Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၄.၃.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ယိုယြင္းေနဆဲ စိတ္ဓာတ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္႐ွာေဖြရဦးမည့္ ပညာေရး

****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ယိုယြင္းေနဆဲ စိတ္ဓာတ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္႐ွာေဖြရဦးမည့္ ပညာေရး

ေအာင္ေမာင္း

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္မိန္႔ခြန္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္႐ွိေနၿပီေလာဟု ေမးလာပါက မ်ားစြာႀကိဳးစားရပါဦးမည္ဟု ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ လက္ေတြ႕အက်ဆံုးႏွင့္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ အေျဖတစ္ခုဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏မိန္႔ခြန္းတြင္ မတူကဲြျပားမႈမ်ားကို လက္ခံႏိုင္စြမ္း႐ွိမႈကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမွာ မတူကဲြျပားမႈမ်ား ကို လက္ခံ၍ အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီဆံုးျဖတ္၍ အနည္းစု၏ အခြင့္အေရးကိုလည္း ကာကြယ္ေပးရျခင္းျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ။

လက္ဝဲဝါဒျဖင့္ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ေက်ာ္ ေပ်ာ္ေမြ႕ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ ရန္၊ငါစည္း စိတ္ဓာတ္အၾကြင္းအက်န္မ်ား ႐ွိေနၾကဆဲျဖစ္သလို မိမိဟာဒယႏွင့္မေတြ႕လွ်င္ လက္ခံႏိုင္စြမ္းခဲယဥ္းသည့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးစိတ္ဓာတ္မွာလည္း သမိုင္းတင္တည္းက ႐ွိေနခဲ့သည္ျဖစ္ရာ မတူကဲြျပားမႈကို လက္ခံႏိုင္ စြမ္း႐ွိသည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ေမြးျမဴႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ယူႀကိဳးပမ္းရေပလိမ့္ဦးမည္။ ထိုသို႔ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ တစ္ရက္တည္းတစ္ေန႔တည္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ၍မရဘဲ အနည္းဆံုး မ်ိဳးဆက္တစ္ခုခန္႔ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္ရာ ယေန႔လူငယ္ေတြသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံအတြက္ မ်ိဳးေစ့ကေလးမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ မ်ိဳးေစ့မွန္မွ အပင္သန္မည္ျဖစ္ရာ ယေန႔လူငယ္ေတြကို က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း႐ွိရန္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုသို႔ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရာ၌ အရင္းစစ္ေတာ့ အျမစ္ေပၚဆိုသကဲ့သို႔ ပညာေရးက အဓိကက်လာသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာဆိုသည္မွာ အဆိုးအေကာင္း အက်ိဳးအေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္တတ္ေသာဥာဏ္ဟုဆိုေပရာ စာတတ္သည္ႏွင့္ ပညာတတ္သည္ဟူေသာ သေဘာသဘာဝ ႏွစ္ရပ္ ျခားနား ေနသည္ကို သတိျပဳရာသည္။ ယေန႔လူငယ္ေတြၾကားမွာ စာတတ္ေတြမ်ားေသာ္လည္း ပညာမတတ္ေတြမ်ားေနသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သလို စာပင္ မတတ္ေတာ့သည့္ လူငယ္ေတြလည္း မ်ားျပားလာသည္။ ဒီမိုကေရစီဟူေသာစနစ္တြင္ အားလံုးက ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ယူရသည္ျဖစ္ရာ သေဘာထား ကဲြျပားမႈေတြ လက္သင့္ခံႏိုင္႐ံု၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ႏိုင္႐ံုထက္ မိမိကိုယ္ကို ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ပီသေအာင္လည္း ျပဳမူေနထို္င္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေထာင္က်ဖူး႐ံုျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္၍မရ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္ေတြကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖို႔လိုသည္။ အစိုးရ ႐ံုးတစ္႐ံုးတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္ရန္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ျဖစ္႐ံုျဖင့္မရ၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ၏ သေဘာသဘာဝ၊ မားကတ္တင္းအျမင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းပိုင္း ကြ်မ္းက်င္မႈ႐ွိရန္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုပညာေတြသည္ စာကိုအလြတ္က်က္႐ံုျဖင့္ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာ၍  ကိုယ္တိုင္တတ္ကြ်မ္း ရန္ လိုအပ္သည္။ ထုိဘာသာရပ္ေတြ မတတ္ဘဲ ဒီမိုက ေရစီ စနစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ ဝမ႐ွိဘဲ ဝိလုပ္သည့္ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္အမ်ိဳးအစားေတြ မ်ားစြာခဲြရန္မလိုသလို ၎တို႔တတ္သည့္ ပညာေတြကလည္း ထူးမျခားနားသာ႐ွိသည္။ ဤသည္မွာ အျပစ္မဲ့လူငယ္ေတြမွာ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ေအာက္တြင္ စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးျခင္းခံထားရေသာ ပညာေရးကိုသင္ယူခဲ့ရသည့္ အက်ိဳးဆက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ရပ္ကြက္ထဲတြင္ ဆယ္တန္းမေအာင္ဘဲ ေလလြင့္ေနသည့္လူငယ္ႏွင့္ ဆယ္တန္းေအာင္ဘဲြ႕ရလူငယ္မွာ မ်ားစြာကြာျခားမႈမ႐ွိလွ။ စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးထားသည့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို နည္းနည္းသာက်က္ႏိုင္ ၍ ဆယ္တန္းမေအာင္သူႏွင့္ မ်ားမ်ားက်က္ႏိုင္၍ ဘဲြ႕ရသူဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးသာ႐ွိသည္။ ဘဲြ႕မရ လွ်င္ ေရခဲေရပင္ေရာင္းရန္ မလြယ္ေသာ အေျခအေနေၾကာင့္သာ ဘဲြ႕ရပညာတတ္ဟု ဟန္ကိုယ့္ဖို႔လုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာမတတ္ေသာ လူငယ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္း ဝင္လာျခင္းက ဒီမိုကေရစီ အေျခခံတည္ေဆာက္ရာတြင္ ဘိလပ္ ေျမအစား သဲေရာသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစမည္။ ယေန႔ ရပ္ကြက္ထဲတြင္ လူေပလူေတေလး ႏွစ္ဖဲြ႕႐ွိၿပီး တစ္ဖဲြ႕ႏွင့္တစ္ဖဲြ႕မတည့္ၾက၊ အလုပ္အကိုင္ မယ္မယ္ရရမ႐ွိ၍ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီထဲ ေရာက္သူကေရာက္၊ မီးသတ္ထဲ ေရာက္သူကေရာက္၊ စြမ္းအား႐ွင္ထဲ ေရာက္သူကေရာက္ NLDႏွင့္ အျခားဒီမိုကေရစီပါတီထဲ ေရာက္သူကေရာက္ျဖင့္ ထူးမျခားနားေသာ လူငယ္ေတြ၏ အျဖစ္ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႀကံ႕ခိုင္ေရးျဖစ္ေစ၊ NLD ျဖစ္ေစ အရည္အခ်င္းမ႐ွိသည့္ လူငယ္ဆိုေသာအခ်က္က အဓိကျဖစ္ေနသည္။ ဒို႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးကို ႏႈတ္တိုက္႐ြတ္ဆိုျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုကို ခုတံုးလုပ္၍ လမ္းေပၚတက္ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းသည္ လူငယ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္ပါဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ ထိုလူငယ္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ကယ္တင္မည္ဆိုသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းသည္။ အ႐ူးက တမူးသာဆိုသကဲ့သို႔ ဘဲြ႕ေလးတခုအေခ်ာင္ရ၍ NGO လိုလို၊ မီဒီယာလိုလုိျဖစ္သြားသည့္ လူငယ္ေတြမွာလည္း သူတို႔သာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ကယ္တင္ မည့္သူမ်ားဟု စိတ္ႀကီးဝင္၍ ႀကံ႕ခိုင္ေရးေရာ၊ NLDေရာ သံုးစား၍မရသည့္အမိႈက္ေတြဟု ခပ္ႏွိမ္ႏွိမ္သံုး ေျပာဆိုေလ့႐ွိသည္။ စာေရးသူမွာလည္း ထိုအမ်ိဳး အစားတြင္ ပါဝင္သည္။ ႏြားေျခရာခြက္ထဲမွ ဆင္ေျခရာခြက္ထဲေရာက္၍သာ အျမင္က်ယ္ေနသေယာင္႐ွိၿပီး ျပင္ပေလာကကမာၻႀကီးကို အမွန္တကယ္ မေတြ႕ေသးသည့္ စာေရးသူတို႔ကဲ့သို႔ လူငယ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။  လခေကာင္းေကာင္းႏွင့္ အဖမ္းမခံရေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးလုပ္၍ ရေနေသာ အီလစ္ ဂိုက္ဖမ္း လူငယ္ေလးမ်ားသာျဖစ္သည္။ အရည္အခ်င္းမွာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္ေတြ အသာထား၍ International School မ်ားမွ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားမွ်ပင္ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းမ႐ွိသည့္ လူငယ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။  ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ လက္ဝဲအပ်က္ေတြ ႀကီးစိုးေနသည္ဟုဆိုရလွ်င္ အဆိုပါ အီလစ္ဂိုက္ဖမ္းလူငယ္ေလးမ်ားမွာ ေဇာ္ကန္႔လန္႔ လက္ယာသမားေလး ေတြပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အခါပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း အဝိုင္းမွ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အကူအညီမ်ားေပးလွ်က္႐ွိေနရာ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒ၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား အတြက္ စေကာ္လား႐ွစ္မ်ား အလြယ္တကူ ေပးအပ္ေနေသာ အခ်ိန္အခါလည္းျဖစ္သည္။ လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း ထိုကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးမ်ားရရန္ ခက္ခဲ လာမည္ျဖစ္သည္။ လက္႐ွိအေျခေနတြင္ အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈေတြက သာမန္မွ်သာ႐ွိေသးသည္ျဖစ္ရာ မိမိတိို႔အတြက္လိုအပ္သည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ စာဖတ္ေလ့က်င့္မႈတို႔ကုိ အလ်င္အျမန္ျဖည့္တင္း၍ ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္မည့္ဘာသာရပ္ေတြ သင္ယူရန္ႀကိဳးပမ္းသင့္သည့္ အခါလည္းျဖစ္သည္။ မည္သူ႔ မည္သူမွ် အျပစ္မတင္ဘဲ ယခုမွစတင္ေျပာင္းလဲၾကပါစို႔ဟူေသာ စကားသည္ အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္လွၿပီး ဖန္တရာေတေအာင္ ေျပာဆိုခဲ့ၾက သည့္တိုင္ ယေန႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လက္ညိႇိဳးထိုးမႈေတြက လည္း႐ွိေနဆဲသာျဖစ္သည္။ ယခုလည္း စာေရးသူအေနျဖင့္ ႐ွိသမွ် လူငယ္ေတြကို လက္ညိႇဳးထိုး ျပစ္တင္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ လက္ညိႇိဳးထိုးမႈေတြေလ်ာ့၍ အနာဂတ္အတြက္ ယခုမွစတင္ျပင္ဆင္ၿပီး ပါဝါႏိုင္ငံေရးကို ကစားႏိုင္ေသာ လူငယ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအျဖစ္ အနာဂတ္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ကူးယဥ္မိသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

********************************************************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၄.၃.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔ေရး ဆန္စက္စာရင္းမ်ားေကာက္ယူ
  2. ႏိုင္ငံျခားေငြ တရားဝင္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရေတာ့မည္
  3. ရန္ကုန္သႀကၤန္မ႑ာပ္ႀကီးမ်ား၌ CCTV ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္း ထားရွိရမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ေလ့လာမည္
  2.   ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား ႏြားထိုးႀကီးေကာ္မရွင္ ေခၚယူသတိေပး

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔ေရး ဆန္စက္စာရင္းမ်ားေကာက္ယူ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ဆန္မ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆန္စက္အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ဆန္စက္ စာရင္းမ်ားကို ေကာက္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိ