Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၁၅.၁၀.၂ဝ၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

 1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စတင္လႊတ္ေပးျခင္းကို အီးယူ ႀကိဳဆို
  ( New Europe မွ 14 Oct 2011 ရက္စြဲပါ “ EU welcomes release of political prisoners in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္သည္)
 2. ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္မႈ အနည္း၊ အမ်ားအေပၚမူတည္ကာ ျမန္မာ့အေရးကုိ အီးယူအကဲျဖတ္မည္
  (12 Oct 2011 ရက္စြဲပါ၊ Bangkok Post မွ "EU to judge Myanmar releases based on number freed" ကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္)
 3. ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂ်ပန္သို႔ သြားေရာက္မည္ဟု က်ိဳဒို သတင္းကဆို
  (14 Oct 2011 ရက္စြဲပါ The Stars မွ Reuters ၏ Myanmar foreign minister to visit Japan-Kyodo ကို ဘာသာျပန္သည္)
 4. ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မေရရာေသးေသာ္လည္း ျမန္မာကို ပိုက္ဆံေခ်းရန္ နယူးေဒလီ ကမ္းလွမ္း
  (The Peninsula မွ 15 Oct 2011 ရက္စြဲပါ "Delhi offers loan to Myanmar amid tentative reforms" သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

*************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စတင္လႊတ္ေပးျခင္းကို အီးယူ ႀကိဳဆို

( New Europe မွ 14 Oct 2011 ရက္စြဲပါ “ EU welcomes release of political prisoners in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္သည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စတင္လႊတ္ေပးေနျခင္းကို ဥေရာပသမ ဂၢ EU ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေသခ်ာခိုင္မာေစေရးအတြက္ ယခုထက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢ EU ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးရာႏွင့္ လံုၿခံဳေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး Catherine Ashton က ႏို္င္ငံေရး အက်ဥ္းသားအခ်ိဳ႕ကို လႊတ္ေပးလိုက္ေသာ ျမန္မာသမၼတႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ “ ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ေလးစားမည္” ဟု သမၼတႀကီးက ေပးထားေသာ ကတိကို အစိုးရသစ္က တေလးတစား တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သည့္ လကၡဏာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အစိုးရေပးထားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကတိကဝတ္မ်ား ပိုမို ယံုၾကည္လက္ခံစရာ ျဖစ္လာေအာင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု Ashton က ခ်ီးက်ဴးေျပာဆို လိုက္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုး( အကုန္လံုး ) ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေရးသည္ အီးယူ၏ဦးစားေပး ကိစၥ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

ဥေရာပပါလီမန္ ဥကၠ႒ Jerzy Buzek ကလည္း ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်သူအားလံုးကို ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးသင့္သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲကို ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီ ICRC က အတားအဆီးမရွိ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈခြင့္ ရသင့္ပါတယ္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

*************************************************************************************

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္မႈ အနည္း၊ အမ်ားအေပၚမူတည္ကာ ျမန္မာ့အေရးကုိ အီးယူအကဲျဖတ္မည္

(12 Oct 2011 ရက္စြဲပါ၊ Bangkok Post မွ "EU to judge Myanmar releases based on number freed" ကိုဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးလုိက္မႈကုိ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)က ႀကိဳဆိုလုိက္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မည္ေရႊ႕မည္မွ် လႊတ္ေပးသည္ဟူေသာ အခ်က္အေပၚအေျခခံကာ အကဲျဖတ္သြားရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာအစုိးရက ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ အတုိက္အခံမ်ား အပါအဝင္ အနည္းဆုံးႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၀၀ ခန္႔အားလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရာစုႏွစ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ၾကာမွ် တင္းၾကပ္ေသာ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ လက္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုစစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပြင့္လင္းမႈမ်ားရွိေအာင္ စတင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္က က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ ျပဳမူေနထုိင္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး အက်ဥ္းသား ၆၃၅၉ ဦးကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ထက္မနည္း က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

"လြတ္လာတဲ့အထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပါတယ္ဆုိတာကုိ ကၽြန္မတုိ႔ စစ္ေဆးၾကည့္ ေနပါတယ္" ဟု အီးယူ၏ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒဆုိင္ရာအႀကီးအကဲ Catherine Ashton ကေျပာၾကားသည္။

လမ္းေၾကာင္းမွန္ကန္တဲ့ ေနာက္ထပ္အလားတူအဆင့္တစ္ခုရွိဦးမယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အေရအတြက္ေပၚ မူတည္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အဆင့္ေတြကုိ ကၽြန္မတုိ႔က အကဲျဖတ္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးကုိလႊတ္ေပးရန္ အီးယူအဖြဲ႕က ျမန္မာ အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိ ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ကာ အီးယူက အကဲျဖတ္မႈမ်ား လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အီးယူ၏ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ဖယ္ရွားေရးသည္လည္း ယင္းအခ်က္အေပၚတြင္သာ မူတည္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥ Catherine Ashton ကဆုိသည္။

အက်ဥ္းသားကိစၥအေပၚ အီးယူက အကဲျဖတ္ရာ၌ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္မႈ၊ နာမက်န္းျဖစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ထိန္းသိမ္းခံထားရမႈ စသည္ကဲ့သုိ႔ ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အီးယူက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူထားမႈ ၁၀၀ ခန္႔ရွိသည့္အနက္ အမ်ားစုမွာ ကၽြန္းသစ္၊ သတၱဳတူးေဖာ္မႈ၊ အဖုိးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္မႈ အစရွိသည့္ အခန္းက႑မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ျမန္မာ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္မႈ အခန္းက႑တြင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ Total SA ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ သိသိသာသာ မ်ားျပားသည္။

အီးယူအဖြဲ႕မွ အရာရွိတစ္ဦးကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားဖယ္ရွားမည့္ အေရးတႀကီး အစီအစဥ္မ်ား မေတြ႕ရွိရေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ အီးယူသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလအတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခရီးသြားလာမႈ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ အစုိးရအရာရွိႀကီး ၂၄ဦး၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ဖယ္ရွားေပးလုိက္သည္။

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပုိမုိျပဳလုပ္လာေအာင္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသည့္ သေဘာျဖင့္ ဖယ္ရွားေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အလားအလာေကာင္းေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ အခ်က္ျပမႈမ်ားေၾကာင့္ အားတက္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ မည္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟူသည္ကုိ ေၾကညာရန္ အခ်ိန္ ေစာလြန္းေသးေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

*************************************************************************************

ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂ်ပန္သို႔ သြားေရာက္မည္ဟု က်ိဳဒို သတင္းကဆို

(14 Oct 2011 ရက္စြဲပါ The Stars မွ Reuters ၏ Myanmar foreign minister to visit Japan-Kyodo ကို ဘာသာျပန္သည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသည္ လာမည့္အပတ္တြင္ ဂ်ပန္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ရာ ကမၻာေပၚတြင္ အထီးက်န္ဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုအပတ္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာ လႊတ္ၿပီးေနာက္ ထပ္မံ၍ လမ္းဖြင့္လာမႈမ်ားအတြက္ လကၡဏာပင္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္မွ ၂၂ရက္အထိ လာေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်ိဳဒို သတင္းဌာနက ေသာၾကာေန႔က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Koichiro Gemba ကို ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ Gemba က အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးမႈအား အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းအျဖစ္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ ဂ်ပန္က ကူညီရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။

"ျမန္မာ အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ပိုမိုအားေကာင္းစြာ ဆက္လက္ ေတြ႔ဆံု စကားေျပာေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ ေနာက္ထပ္ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အားေကာင္းရန္နဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္စည္းလံုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားေကာင္းလာေစဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

စစ္တပ္ထံမွ မတ္လက အာဏာလႊဲယူထားေသာ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္ေသာ အရပ္သားသမၼတသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ခ်ိနဲ႔ခဲ့ေသာ စီးပြားေရး ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မီဒီယာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပိုမိုေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေနာက္တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀ ခန္႔ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အကူအညီမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး၊ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အကူအညီမ်ားသာ ေပးခဲ့သည္။ ဂ်ပန္သည္ ဇြန္လက ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အကူအညီမ်ား ျပန္ေပးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္း သားမ်ား လႊတ္ေပးခဲ့ပါက ေရွ႕ဆက္ ေနာက္ထပ္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ေျပာခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရွားပါး ေျမတြင္းထြက္သတၱဳမ်ား (rare earths) မ်ား အပါအဝင္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို စိတ္ဝင္စားၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္လိုေၾကာင္း အစိုးရ သတင္းကို ကိုးကား၍ က်ိဳဒိုက ဆိုသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေပးေသာ အႀကီးဆံုး အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ Keidanren သည္ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၀ ဦး ပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ကို စက္တင္ဘာလက ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ရာ ၈ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ မစ္ရွင္ အဖြဲ႔အား ျပန္လည္ ေစလႊတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

*************************************************************************************

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မေရရာေသးေသာ္လည္း ျမန္မာကို ပိုက္ဆံေခ်းရန္ နယူးေဒလီ ကမ္းလွမ္း

(The Peninsula မွ 15 Oct 2011 ရက္စြဲပါ "Delhi offers loan to Myanmar amid tentative reforms" သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္မွ် စစ္ဖက္က ၾကမ္းတမ္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း စမ္းတဝါးဝါး တံခါးဖြင့္ေနသည့္ အိမ္တြင္းပုန္း အိမ္နီးျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီ ေရွ႕႐ႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အိႏၵိယႏိုင္ငံက ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦပိုင္း တိုးတက္ေရးအတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေခ်းရန္ မေန႔က ကတိေပး လိုက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ယင္း၏ အိမ္တြင္းပုန္းေခါင္းၿမီးၿခံဳပုဝါကို ခြာခ်ပစ္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံထံမွ ပိုက္ဆံႏွင့္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး စကားလံုးမ်ား အံထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ယခု သီတင္းပတ္ အတြင္း လြတ္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ သနားစရာျပည္သူ သန္း ၅၀ အေပၚ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ရွိေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆံုး ထြက္ေပၚလာေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာတြင္ BURMA ဟု လူသိမ်ားေသာ ယခင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေဟာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မတူးေဖာ္ရေသးေသာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အသြားအလာ ထူထပ္ေသာ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွိေန ေသာေၾကာင့္ စြမ္းအင္ ဆာေလာင္ေနေသာ အင္အားႀကီး အိမ္နီးျခင္း အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ အေရးပါသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ဘာသာေရး အခ်က္အခ်ာ ဗုဒၶဂါယာတြင္ ၂ ရက္ၾကာ ဘုရားဖူးျခင္း အပါအဝင္ ၄ ရက္ၾကာ အိႏၵိယ ခရီးစဥ္အတြင္း နယူးေဒလီတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ား ၁၀၀၀၀၀ ခန္႔ ေနထိုင္လ်က္ရွိရာ ယင္းတို႔ အနက္မွ အခ်ိဳ႕က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း "ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုး လႊတ္ေပးရန္  ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

မႏွစ္က ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ျမန္မာဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသူတစ္ဦးက "စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ဒိုင္ယာေလာ့ ေဆြးေႏြးမႈကို စတင္ပါ” ဟု ေရးထားေသာ နဖူးစည္း စာတမ္းကို ကိုင္ေဆာင္ထားသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး အခုဒီမွာ ေရာက္လာတာဟာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံ အားေပးဖို႔နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုဖို႔ပါ" ဟု အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ ဆႏၵျပ လူငယ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ပထမဆံုး အရပ္ဖက္ သမၼတသည္ အက်ဥ္းသား အေတာ္မ်ားမ်ားကို လႊတ္ေပး ခဲ့ၿပီးေနာက္ နာရီပိုင္းမွ် အၾကာတြင္ "ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ သေဗၺညဳတ ဥာဏ္အလင္း ပြင့္ေတာ္မူေသာေနရာ၌ ဘုရားဖူး ရန္အတြက္" အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဘီဟားျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

“ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ျဖစ္လာေအာင္ ေရွ႕ရႈ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ျမန္မာသမၼတႀကီးကို အိႏိၵယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့ၿပီး ယခု ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ဆက္လက္ခိုင္မာ အားေကာင္းေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီအားလံုး ေပးအပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္” ဟု ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးက ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလက ဖ်က္သိမ္းသြားေသာ ယခင္အာဏာရွင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံပူးေပါင္းရပ္တည္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မိတ္ေဆြမ်ားက အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္ အျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကဘူးသည္။ ယခုအခါ နယူးေဒလီသည္ ၎၏ “လက္ေတြ႕ဆက္ဆံေဖးမျခင္း” မူဝါဒ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျဖစ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လကၡဏာမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ ခံစားေနရေလၿပီ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတို႔ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ နီးပါးကို အကုန္လံုး လႊတ္ေပးျခင္း မရွိပါက ၎တို႔ ခ်မွတ္ထားေသာ sanctions မ်ားကို ေလွ်ာ့ေပးမည့္ လကၡဏာ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားကမူ ဗုဒၶဘာသာ အဓိက ကိုးကြယ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သယံဇာတရင္းျမစ္ မ်ားကို ထုတ္ယူခြင့္ရရန္ အလြန္ပင္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိၾကသည္။

Sanctions ပိတ္ဆို႔မႈဒဏ္ ခံေနရေသာ ျမန္မာတပ္မေတာ္အစုိးရကို တရုတ္ႏိုင္ငံက စစ္ဖက္အကူအညီေပး၍ ပိုက္ဆံေခ်းကာ ေနရာဝင္ယူလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ ရပိုင္ခြင့္ ဆံုးရံႈးေတာ့မည္ကို စိုးရိမ္လာေသာ နယူး ေဒလီအစိုးရက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္း လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေဘးသို႔ ဖယ္ပစ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာလယ္ယာထြက္ကုန္အမ်ားစုကို ဝယ္ယူေနေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံက ၎၏ အိမ္နီးျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအား အသံုးမခ်ရေသးေသာ ေျမမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ျမႇင့္တင္ေစရန္ လိုလားလ်က္ရွိသည္။

*************************************************************************************

 

 

 

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၅.၁၀.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

 1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမ်ား ထူေထာင္မည္
 2. အမည္ခံေကာ္မတီမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဟု ဦးစိုးသိန္းေျပာ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

 1. ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးမွ သတင