Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

The Seoul Times,By John Smith Thang,1st Feb 2009

အေမရိကန္ အစိုးရသည္ ျမန္မာ အစိုးရကိို ရန္သူအျဖစ္ ဆက္ဆံလာခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၅ - ၁၆) ရက္မ်ားက အေမရိကန္ ဆီးနိတ္ ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၊ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ ဥကၠဌ ဆီနိတ္တာ James Webb ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ ကက္ဘိနက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆို လက္ခံ ခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔အတူပင္ မႏွစ္က ေႏြရာသီ အေစာပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း Bill Cliton သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ အဆိုပါ အျဖစ္အပ်က္သည္ အေမရိကန္က အာဏာရွင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အေပၚ ထားရွိေသာ အေမရိကန္၏ စံႏွစ္မ်ဳိး (double – standard) ၏ သဘာဝကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ ဆီနိတ္တာ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ေသာ ခရီးစဥ္သည္လည္း အာဏာရွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအေပၚ အေမရိကန္၏ ဆက္ဆံေရး အတြက္ ပထမေျခလွမ္း အျဖစ္ ႐ႈျမင္ရၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ အာဏာ ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ထားေရး အတြက္ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာမီမွာပင္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ အေမရိကန္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္သည္ (၆၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံသို႔ သြားရင္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၂၈) ရက္တြင္ အေမရိကန္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပါသည္။

အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbell ကလည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၃ - ၄) ရက္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ စီးပြားေရး အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေရးကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေရးကို စိတ္အား ထက္သန္ ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးေနမႈမ်ား ၾကားမွ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္အထိမူ ေလသံပစ္႐ံုသာ ရွိပါေသးသည္။ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးမည္ဟု ေၾကညာျခင္းျဖင့္ ကမာၻ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ျမန္မာသည္ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ျပသလိုျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ ျပႆနာ တစ္ခုမွာ ၎တို႔သည္ မည္သည့္ ေဒသတြင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲအား ေလ့လာၾကည့္႐ႈရန္ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသည္ အမွားမ်ား ပါဝင္ေသာ၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေသာ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ အဆိုပါ အေျခခံ ဥပေဒ အသစ္အရ ပါလီမန္၏ ေလးပံုတစ္ပံုေသာ ေနရာကို စစ္တပ္မွ ယူထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ယမန္ႏွစ္က ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္တြင္ က်င္းပေသာ World Democratization for Asia ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အေျခခံ ဥပေဒ အသစ္ကို ကန္႔ကြက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ အာရွရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၈) ႏိုင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ စုေဝးရာသို႔ လူ (၃၀၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ အစိုးရ ေရးဆြဲထားေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းျပ ေျမပံုသည္ အမွန္တကယ္တြင္ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တရားဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု အေမရိကန္ အစိုးရက ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေရး အတြက္ စတင္ စကားေျပာၾကသည္ ဆိုေသာအခါ ထူးဆန္း ေနေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ထုိအေၾကာင္းအရာသည္ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး စိတ္ဝင္စားသူ ကမာၻအႏွံ႔မွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ အာ႐ံုျပဳမႈကို ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

မူလအစအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ NLD ပါတီသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ စီးပြားေရးအရ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သူမက စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈကို သူမ၏ အၾကမ္းမဖက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းလမ္းတစ္ခု အျဖစ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မတ္လက ထုတ္ျပန္ေသာ Burma Campaign UK ၏ အစီရင္ခံစာအရ NLD သည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းကို ျမန္မာ အာဏာရွင္ အစိုးရ အေပၚ စီးပြားေရးအရ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၆) ရက္ေန႔ ဧရာဝတီ သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဇာနည္၏ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ NLD ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ သူမ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္လာၿပီးေနာက္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ မ်ားစြာ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရး အႀကံေပးလည္းျဖစ္၊ NLD ၏ CEC လည္းျဖစ္ေသာ ဦးဝင္းတင္ကလည္း စီိးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈကို ေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။

၎က အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထိေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ထို႔အတူပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုဝင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔က အေမရိကန္ သံ႐ံုး တာဝန္ခံ Larry M. Dinger၊ ၿဗိတိန္ သံအမတ္ Andrew Heyn ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် မစ္ရွင္ ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ Simon Starr တို႔ႏွင့္ တစ္နာရီခန္႔ၾကာ အံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆံုမႈကို အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbell လာေရာက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက စီစဥ္ေပးၿပီး၊ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး ေဆြးေႏြးမႈဟု ဆိုပါသည္။

