Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

 ယခုအခါ တရားဝင္ပါတီအျဖစ္မွ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီပါတီ (NLD) ၏ ပါတီဝင္ေဟာင္းမ်ား ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕က လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲသုို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ New Light of Myanmar သတင္းစာေရးသားခ်က္အရ သိရသည္။

NLD ပါတီဝင္ေဟာင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစု (NDF) ဟူေသာအမည္ျဖင့္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းလုိက္သည္ဟု ဆုိသည္။

NLD ပါတီဝင္ေဟာင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ အဆုိပါ ပါတီသစ္ကုိ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ရရွိကာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရ၊မရ ဟူေသာကိစၥမွာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပင္မအတုိက္အခံ ပါတီႀကီးျဖစ္ခဲ့ေသာ NLD က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈမရွိဟု ဆုိကာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ယခုအခါ NLD သည္ပါတီအျဖစ္မွ တရားဝင္ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

NLDသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္ျဖစ္ေသာ ေမလ ၆ ရက္ေန႔ အထိ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္း မရွိပါက ပါတီအျဖစ္မွ တရားဝင္ရပ္စဲခံရမည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ပင္ ယင္းသု႔ိ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ လာေရာက္ မွတ္ပုံတင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီသစ္ ၃၄ ပါတီ ႏွင့္ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္သည့္ ပါတီေဟာင္း ၅ ပါတီ အနက္ ၃၁ ပါတီအား ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ထူေထာင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထိုပါတီေပါင္း ၃၁ ခုထဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) လည္းပါဝင္သည္။ USDP သည္ စစ္အစုိးရက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးလ်က္ရွိသည့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (USDA) ကုိ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အျခားအစုိးရဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ၂၆ ဦးတုိ႔သည္ အစုိးရ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း စစ္ဘက္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အရပ္သားအသြင္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒက ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္မရွိဟု ဆုိထားေသာ္လည္း ယခု အစိုုးရဝန္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ  ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ထူေထာင္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ကုိက္ညီမႈ ရွိသည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အာမခံေျပာဆုိသည္။

"ဝန္ႀကီးဟူသည္ ႏုိင္ငံေရးရာထူးျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းရာထူးမဟုတ္" ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းအသစ္ျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။

ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးဆုံးသြားသည္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္အတိအက်ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဆုိသည္။

Xinhua သတင္းဌာနမွ သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

www.examiner.com, 28th May 2010

ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံသည္ အီရန္၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ႏ်ဴကလီယာႏွင့္ ဒံုးပ်ံ နည္းပညာမ်ား တင္ပို႔ေနျခင္းေၾကာင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၏ စြပ္စြဲမႈကို ခံေနရသည္။ ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တိုက္႐ုိက္ အာခံျငင္းဆန္သည့္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကုိ ဖုံးကြယ္ ေ႐ွာင္လြဲရာတြင္ DPRK (ေျမာက္ကိုးရီးယား) က အသံုးျပဳေနသည့္ ဥာဏ္နီ ဥာဏ္နက္ နည္းလမ္း ေပါင္းစံုကို စာမ်က္ႏွာ ၄၇ မ်က္ႏွာပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္က ေတာင္ကိုးရီးယားအေပၚ ေထာက္ခံသည့္ တ႐ုတ္၏ သေဘာထားကို လူသိ႐ွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္သည့္ အေနျဖင့္ "သေဘၤာသား ၄၆ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ခ်ိဳနန္ နစ္ျမဳပ္မႈအတြက္ တာဝန္ ႐ွိသည္ဟု သတ္မွတ္ခံရေသာ မည္သူကိုမဆို တ႐ုတ္က ကာကြယ္ေပးမည္ မဟုတ္" ဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ အထက္ပါ ကုလသမဂၢ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ခ်ိဳနန္ နစ္ျမဳပ္မႈ အတြက္ DPRK တြင္ တာဝန္႐ွိသည္ဟု အေမရိကန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ဆြီဒင္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတို႔ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မ႐ွင္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း DPRK က ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး လူသိ႐ွင္ၾကား အတည္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ကာ လုပ္ႀကံ ဖန္တီးသည့္ အစီရင္ခံစာဟုလည္း စြပ္စြဲလိုက္သည္။

ကုလလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွ ဗီတိုအာဏာ သံုးစြဲခြင့္႐ွိသူ ႐ု႐ွားကလည္း ၁၀၀ % အတည္ျပဳခ်က္ကို ေတြ႕ျမင္လိုသည္ဟု ယမန္ေန႔က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ယေန႔တ႐ုတ္၏ ေၾကညာခ်က္ကလည္း သေဘၤာ နစ္ျမႇဳပ္မႈ အတြက္ ေျမာက္ကိုးရီးယားကို စြပ္စြဲထားသည့္ ေကာ္မ႐ွင္၏ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားကို သံသယ႐ွိသည့္ လကၡဏာ ျပသေနသည္။ ေတာက္ကိုးရီးယား အရာ႐ွိ လီေဒါင္ကြမ္၏ အဆိုအရ "မည္သူတြင္ အျပစ္႐ွိသည္ ဆိုသည့္ ကိစၥကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက မွ်တ၍ ဘက္မလိုက္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္မည္'' ဟု သိ႐ွိရသည္။

ဂ်ပန္ကလည္း သေဘၤာ နစ္ျမႇဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္ကိုးရီးယားအေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ထပ္မံ ခ်မွတ္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တရားဝင္ ကုန္သြယ္ေရးကို ပိတ္ပင္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဂ်ပန္တြင္ ေျမာက္ကိုးရီးယား လိုလားသူ မ်ားစြာ ႐ွိေနၿပီး၊ ဂ်ပန္ကၽြန္းမွ ေငြမ်ား ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ေျမာက္ပိုင္းသုိ႔ မၾကာခဏ ေရာက္႐ွိသြားသည္။ ဤကိစၥမ်ားကို ေကာင္းစြာ သိ႐ွိရန္ ဂ်ပန္က တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လာသည့္ အတြက္ ေျမာက္ကိုးရီးယား DPRK  ၏ ေဒါသကို ဆြေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္မွာ လံုးဝ ေသခ်ာေနသည္။

တင္းမာမႈ အေနအထား ပိုမိုႀကီးထြားလာေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုးရီးယားက ေခါင္းမာေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ စကားလံုး အသစ္မ်ားျဖင့္ ထပ္မံ ပစ္ေပါက္ျခင္းမ႐ွိဘဲ ယခင္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားသာ အင္တာနက္တြင္ ထပ္မံေပၚထြက္ေနသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

CNN News, 27th May 2010

ေတာင္ကိုးရီးယား၏ ေရငုပ္သေဘၤာ တုိက္ဖ်က္ေရး ေလ့က်င့္မႈကို တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယားက "မိမိတို႔ထံ ထိပ္တိုက္ ဦးတည္လာျခင္းကို ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ျခင္းျဖင့္သာ တုန္႔ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မီးကုန္ယမ္းကုန္ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲ တိုက္ခိုက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း'' ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္း႒ာန အဆိုအရ သိ႐ွိရသည္။

"ယခုအခါ ေတာင္ဖက္မွ ႐ုပ္ေသးအုပ္စုက DPRR (ေျမာက္ကိုးရီးယား) ကို ေျဗာင္က်က် စိန္ေခၚလိုက္သည္။ ၎တို႔၏ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈကို ေျမာက္ကိုးရီးယားက ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈျဖင့္သာ တုန္႔ျပန္မည္ ျဖစ္ၿပီး မီးကုန္ယမ္းကုန္ တိုက္ခိုက္သြားမည္'' ဟု ေျမာက္ကိုးရီးယား KCNA သတင္း႒ာနက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

KCNA သတင္း႒ာနက ေျမာက္ကိုးရီးယား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သစၥာေဖာက္္မ်ား အုပ္စုဟု သံုးႏႈန္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး အကယ္၍ ၎တို႔သည္ ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ ဆႏၵကို နားလည္မႈ လြဲမွားခဲ့ပါက မႀကံဳဖူးေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္သေဘၤာ တစ္စင္း မတ္လက နစ္ျမႇဳပ္ခဲ့ျခင္း အတြက္ ဆိုးလ္က ၿပံဳးယမ္းကို အျပစ္တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္တြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္မားေနသည့္ၾကားမွ ယခု တုန္႔ျပန္မႈ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

သေဘၤာသား ၄၆ ဦး အသက္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ေသာ သေဘၤာ နစ္ျမႇဳပ္မႈသည္ ေျမာက္ကိုးရီးယားတို႔ ပစ္လႊတ္ေသာ တိုပီဒို ထိမွန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟု ေတာင္ကိုးရီးယား တရားဝင္ အစီရင္ခံစာတြင္ စြပ္စြဲထားသည္။

ဆိုးလ္တြင္ ေရာက္႐ွိေနေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က ခ်ိဳနန္ အမည္ရ အဆိုပါ သေဘၤာ နစ္ျမႇဳပ္မႈကို "ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ မ႐ွိေသာ ရန္စမႈ'' ဟု သတ္မွတ္လိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ဟု ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုးရီးယား ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္ဟု ေခၚေသာ ေျမာက္ကိုးရီးယား စစ္တပ္၏ ဦးစီးခ်ဳပ္က "မီးကုန္ယမ္းကုန္ တိုက္ခိုက္သြားရန္ အစီအစဥ္သစ္မ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္" ဟု ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခု ေဆာင္႐ြက္မႈအရ ေတာင္-ေျမာက္ ကိုးရီးယား အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အတြက္ စစ္ေရး အာမခံခ်က္ ေပးထားသည့္ အစီအစဥ္ အားလံုးကို ႐ုတ္သိမ္းဖြယ္ ႐ွိေနသည္။

ပင္လယ္ဝါ႐ွိ ေျမာက္ကိုးရီးယား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဘက္မွ စစ္ေရး အနားသတ္မ်ဥ္း အတြင္း ဝင္ေရာက္မႈ မွန္သမွ်ကို ခ်က္ျခင္း တုန္႔ျပန္ တိုက္ခိုက္သြားမည္ ဟုလည္း ေျမာက္ကိုးရီးယား စစ္တပ္ KPA က ေျပာၾကားေၾကာင္း KNCA သတင္း႒ာနက ထုတ္လႊင့္သြားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

BBC News, 28th May 2010

ေတာင္ကိုးရီးယားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ၎၏ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံ အေပၚ ပိုမို ဖိအားေပးရန္ လိုလားလ်က္ ႐ွိေနသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ မတ္လက ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္သေဘၤာအား နစ္ျမႇဳပ္ပစ္ခဲ့သူ မည္သူကိုမဆို  အကာအကြယ္ ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ကိုးရီးယား ကၽြန္းဆြယ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးကို ဖ်က္ဆီးတာ မွန္သမွ်ကို ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ်ပါတယ္္'' ဟု ဝမ္က်ားေပါင္က ဆိုးလ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံက ၎၏ စစ္သေဘၤာ Cheonan အား ေတာ္ပီဒိုျဖင့္ နစ္ျမႇဳပ္ပစ္ျခင္း အတြက္ ေျမာက္ကိုးရီးယားအား အျပစ္တင္ထားသည္။

Bejing မွာလည္း ေျမာက္ကိုးရီးယားဖက္မွ ရပ္တည္ျခင္း မျပဳရန္ ဖိအားေပး ခံေနရေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ အထိ လြတ္လပ္ေသာ စစ္ေဆး ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားကို လက္ခံျခင္း မ႐ွိေသးေပ။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံ တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ေမးျမန္းမႈ တုန္႔ျပန္မႈေတြ အေပၚမွာ ေလးစားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု အျဖစ္အပ်က္ရဲ႕ အမွားနဲ႔အမွန္ကို ေသခ်ာစြာ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးမွ တ႐ုတ္ အစိုးရ အေနနဲ႔ ဘယ္က ရပ္မလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ရပါလိမ့္မယ္'' ဟု ဝမ္က ေျပာခဲ့သည္။

ယခင္က Bejing သည္ အားလံုးအား ေခါင္းေအးေအးထားၾကရန္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ဆိုးလ္႐ွိ BBC သတင္းေထာက္ John Sudworth က ေျပာၾကားရာတြင္ ယခု အထိ Bejing ၏ မဟာမိတ္ အေပၚ ႐ႈတ္ခ်ရန္ ျငင္းပယ္ေနမႈမွာ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ သမၼတ Lee Myung-bak ကို စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုသည္။

BBC သတင္းေထာက္က ေျပာၾကားရာတြင္ ေတာင္ကိုးရီးယား႐ွိ အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ဝမ္က်ားေပါင္၏ မွတ္ခ်က္မွာ Bejing ႐ွိ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ ျဖည္းျဖည္း ညင္သာစြာ ေျပာင္းလဲလာသည့္ လကၡဏာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေတာင္ကိုးရီးယား သမၼတ၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားရာတြင္ ဆိုးလ္ အေနျဖင့္ သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈ အတြက္ ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ တာဝန္႐ွိမႈ အေပၚ သံတမန္ေရးအရ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အေပၚ အာ႐ုံစူးစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ေသာၾကာေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ႐ွား႐ွားပါးပါး သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားမွာ ဆင္လံုးမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုးရီးယားက