Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၄.၁၁.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္ သတင္းမ်ား (အပိုင္း - ၂)

  1. အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ရုရွားႏွင္႔တရုတ္တို႔က အြန္လိုင္းမွခိုးယူဟု အေမရိကန္ေျပာ

(3 November 2011 ရက္စြဲပါ BBC News မွ US: Russia, China stealing mline from US companies ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။ )

  1. ျမန္မာကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ အသစ္တစ္ဦးေပၚထြန္းၿပီေလာ

(The Japan Times သတင္းစာမွ၊ 2 Nov 2011 ရက္စြဲပါ၊ "Myanmar's new guardian?" ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***************************************************************************************

 ဘာသာျပန္ သတင္းမ်ား

အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ရုရွားႏွင္႔တရုတ္တို႔က အြန္လိုင္းမွခိုးယူဟု အေမရိကန္ေျပာ

( 3 November 2011 ရက္စြဲပါ BBC News မွ US: Russia, China stealing mline from US companies ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားတို႔သည္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားထံမွ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္မွတဆင္႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ခိုးယူရာတြင္ အလြန္တက္ၾကြေသာ က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ခံစာက ေျပာပါသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္မွပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ရုရွားေထာက္လွမ္းေရးတို႔အား ထိပ္တန္း ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအျဖစ္ အထူးထုတ္ေဖာ္ ေရးသား ထားပါသည္။

အေမရိကန္အမ်ိဳးသား တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး အမႈေဆာင္ Robert Bryant က သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ အြန္လိုင္းစပိုင္ ျပဳလုပ္မႈသည္ အေမရိကန္စီးပြားေရးအတြက္ အသံမထြက္ေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏွင္႔ ရုရွားသံရုံးမ်ားက အဆိုပါ စြပ္စြဲမႈမ်ားကို ျငင္းဆိုခဲ႔ပါသည္။

Foreign Spies Stealing US Economic Secrets in Cyberspace ဟု အမည္ေပးထားေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင္႔ အင္တာနက္လံုၿခံဳေရး ပညာရွင္မ်ားက ကြန္ျပဴတာကြန္ရက္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး အားေကာင္းေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္တြင္ ျမစ္ဖ်ားခံသည္ဟု သတင္းေပးပို႔ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါ သည္။သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ အဓိကလက္သည္ကို ေျခရာမခံႏိုင္ေသးပါ။

Google က ေျပာၾကားခဲ႔ရာတြင္ ၎သည္ 2010 တြင္ ၎ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တရုတ္ဟက္ကာမ်ားက ခိုးယူခဲ႔သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အေျခအျမစ္မရွိေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ား

ရုရွား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ တရုတ္ထက္ အနည္းငယ္ေနာက္က်ေသာ္လည္း၊ ၎တို႔သည္ နည္းပညာ အဆင့္ျမင့္ၿပီး ခရီးေရာက္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၏ ကြန္္ျပဴတာစနစ္မ်ားထံမွ ခုိးယူမ်ား ျပန္႔ပြားလာေနေသာ္လည္း၊ ၎တို႔ကို မည္သူ ခိုးယူေနသည္ကို ေျခရာခံရန္ႏွင္႔ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိေနပါေသးသည္။

ၿပီးခဲ႔သည္႔ႏွစ္က FBI သည္ အေမရိကန္ကုမၸဏီ (100) ထက္မနည္းအား အြန္လိုင္းလံုၿခံဳေရး အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း သတိေပးခဲ႔ပါသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ သာမန္ကဲ႔သို႔မဟုတ္ပဲ ကုန္သြယ္မႈလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ စုေဆာင္း ေနသည္ဟု သံသယရွိေသာ တိုင္းၿပည္မ်ား၏ အမည္ကုိ ပြင္႔လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။

တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ အင္တာနက္စပိုင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သံသယရွိေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား ရွိေသာ္လည္း၊ ရုရွားႏွင့္ တရုတ္တို႔၏ အမည္ကိုသာ ထုတ္ေဖာ္ရျခင္းမွာ ၎တို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္မွာ ႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

အေမရိကန္တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးသည္ ေသးငယ္သူမ်ား တျဖည္းျဖည္း က်ဴးလြန္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာမည္ကို စိုးရိမ္ရေသာေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံျခား ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားသို႔ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ ပညာရွင္မ်ား ထိေရာက္စြာ ပံ႔ပိုးေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရွိရပါသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ ရုရွားႏွင့္ တရုတ္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက အစီရင္ခံစာကို ျငင္းဆိုၾကပါသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တရုတ္အေပၚ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အေျခအျမစ္မရွိ စြပ္စြဲမႈေတြကို ဆန္႔က်င္ပါတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တရားမဝင္ အင္တာနက္ လုပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကို လက္မခံပါဘူး" ဟု တရုတ္သံရုံး ေျပာခြင္႔ရပုဂၢဳိလ္ Wang Baodong က Washington Post သို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

*************************************************************************************

ျမန္မာကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ အသစ္တစ္ဦးေပၚထြန္းၿပီေလာ

(The Japan Times သတင္းစာမွ၊ 2 Nov 2011 ရက္စြဲပါ၊ "Myanmar's new guardian?" ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက စစ္ဘက္အရာရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး ယခုအခါ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအျဖစ္ ထူးျခားအံ့ၾသစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အသြင္ေျပာင္းထားေသာ ျမန္မာအစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ယုိင္နဲ႔နဲ႔ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္၏ ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ မူဝါဒမ်ားကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ သမုိင္းတြင္ေလာက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ကုိင္ေနသည့္ သေဘာမ်ိဳး ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိသည့္အနက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕က လတ္တေလာ ကာလအတြင္း ၂၀၀ ခန္႔ကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းမ်ား အျမန္ႏႈန္းျဖင့္ စီးဆင္းႏုိင္သည့္ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားအေပၚ ပိတ္ပင္ထားမႈမ်ားကုိလည္း  ျပန္လည္ဖြင့္ ေပးခဲ့သလုိ မီဒီယာဆင္ဆာ တည္းျဖတ္မႈမ်ားကုိလည္း စတင္ေျဖေလွ်ာ့ေပးလာသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ကုိယ္တုိင္သည္ပင္ ယခင္ စစ္အစုိးရ၏ ထိပ္တန္းရန္သူသဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ႏုိဗယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတအိမ္ေတာ္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚၿပီး ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ စစ္မွန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေျပးမ်ား ျပန္လည္  မဝင္ေရာက္ လာေသးသေရြ႕ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေရးကိစၥမ်ားစြာ က်န္ရွိေနပါေသးသည္ဟု အဆုိးျမင္သေဘာျဖင့္ ေျပာဆုိမႈမ်ားမွာလည္း မွန္ကန္ေနမည့္သေဘာတြင္ ရွိေနႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထူးျခားသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္ပါသည္ဟူေသာ ရႈျမင္မႈမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ မေျပာင္းလဲႏုိင္ေသးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ရုိးရွင္းစြာေျပာရမည္္ဆုိပါက မည္မွ်ပင္ေသးငယ္သည္ျဖစ္ေစ ေကာင္းမြန္ေသာအရာတစ္ခု ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည့္အရာ တစုံတခုမွ် မျပဳလုပ္ဘဲေနျခင္းထက္ ေကာင္းသည္မဟုတ္ပါေလာ။ ဘာမွမျဖစ္ဘဲ၊ မရွိဘဲေနျခင္းထက္ တစ္စုံတစ္ခုျဖစ္လာျခင္း၊ ရွိလာျခင္းကပုိ၍ ေကာင္းသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ တုိက်ိဳၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ လာေရာက္လည္ပတ္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမီဒီယာစာမ်က္ႏွာ အသီးသီးတြင္ ေဝေဝဆာဆာေဖာ္ျပခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္မႈတုိ႔ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားသစ္သည္ အေမရိကန္အစုိးရ သာမက ဂ်ပန္အပါအဝင္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအစုိးရအဖြဲ႕အသီးသီးအား မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးရန္ ႀကိဳးပမ္း ေနသည္ဟူေသာ အခ်က္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပင္ျဖစ္၏။

ေနျပည္ေတာ္မွ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားတစ္ျဖစ္လဲ အရပ္ဘက္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ဂ်ပန္အစုိးရထံမွ စီးပြ&