Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၇.၆.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အဓိက႐ုဏ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အဓိက႐ုဏ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ

လင္းထိုက္(Y.I.T)

(ဇြန္လ(၁၇)ရက္ေန႔ထုတ္TRUE NEWS ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၄)၊အမွတ္(၃၇)ပါ ေဆာင္းပါးကို ကူးယူေဖာ္ျပသည္)

ဒီရက္သတၱပတ္အတြင္း ဖေယာင္းတိုင္ေတြ ျပန္အေရာင္းပါးသြားတယ္။ ဖေယာင္းတိုင္ေတြဆႏၵျပပြဲေတြ အေၾကာင္းမၾကားရေတာ့ဘူး။  (လွ်ပ္စစ္မီးကလည္း ပံုမွန္ျပန္လာေနတယ္။) စက္မႈဇုန္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕လစာနည္းပါးမႈ ဆႏၵျပပြဲသတင္းလည္း လူေတြၾကားထဲ သိပ္မေျပာ ၾကေတာ့ဘူး။ လယ္သမားေတြရဲ႕လယ္ယာေျမအသိမ္းခံရမႈ မေက်နပ္ခ်က္ေတြ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေတြလည္း အသံတိုးသြားတယ္။ ဒုကၡသည္ ကခ်င္ျပည္သူ အေရအတြက္ ခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ရွိလာတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္က စစ္ပြဲအေၾကာင္း ဂ်ာနယ္စာမ်က္ႏွာေတြထက္မွာ အထူးသတင္း မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဇြန္လ ၉ရက္ေန႔မွာKIA ကခ်င္တပ္နဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ ျဖစ္ပြားတဲ့ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ျပည့္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး လႈပ္ရွား ေတာင္းဆိုမႈေတြ အရွိန္ေလ်ာ႔သြားတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕အာ႐ံုကို ျမန္မာျပည္အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အဓိကရုဏ္းေတြက ဖမ္းစားလိုက္တယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာ အထူးသတင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ၊လူေတြရဲ႕ ပါးစပ္ဖ်ားမွာရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အဓိကရုဏ္းသတင္းက ေရပန္း စား ေနရာယူ သြားပါတယ္။

ဒီရက္ပိုင္းမွာ ‘AndrzeiKarkoszka’ေရးသားတဲ့ “CrsisManagement”ဆိုတဲ့ စာတမ္းေလးဖတ္မိသြားတယ္။ Crisis ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ စပ္ဆက္ေအာင္ အဓိကရုဏ္းလို႔ပဲ ဘာသာျပန္ လိုက္ပါတယ္။ “အဓိကရုဏ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ” ဆိုတဲ့ စာတမ္းမွာ ေဆာင္းပါးရွင္က အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာမွာ “အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားျခင္း ဆိုတာ ပံုမွန္အစီအစဥ္တက် သြားေနတဲ့ စနစ္တစ္ခုအတြင္းမွာ မထင္မွတ္တဲ့ ႐ုတ္တရတ္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ဖန္တီးလိုက္ျခင္းျဖင့္ စနစ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းဒါမွမဟုတ္ စနစ္တစ္ခုလံုးကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးနဲ႔ ကဖ်က္ကယက္ လုပ္ျခင္း”လို႔ ဆိုပါ တယ္။

ပဋိပကၡ > အဓိက႐ုဏ္း > အေျပာင္းအလဲတစ္ခု

              အဓိကရုဏ္တစ္ခုဟာ အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ အေျပာင္းအလဲကိုဆက္စပ္ေပးတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ အေျခအေနတစ္ခုလို႔ ပညာရွင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဖြင့္ဆိုမႈကို စာတမ္းရွင္က ျပန္လည္ကိုးကားပါတယ္။ ပဋိပကၡဟာ စားပြဲဝိုင္းဝိုင္းတစ္ခုနဲ႔ ေျဖရွင္းလို႔ ရေပမယ့္ အဆိုးသို႔မဟုတ္ အေကာင္းျဖစ္မယ့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ေပၚေပါက္ဖို႔ စားပြဲဝိုင္းေျဖရွင္းမႈနဲ႔ မရတဲ့ အဓိကရုဏ္း တစ္ခုဟာ ေပၚေပါက္ရတယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။

အဓိကရုဏ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ

              အဓိက႐ုဏ္းတစ္ခုကို စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ေနရာမွာ ပထမဆံုး အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ေပၚေစမယ့္ အေၾကာင္းအခ်က္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို နားလည္ ႏိုင္စြမ္း ရွိရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျဖစ္စဥ္အေပၚ ႏိုင္ငံေရး ၊လူမႈေရး ၊က်န္းမာေရး စသည္ျဖင့္ က႑အလိုက္  ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြး လိုအပ္ပါတယ္။ (ဥပမာ-ျဖစ္စဥ္ဟာ ႏိုင္ငံေရး က႑နဲ႔ လူမႈေရးက႑နဲ႔ သက္ဆိုင္လား၊ ပညာေရးက႑နဲ႔ သက္ဆိုင္လား၊ ဒါမွမဟုတ္က႑ေတြ ေရာယွက္ေနသလားဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ က႑ေတြ ေရာယွက္ေနရင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ က႑ ေတြရဲ႕ အခ်ိဳးအစားကိုတိတိက်က် သိျမင္နားလည္ရမယ္လို႔ စာတမ္းရွင္က ဆိုလိုတာပါ။)

ျဖစ္စဥ္ေတြထဲမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ က႑ေတြထဲက အေရးႀကီးဆံုးက႑ကိုလည္း ဆြဲထုတ္တင္ျပႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္လည္း လိုပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနနဲ႔က ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ေနာင္ျဖစ္ လာမယ့္အက်ိဳးဆက္ေတြကိုလည္း အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ မွန္းဆထားႏိုင္ရမယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ အဓိက ႐ုဏ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ အထက္ပါေလးခ်က္ကို ဂ႐ုျပဳၿပီးတင္ျပ ထားပါတယ္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း(Decision Making)အပိုင္းမွာေတာ့ အဓိကရုဏ္းစီမံခန္႔ခြဲသူရဲ႕ အဓိက႐ုဏ္းကိုတုန္႕ျပန္မႈ အခ်ိန္ကာလကို ခ်င့္ခ်ိန္ျခင္းဟာ အေရးအႀကီးဆံုး ကိုင္တြယ္မႈအျဖစ္ တင္ျပထားပါတယ္။ အဓိကရုဏ္းတစ္ခုရဲ႕ ပကတိ အေျခအေနမွန္ကို သံုးသပ္ၿပီး ျမန္ျမန္ ကိုင္တြယ္သင့္သလား၊ အခ်ိန္္ေစာင့္ ဆိုင္းမႈလိုအပ္လားဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းဟာ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ သက္ဆိုင္ေနတဲ့အတြက္ တုန္႔ျပန္မႈ အခ်ိန္ကာလကို ခ်င့္ခ်ိန္ ျခင္းကို အေရးတႀကီး ကိုင္တြယ္မႈတစ္ခုလို႔ စာတမ္းရွင္က ဆိုထားပါတယ္။

အဓိကရုဏ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေသာ့ခ်က္မ်ား

(၁)အမ်ားျပည္သူရဲ႕ လံုၿခံဳမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာလက္ခံျခင္း

(၂)အဓိက႐ုဏ္းကိုတုန္႔ျပန္ရမယ့္ အခ်ိန္ကာလကိုအခ်ိန္မီတြက္ဆႏို္င္ျခင္း

(၃)အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားရာပကတိအေျခအေနရဲ႕ မတည္ၿငိမ္မႈ အတိုင္းအတာပမာဏကိုတြက္ဆျခင္း

(၄)အဆံုးအျဖတ္ျပဳမယ့္ စီမံခန္႕ခြဲသူေတြရဲ႕ ပကတိအေျခအေနအေပၚမွ်တၿခံဳငံုသံုးသပ္ႏိုင္စြမ္း

အထက္ပါ အခ်က္ေလးခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီးအသင့္ေလ်ာ္ဆံုးတုန္႔ျပန္မႈ ယႏၱရားတစ္ခု အလ်င္အျမန္ ဖန္တီးသင့္တယ္ လည္းဆိုပါတယ္။

လူ႔အသက္ေတြဟာေပါ့တီးေပါ့ဆမဟုတ္

ကမာၻသမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ အဓိကရုဏ္း အမ်ိဳးအစားေတြထဲမွာ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းဟာ ေသြးေျမခတဲ့ သက္တမ္းၾကာရွည္ တတ္ပါတယ္။ ရဝမ္ဒါႏိုင္ငံ၊ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းေတြကို ၾကည့္ရင္ လူ႔အသက္ေပါင္း မ်ားစြာ ေသြးေျမခရုံတင္မကဘဲ ရန္ၿငိဳး အာဃာတမီးေတြ တေငြ႔ေငြ႔ေလာင္ကၽြမ္းကာ ႏွစ္ကာလ ခ်ီပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အဓိက႐ုဏ္းဟာ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေတြေလာက္ ရန္ၿငိဳးအာဃာတ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိခဲ့ပါဘူး။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနထိုင္လာခဲ့ၾကၿပီးမီးပြားတစ္ခုေၾကာင့္ ႐ုတ္တရတ္ေတာက္ေလာင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကမွ်တ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ႏိုင္တဲ့အျမင္နဲ႔ ဝိုင္ဝန္းထိန္းသိမ္းၾကရမွာပါ။

ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း(Democratization) သီအိုရီေတြအရလည္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းရာမွာ အဟန္႔အတား တစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး အျဖဴအမဲ (Political Polarization)ရွိျခင္းနဲ႔ အစြန္းေရာက္ အယူအဆမ်ား (ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳး ေရး………….စသည္)ရွိျခင္းတို႔ကို အခက္အခဲအျဖစ္ ညႊန္းဆိုၾကပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းကာစျဖစ္တဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္မွာ အမုန္းတရားေတြ ဆပြားေစမယ့္ အာဃာတေတြကို ကူးစက္ေစမယ့္ အေျပာအဆို ၊အေရးအသားေတြကို ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ဝိုင္းဝန္းၿပီးထိန္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။ တစ္ခါေဆာင္းပါးတစ္ခုမွာ ဖတ္ဖူးတဲ့ စာသား တစ္ခုလို ကိုယ့္လည္ပင္းကိုယ္ စြပ္မိေစမယ့္ ႀကိဳးကြင္းကို ကိုယ္တိုင္မက်စ္မိဖို႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အေျခအေနေတြ ကူးစက္သြားရင္ ျပည္သူေတြ လိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီခရီးႀကီး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ သြားႏိုင္ပါတယ္။ လူ႔အသက္ေတြဟာ ေပါ့တီးေပါ့ဆရထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ယခု အေျခအေန ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလေရာက္ဖို႔ကိုဘဝေတြစေတးခဲ့ ရၿပီးပါၿပီ။ထပ္ၿပီးအသက္ေတြ ထပ္စေတးရမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ဟာ ျပာပံုထဲက ဘယ္ေတာ့မွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အႏၱရာယ္စက္ကြင္းထဲ မသက္ဆင္းမိဖို႔ ျပည္သူအားလံုး အေျခအေန အရပ္ရပ္အေပၚ မွ်တၿခံဳငံုသံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔ အထူးလိုအပ္ေနပါၿပီ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အျပည့္အဝ ရရွိေရးသာဝိုင္ဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါ။

စာကိုး။ ။”Crisis Management”byAndrzeiKarkoszka

*****************************************

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

 ၁၇.၆.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ျပည္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာသည့္ႏိုင္ငံျခားသားအခ်ိဳ႕ဗီဇာစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္လ်က္ရွိ
  2. ဂ်ပန္ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာ၏ ကမၻာေျမေလ့လာေရးအေသးစား ၿဂိဳလ္တု လႊတ္တင္မည္
  3. တန္ခ်ိန္ျမင့္သေဘၤာမ်ားစတင္ဌားရမ္းႏိုင္ၿပီ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ၿဗိတိန္သို႔လာေရာက္ရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖိတ္ေခၚ
  2. NLD ပါတီ၏ဝဲေလာင္႐ံုးဖြင့္ပြဲဆႏၵျပခံရ

