Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (3)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (3)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၃)

UAE က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ အေျဖရွာေရး ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို တုိက္တြန္း

(29 sept 2013 ရက္စြဲပါ Emirates News Agency မွ UAE urges international community to find lasting solutions for Rohingya Muslim minority ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

UAE ကျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္လူနည္းစု အေပၚတြင္ ပစ္မွတ္ထား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရအား လူ႔အခြင့္ အေရး၏ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာလုပ္ရပ္မ်ား ရပ္တန္႔ေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ လူနည္းစု ရပိုင္ခြင့္မ်ား ျပန္ရေအာင္ ကူညီေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အားေပးၾကရန္ ေတာင္း ဆိုခဲ့ပါသည္။

UAE က ၎သည္ အၾကမ္းဖက္မႈခံရေသာသူမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီမ်ား ဆက္လက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မြတ္ဆလင္လူနည္းစုမ်ား၏ တရားဝင္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပန္လည္အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ေျပာၾကားမႈမ်ားသည္ နယူးေယာက္တြင္ က်င္းပေသာ အစၥလာမ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) ၏ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆက္သြယ္ေရးအုပ္စု အစည္းအေဝးတြင္ ဖတ္ၾကားေသာ UAE ၏ ေက်ညာခ်က္တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ အဆုိပါ အစည္းအေဝးကို နယူးေယာက္တြင္ ၆၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံႏွင့္ မဆိုင္ပဲ သီးျခားျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး OIC ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပါေမာကၡ Ekmeleddin Ihsanoglu က သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ UAE ၏ ေက်ညာခ်က္ကို ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေရးရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံ ျခားေရး ဝန္ႀကီး Dr.Saeed Mohammed Al Shamsi က ဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

UAE တာဝန္ရွိသူက ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားကိစၥ အေျဖရွာေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အကူအညီမ်ားေပးေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္လက္ေတြ႕က်သည့္ ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းႏုိင္ေရးအား ကုလသမဂၢႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးအဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ဆႏၵျပင္းျပလာေစေအာင္ စုစည္းညီညြတ္စြာႏွင့္ လက္ေတြ႕က်က် ရပ္တည္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါ သည္။

UAE ေက်ညာခ်က္အဆိုအရ အဆိုပါကိစၥအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့အမည္အေျဖရွာေရး၊ ဘာသာေရးအရ ပဋိပကၡမ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အစြန္းေရာက္မ်ားကို တားဆီးႏုိင္ေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီႏွင့္ အစြန္း ေရာက္မ်ားကို တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီတြင္ အဆိုပါကိစၥေဆြးေႏြးျခင္း၊ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြ ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္အေပၚ အထူးကုိယ္စားလွယ္မွ အဆိုပါ ကိစၥကို အဆတ္မျပတ္အစီရင္ခံျခင္း၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးမွ ထိုကိစၥကို မ်က္ေျခမျပတ္ျခင္း၊ အထက္က ဆိုခဲ့ ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေထာက္ခံ အားေပးမႈျပဳျခင္း၊ ႏုိင္ငံ တကာဖိအားေပးမႈမ်ိဳးစံုေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ပါဝင္ပါသည္။

Dr Al Shamsi က ျမန္မာႏိုုင္ငံ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ားကိစၥအေပၚ လက္ခံႏုိင္ေသာ အေျဖရွာႏုိင္ေရးအတြက္ လက္ရွိ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ စုစည္းညီညြတ္စြာ ရပ္တည္၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေထာက္ခံအႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈယႏၱရားမ်ား ေဖာ္ထုတ္ၾကရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

International Media (2)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

(Associated Press မွ 29 Sept 2013 ရက္စြဲပါ “Sectarian tensions flare in Myanmar town”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

(Bangkok Post မွ 28 Sept 2013 ရက္စဲြပါ “Govt reaches border accord with myanmar”သတင္းကိုဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)


သံတြဲတြင္ လူမ်ိဳးေရးအၾကမ္းဖက္ တင္းမာမႈျဖစ္ပြားျပန္

(Associated Press မွ 29 Sept 2013 ရက္စြဲပါ “Sectarian tensions flare in Myanmar town”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ တနဂၤေႏြေန႔ညပိုင္း၌ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ားက မြတ္ဆလင္ ပိုင္ အိမ္ႏွစ္လံုးကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အျမင့္ဆံုးအဆင့္ တပ္လွန္႔ထားရၿပီး တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။

စေနေန႔က သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ တက္စီဒ႐ိုင္ဘာတစ္ဦးက မြတ္ဆလင္ပိုင္ေစ်းဆိုင္တစ္ခု၏ ေရွ႕တြင္ ကားပါကင္ထိုး စဥ္ ဆိုင္ရွင္က ဆဲဆိုေစာ္ကားခဲ့သည္ပာု ရဲစခန္းသို႔တိုင္ၾကားခ့ဲၿပီးေနာက္ တင္းမာမႈမ်ားစတင္ခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ ဦးဝင္းၿမိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

ရဲစခန္းက ၎မြတ္ဆလင္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ကို ေခၚယူေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသူကို ရဲစခန္းက ျပန္လႊတ္လုိက္ၿပီး ေနာက္တြင္ ေဒါသထြက္ေနေသာ လူအုပ္ႀကီးက ထိုသူ၏အိမ္ကိုခဲမ်ားျဖင့္ စတင္ပစ္ေပါက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တနဂၤေႏြေန႔ညပိုင္းတြင္ အိမ္ႏွစ္လံုး မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရၿပီးေနာက္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္ပာု ဦးဝင္းၿမိဳင္ကဆိုသည္။

“အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၿပီဆိုေပမယ့္ အရမ္းတင္းမာေနတယ္။ မြတ္ဆလင္အိမ္ေတြကို ဖ်က္ဆီးဖို႔အတြက္ သံတြဲကို လူေတြ ထပ္ေရာက္လာၾကမယ္ဆိုတဲ့ ေကာလပာာလသတင္းေတြကို ၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဒသခံေတြ စိုးရိမ္ ေၾကာက္လန္႔ ေနၾကတယ္”ပာု သံတြဲေဒသခံ မြတ္ဆလင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မ်ိဳးမင္းက Associated Press သုိ႔ ဖုန္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ သံုးလခန္႔ကလည္း သံတြဲတြင္ အလားတူျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္တြင္ မြတ္ဆလင္သံုးဦး ကအမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကိုု မုဒိမ္းက်င့္သည္ပာူေသာ ေကာလပာာလသတင္းထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားကာ မြတ္ဆလင္ အိမ္ႏွစ္လံုး မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုေနထိုင္ေသာ လူဦးေရ သန္း ၆၀ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မႏွစ္ ဇြန္လကစၿပီး ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္စဥ္အတြင္း ေသဆံုးသူ ၂၅၀ ခန္႔အနက္ အမ်ားစုမွာ မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး လူေပါင္း ၁၄၀,၀၀၀ ခန္႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တာထြက္လမ္းေၾကာင္းကို ေလာင္းရိပ္မိုးေနေသာ အၾကမ္းဖက္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္ သံဃာမ်ား၊ ျပည္ပမွ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္ေသြးထိုး လံႈေဆာ္သူမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေႏွးေကြးေစလိုသူ အာဏာရွင္လက္ေပာာင္းမ်ား ေထြးေရာယွက္တင္ ပတƟ