Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာျပည္မွ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အပါအဝင္  အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အုိဘားမားက သတိေပး ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အစုိးရမွန္သမွ် မိမိအမႈကုိ မိမိ မလြဲမေသြ တာဝန္ယူရမည္ ျဖစ္ကာ ကမာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိပါးေစမည့္ မည္သုိ႔ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိမဆုိ ကမၻာႀကီးက လ်စ္လ်ဴရႈထားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ား အခြင့္အေရးကုိ ထိပါးေစမည့္  စနစ္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိလည္း မသိက်ိဳးႏြံ ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သမၼတအုိဘားမားက ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ၊ ေအာ္စလုိၿမိဳ႕၌ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိသည္။

"ဒါဖာမွာ မ်ိဳးျဖဳတ္ သတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္တာ၊ ကြန္ဂုိမွာ စနစ္တက် မုဒိမ္းက်င့္တာ၊ ျမန္မာျပည္မွာ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္တာ အစရွိတာေတြအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ ဆုိတာ မလြဲမေသြ ရွိလာမွာပါ" ဟု အုိဘားမားက ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ အစုိးရသည္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး ေပၚလစီကို က်င့္သုံးလ်က္ ရွိေၾကာင္း လက္ခံ ေျပာဆုိသည္။ ေဆြးေႏြးမႈ မပါဝင္ေသာ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ားသည္္ ပုိေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ အေနအထားသုိ႔ပင္ ျပန္လည္ ဆုိက္ေရာက္သြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ အာဏာရွင္စနစ္မဆုိ တံခါးဖြင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္း တစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘဲ က်ရႈံးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အုိဘားမားက ေျပာဆုိသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ အစုိးရအေပၚ ကာလၾကာရွည္စြာ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ တုိက္ရုိက္ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု မူဝါဒသစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားကိုမူ ဆက္လက္ က်င့္သုံးသြားမည္ဟု ဆုိသည္။

"အဆုိပါ မူဝါဒသစ္ ခ်မွတ္ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကတ္ကမ္းဘဲလ္ ဦးေဆာင္ေသာ အထူးသံတမန္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကုိ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ အစုိးရ အပါအဝင္ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးရန္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

ကတ္ကမ္းဘဲလ္၏ ၎ခရီးစဥ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံး ျဖစ္သည္။ ယခု  အုိဘားမားက ေအာ္စလုိၿမိဳ႕တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ခက္ခဲ နက္နဲေသာ ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားႏွင့္ သံတမန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အာဏာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိ က်ဴးလြန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ မလြဲမေသြ ရင္ဆုိင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

Mizzima သတင္းဌာန၏ Dictator to face consequence: Obama ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာရုံး(UNODC) ၏အဆုိအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈမ်ား ျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္ လာေၾကာင္း သိရသည္။

ကုလသမဂၢက စစ္တမ္းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာသည္ ဟု ဆိုသည္။ UNODC ကျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈသည္ သုံးႏွစ္အတြင္း ျမင့္တက္လာသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးမႈအေပၚ မွီခုိ္ေနရျခင္းအား ပယ္ေဖ်ာက္ ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာ ျခင္းမွာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာ ျပည္တြင္းရွိ စုိက္ပ်ိဳး ေျမဧက ၃၁၀၀၀ ဟက္တာခန္႔မွာ ယခုအခါ ဘိန္းပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးလ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္ လာေၾကာင္း UNODC ကဆုိသည္။

ယခု ကိစၥသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ကာလမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ျခားနားျခင္း မရွိေပ။ ထုိစဥ္က ျမန္မာျပည္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဘိန္းအမ်ားဆုံး စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ သည္။ UNODC မွအႀကီးအကဲ Antonio Maria Costa က "အခုပုံစံက လမ္းလြဲဘက္ကို ေရာက္ေနတဲ့ သေဘာပါပဲ" ဟုေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ေဒသတြင္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ မရွိသလုိ ဘိန္း စုိက္ပ်ိဳးမႈမ်ား လည္း ျမင့္တက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ မူယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈမွ ရရွိေသာ အျမတ္အစြန္းျဖင့္ စစ္လက္နက္မ်ား ဝယ္ယူေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏိုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္း အက္ဖက္တမင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ိဳးမ်ား အဓိက ထုတ္လုပ္ရာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္သည္ ဟု UNODC က သတိေပးသည္။

အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္း ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိ လုပ္ကုိင္သြားရန္ လုိအပ္သည္ ဟုလည္း Antonio Maria Costa က တုိက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

BBC သတင္းဌာနမွ Burma opium production up again ကုိဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

japantoday.com, 15th Dec 2009

          ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္မႈ မရရွိဘဲ ႁခြင္းခ်က္ျဖင့္ ဂ်ပန္တြင္ ေနထိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ျမန္မာ (၃၇) ဦးအဖြဲ႕သည္ ပိုမို စိတ္ခ်ရမည့္ ႏွစ္ရွည္ ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိရန္ တိုက်ဳိေဒသ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဗ်ဴ႐ိုသို႔ တနလၤာေန႔က ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည္ဟု ၎တို႔၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။

          ေရွ႕ေနမ်ား၏ အစိုးရ တိုက်ဳိ၊ ဂန္မ၊ ဆိုင္တာမႏွင့္ ဦးဘ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ မိသားစု (၂၂) စုမွ ျမန္မာ (၃၇) ဦးသည္ ႏွစ္ရွည္ ေနထိုင္ခြင့္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲသြားပါက ၎တို႔၏ လက္ရွိ ေနထိုင္ခြင့္ကို သက္တမ္းတိုး၍ မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔၏ လက္ရွိ ေနထိုင္ခြင့္ အဆင့္အတန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မိသားစုဝင္မ်ားကို ေခၚယူခြင့္ မရသလို လူမႈ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားလည္း မရရွိဟု ဆိုပါသည္။

          ယခုႏွစ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ (၂၀%) ထက္ မပိုေသာ အေရအတြက္သာလွ်င္ ႏွစ္ရွည္ ေနထိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိလိမ့္မည္ဟု ေရွ႕ေနအဖြဲ႕၏ ေလ့လာမႈမ်ားအရ သိရွိရၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္သူမ်ားထဲမွ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ ၎၏ မိသားစုဝင္မ်ားကို မေခၚယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဧၿပီလက မိမိကိုယ္မိမိ ေသေၾကာင္း ႀကံစည္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Nation,By Petchanet Pratruangkrai,15 Dec 2009

          ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ေရး ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရးစခန္း ေလးခု ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္၍ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပး သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၎တို႔မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ Huag Ton Nung မယ္ေဟာင္ဆိုင္တြင္ တစ္ခု၊ ထားဝယ္ Ban Nam Khao၊ ကခ်ာနာဘူရီတြင္ တစ္ခု၊ ဘုရားသံုးဆူတြင္ ဘုရားသံုးဆူစခန္း၊ ကခ်ာဘူရီတြင္ တစ္ခု၊ မိုင္းအိုက္တြင္ Dan Singkhon၊ Prachuap တြင္ တစ္ခုတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဌာန ဒုဝန္ႀကီး Alongkorn Ponlaboot က ယမန္ေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္ ထိုင္းအစိုးရသည္ အဆိုပါ နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရး စခန္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကားတြင္ နယ္စပ္ စစ္ေဆးေရးစခန္း သံုးခုသာ ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ Alongkorn က ေျပာၾကားရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ Tak's Mae Sot ဆက္သြယ္သည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အကူအညီမ်ားေပးရန္ သေဘာတူၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက မၾကာခင္ ဆပ္ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း၍ တံတားတည္ေဆာက္မည့္ ေနရာ အတိအက် သတ္မွတ္၍ ေဆာက္လ)