္းသိမ္းရာ ေထာင္ပါးမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားကမေက်နပ္၍ အုတ္ႏွင့္က်င္းႏွင့္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္အတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား ၾကားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပႆနာကိုအေလးထားကိုင္တြယ္လာခဲ့သည္။ စာေရးသူ ၾကည့္ခဲ့သည့္ ႐ုပ္ရွင္မွာလည္း အဂတိတရားေၾကာင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိခဲ့သည္ကို သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ စူးစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ သတင္းအတတ္ပညာျဖင့္ (Investigative Journalism) ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အိႏိၵယ ဗဟိုအစိုးရ  တာဝန္ရွိသူမ်ားပါသိေအာင္ တင္ျပေဖာ္ထုတ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ဇတ္လမ္း ျဖစ္သည္။

ဇတ္ကားနာမည္မွာ “No one killed Jassica” ျဖစ္ပါသည္။ ဇတ္၏အစဤလို……..။ Jassicaမွာ အိႏိၵယ လူလတ္တန္းစား ေအာက္လႊာမွ ႀကီးျပင္းလာခဲ့သည့္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူမဟာ အရပ္ဘားဆုိင္မွာ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ရင္း တကၠသိုလ္တက္ဖို႔ အတြက္ ႀကိဳးစားေနသူပါ။ သူ႔မွာမိဘႏွစ္ဦးႏွင့္ အမတစ္ဦးရွိၿပီး အႏိၵယႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ မြန္ဘုိင္းၿမိဳ႕မွာ ေနထုိင္ၾကပါသည္။ တစ္ေန႔ အရပ္ဘားဆုိင္မွာ အမူးလြန္ေနသည့္ လူငယ္သံုးဦးမွ အရပ္ထပ္ထည့္ေပးဖို႔ အရက္ေတာင္းရာ သူမက အမူးလြန္ေနသည့္သူမ်ားကို ဆုိင္၏ လံုၿခံဳေရးအရ မထည့္ေပးျခင္းအေပၚ ထိုလူငယ္သံုးဦးထဲမွ တစ္ဦးက ေသနတ္ျဖင့္ခ်ိန္ကာ ပစ္လိုက္ေလသည္။ သူမေသဆံုးမႈအေပၚ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ခဲ့သည့္ မိသားစုမွာ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့သည့္ လူငယ္အား တရားစြဲဆြဲခဲ့သည္။ ဇတ္လမ္းမွာ ဤအထိစိတ္ဝင္စားဖို႔ မေကာင္းေသးပါ။ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းသည္မွာ သတ္ခဲ့သည့္ လူငယ္၏အေဖမွာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ အဂတိတရားထူေပါျခင္းမွာ ဤေနရာတြင္ ပိုမိုေပၚလြင္ခဲ့သည္။ Jassica ၏ အမက သက္ေသအတြက္ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ ရွိေနခဲ့ေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကို အကူအညီ ေတာင္းရာ သက္ေသအမ်ားစုမွာ လာဘ္ယူမႈရွိထားသူမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အနည္းငယ္မွလြဲ၍ မည္သူမွ် အမွန္အတုိင္း မေျပာခဲ့ဘဲ တရား႐ုံးတြင္ ေရွာင္၍ေျဖခဲ့သည္။ ဤလိုႏွင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအမႈမွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ ဆက္လက္ၾကာရွည္ခဲ့ရၿပီး တရားသူႀကီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာလည္း တရားခံအား ကြင္းလြတ္ကၽြတ္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ အႏိၵယ၏ ၾသဇာရွိ သတင္းဌာနႀကီးတစ္ခုမွ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးက ယင္းသို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းအေပၚ အလြန္အံ့ၾသခဲ့သည္။ ယင္းသတင္းေထာက္ မွာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ၎အမႈကို တရားခံက်ိန္းေသေပါက္ အျပစ္ေပးခံရမွာဘဲဟု ထင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္မဝင္စားဘဲေနရာမွ ယခုတရား႐ုံးက ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းအေပၚ သူ၏ စိတ္ႏွလံုးသို႔ တိုး၍ ေစာင့္သြားခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ Jassicaအတြက္ အမွန္တရားကိုသူ၏ သတင္းေထာက္အတတ္ပညာျဖင့္  ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ ျပည္သူမ်ားစြာပါဝင္သည့္ Jassicaအတြက္ ဖေယာင္တုိင္ မီးထြန္းသည့္ လႈပ္ရွားမႈ ဒီေရတက္လာသလုိ ေနာက္ဆံုး သမၼတ အဗူဒူကလမ္ကပါ ျပည္သူမ်ားအား တရားနည္းလမ္းက်ရပါေစမည္ဟု အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့ရသည့္အျဖစ္အထိ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဤလုိႏွင့္ ေအာက္႐ုံးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အမႈကို အထက္႐ုံးက ျပန္လည္ သံုးသပ္ရာ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားခံအား တစ္သက္ တစ္ကၽြန္းေထာင္ဒဏ္က် ခံေစခဲ့သည္။

အထက္ပါ အႏိၵယတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ စူးစမ္းေထာက္လွမ္းေရး သတင္းစာအတတ္ျဖင့္ပင္ အေမရိကန္သမၼတတစ္ဦး ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိပါသည္။ ၿပိဳင္ဘက္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၏ ႐ုံးခန္းထဲသို႔ ေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္ခဲ့မႈအေပၚ Washington Post မွ သတင္း ေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ Bob Woodward ႏွင့္ Carl Bernstein တို႔မွ ျပည္သူမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခဲ့သည့္ Watergate scandal မွာလည္း ကမာၻေက်ာ္ သြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း The Voice Weekly မွ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕၏ က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီ အလြဲသံုးစားမႈမ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိမႈကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့သည့္အျပင္ ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္မွလည္းလမ္းမ်ား မေကာင္းသည့္ အေၾကာင္းေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားအေပၚ အစိုးရဌာနမွလည္း တရားစြဲ ဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္လာေနၿပီျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးတြင္ မီဒီယာ၏ လြတ္လပ္မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးကို အေျခမွ လိႈက္စားသလို ျဖစ္ေနေတာ့မည္။ တရားစြဲဆုိမည္ဆိုလွ်င္လည္း မီဒီယာဥပေဒ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရွိေသးသည္မဟုတ္ပါ။ မေက်နပ္၍ တရားစြဲမည္ဆုိလွ်င္ေတာင္ အေသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒျဖင့္သာ တရားစြဲဆိုႏုိင္သည့္ အဆင့္ပင္ရွိပါေသးသည္။ မီဒီယာသမားမ်ားမွာလည္း ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ ေရွ႕ဆံုးမွာေန၍ ျပႆနာကို မီးေမာင္းထိုး တင္ျပကာ တရားနည္းလမ္းက်ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ မီဒီယာသမားမ်ားမွာလည္း Professional အရည္အေသြးမ်ား ျပည့္ဝေနဖုိ႔ လုိလာေလၿပီ။ သတင္းမီဒီယာ ယခုမွအရွိန္ရကာစ ျမန္မာႏုိင္ငံအဖို႔ မီဒီယာသမားမ်ား အရည္အေသြးအျပည့္အဝႀကီး ရွိေနမည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ရွိသည့္အရည္အေသြးျဖင့္ပင္ ဒီမိုကေရစီ ခုိင္မာအားေကာင္းေအာင္၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးရွိလာေအာင္ ကိုယ္စြမ္း၊ ဉာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ အားထုတ္ရမည္ပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

****************************************************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၂.၃.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အခြန္တိုးေကာက္မည္
  2.  အာဆီယံဘဏ္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးမည္
  3. ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားအခ်ိဳ႕ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီ
  2. ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲလက္မွတ္ ပံုစံေျပာင္းမည္

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အခြန္တိုးေကာက္မည္

လက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာ ႏွစ္ စတင္မည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ ေန႔မွ စတင္၍ က်ပ္သန္းေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရရွိသည္အထိ အခြန္တိုးေကာက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာမွ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အစိုးရတင္ျပတဲ့ အသံုးစရိတ္ေတြထဲက ဝန္ႀကီးဌာနကိုးခုရဲ႕ အသံုးစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္ပႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ အေၾကြးေပးဖို႔ ရွိေနပါတယ္”ပာု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ အခြန္အရပ္ရပ္တြင္ အခြန္ (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ကင္းလြတ္ လ်က္ရွိေနေသးသည့္အတြက္ ၎ ကင္းလြတ္ေနသည့္အခြန္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္စိစစ္၍ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ ရွင္းေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းမွာ စည္ပင္ကေကာက္ခံေနေပမယ့္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကေတာ့ ခုထိ အခြန္ကင္းလြတ္ေနတုန္းပဲ။ ဒီလို လုပ္ငန္းေတြကို စည္ပင္က ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္ၿပီးေတာ့ ေကာက္ခံေတာ့မွာပါ”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ အိမ္ေထာင္ စုေပါင္း ရွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စု ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ခန္႔သာ အခြန္ေပးေဆာင္ရလ်က္ရွိသည့္အတြက္ ၎အခြန္မ်ားအတြက္ပါ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္က မ်ားေပမယ့္ တကယ္တမ္း အခြန္မွန္မွန္ေဆာင္ေနတဲ့လူက နည္းပါတယ္။ ဒီလူေတြ အေပၚမွာလည္း အခြန္မွန္မွန္ေပးေဆာင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားဦးမွာပါ”ပာု စည္ပင္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 အာဆီယံဘဏ္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးမည္

၂၀၁၂ မတ္လ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း အာဆီယံဘဏ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အာဆီယံေဒသတြင္း ဗပာိုဘဏ္မ်ားမွ စုေပါင္း၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အာဆီယံဘဏ္ထူေထာင္ရျခင္းမွာ အာဆီယံ၏ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ဘဏ္စနစ္ႀကီးတစ္ခု ေပၚေပါက္ လာေစရန္ႏွင့္ AEC(ASEAN Economic Community) ၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္အားလံုး တစ္စုတစ္စည္းတည္း ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုလ ၂၆ ရက္ေန႔ကေန ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံက ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပမယ့္ အာဆီယံဗပာိုဘဏ္မ်ား အစည္းအေဝးမွာ အာဆီယံဗပာိုဘဏ္ တည္ေထာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးသြားၾကမွာပါ”ပာု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အာဆီယံ ဗပာိုဘဏ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာပါက လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အာဆီယံေဒသတြင္း လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္ (AFTA) လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရွိလာႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ဆိုးက်ိဳးအနည္းငယ္လည္း ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးက႑ ျမင့္တက္လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းနဲ႔ ရပ္တည္ေနလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ဒီလို ဘဏ္စနစ္ေတြ ေပၚေပါက္လာမွလည္း AFTA မွာ တျခားလုပ္ငန္းရွင္ေတြနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိလာႏိုင္မွာပါ”ပာု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားအခ်ိဳ႕ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစတင္၍ သက္ဆိုင္ရာမွ စီမံကိန္းနယ္ေျမအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္စဥ္အခ်ိန္က ဖယ္ရွားရန္ ျငင္းဆိုေနသည့္ ေနျပည္ေတာ္ခရိုင္အတြင္းရွိ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ မီးေသြးဖိုကုန္းရြာ၌ ေနထိုင္ေနသည့္ လယ္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးတရားစြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ယခုလ အတြင္းတြင္ ရြာသားေျခာက္ဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“သူတို႔က လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းကမွာ စီမံကိန္းနယ္ေျမေတြအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္တုန္းက ဖယ္ေပးဖို႔ ေျပာတာပါ။ မဖယ္ေပးရင္ ဖမ္းမယ္ တရားစြဲ မယ္ဆိုၿပီး ေျပာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔က ဒီမတ္လထဲမွာ ရြာသားေျခာက္ဦးကို အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ရြာမွာမေနရဲ လို႔ ထြက္ေျပးကုန္ၾကပါတယ္”ဟု ယင္းေက်း ရြာတြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

မတ္လအတြင္း ၁၄ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၆ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရြာသားေျခာက္ဦးအား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ရြာတြင္ က်န္ရွိေနသည့္ အိမ္ေျခ ၂၀နီးပါးအား တရားစြဲထားသည္ဟုလည္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္မွ ေျပာၾကားသည္။

