Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၄.၁၁.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္ သတင္းမ်ား (အပိုင္း - ၂)

  1. အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ရုရွားႏွင္႔တရုတ္တို႔က အြန္လိုင္းမွခိုးယူဟု အေမရိကန္ေျပာ

(3 November 2011 ရက္စြဲပါ BBC News မွ US: Russia, China stealing mline from US companies ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။ )

  1. ျမန္မာကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ အသစ္တစ္ဦးေပၚထြန္းၿပီေလာ

(The Japan Times သတင္းစာမွ၊ 2 Nov 2011 ရက္စြဲပါ၊ "Myanmar's new guardian?" ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***************************************************************************************

 ဘာသာျပန္ သတင္းမ်ား

အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ရုရွားႏွင္႔တရုတ္တို႔က အြန္လိုင္းမွခိုးယူဟု အေမရိကန္ေျပာ

( 3 November 2011 ရက္စြဲပါ BBC News မွ US: Russia, China stealing mline from US companies ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားတို႔သည္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားထံမွ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္မွတဆင္႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ခိုးယူရာတြင္ အလြန္တက္ၾကြေသာ က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ခံစာက ေျပာပါသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္မွပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ရုရွားေထာက္လွမ္းေရးတို႔အား ထိပ္တန္း ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအျဖစ္ အထူးထုတ္ေဖာ္ ေရးသား ထားပါသည္။

အေမရိကန္အမ်ိဳးသား တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး အမႈေဆာင္ Robert Bryant က သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ အြန္လိုင္းစပိုင္ ျပဳလုပ္မႈသည္ အေမရိကန္စီးပြားေရးအတြက္ အသံမထြက္ေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏွင္႔ ရုရွားသံရုံးမ်ားက အဆိုပါ စြပ္စြဲမႈမ်ားကို ျငင္းဆိုခဲ႔ပါသည္။

Foreign Spies Stealing US Economic Secrets in Cyberspace ဟု အမည္ေပးထားေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင္႔ အင္တာနက္လံုၿခံဳေရး ပညာရွင္မ်ားက ကြန္ျပဴတာကြန္ရက္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး အားေကာင္းေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္တြင္ ျမစ္ဖ်ားခံသည္ဟု သတင္းေပးပို႔ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါ သည္။သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ အဓိကလက္သည္ကို ေျခရာမခံႏိုင္ေသးပါ။

Google က ေျပာၾကားခဲ႔ရာတြင္ ၎သည္ 2010 တြင္ ၎ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တရုတ္ဟက္ကာမ်ားက ခိုးယူခဲ႔သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အေျခအျမစ္မရွိေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ား

ရုရွား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ တရုတ္ထက္ အနည္းငယ္ေနာက္က်ေသာ္လည္း၊ ၎တို႔သည္ နည္းပညာ အဆင့္ျမင့္ၿပီး ခရီးေရာက္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၏ ကြန္္ျပဴတာစနစ္မ်ားထံမွ ခုိးယူမ်ား ျပန္႔ပြားလာေနေသာ္လည္း၊ ၎တို႔ကို မည္သူ ခိုးယူေနသည္ကို ေျခရာခံရန္ႏွင္႔ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိေနပါေသးသည္။

ၿပီးခဲ႔သည္႔ႏွစ္က FBI သည္ အေမရိကန္ကုမၸဏီ (100) ထက္မနည္းအား အြန္လိုင္းလံုၿခံဳေရး အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း သတိေပးခဲ႔ပါသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ သာမန္ကဲ႔သို႔မဟုတ္ပဲ ကုန္သြယ္မႈလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ စုေဆာင္း ေနသည္ဟု သံသယရွိေသာ တိုင္းၿပည္မ်ား၏ အမည္ကုိ ပြင္႔လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။

တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အင္တာနက္စပိုင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သံသယရွိေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား ရွိေသာ္လည္း၊ ရုရွားႏွင့္ တရုတ္တို႔၏ အမည္ကိုသာ ထုတ္ေဖာ္ရျခင္းမွာ ၎တို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္မွာ ႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

အေမရိကန္တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးသည္ ေသးငယ္သူမ်ား တျဖည္းျဖည္း က်ဴးလြန္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာမည္ကို စိုးရိမ္ရေသာေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံျခား ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားသို႔ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ ပညာရွင္မ်ား ထိေရာက္စြာ ပံ႔ပိုးေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရွိရပါသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ ရုရွားႏွင့္ တရုတ္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက အစီရင္ခံစာကို ျငင္းဆိုၾကပါသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တရုတ္အေပၚ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အေျခအျမစ္မရွိ စြပ္စြဲမႈေတြကို ဆန္႔က်င္ပါတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တရားမဝင္ အင္တာနက္ လုပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကို လက္မခံပါဘူး" ဟု တရုတ္သံရုံး ေျပာခြင္႔ရပုဂၢဳိလ္ Wang Baodong က Washington Post သို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

*************************************************************************************

ျမန္မာကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ အသစ္တစ္ဦးေပၚထြန္းၿပီေလာ

(The Japan Times သတင္းစာမွ၊ 2 Nov 2011 ရက္စြဲပါ၊ "Myanmar's new guardian?" ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက စစ္ဘက္အရာရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး ယခုအခါ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအျဖစ္ ထူးျခားအံ့ၾသစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အသြင္ေျပာင္းထားေသာ ျမန္မာအစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ယုိင္နဲ႔နဲ႔ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္၏ ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ မူဝါဒမ်ားကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ သမုိင္းတြင္ေလာက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ကုိင္ေနသည့္ သေဘာမ်ိဳး ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိသည့္အနက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕က လတ္တေလာ ကာလအတြင္း ၂၀၀ ခန္႔ကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းမ်ား အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ စီးဆင္းႏုိင္သည့္ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားအေပၚ ပိတ္ပင္ထားမႈမ်ားကုိလည္း  ျပန္လည္ဖြင့္ ေပးခဲ့သလုိ မီဒီယာဆင္ဆာ တည္းျဖတ္မႈမ်ားကုိလည္း စတင္ေျဖေလွ်ာ့ေပးလာသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ကုိယ္တုိင္သည္ပင္ ယခင္ စစ္အစုိးရ၏ ထိပ္တန္းရန္သူသဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ႏုိဗယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတအိမ္ေတာ္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚၿပီး ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ စစ္မွန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေျပးမ်ား ျပန္လည္  မဝင္ေရာက္ လာေသးသေရြ႕ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေရးကိစၥမ်ားစြာ က်န္ရွိေနပါေသးသည္ဟု အဆုိးျမင္သေဘာျဖင့္ ေျပာဆုိမႈမ်ားမွာလည္း မွန္ကန္ေနမည့္သေဘာတြင္ ရွိေနႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထူးျခားသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္ပါသည္ဟူေသာ ရႈျမင္မႈမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ မေျပာင္းလဲႏုိင္ေသးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ရုိးရွင္းစြာေျပာရမည္္ဆုိပါက မည္မွ်ပင္ေသးငယ္သည္ျဖစ္ေစ ေကာင္းမြန္ေသာအရာတစ္ခု ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည့္အရာ တစုံတခုမွ် မျပဳလုပ္ဘဲေနျခင္းထက္ ေကာင္းသည္မဟုတ္ပါေလာ။ ဘာမွမျဖစ္ဘဲ၊ မရွိဘဲေနျခင္းထက္ တစ္စုံတစ္ခုျဖစ္လာျခင္း၊ ရွိလာျခင္းကပုိ၍ ေကာင္းသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ တုိက်ိဳၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ လာေရာက္လည္ပတ္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမီဒီယာစာမ်က္ႏွာ အသီးသီးတြင္ ေဝေဝဆာဆာေဖာ္ျပခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္မႈတုိ႔ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားသစ္သည္ အေမရိကန္အစုိးရ သာမက ဂ်ပန္အပါအဝင္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအစုိးရအဖြဲ႕အသီးသီးအား မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးရန္ ႀကိဳးပမ္း ေနသည္ဟူေသာ အခ်က္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပင္ျဖစ္၏။

