Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Australian, 18th October 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုဘယ္ဆု႐ွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရကို ဦးေဆာင္ရန္ သူမ၏ အိပ္မက္ အဆံုးသတ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေပသည္။

သူမ၏ ပါတီမွာ အသက္ မ႐ွိေတာ့ျခင္း၊ ကြဲသြားျခင္းမ်ားသည္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္အစိုးရ ေအာင္ပြဲခံမည့္ လကၡဏာကို ျပသေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈသည္ သူမ၏ အတိုက္အခံ ပါတီကို အကြဲအၿပဲ ျဖစ္ေစၿပီး ျပည္ပေရာက္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူမ်ားက သူမ၏ ေခတ္တစ္ခု ၿပီးဆံုးကာ နီးၿပီဟု ယံုၾကည္လ်က္ ႐ွိသည္။ သူမအား ေထာက္ခံသူ (၁၆၀) ေက်ာ္သည္ သူမ၏ ေျပာစကားကို ျငင္းဆန္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ အစ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံအဆံုး အစိုးရမ်ားသည္ ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ရန္ တန္းစီေနၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကလည္း ၎တို႔၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မႈ ႐ွိပံု ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဦးေႏွာက္ ျဖစ္ေသာ စစ္သားေဟာင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ပညာတတ္ ႏိုင္ငံေရး သမားႀကီးမ်ားမွာလည္း အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးျမင့္လာမႈေၾကာင့္ ေဘးေရာက္သြား ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး လႈပ္႐ွားသူမ်ားမွာ ၎တို႔ အထဲတြင္ ေသဆံုးသူမ်ား၏ အသုဘ အခမ္းအနားမ်ားတြင္သာ စုေဝး ေတြ႕ဆံုၾကၿပီး၊ အဖမ္းခံရမည့္ အေရး၊ တိုက္ခိုက္ခံရမည့္ အေရးမွ ကာကြယ္ရန္ လူထု အၾကားတြင္ ေတြ႕ဆံုမႈမွာ ႐ွားပါးလွသည္။

စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈ မ႐ွိႏိုင္ဟုဆိုကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ တရားဝင္ ရပ္တည္ခြင့္ မ႐ွိေတာ့ေခ်။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ႐ွိေသာ အေျခအေနတြင္ သူမ၏ ပါတီမွ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၆၃) ဦးသည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) ပါတီအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ အတိုက္အခံကို ေထာက္ခံသူမ်ား သည္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မတရားမႈ အျဖစ္ မွတ္ယူရမည္ေလာ။ မဲတစ္ခုခ်င္းအတြက္ တိုက္ပြဲ ဝင္ရမည္ေလာ ေဝခြဲမရ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္သည္ ပါလီမန္၏ ေလးပံု တစ္ပံုေသာ ေနရာကို ၎တို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ ၎ေထာက္ခံေသာ ပါတီမ်ား အမ်ားစု အႏုိင္ရေရး အတြက္လည္း အာမခံၿပီး ျဖစ္သည္။

"စစ္အစိုးရဟာ အခု မဲဆြယ္တဲ့ အခါမွ လွ်ိဳ႕ဝွက္ စီမံေနသလို မ်ိဳးေတာ့ ေနာက္ထပ္ ဆက္လုပ္မယ္ မထင္ေတာ့ဘူး" ဟု ဧရာဝတီ မဂၢဇင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ မဲဆႏၵ ေပးပိုင္ခြင့္ ႐ွိသူ (၂၇) သန္းတြင္ မည္မွ် မဲမေပးဘဲ ေနမည္ကို ၾကည့္ရမည္မွာ ႀကီးမားေသာ စမ္းသပ္မႈႀကီး တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ျမင့္ေဆြက ေရးသားထားရာတြင္ အကယ္၍ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္႐ွိ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို လစ္လ်ဴ႐ႈခဲ့လွ်င္၊ သူမ၏ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈ က်ဆင္းခဲ့ၿပီဟု အဓိပၸာယ္ ေကာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာလူငယ္ မ်ိဳးဆက္ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာ အလုပ္အကိုင္ပါ မ႐ွိ ျဖစ္ေစေသာ  အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်ိန္တြင္ သူမ၏ ပါတီမွ အဘိုးႀကီးမ်ားသည္ မွားယြင္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ကို စစ္အစိုးရအား မုန္းတီးေသာ ျမန္မာ အေတာ္မ်ားမ်ားက က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ ေအာ္ဟစ္ခဲ့ၾကသည္။ အထီးက်န္ ပစ္ထားေရး မူဝါဒကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္း၍ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက လိုက္လုပ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ အက်ိဳး ရလဒ္မွ် မထြက္ခဲ့ေပ။

စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊ (၇၇) ႏွစ္ သည္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ နည္းကို သံုး၍ အခ်င္းခ်င္း  ရန္ျဖစ္ေစေသာ နည္းကို ေကာင္းစြာ ကစားျပႏိုင္ခဲ့သည္။

"သန္းေ႐ႊဟာ သူနဲ႔ သူ႔မိသားစုအတြက္ လံုၿခံဳတဲ့ ထြက္ေပါက္ကို ျပင္ဆင္ခဲ့တာကို မွန္းဆႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တည္ၿငိမ္တဲ့ အစိုးရသစ္ကိုလည္း သူေတြ႕လိုတာေပါ့" ဟု ဧရာဝတီမွ ေအာင္ေဇာ္က ေရးသားခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Sydney Morning Herald, 18th October 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ အျခား အေ႐ွ႕ေတာင္ အာ႐ွ ႏုိင္ငံ အားလံုးအား အရိပ္ မိုးလ်က္ ႐ွိၿပီး ထုတ္လုပ္မႈမွာလည္း တစိုက္မတ္မတ္ ေထာင္တက္လ်က္ ႐ွိသည္ဟု ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး အႀကီးအကဲက ယေန႔ ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ မႈခင္း ဆိုင္ရာဌာန UNODC ၏ အေ႐ွ႕အာ႐ွ ဌာန အႀကီးအကဲ Gary Lewis က "ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ လြန္ခဲ့သည့္ ၄ ႏွစ္အတြင္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာျခင္း" ကို ၎၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားမည္ဟု ဆိုသည္။ ႏုိင္ငံ ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုလည္း ယခုထက္ ပို၍ ကိုင္တြယ္ ေျဖ႐ွင္းၾကရန္ အစိုးရမ်ားကို ၎က ေတာင္းဆိုဦးမည္ ျဖစ္သည္။

"ႏုိင္ငံ ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းေတြဟာ တရားဥပေဒ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ထက္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ခ်ီၿပီး ျမန္ဆန္ သာလြန္ေနပါတယ္" ဟု  ၎က ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

"ဒီျပႆနာေတြဟာ အခု အခ်ိန္မွာ အစိုးရေတြ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ အေပၚမွာ မိုးေနတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ကိစၥေတြမွာ ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို သာမက တိုင္းျပည္ေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာကိုေတာင္ ၿခိမ္းေျခာက္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္" ဟု ၎၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပါ႐ွိသည္။

မဲလ္ဘုန္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Australia Institute of Criminology ၏ ဆိုးဝါးစြာ က်ဴးလြန္လာေသာ မႈခင္းမ်ားဆိုင္ရာ ညီလာခံတြင္ အထက္ပါ မိန္႔ခြန္းကို ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ အျခား ကၽြမ္းက်င္ ပညာ႐ွင္မ်ားလည္း ပါဝင္ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ ၎ညီလာခံတြင္ FBI မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။

စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္း ဆင္ဒီကိတ္ အဖြဲ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား မ႐ွိျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ကို အားေပး အားေျမႇာက္ ျပဳေနသည့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားေသာ အစိုးရမ်ားေၾကာင့္ ထိုအဖြဲ႕မ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းရာတြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသည္ ဆိုသည္ကိုလည္း Gary Lewis က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP, 18th October 2010

မၾကာေသးမီက ေျမာက္ကိုးရီးယားက ေတာင္ကိုးရီးယားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ားသည္ ႐ိုးသားမႈ မ႐ွိေၾကာင္း ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမ်ား မက်င္းပမီတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ စစ္မွန္ေသာ လိုလားမႈမ်ား ႐ွိေၾကာင္း ျပသရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တနလၤာေန႔က ထုတ္ေဝေသာ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ ေတာင္ကိုးရီးယား ဝန္ႀကီး တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ႀကီး Hyun In-Taek က ေျပာၾကားရာတြင္ ၿပံဳယမ္းသည္ အာဏာ ဆက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေနသားတက် ျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္တို အတြင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယင္းကိစၥသည္ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈကိုမူ ေပးစြမ္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။

Hyun ၏ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ နယ္စပ္ ပူးတြဲ ဆက္ဆံေရးကို ကိုင္တြယ္ရသည္ ျဖစ္ရာ ၎က ေတာင္ကိုးရီးယား အစိုးရသည္ တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကူညီ ေပးသြားေရး အတြက္ အထူး အခြန္ေငြ ကိစၥကို လာမည့္ ေႏြရာသီတြင္ အၿပီးသတ္ စီစဥ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနက ၎၏ မွတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လက ေတာင္ကိုးရီးယား စစ္သေဘၤာအား တိုပီဒိုျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း အေပၚ ဆိုးလ္က ၿပံဳယမ္းအား စြပ္စြဲခဲ့မႈ ၿပီးကတည္းက ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ ေအးခဲေနခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ေျမာက္ကိုးရီးယားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္မ်ားက ျပန္ေပါင္းထုတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရိပ္ လကၡဏာ ျပခဲ့သည္။ ၎သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ လကုန္ပိုင္းက ကြဲကြာေနေသာ မိသားစုမ်ား ယာယီ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ေရး အတြက္ သေဘာတူမႈႏွင့္ အျခား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အတြက္ အဆိုျပဳမႈမ်ား ပါဝင္သည္။

ေႏြးေထြးေသာ အမူအယာ ျပသမႈကို မ႐ိုးသားမႈေၾကာင့္ ဤကိစၥကို ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း Hyun က ေျပာသည္။

ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈမ်ား အတြက္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးေသာ အဓိပၸာယ္ ေဆာင္ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

မီဒီယာ သတင္းမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၇ ေနာက္ပိုင္း ေနာက္ထပ္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး တစ္ခု က်င္းပႏုိင္ေရး အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က လွ်ိဳ႕ဝွက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးမႈ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

"အခု ေမးရမယ့္ ေမးခြန္းေတြကေတာ့ ဘယ္ေတာ့ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးေတြ လုပ္မွာလဲ ဆိုတာရယ္၊ အဲဒီ အစည္းအေဝးေတြကေန ဘာေတြ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မလဲ ဆိုတာေတြပါပဲ"ဟု Hyun က ေျပာသည္။

"ေနာက္ေမးခြန္းႀကီး တစ္ခုကေတာ့ ေျမာက္ကိုးရီးယားဟာ အမွန္တကယ္ပဲ ႐ိုး႐ိုးသားသားနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ ေနတာလား ဆိုတာပါပဲ။ ဒီကိစၥဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ရမလား။ မလုပ္ရဘူးလား ဆိုတဲ့ အေပၚမ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈ ႐ွိပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

"ဒါေပမယ့္ အခုထိေတာ့ သူတို႔ကို ခန္႔မွန္းၾကည့္လို႔ မရေသးပါဘူး" ဟု Hyun က ေျပာသည္။

၎က ေျမာက္ကိုးရီးယား႐ွိ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးတြဲ လုပ္ကိုင္ေနေသာ Kumgang ေတာင္ေပၚ အပန္းေျဖ စခန္းတြင္ စီးပြားျဖစ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ရန္ ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို ဥပမာေပး၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေျမာက္ကိုးရီးယား စစ္သားက ေတာင္ကိုးရီးယား ဧည့္သည္အား ပစ္သတ္ခဲ့သျဖင့္ ေတာင္ကိုးရီးယားက ခရီးသြား အစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုးရီးယားက ခရီးသြား အစီအစဥ္မ်ား ျပန္မစမီ ထိုကိစၥ စစ္ေဆးေပးပါရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ အတြက္ အာမခံရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုကိစၥသည္ ကြဲကြာေနေသာ မိသားစုမ်ား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဝင္ေငြေကာင္းေသာ အဆိုပါ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွာ ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ လံုၿခံဳေရးနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ သေဘာထား မေျပာင္းမႈေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ ျပန္လည္ စတင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း Hyun က ေျပာသည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအီမွ အငယ္ဆံုးသား Jong-un ကိုအာဏာ ဆက္ခံေစေရး အစီအစဥ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရႏုိင္မႈ ႐ွိမ႐ွိ ေတာင္ကိုးရီးယားက ေသခ်ာစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ဟု Hyun က ေျပာသည္။

Jong-un မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ လက ၾကယ္ေလးပြင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔ထားျခင္း ခံရၿပီး၊ ၎၏ အဆင့္ကို ေသခ်ာေစရန္ ပါတီတြင္ အာဏာ႐ွိေသာ ေနရာကို ေပးျခင္း ခံရသည္။

"ေနာက္ေခါင္းေဆာင္ လက္ထက္မွာ  ႏိုင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈ ဘယ္ေလာက္ ျမန္ျမန္ ရမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ။ ေျမာက္ကိုးရီးယားရဲ႕ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး တည္ၿငိမ္မႈ ရမရကို ေရာေပါ့" ဟု Hyun က ေျပာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လက ပါတီ အစည္းအေဝး၏ အံ့ၾသစရာ လ်င္ျမန္မႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ မထားမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုးရီးယား အစိုးရသည္ လာမည့္ ႏွစ္ဝက္တြင္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေငြတိုးျမႇင့္ အသံုးျပဳမည့္ ကိစၥကို သေဘာတူလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ေတာင္ကိုးရီးယား၏ Korea Development Institute က ေျပာၾကားရာတြင္ အကယ္၍ ေျမာက္ကိုးရီးယား အစိုးရ ႐ုတ္တရက္ ၿပိဳလဲသြားခဲ့လွ်င္ ႏွစ္သံုးဆယ္ အတြင္း ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး အတြက္ ေဒၚလာ (၂) ထရီလ်ံ အသံုးျပဳရလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Reuters, 17th October 2010

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရး ပိုေငြျပမႈ မၾကာမီ အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္လာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လတ္တေလာ သီတင္းပတ္မ်ား အတြင္း အ႐ွိန္ျမင့္လာေသာ ယြမ္ေငြ အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား ၾကာၾကာခံမည္ မဟုတ္ဟု ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာက တနလၤာေန႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေငြလဲႏႈန္း ျမန္ဆန္စြာ တက္လာျခင္းကို ထိန္းညိႇရန္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ စီးပြားေရး က႑တြင္ လံုေလာက္ေသာ တိုးတက္မႈ မ႐ွိခဲ့ဟု ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္ သတင္းစာ ပင္လယ္ရပ္ျခား က႑ ေဆာင္းပါးက ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေဒၚလာႏွင့္ ယြမ္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ၂၃ လၾကာ ခ်ည္ေႏွာင္ထားမႈကို ဇြန္လက လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒၚလာႏွင့္ လဲလွယ္သည့္ ယြမ္ေငြ ၂.၈ % တက္လာခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုး တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

Chinese Academy of Social Scieneces မွ သုေတသန ပညာ႐ွင္ ဝမ္ဂ်န္က "ျပည္ပမွ ဖိအားေပးမႈကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဦးမညြတ္ သင့္သကဲ့သို႔ လက္ခံမည္လည္း မဟုတ္ေၾကာင္း" ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကို ကိုးကား၍ သတင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

"တကယ္လို႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ တျခားႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕ရဲ႕ ပူးေပါင္း ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ယြမ္ေငြ ဝုန္းကနဲ တက္သြားတယ္ ဆိုရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ သူ႔ရဲ႕ ေငြေၾကးကို ကိုင္တြယ္ ကစားေနတဲ့ အဓိပၸာယ္ ေရာက္သြားမွာေပါ့ မဟုတ္ဘူးလား" ဟု ဝမ္ဂ်န္က ေျပာၾကားေၾကာင္း ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေငြေၾကး ကစားသူ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရး ဌာနက ယခင္အပတ္က ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရည္ညႊန္းသည့္ အေနျဖင့္ ဝမ္ဂ်န္၏ မွတ္ခ်က္ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ႏိုဝင္ဘာလကုန္ တိုင္ေအာင္ ဆိုင္းငံ့ထားရန္ အေမရိကန္တို႔ ဖက္က ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္လယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ G-20 ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထိုအခ်ိန္တြင္ က်င္းပ ၿပီးစီးၿပီး ျဖစ္သည္။

ယြမ္ေငြ အေပၚ ဖိအားေပးမႈ တိုးလာျခင္း မၾကာမီ ေလွ်ာ့သြားဖြယ္ ႐ွိေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရး ပိုေငြျပမႈ ထိပ္သို႔ တက္လာေန၍ ျဖစ္ေၾကာင္း People's Daily ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္ သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။ ကုန္သြယ္ေရး ပိုေငြသည္ စက္တင္ဘာလတြင္ ၅ လအတြင္း အနိမ့္ဆံုးအျဖစ္ ေဒၚလာ ၁၆.၉ ဘီလ်ံသုိ႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

တရုတ္ႏုိင္ငံအား ေငြေၾကး ထိန္းခ်ဳပ္ ခ်ယ္လွယ္ေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပႏုိင္မည့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရန္ အေမရိကန္ အစုိးရက ဆုိင္းငံ့ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အဓိက ကုန္သြယ္ဘက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာ ႏွစ္ရပ္ကို ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တုိင္း ထုတ္ျပန္လ်က္ ရွိသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံအား ေငြေၾကး ထိန္းခ်ဳပ္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပရန္ ရွိေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္အထိ မထုတ္ျပန္ေသးေပ။ လာမည့္ ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္ပုိင္းတြင္မွ ထုတ္ျပန္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အလုိ႔ငွာ ယြမ္ေငြတန္ဖုိး ေလ်ာ့နည္းမႈကို အသုံးမခ်သင့္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံက ဆုိသည္။ ပုံမွန္ ျပဳလုပ္ေနက် ျဖစ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူက တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုိယ္ပုိင္ နည္းစနစ္ ပုံစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလတြင္ ေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကုန္သြယ္ေရး အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္အား ေငြေၾကး ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ စြပ္စြဲထားျခင္း မရွိေပ။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ကတည္းက တရုတ္ျပည္အား ေငြေၾကး ထိန္းခ်ဳပ္ ခ်ယ္လွယ္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ သမၼတေဟာင္း ကလင္တန္ လက္ထက္တြင္ တစ္ႀကိမ္ စြပ္စြဲ ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။ ေလ့လာ သုံးသပ္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားက တရုတ္ျပည္သည္ ကမာၻ႔ေဈးကြက္သုိ႔ ကုန္ပစၥည္း တင္ပုိ႔ရာ၌ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ အသာစီး ရေစရန္ ယြမ္ေငြတန္ဖုိးကုိ တမင္တကာ ႏွိမ့္ခ်ထားျခင