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအခ်ိဳ႕ ဗီဇာစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္လ်က္ရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအခ်ိဳ႕သည္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေပးသည့္ ဗီဇာပါအခ်က္အလက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“တစ္ခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံျခားသားေတြပာာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို စီးပြားေရးဗီဇာနဲ႔ ဝင္လာေပမယ့္ ဗီဇာစည္းကမ္းပါ အခ်က္အလက္ေတြကို ေဖာက္ဖ်က္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံျခားသားေတြကို လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရတာေတြ ရွိပါတယ္”ပာု လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဗီဇာဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚ စီမံအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃(၁)/၄(၂) အမႈဖြင့္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ လဝကမွထုတ္ေပးသည့္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာအတြက္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ (၁၇)ခ်က္ ႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္၊ လုပ္ငန္းလုိင္စင္၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ထုတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေထာက္အထား မိတၱဴမ်ား ပူးတြဲ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း သတင္းဂ်ားနယ္မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရသိရသည္။

“ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ငန္းလာလုပ္ကိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ေလွ်ာက္လႊာမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ လုပ္ငန္းကလြဲၿပီးေတာ့ တျခား ဘယ္ လုပ္ငန္းကိုမဆို ပိုက္ဆံရ၍ျဖစ္ေစ၊ အခမဲ့ျဖစ္ေစ မလုပ္ရပါဘူး။ ဒါေတြ ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ဆိုရင္ လဝကရဲ႕ အေရးေပၚစီမံခ်က္ အက္ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူခံရ မွာပါ”ပာု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၇ ႏိုင္ငံအားဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာသံုးမ်ိဳးကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ယင္းဗီဇာသံုးမ်ိဳးမွာလုပ္ငန္းဗီဇာ၊ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာႏွင့္ျဖတ္သန္းခြင့္ဗီဇာမ်ားျဖစ္သည္။

Ref:ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမ္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဂ်ပန္ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာ၏ ကမၻာေျမေလ့လာေရးအေသးစား ၿဂိဳလ္တု လႊတ္တင္မည္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီရယူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကမၻာေျမေလ့လာေရးအေသးစားၿဂိဳလ္တုကို ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း လႊတ္တင္ႏိုင္ရန္  စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၂ ဇြန္ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကမၻာေျမ ေလ့လာေရး အေသးစား ၿဂိဳလ္တု လႊတ္တင္ေရး လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿဂိဳလ္တုလႊတ္တင္ေရး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေလ့လာေရးႏွင့္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အားလံုး အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေလ့လာေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရာသီဥတုကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရာမွာ တျခားတိုင္းျပည္ေတြက ရရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ တြက္ခ်က္ေနရ ပါတယ္။ အခုႏွစ္ပိုင္းမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မိုးေလဝသခန္႔မွန္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ခန္းမွန္းတိုင္းတာေရးေရဒါ အကူအညီေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့တဲ့ အတြက္ ၿဂိဳလ္တုအေသးစားလႊတ္တင္နိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရတာပါ”ပာု ၎က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အကူအညီေပးမည့္ ကမၻာေျမေလ့လာေရး အေသးစားၿဂိဳလ္တုသည္ ၿဂိဳလ္တုႏွင့္ အာ႐ံုခံပစၥည္းမ်ား စုစုေပါင္း အေလးခ်ိန္ ၄၉၅ ကီလိုဂရမ္ အေလးခ်ိန္ရွိၿပီး ကမၻာေျမအထက္ ၆၀ ကီလို မီတာမွ ေန၍ မုိးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ၊ ေလေၾကာင္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဆက္သြယ္မႈ၊ သစ္ေတာဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေရႀကီးမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အစရွိသည့္ က႑မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

                Ref:ေနျပည္ေတာ္တိုင္းမ္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တန္ခ်ိန္ျမင့္ သေဘၤာမ်ားစတင္ဌားရမ္းႏိုင္ၿပီ

ျပည္တြင္းရွိေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ တန္ခ်ိန္ျမင့္ သေဘၤာမ်ား စတင္ဌားရမ္းႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ LEADER MARINE မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