ေနျပည္ေတာ္မွ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားတစ္ျဖစ္လဲ အရပ္ဘက္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ဂ်ပန္အစုိးရထံမွ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ားရရွိရန္ မည္မွ်အတုိင္းအတာအထိ အေရးႀကီးသည္ဟူသည့္ အခ်က္ကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ ထားၾကသလုိ အာရွပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒ အခန္းက႑ကုိလည္း ေကာင္းစြာနားလည္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသ ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕(အာဆီယံ)အေပၚ ဂ်ပန္၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိ ၎တု႔ိက သိရွိနားလည္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ အေစာတလ်င္ေရာက္ရွိလာမႈမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တရုတ္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ရပ္ဆုိင္းမည္ဟုေၾကညာလုိက္ၿပီးေနာက္ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး အတန္ငယ္ ေအးခဲသြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ တုိက္ဆုိင္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ မည္သုိ႔မွ် ေျပာ၍ရမည္ မဟုတ္ေပ။ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းကုိ တရုတ္ China Power Investment ေကာ္ပုိေရးရွင္းက တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ ၃ ဒႆမ ၆ ဘီလီယံရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

တရုတ္-ျမန္မာအၾကား ဆက္ဆံေရးဆက္လက္ ေအးခဲရပ္တန္႔ေနစဥ္အတြင္း ဂ်ပန္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သံတမန္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဆက္သြယ္မႈမ်ားမွာ ပုိမုိႀကီးထြားလာလ်က္ရွိသည္။ ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းကာလတြင္ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဂ်ပန္ ဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Makiko Kikuta သြား ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အစုိးရအဖြဲ႕မွအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ Keidanren သည္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္အလုိ႔ငွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။

ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ ဂ်ပန္သုိ႔လာေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Koichiro Genba အားမ်က္ႏွာခ်ိဳေသြး ေတြ႕ဆုံရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ အဓိက ဦးစားေပးမႈမွာ ၂၀၁၄ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠဌရာထူး ျမန္မာႏုိင္ငံရရွိေရးတြင္ ဂ်ပန္အစုိးရ၏ ေထာက္ ခံမႈရရွိရန္သာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာ၌ ယခုလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ-ဂ်ပန္ စီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲ(AJBM) ကိစၥသည္လည္း အျခားေသာေခါင္းစဥ္အျဖစ္ ပါဝင္ေကာင္းပါဝင္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ျမန္မာအေနျဖင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဆီယံ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဗဟုိဘဏ္မ်ားဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမွာမူ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

AJBM ေဆြးေႏြးပြဲသည္ အာဆီယံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအရ ဆက္ဆံမႈမ်ား ပိုမုိတုိး ျမွင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ လြန္စြာ အေရးပါေသာ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္သလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ဂ်ပန္မွ ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္ပအကူအညီ အေထာက္ အပံ့မ်ား ပုိမုိရရွိေရးအတြက္ အခြင့္အေရးႀကီးတရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ လတ္တေလာရရွိေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္း၌ အဆင့္ ၁၂ ေနရာတြင္သာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ အဆင့္သတ္မွတ္မႈမွာ မၾကာမီအနာဂတ္ ကာလအတြင္း ေျပာင္းလဲလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ပုိ၍ဆုိပါက ယခုရန္ကုန္တြင္က်င္းပမည့္ ၃၇ ႀကိမ္ေျမာက္ AJBM ေဆြးေႏြးပြဲသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ သံတမန္ အခင္းအက်င္းအတြက္ အေနအထားေကာင္းမ်ား ပုိမုိျဖစ္ထြန္းလာေစ လိမ့္မည္။ ယခင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ ဆုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္း မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံခဲ့ရသည္။

ဂ်ပန္-ျမန္မာ အစုိးရႏွစ္ရပ္စလုံးကလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ သံတမန္ေရးအရ အဖုအထစ္ျဖစ္မည့္ ကိစၥမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပုံရသည္။ မၾကာေသးခင္က ေသဆုံးခဲ့ေသာ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသူတုိးရစ္ျဖစ္ေသာ Chiharu Shiramatsu ၏ အမႈကုိၾကည့္လွ်င္ ေတြ႕ႏုိင္သည္။

Mrs Chiharu Shiramatsu သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္း ပုဂံေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕အနီးတြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ေန႔က သူမ ငွားရမ္းစီးနင္းေသာ ေမာ္ေတာ္ဆုိက္ကယ္သမား၏ မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္မႈခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ား၏ လူသိရွင္ၾကား တုံ႔ျပန္မႈတစုံတရာ မေတြ႕ရသလုိ ဂ်ပန္မီဒီယာမ်ားတြင္ လည္း ေရးသားေဖာ္ျပမႈမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာအၾကား နီးကပ္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏƟ