Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၂၂.၅.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ကလင္တန္ႏွင့္ ေဒၚစု အေမရိကန္ အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့မႈကိစၥ ေဆြးေႏြး

(21 May 2012 ရက္စြဲပါ The Washington Post မွ AP ၏ Clinton, Suu Kyi discuss easing of US sanctions, agree Myanmar reforms 'fragile' ကို ဘာသာျပန္သည္)

  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၂၁ ႏွစ္ေနာက္က်၍ ႏိုဘယ္မိန္႔ခြန္းေျခြမည္

(The Independent မွ 22 May 2012 ရက္စြဲပါ “Suu Kyi to give Nobel Speech, 21 years late”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဂ်ပန္-ျမန္မာ စတင္

(Japan Today မွ 22 May 2012 ရက္စြဲပါ “Japan, Myanmar start investment tready talks” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္

(22 May 2012 ရက္စြဲပါ iol News မွ Blackouts spark protests in Myanmar ကို ဘာသာျပန္သည္)

***************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ကလင္တန္ႏွင့္ ေဒၚစု အေမရိကန္ အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့မႈကိစၥ ေဆြးေႏြး

(21 May 2012 ရက္စြဲပါ The Washington Post မွ AP ၏ Clinton, Suu Kyi discuss easing of US sanctions, agree Myanmar reforms 'fragile' ကို ဘာသာျပန္သည္)

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ မၾကာေသးမီက ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ေသာ အေမရိကန္၏ အေရးယူမႈမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေနာက္ျပန္မလွည့္ေရး ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ပံုတို႔ကို ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အေမရိကန္က ေသာၾကာေန႔က အေမရိကန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိတ္ပင္ထားျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးျခင္းအား တားဆီးပိတ္ပင္ထားျခင္းမ်ားကို ယာယီ ႐ုတ္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ယခု ေျခလွမ္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ငါးခုေက်ာ္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ေျပာင္းလဲလာမႈအေပၚ ဆုလာဘ္ေပးသည့္ အိုဘားမားအစိုးရ၏ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားကမူ အဆိုပါ လုပ္ရပ္ကို အခ်ိန္မတန္ေသးေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ကလင္တန္သည္ တနဂၤေႏြေန႔ညက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ စကားေျပာခဲ့ၿပီး၊ ယင္းတို႔ ႏွစ္ဦးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ လမ်ားက အေရးႀကီးသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားသည္ အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည့္ (fragile) အေျခအေနတြင္ ရွိေနေသးေၾကာင္း သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္အေနျဖင့္ အေရးယူမႈမ်ားကို အာမခံထားသည့္ မူဝါဒမ်ိဳးအျဖစ္ ဆက္လက္ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကလင္တန္က ေျပာခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။

ယင္းတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ တာဝန္ယူၿပီး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ တိက်ေသာေျခလွမ္းမ်ား လိုအပ္ပံု၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားအား အင္အား ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ဖိႏွိပ္သူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ေၾကညာခ်က္ကဆိုသည္။ ယင္းတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ကာလရွည္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ တိုးတက္မႈရွိရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ပံုႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားရန္ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ကလင္တန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ ဆက္လက္၍ အနီးကပ္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ ရွိေနေစရန္ သေဘာတူၾကသည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ ပါတီမွအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္းကို အသိအမွတ္ ျပဳေသာအားျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢမွ အေရးယူမႈမ်ား ယာယီ႐ုတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္၏ အလားတူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိႀကီးစြာျဖင့္ ေထာက္ခံခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ျမန္မာလႈပ္ရွားသူမ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ရမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား က်န္ရွိေနမႈကို ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ လႈပ္ရွားသူမ်ားက အေရးယူမႈမ်ား၊ ယာယီ ႐ုတ္သိမ္းထားၿပီး ျပန္လည္ခ်မွတ္ရန္ ခက္ခဲသြားမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ ရွိသည္။

****************************************

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၂၁ ႏွစ္ေနာက္က်၍ ႏိုဘယ္မိန္႔ခြန္းေျခြမည္

(The Independent မွ 22 May 2012 ရက္စြဲပါ “Suu Kyi to give Nobel Speech, 21 years late”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုကို ရရွိၿပီး ၂၁ ႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့ခ်ိန္၊ ယခု ေနာက္ဆံုးတြင္မူ ဆုလက္ခံ ရရွိျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာဆိုခြင့္ကို ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္သည္ သူမ၏ ေနာ္ေဝး ခရီးစဥ္အတြင္း ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ေအာ့စလိုၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား လိမ့္မည္ပာု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕အစည္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဆီဂရစ္ လန္ဂီဘရက္က မေန႔က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ ဇြန္လ ၁၅-၁၈ ခရီးစဥ္တြင္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်င္စေတာ္လတန္ဘတ္ဂ္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုမည္ပာု ေနာ္ေဝးအစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

သူမသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔လည္း သြားေရာက္မည္ပာု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး ယခင္ ေတာင္အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္ နယ္လဆင္မင္ဒဲလားႏွင့္ အေမရိကန္ သမၼတအိုဘားမား တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုသာ ရွားရွားပါးပါး ဂုဏ္ျပဳဖိတ္ၾကားသည့္ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုုးတြင္လည္း မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားက သူမ ပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္သို႔လည္း သြားေရာက္ လည္ပတ္မည္ပာု သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၄ ႏွစ္အတြင္း သူမ၏ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို ယခုလတြင္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ ၂၂ ႏွစ္အတြင္း စစ္အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ သူမအား ယခင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ၁၅ ႏွစ္သို႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ၾကသည္။ ထိုကာလအတြင္း အထိန္းသိမ္းမခံရေသာအခ်ိန္ (ေခတၱလြတ္ေျမာက္ခ်ိန္)မ်ားတြင္မူ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ ထြက္ခြာရန္ သူမျငင္းဆန္ခဲ့ရျခင္းမွာ ျပည္ဝင္ခြင့္ျပန္မေပးမည္ ကို စိုးရိမ္ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အထိန္းသိမ္းခံေနရ ျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားကို သူမတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ သူမ၏ ကိုယ္စား သားႀကီး အလက္ဇႏၵားအဲရစ္က ဆုကို လက္ခံယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု ဥေရာပ ခရီးစဥ္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က သူမ၏ မိခင္က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ျပည္ပခရီးစဥ္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

****************************************

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဂ်ပန္-ျမန္မာ စတင္

(Japan Today မွ 22 May 2012 ရက္စြဲပါ “Japan, Myanmar start investment tready talks” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုစတင္ အားေပးေနၿပီျဖစ္ေသာ အထီးက်န္အပယ္ခံ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ  ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား ကူညီ အားေပးနိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေလ့လာေနသူ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သေဘာ တူညီခ်က္ ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ စတင္ ေဆြးေႏြး ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလက စတင္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား၏ ဒုတိယ အခ်ီ အစည္းအေဝးကို ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဗုဒၶပာူးေန႔၌ စတင္ျပဳလုပ္မည္ပာု ဂ်ပန္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳတဲ့ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စည္းကမ္း ေတြကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီ ေတြ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံတာ ကို အားေပးႏိုင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္” ပာု ဂ်ပန္ တာဝန္ရွိသူ က AFP သို႔ေျပာၾကားသည္။

“ဒီႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထား ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိဝင္ဘာလ အာဆီယံ ထိပ္သီး ညီလာခံ မတိုင္ခင္ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္” ပာု ၎တာဝန္ရွိသူက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ တံခါးပိတ္ သံေခ်း ကိုက္ေနခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခု စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ ျပဳလုပ္လာခ့ဲၿပီးေနာက္ အက်ိဳးအျမတ္ အလားအလာ ေကာင္းေသာ ေစ်းကြက္သစ္မ်ားကို ရွာေဖြေနသည့္ အာရွတစ္လႊား ကုမၸဏီမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဂ်ပန္တို႔၏ ေျခလွမ္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ဆက္တိုက္ ဝင္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ အစိုးရက ျမန္မာတို႔ေပးရန္ရွိေသာ ေၾကြးၿမီေဒၚလာ ၃.၇ ဘီလ်ံကို ေလ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ၿပီး၊ ယခု ရပ္ဆိုင္းထားေသာ ေထာက္ပံ့ကယ္ဆယ္ေရး ရန္ပံုေငြ ေပးအပ္ျခင္းကို ျပန္လည္ စတင္ေနၿပီပာု တိုက်ိဳမွ အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္း၊ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦးပိုင္း နိမ့္က်ျခင္းစေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေန ေသာ္လည္း မတို႔ထိရေသးေသာ ဓာတ္သတၱဳ၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ေရနံဓာတ္ေငြ႕ သယံဇာတမ်ား အပါအဝင္ အလားအလာ ေကာင္းေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑မ်ားက ထိထိမိမိ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ယခင္အပတ္က ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုးသံအမတ္ႀကီးကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ယခု သတင္းပတ္ကုန္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ ကမၻာ့စက္မႈထိပ္သီး ၈ ႏိုင္ငံ(G-8)ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔၏ အထင္ကရ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

****************************************

လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္

(22 May 2012 ရက္စြဲပါ iol News မွ Blackouts spark protests in Myanmar ကို ဘာသာျပန္သည္)

တနလၤာေန႔က လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ခုတြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ား ဒုတိယေန႔အျဖစ္ စီတန္း လွည့္လည္ခဲ့ၾကရာ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္က ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ အေရးအခင္း အၿပီးတြင္ အႀကီးဆံုး ဆႏၵျပမႈႀကီးျဖစ္သည္။

တနလၤာေန႔က မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ခ်ီတက္ၾကသည္ဟု ျမင္ေတြ႔သူမ်ားက Reuters သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခင္ေန႔ကလည္း လူ ၁၀၀၀ ခန္႔ အဆက္မျပတ္ မီးျဖတ္ေတာက္ထားမႈအတြက္ စုေဝး ဆႏၵျပခဲ့သည္။

"ည ရွစ္နာရီ ေလာက္မွာ ေနရာ ႏွစ္ေနရာေလာက္မွာ အလားတူ ခ်ီတက္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္" ဟု မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္သူ ကိုထြန္းျမင့္က Reuters သို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တနဂၤေႏြေန႔က ဆႏၵျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းက ေျပာၾကားရာတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ မႏၱေလးၿမိဳ႕လယ္တြင္ ခ်ီတက္ ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕က လွ်ပ္စစ္မီး ပိုမိုမွန္မွန္ ရရွိေရး ေတာင္းဆိုသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္သားအစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ တရားဝင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ရရွိလာသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒတြင္ ဆႏၵမျပမီ ရက္အတန္ငယ္ ႀကိဳတင္၍ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ႀကိဳတင္အသိေပးရန္ လိုအပ္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာ ပါဝင္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မံုရြာ တြင္လည္း လွ်ပ္စစ္မီး မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ အလားတူ ခ်ီတက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္