“ျပည္တြင္းကေရေၾကာင္းဆိုင္ရာေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုတဲ့သူေတြ၊ သဘာဝကမ္းလြန္ ေရနံဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အသံုးျပဳဖို႔ အတြက္ တန္ခ်ိန္ျမင့္သေဘၤာေတြ ဌားရမ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ စတင္ခြင့္ျပဳေပးေနပါၿပီ။ ဌားရမ္းမယ့္ သေဘၤာေတြကေတာ့ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀၀ အထက္ တန္ခ်ိန္ျမင့္ သေဘၤာေတြ ျဖစ္ပါတယ္”ပာု ၎က ဆက္လက္ဆိုသည္။

ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ကုန္တင္သေဘၤာ(Open Vessel)၊ ေရနံတြင္းတူးႏွင့္ ပိုက္လိုင္းခ်သေဘၤာ CD rilling Vessel ႏွင့္ အျခားတြန္းသေဘၤာမ်ား၊ တြဲသေဘၤာမ်ားကို ဌားရမ္းေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုပါ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ေရေၾကာင္းပိုင္းဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာမွာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ နည္းပါးေနတဲ့အတြက္ အခုလို လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္တဲ့အေနန႔ဲ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ပါ လက္ခံလိုက္တာပါ။ ေရေၾကာင္းကို စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ တာေတြက လည္း ျပည္တြင္းမွာေတာ္ေတာ္နည္းပါတယ္”ပာု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

LEADER MARINE ကုမၸဏီသည္ ပင္မတ႐ုတ္နိုင္ငံပိုင္ သေဘၤာလိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ေရေၾကာင္းတြင္ သေဘၤာအစီးေရ (၄၀)ေက်ာ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရသိရသည္။

Ref:News Watch

********************************

ျပည္တြင္းပါတီ၊ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ၿဗိတိန္သို႔ လာေရာက္ရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖိတ္ေခၚ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္းက ဖိတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မၾကာေသးမီကာလအတြင္းကလည္း ျမန္မာအစိုးရသစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးမွ တစ္ဆင့္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယခုအခါ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာငါးသန္းကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လတ္တေလာလုိအပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ေရးႏွင့္ သုံးႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ ကုိေပးအပ္ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗပာို ေကာ္မတီဥကၠ႒ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ PDSG မွ ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗပာိုဌာန (MICC) ဧည့္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္  ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၿဗိတိန္သံအမတ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွစတင္၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ျပသခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ(EU)အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားက ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ယခင္ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ စီးပြားေရးအကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

Ref:7Day News

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NLD ပါတီ၏ ဝဲေလာင္႐ံုးဖြင့္ပြဲ ဆႏၵျပခံရ

၂၀၁၂ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔၌ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီ၏ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဝဲေလာင္တိုက္ နယ္႐ံုးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ လူဦးေရ ၅၀ ခန္႔ေက်ာ္က ႐ံုးခန္းေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား လာေရာက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ဝဲေလာင္ NLD ပါတီဝင္ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႐ံုးခန္းဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာလူ ၅၀ ေလာက္ကဆိုင္းဘုတ္ေတြကိုင္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႐ံုးခန္းဖြင့္ေနတာကို ဆႏၵလာျပ ၾကတယ္။ ေနာက္႐ံုးခန္းဖြင့္ၿပီးတစ္ခ်ိဳ႕ေတြျပန္တဲ့အခါမွာလည္းအလိုမရွိ၊ အလိုမရွိဆိုၿပီး ေနာက္ကလိုက္ေအာ္တယ္။ ဆႏၵလာျပတဲ့သူတခ်ိဳ႕က မူးေနၾက တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီကေဒသခံ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္အခ်ိဳ႕လည္း ပါေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြေတာ့ မလာဘူး”ပာု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

ထို႔ျပင္ ဝဲေလာင္ NLD ပါတီ႐ံုးခန္းဖြင့္ပြဲသို႔ လာေရာက္ဆႏၵျပသူမ်ား၏ လက္ထဲတြင္ “တည္ၿငိမ္မႈကို မဖ်က္ဆီးပါ&