Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၄.၁၁.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1.  မုဆိုးစိုင္သင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေဆြးေႏြးပြဲ

************************************************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

 မုဆိုးစိုင္သင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေဆြးေႏြးပြဲ

ျပည္သူ႔ေခတ္အယ္ဒီတာ

ဦးစြာေျပာရမည္ကမုဆိုးစိုင္သင္ကိစၥ။

ဖြတ္၊ ပုတက္ပဲဖမ္းဖူးသည့္ မုဆိုးပိုနက္ေသာေတာထဲဝင္၍ စိုင္တို႔၊ ဆတ္တို႔ေတြ႕ေတာ့ ႐ုတ္တရက္ ဘယ္ဖမ္း တက္မည္လဲ။ သို႔ေသာ္ အဲသည္ စိုင္တို႔၊ ဆတ္တို႔၏ အေလ့အထမ်ားကိုဂ႐ုစိုက္ေလ့လာ၊ သူတို႔ သဘာဝသူတို႔ အမူအက်င့္ေတြ ျမင္၊ သူတို႔ သြားလမ္းလာလမ္းေတြ သိ၊ သူတို႔ေပ်ာ့ကြက္ေတြ သတိထားမိေတာ့မွ ဖမ္းရန္နည္းလမ္းကို ရွာ ေတြ႕လိမ့္မည္။

သူဖမ္းခ်င္သည့္ စိုင္တို႔၊ ဆတ္တို႔ကပဲ မုဆိုးအား အတတ္ပညာေတြ သင္ေပးသြားသည့္ သေဘာ။ အဲသည္မွာ အေရးႀကီးသည္က ေလ့လာခ်င္ ဆည္းပူးခ်င္ သင္ယူမွတ္သားခ်င္သည့္ စိတ္ဓာတ္။ သည္စိတ္မ်ိဳးကလူတိုင္းမွာရွိသည္မဟုတ္။ ကိုယ့္မွာရွိသည့္ မစို႔မပို႔အသိကိုမစို႔မပို႔မွန္းသိသူ၊ ကုိယ္လုပ္ကိုင္ရမည့္ အရာကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုသိေအာင္ လုပ္တတ္သူမ်ားမွာသာရွိတတ္သည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ စင္စစ္၊ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမဆို အသစ္ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္သူကေတာ့ မုဆိုးစိုင္သင္မွပင္ စတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ပညာ ပမာဏက ဘယ္ေလာက္ ဘယ္ေရြ႕ရွိၿပီးကိုယ္ကိုင္တြယ္မည့္ လုပ္ငန္းက အတုိင္းအဆ ဘယ္မွ်ႀကီးမားသည္ကို မစဥ္းစားနားမလည္၊ ငါတတ္ပါတယ္ကြ၊ ဘယ္ဟာမဆိုငါလုပ္ႏုိင္တယ္ ဟူေသာမာနမ်ိဳးႏွင့္ လုပ္လွ်င္ တလြဲတေခ်ာ္ေတြျဖစ္မွာေသခ်ာသည္။

အထူးသျဖင့္ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ကိစၥႀကီးမ်ိဳးေတြ တာဝန္ယူမည့္၊ တာဝန္ယူခြင့္ရထာသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ မွာအဲသည္ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးရွိေသာ္ အမ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမွာေသခ်ာသည္။ အဲသည္လိုလုပ္ေဆာင္မႈ ေၾကာင့္သည္ တိုင္းျပည္မွာ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ ႀကီးမားခဲ့တာ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈ၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြ သည္ကေန႔ထိ ခံစားေနရတာလည္း အားလံုး အသိ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရယူထားေသာပုဂၢိဳလ္တို႔ တကယ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ရွိေရးႏွင့္ တကယ္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေသာစြမ္းရည္ရွိေရးႏွင့္ တကယ္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုေသာ ေစတနာစိတ္ဓာတ္ ရွိေရးသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ယခုႏွစ္ ေစာေစာပိုင္းတုန္းကရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌  က်င္းပသည့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ခုတြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မား အေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္မႈ (capacity building) အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းေျပာဆိုတာ ၾကားလိုက္ ရသည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္ အံ့ၾသသြားမိသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတတြင္ သည္စကားမ်ိဳးမၾကားခံရဖူးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ အစဥ္အဆက္ကေတာ့ ကုလားထိုင္ေပၚေရာက္လာလွ်င္ အဲသည္ ကုလားထိုင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ကိုသည္ အလုပ္ႏွင့္ ဘာမွမသက္ဆုိင္ခဲ့သူ နကန္းတစ္လံုးမွ် မသိသူက လူတတ္လုပ္ၿပီး စီမံဖန္တီးတာေတြပဲ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ယခုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ေရးရာေကာ္မတီဝင္ေတြ ကိုယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာက႑မွာ ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ေလ့လာၾကဖို႔ (Self-Study လုပ္ဖို႔)၊ အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးၾက အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ စာတမ္းဖတ္ပြဲေတြ လုပ္ၾကဖို႔၊ ႏုိင္ငံျခား လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ေလ့လာၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာဆုိတာ၊ ေဆာ္ၾသလုပ္ေဆာင္တာေတြ ရွိလာသည့္အခါ အေျခခံသေဘာထား ကေတာ့ ေကာင္းေနၿပီ၊ ေရွ႕အတြက္ အလားအလာမဆုိးဟု ျမင္မိသည္။

အရွိကိုအရွိအတိုင္း ဝန္ခံေျပာဆိုတာသေဘာ၊ ပြင့္လင္းေသာရွင္းလင္းျမင္သာေသာသေဘာဟုလည္းဆိုႏုိင္သည္။ ယခုအဲသည္ သေဘာအရ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အရည္အေသြး ျဖည့္ဆည္းတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း(ဘတ္ဂ်က္) ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္  ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ေအာင္တို ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ကစတင္၍ ၅ ရက္တာက်င္းပခဲ့တာေတြ ေတြ႕ရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲပထမေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ‘လႊတ္ေတာ္၏ တတိယပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း ဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးၾကရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ႐ႈေထာင့္မွ ေဆြးေႏြးႏုိင္ၾကေစရန္’ ယခုရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးပြဲကိုက်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကလည္း ‘မိမိအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုသည္ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္နီးပါး လႊတ္ေတာ္ အေတြ႕အႀကံဳမရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုသည္ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္နီးပါး လႊတ္ေတာ္ အေတြ႕အႀကံဳမရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အရည္အေသြး ျမင့္မာေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေပးရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း’ ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာကံေဇာ္၊ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ပါေမာကၡႏွင့္ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ၊ ဘ႑ေရးဆိုင္ရာ အၿငိမ္းစား ညႊန္မွဴး စသည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကဘတ္ဂ်က္အေၾကာင္းကို ႐ႈေထာင့္စံုမွ ရွင္းလင္းတင္ျပ ၾကၿပီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ သိလို၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၅ ရက္ေလာက္ တက္႐ုံျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးရာ၌ ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ ေလ့လာေသာ၊ အာ႐ုံစူးစိုက္ေသာကိုယ္စားလွယ္သည္ ပညာရွင္တို႔ ပံုစံက် ေရးဆြဲလာမည့္  ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမူၾကမ္းတြင္ အစိုးရကေငြကိုဘယ္ကဘယ္လုိရွာ၍၊ ဘယ္ေနရာေတြတြင္ ဘယ္ေလာက္ သံုးစြဲရန္ လ်ာထားထားသနည္းဟူသည္ကိုနားလည္သိရွိကာ၊ ဘ႑ေငြ ရွာေဖြမႈအပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ ခြဲေဝသံုးစြဲမႈအပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းျပည္ အက်ိဳးစီးပြား အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြား ႐ႈေထာင့္မွ စစ္ေဆးစိစစ္ျခင္း၊ ေထာက္ျပ ေဝဖန္ျခင္း၊ ျဖဳတ္ပယ္- ျဖည့္စြက္- ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳျခင္းတို႔ကိုကား ဥပေဒျပဳ သမားပီသစြာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ မုဆိုးစိုင္သင္ ဘတ္ဂ်က္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္ စြမ္းရည္ျဖည့္တင္းခဲ့ေသာမုဆိုးတို႔ အစိုးရက လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ ဥပေဒမူၾကမ္းတင္ခ်ိန္၌  တကယ္ထိေရာက္စြာေဆြးေႏြးေဝဖန္ႏုိင္စြမ္းရွိ၊ မရွိဟူသည္ကို မ်ား မၾကာမီ ပင္ ျမင္ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၆၇) တြင္ပါသည့္ ထုတ္ယူေဖာ္ျပပါသည္။)

***************************************************************************************

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs