Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (2)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရပ္တန္႔မည္မပာုတ္ေၾကာင္း ကခ်င္တပ္ဖြဲ႕ေျပာၾကား

(Associated Press မွ 13 Sept 2013 ရက္စြဲပါ “Kachin rebels say clashes won’t stop peace talks”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအၾကား ပစ္ခတ္မႈမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အုပ္စု KIO ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေသာၾကာေန႔ တြင္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အစိုးရႏွင့္ ေနာက္တစ္ေၾကာ့ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို တနလၤာေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ပာု KIO ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးလနန္က အီးေမးလ္ျဖင့္ျပန္ၾကားသည္။ ေမလက ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးကိုဦးတည္ကာ အခ်က္(၇) ခ်က္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ကို ႏွစ္ဖက္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ္လည္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ၾသဂုတ္လေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိလိုေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားစြာ၏ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ကခ်င္အုပ္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာ အာဏာရွင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ တြင္ အာဏာရရွိလာေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီမႈမရရွိႏိုင္ေသးသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးစားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာအပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈကို လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအားလံုးႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လကုန္မွစ၍ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္ပာု ဦးလနန္ကဆိုပါသည္။

“ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ KIA နည္းပညာအေထာက္အကူအဖြဲ႕နဲ႔ Myanmar Peace Center နည္းပညာအၾကံေပး အဖြဲ႕ၾကား ေဆြးေႏြးမႈေတြကို စင္တင္ဘာ ၁၆ ရက္မွာ  က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာပါ။ အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖို႔ အမွန္တကယ္ တာဝန္ယူတယ္ဆိုရင္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြ ေအာင္ျမင္မႈရမွာပါ”ပာု ဦးလနန္က ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ဖက္အၾကား ၁၅ ႀကိမ္ခန္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုတိုင္ေျပလည္မႈမရွိေသးေပ။ ကခ်င္တို႔က အပစ္ရပ္စဲ႐ံုတင္မကဘဲ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာႏိုင္ငံေရးျပႆနာေဆြးေႏြးေျဖရွင္းေရးကို ေတာင္းဆိုထားသည္။

“အစိုးရတပ္ေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုေတြအၾကားက ပစ္ခတ္မႈေတြေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေ တြ ထိခိုက္မႈမပာုတ္ပါဘူး”ပာု အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္ ဦးလွေမာင္ေရႊက အျခားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားၾကားမွ ေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားကို ရည္ညြန္းေျပာၾကားသည္။ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္၍ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ KIO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးၾကမည္ပာု ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စု ၁၄ ဖြဲ႕ႏွင့္အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈရရွိထားၿပီး လက္က်န္အင္အားႀကီး ကခ်င္အုပ္စုအျပင္ ပေလာင္အဖြဲ႕ႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

KIO ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးလနန္က  အစိုးရတပ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲ၌သာလႈပ္ရွားပါက တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကခ်င္တပ္စခန္းမ်ား ရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၉၄ တြင္ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုအနီးမွ KIA စခန္းတစ္ခုကို တပ္မေတာ္က ဖယ္ရွားခိုင္းျခင္းကို ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပင္းထန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ဘဲ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာထားႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍တိုက္ခိုက္မႈမ်ား တိုးျမင့္လာျခင္းသည္ အမိန္႔နာခံမႈ စနစ္က်သည္ပာုဆိုၾကေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားရွိလာေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက ေထာက္ျပေဝဖန္ထားသည္။Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

International Media
Document

Snapshot of the item below:
International Media