အမွန္တကယ္လည္း စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို ဒဏ္ခတ္ရာတြင္ အသံုးမဝင္လွေပ။ အစကတည္းက ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ အေတာ္မ်ားမ်ားက အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို သေဘာမတူခဲ့ၾကေပ။

ေတာင္ကိုရီးယား အေျချပဳ Chin Democracy and Human Rights Network ၏ အႀကံေပး ျဖစ္သူ တိုင္းရင္းသား ဥပေဒ ပညာရွင္ Pu Khan En Thang က ေျပာၾကားရာတြင္ အၾကမ္းမဖက္ေရး  အစီအစဥ္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ အစိုးရ အေပၚ လံုးဝ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။

အေရးယူမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ သေဘာထား တင္းမာေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ ဆိုသည္ကို နားလည္ လြယ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ တည္ရွိေနမႈ၊ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား ၾကြယ္ဝမႈ တို႔ေၾကာင့္ ပိုမို နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့ပါသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရးယူမႈမ်ားသည္ အစိုးရကို မထိခုိက္ပဲ၊ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားကိုသာ တိုက္႐ိုက္ ထိခိုက္ၿပီး၊ အဆိုးဝါးဆံုး စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကို ခံစားၾကရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ား ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ အတူတကြ ပူးေပါင္း၍ ခိုင္မာ စုစည္းေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္၍ အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေရးကို ေတာင္းဆိုရန္ အခ်ိန္တန္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ ေကာလဟာလမ်ားကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ လႊတ္ေပးလိမ့္မည္ဟု ဆိုေနရာ သူမ အေနျဖင့္ အာဏာရွင္ စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ပို၍ အင္အား ရွိေစသင့္ပါသည္။

သူမသည္ အၾကမ္းမဖက္သည့္ သူမ၏ မူဝါဒကို ျပန္လည္ ပံုသြင္းရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ စီးပြားေရး အေရးယူမႈမ်ား၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ကို ျပန္လည္ စဥ္းစားသင့္ေပသည္။ စီးပြားေရး အေရးယူမႈမ်ားမွာ ႐ုတ္သိမ္းသင့္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

သူမ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊထံသို႔ အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း စာေရးသား ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ၎၏ စီးပြားေရး အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းသင့္ၿပီး၊ ျမန္မာ အစိုးရ အေပၚ အျခား ပိုမို ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို သံုးသင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အစစ္အမွန္မ်ား ျဖစ္ေပၚေရး အတြက္ အဆက္မျပတ္ နားခ်ေနေရးသည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။

ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရမ်ား ေပ်ာက္ဆံုး ေနပါသည္။ ပံုႏွိပ္စာေပ လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိ။ တရားစီရင္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိ။ ယခု အေျခအေနျဖင့္ေတာ့ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာ အာဏာရွင္မ်ား၏ လွည့္ကြက္မ်ားကို ဂ႐ုျပဳသင့္ၾကသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားကဲ့သို႔  ျဖစ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ရေပသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔သည္ နာမည္တြင္ ျပည္သူ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ ကိုရီးယားဟု ဆိုေသာ္လည္း ကမာၻေပၚတြင္ ဒီမိုကေရစီ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေနေပသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ဇန္နဝါရီ လကုန္ခန္႔တြင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ ထိပ္တန္း ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ႕ (KIA) တုိ႔အၾကား ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ KIA သည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအနက္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မည့္ အဆုိပါ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈသည္ ၂၀၁၀ အတြင္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပထမဆုံး ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနဟု အမ်ားက သိရွိထားေသာ ယခုစစ္ဘက္ ဆုိင္ရာ လုံၿခံဳေရးဌာန အႀကီးအကဲ ျဖစ္သူ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္သည္ နယ္ျခား ေဒသေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎ႏွင့္ အဆင့္ခ်င္း တူေသာ KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ KIA အဖြဲ႕ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းရပ္ကြက္က ဆုိပါသည္။

"ျမစ္ႀကီးနားမွာ ဒီဇင္ဘာလက က်င္းပခဲ့တဲ့ အစည္းအေဝးတုန္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိးဝင္းက ဒီႏွစ္ ဆန္း ပုိင္းထဲမွာ ေနာက္ထပ္ ေတြ႕ဆုံမႈျပဳလုပ္မယ္လုိ႔ ကခ်င္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေျပာသြား ခဲ့ပါတယ္" ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ KIO အဖြဲ႕၏ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ ဒုတိယအႀကီးအကဲျဖစ္သူ James Lum Dau က ေျပာၾကားပါသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ၁၀ ႀကိမ္ခန္႔ အထိ ေတြ႕ဆုံၿပီး နယ္ျခားေဒသေစာင့္တပ္ ကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေနာင္ ကာလတြင္လည္း အလားတူ ကိစၥမ်ားကုိသာ အဓိကထား ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆမိေၾကာင္း ၎က ေျပာပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိးဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာအဖြဲ႕ႏွင့္ ကခ်င္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ကခ်င္ နယ္ျခားေဒသေစာင့္ တပ္ ထားရွိေရး အစီအစဥ္ကုိ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းအထိ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ကခ်င္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ပင္လုံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အေျခခံ သေဘာတရားကုိ လုိလားၾကသည္။ ယင္းပင္လုံစာခ်ဳပ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္း ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုျဖစ္ရန္ အေျခခံထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္း ေဒသတုိ႔တြင္ အင္အားအႀကီးဆုံး လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မွာ 'ဝ' ျပည္နယ္ ညီညြတ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ (UWSA) ျဖစ္ၿပီး တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား ၂၀၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။

ဝ ႏွင့္အတူ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္ဖြဲ႕သည္ လည္း ယေန႔အခ်ိန္ အထိ နယ္ျခား ေဒသေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရန္ သေဘာတူညီမႈ မျပဳလုပ္ေသးေပ။

ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ားကုိ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း မရွိႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနရာ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုမ်ားအၾကား နယ္ျခား ေဒသေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔စည္းမည့္ အစီအစဥ္ သည္လည္း အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရက နယ္ျခား ေဒသေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းေရး အဆိုျပဳခ်က္ကုိ ပယ္ခ်ခဲ့သည့္ ကုိးကန္႔ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ နည္းတူ အျခားေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား သည္လည္း ပစ္မွတ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာ အကဲခတ္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

"ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ နယ္စပ္ေဒသ အေျခအေနက ပုံမွန္ပါပဲ။ ျမန္မာစစ္တပ္က နယ္စပ္ ေဒသမွာ စစ္ဆင္ႏႊဲဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး" ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီတြင္ ေနထုိင္ေသာ ျမန္မာ့စစ္ေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူ ကုိေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာပါသည္။

"အေျခအေနကုိ ၾကည့္ရတာ စစ္အစိုးရနဲ႔ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိမယ့္ အေျဖမ်ိဳး ထြက္လာဖုိ႔အတြက္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း ေနၾကတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆုိသည္။ ၿပီး ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္သည္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္း ေဒသမ်ားမွ အေရး ကိစၥမ်ားကုိ ေျဖရွင္း ေပးေနေသာ ျမန္မာစစ္အစုိးရမွ တိုင္းမွဴးမ်ားအတြက္ လြန္စြာ အလုပ္ရႈပ္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ ကာလတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

နယ္ျခား ေဒသေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရန္ သေဘာမတူေသးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္မ်ားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အထူး စစ္ဆင္ေရး ဗ်ဴရုိ (BSO) အမွတ္-၁ ၏ အႀကီးအကဲ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအးသည္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ သြားေရာက္လွည့္ပတ္ၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရး ဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိးဝင္းႏွင့္အတူ စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အတူ အထူးစစ္ဆင္ေရး ဗ်ဴရုိ အမွတ္ ၂ မွ အႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္ သည္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

Irrawaddy သတင္းကုိ ဘာသာျပန္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

AFP from news.yahoo.com,1 Feb 2009

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ban Ki-moon ၏ ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံေရး အႀကံေပး Lynn Pascoe သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ပါ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက တနဂၤေႏြေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။

Ban Ki-moon ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ေရးဌာနက ေျပာၾကားရာတြင္ Pascoe သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၉) ရက္ မွ (၁၂) ရက္ေန႔အထိ ေလးႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ စတင္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

Pascoe သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလက Ban Ki-moon သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Park Gil Yon ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေျမာက္ကိုရိးယား ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္မ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

တနဂၤေႏြေန႔ အေစာပိုင္းက Yonhap သတင္းဌာန၏ သတင္းပို႔မႈတြင္ Pascoe ႏွင့္ Ban Ki-moon ၏ အၾကံေပးတစ္ဦး ျဖစ္သူ Kim Won-Soo တို႔သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ကုလသမဂၢႏွင့္ ၿပံဳယမ္းအၾကား အဆင့္ျမင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပန္လည္ စတင္ႏိုင္ေရးကို ရည္ရြယ္ သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

၎တို႔ ႏွစ္ဦးသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား အစီအစဥ္ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား ကိစၥတို႔ကို ေဆြးေႏြးမည္ဟု Yonhap က ဆိုပါသည္။

ကုလသမဂၢသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အေစာပိုင္းကတည္းက ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေစလႊတ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၿပံဳယမ္းက လက္မခံခဲ့ဟု Yonhap က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာက ေျမာက္ကိုရီးယားကို ၎ကိုးလၾကာ သပိတ္ေမွာက္ထားေသာ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး အစည္းအေဝးပြဲသို႔ ျပန္လာရန္ ဖိအားေပးလ်က္ ရွိေနပါသည္။

ယခင္ႏွစ္က ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ဒံုးက်ည္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္ကပင္ တင္းက်ပ္ေသာ ကုလသမဂၢ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လက္နက္ တင္ပို႔မႈအေပၚ တားျမစ္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎၏ စီးပြားေရးမွာ အထိနာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ ခဲ့ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ၎၏ ျပည္သူမ်ားကို ေကၽြးေမြးရန္ ျပည္ပ ကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အပံ့မ်ားကို မွီခိုခဲ့ရပါသည္။

ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပါဝင္ေသာ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိက က်ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိလာပါက အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ ကုလသမဂၢက ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ျခင္း မျပဳမီ ေျမာက္ကိုရီးယားက အေရးယူမႈမ်ား အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ ၁၉၅၀ - ၅၃ တြင္ ကိုရီးယားစစ္ပြဲကို တရားဝင္ အဆံုးသတ္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုေနခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

1-Feb -2010, Bangkok Post Editorial

          ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ အာဆီယံ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ ျပည့္ဝေသာ ေၾကျငာခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေဝဖန္ ျပစ္တင္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ ႐ွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ တုန္႔ျပန္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

၎ တုန္႔ျပန္မႈသည္ အိမ္နီးျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို ဂရုမစိုက္႐ုံသာမကပါ၊ ျပည္သူေတြ အေပၚတြင္လည္း ေနာက္ထပ္ ျပင္းထန္၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ လတ္တေလာ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ အရာရာကို ပိုမိုဆိုးဝါးေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္အျပင္ ကမာၻ႔သေဘာထားကိုလည္း အေရးမစိုက္သည့္ သေဘာျဖင့္ ႐ုိင္းျပစြာ ပုတ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။

စီစဥ္ထားသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ေ႐ွ႕႐ႈေျပာင္းလဲ၍ ႏိုင္ငံကို တိုးတက္ ေစလိမ့္မည္ ဟူေသာ အခြင့္အေရးမွာ အမွန္တကယ္ မ႐ွိေၾကာင္း ယခုအခါ ႐ွင္းလင္း သဲကြဲ သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ဦးတည္ရည္႐ြယ္ေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းျပသသည့္ ပထမလကၡဏာမွာ ဇန္နဝါရီလဆန္း တရားစီရင္မႈတြင္ ေပၚထြက္လာပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ လ်ွိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားဟု ၎တို႔ေခၚဆိုေသာ သတင္းမ်ားေပါက္ၾကားမႈျဖင့္ တပ္မေတာ္ အရာ႐ွိ တစ္ဦးကို ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပံဳယမ္း၏ အကူအညီျဖင့္ တိတ္တခိုး ထည္ေဆာက္ေနေသာ ဥမင္လႈိဏ္ေခါင္း ကြန္ယက္ အပါအဝင္ ေျမာက္ကိုးရီးယား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ျပည္ပ ျမန္မာသတင္း႒ာန မ်ားသို႔ ေပးပို႔သည္ဟု ၎တို႔အား စြပ္စြဲခဲ့ပါသည္။

လိႈဏ္ေခါင္းဓါတ္ပံုမ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ တင္ထားသည့္တိုင္ေအာင္ အဆိုပါလ်ွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ဆိုေသာ သတင္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ လ်ွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ဟုတ္မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ႐ွိပါသည္။ ဗိုလ္မွဴး ဝင္းႏိုင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန&#