“စီမံကိန္းေနရာနဲ႔ မလြတ္တဲ့အိမ္က အားလံုးေပါင္း အိမ္ေျခ ၁၅၀ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ ဖ်က္ခုိင္းေတာ့ ေနစရာမရွိလို႔ သစ္ပင္ေတြနားမွာ တဲထိုးၿပီးေနရတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာကေတာ့ ေျပာင္းေရႊ႕တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၂သိန္းရယ္ ေျမလြတ္ေတြေတာ့ ေပးပါတယ္။ တရားစြဲမယ္လို႔ ေျပာတာေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ရက္ေန႔မွာ စၿပီးေျပာတာပါ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ၆ေယာက္ဖမ္းထားၿပီး ၈ေယာက္တရားစြဲခံထားရပါတယ္”ဟု NLD အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚစန္းစန္းျမင့္မွ ေျပာၾကားသည္။

ယခုအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆင့္ဆင့္ အယူခံတက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရြာသားမ်ားဘက္မွ လယ္ေဝးၿမိဳ႕ခံျဖစ္သည့္ ေရွ႕ေနဦးခင္ေမာင္ႀကီးမွ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္းကိုလည္း ၎၏ ထပ္မံေျပာဆိုခ်က္အရ သိရသည္။

ATM

*****************************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီ

လာမည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈရွိ၊ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာႏိုင္ရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ငါးဦးႏွင့္ အာဆီယံပါလီမန္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၈ ဦးတို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေလ့လာရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုးမွ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

“လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်မွ်တတ က်င္းပတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္သူေတြကို ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔အတူ ႏိုင္ငံတကာက မီဒီယာသမားေတြလည္း ပါလာမယ္လို႔ ၾကားပါတယ္။ ရန္ကုန္ကို မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ေရာက္ရွိဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔လည္း ေျပာ ထားပါတယ္”ပာု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တမႈရွိေရးအတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ေလ့လာသူမ်ားသာမက အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကို ေစလႊတ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဖိတ္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္သ႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ၾကားျဖတ္ေရြးူေကာက္ပြဲမွာ လာေရာက္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာဖို႔အတြက္ဆိုၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံ ေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမယ့္သူေတြ လာေရာက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚထားပါၿပီ။ ဒီလုိမ်ိဳးဖိတ္ေခၚ ထားတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ကို အားတက္ မိပါတယ္။ ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲပာာ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္စြာက်င္းပႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္မတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္”ပာု ျမန္မာ့အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း လစ္လပ္ေနရာျပန္လည္ျဖည့္တင္းမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၄၈ ေနရာရွိၿပီး ၎ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၁၇) ခုမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲလက္မွတ္ ပံုစံေျပာင္းမည္

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားမဲထည့္ႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳမည့္ မဲျပားပံုစံအား ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမဲျပားပံုစံႏွင့္ တူညီမႈမရွိဘဲ ပံုစံေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

“အခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အသံုးျပဳမယ့္ မဲျပားပံုစံက အသစ္ပါ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကနဲ႔ မတူပါဘူး။ အခု မဲျပားပံုစံအသစ္နဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မဲ႐ံုးမွဴးသင္တန္းေတြ ပို႔ခ်ေနပါတယ္”ပာု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယခင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အသံုးျပဳသည့္ မဲျပားပံုစံမွာ အရြက္လိုက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အသံုးျပဳမည့္ မဲျပားပံုစံမွာ စာအုပ္ပံုစံအရြက္ ၅၀ ကို တစ္အုပ္လုပ္ထားေၾကာင္း၊ ယခု စာအုပ္ပံုစံႏွင့္ျဖစ္သည့္အတြက္ အရြက္အမွတ္အသားမ်ား ပါလာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲေပး ခ်ိန္တြင္ ၎စာအုပ္ထဲမွ မဲျပားမ်ားကို ေပတံႏွင့္ျဖတ္၍ မဲေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မဲေဖာင္းပြမႈ မျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း အသံုးျပဳခဲ့သည့္ မဲျပားပံုစံႏွင့္ မတူညီႏိုင္ေစရန္ စနစ္တက်ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း မဲ႐ံုမွဴးသင္တန္းသို႔ တက္ေရ)