Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

၁၉.၁၁.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ဂႏၶလရာဇ္ကမ္းမွ ခြာေတာ္မူျခင္း

*****************************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ဂႏၶလရာဇ္ကမ္းမွ ခြာေတာ္မူျခင္း

အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ ဘာလီကြ်န္းတြင္ က်င္းပလ်က္႐ွိေသာ အာဆီယံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၂၀၁၄ အာဆီယံဥကၠ႒ ရာထူးအတြက္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္႐ွိအေျခအေနမ်ားမွ ပိုမိုႀကိဳးစားရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က သူ၏ west wings အဖဲြ႕သားမ်ားကို ၾသဝါဒေပးလိုက္သည္။

အာဆီယံဥကၠ႒ ရာထူးရယူႏိုင္ရန္ အသည္းအသန္ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းမွာ လက္႐ွိအစိုးရသည္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အစိုးရျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တရားဝင္ရန္ ႀကိဳးပမ္္းျခင္းဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ ထိုမွတ္ခ်က္ျပဳမႈမ်ားသည္ ပညာ႐ွင္တို႔ သေဘာထားျဖစ္၍ မွန္ကန္ေသာ္လည္း အျခားအခ်က္ တစ္ခ်က္လည္း ႐ွိေနျပန္သည္။ အလြန္အမင္း အင္အားႀကီးထြားလာသည့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံကို ပါဝါမွ်ေျခထိန္းရန္အတြက္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္းကို ဦးေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းဟု ဆိုႏိုင္မည့္ အရိပ္အေယာင္ေတြလည္း ေတြ႕ရသည္။

ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းအစိုးရအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံအစိုးရ မဟုတ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မ်က္ႏွာပန္းမလွခဲ့သလို အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ဝိုင္းၾကဥ္ထားသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ကမာၻ႕အလယ္တြင္ တရားဝင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢတြင္ အင္အားႀကီးတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ ထီးရိပ္ကို ခိုခဲ့ရသည္။ ထီးရိပ္ခိုခအတြက္၊ စစ္အစိုးရကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ခအတြက္ ျမန္မာတို႔အေနျဖင့္လည္း တ႐ုတ္ျပည္ကို ျပန္လည္ေပးဆပ္လိုက္ရမႈေတြ မ်ားစြာ႐ွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝ သယံဇာတေတြ အားလံုးနီးပါးကို တ႐ုတ္ျပည္တစ္ခုတည္းကို မျဖစ္စေလာက္ေငြေၾကးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အမိႈက္နီးပါးျဖစ္သည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေစ်းကြက္႐ွာေပးရသည္။ မဟာဗ်ဴဟာအရ အလြန္ပင္စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႀကီးႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းေတြကို ခြင့္ျပဳခဲ့ရသည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ တက္တက္ၾကြၾကြ ကာကြယ္မႈ၊ မီဒီယာမ်ား၏ မီးေမာင္းထုိးမႈ၊ ကမာၻ႕အသိုင္းအဝိုင္း၏ ဖိအားႏွင့္ သမၼတႀကီး၏ ရဲဝံ့ျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္တဆက္တည္းေဖာက္လုပ္မည့္ ရထားလမ္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအထိပင္ စိုးရိမ္ဖြယ္ ေကာင္းေနေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္႐ွိအေျခအေနအရ ျမန္မာအစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တရားဝင္ျဖစ္ၿပီဟု ဆိုႏိုင္ေစကာမူ ျဖတ္သန္း စရာေတြ အမ်ားႀကီးက်န္ေနေသးသည္ျဖစ္ရာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္တို႔ အမ်က္ေဒါသထြက္မည့္အေရးကို ေ႐ွာင္႐ွားလိုေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္လွ်င္ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးကို စိန္ေခၚႏိုင္စြမ္းမ႐ွိေသးသည့္ အေျခအေနကို သေဘာေပါက္၍ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္မတိုးရန္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းကိစၥတြင္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့သည္။

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ ဥာဏ္ပညာအႀကီးမားဆံုးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေရးရာ အျမင္႐ွိသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္ျပည္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လိုအပ္သည္ထက္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေနမႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ လိုေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကပင္ သံုးသပ္မိဟန္တူပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼတအျဖစ္က်မ္းက်ိန္၍ အစိုးရသစ္ဖဲြ႕စည္းၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ျမန္မာ အစိုးရသစ္ကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ တရားဝင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို စတင္ေတာ့သည္။ သေဘာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေပါင္းသင္းစရာ တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံတည္း မဟုတ္ေတာ့ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတႀကီးသည္ အစိုးရသစ္ဖဲြ႕ၿပီးၿပီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ဦးသိန္းစိန္သည္ သူ႔ႏိုင္ငံကို ၾသဇာလႊမ္းေသာ အကိုေပါက္ေဖာ္ႀကီးမ်ားကို သြားေရာက္ဂါရဝျပဳျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထိုခရီးစဥ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္က တ႐ုတ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို မိမိသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထြဋ္အထိပ္ျဖစ္ၿပီး သြားေလသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးကို တမ္းတေနျခင္းမျပဳရန္ အသိေပးလိုျခင္း ျဖစ္ပံု ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥေသွ်ာင္သမၼတျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔လိုက္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို သတိေပး လိုက္သည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္က တ႐ုတ္အေစာင့္ေ႐ွာက္ခံ ကိုးကန္႔ႏွင့္ ဝ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို ထိုးစစ္ဆင္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္၏ အမ်က္ေတာ္႐ွမႈကို ခံခဲ့ရသည္။ ထုိကိစၥကို စစ္တပ္၏ နံပါတ္ ၃ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေ႐ႊမန္းက သြားေရာက္ ေျဖ႐ွင္းခဲ့ရာ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက “ မင္းဆရာဘယ္သူလည္း၊ မင္းထက္ႀကီးတဲ့သူ လႊတ္လိုက္” ဟု ရင့္သီးစြာေျပာခဲ့သျဖင့္ ထိုစဥ္က နံပါတ္ ၂ ဥေသွ်ာင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ေျဖ႐ွင္းခဲ့ရသည္။ ယခု ျမစ္ဆံုကိစၥတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျပႆနာအႀကီးအက်ယ္ တက္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ေျဖ႐ွင္းျခင္းမျပဳဘဲ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကိုသာ ေစလႊတ္ ခဲ့ၿပီး ၎ကမူ တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာၿပိဳင္ဘက္ အိႏိၵယသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးသြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္အစိုးရကို ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း တင္းျပလိုက္သည္။ ထိုခရီးစဥ္တြင္ အိႏိၵယႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားစြာရ႐ွိခဲ့ၿပီး စစ္ေတြေရနက္စီမံကိန္းသည္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္စီမံကိန္းကို ေထာက္ထားႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ကို တန္ျပန္ရန္မွာ အာ႐ွအေနအထား တစ္ခုတည္းႏွင့္မဟုတ္ဘဲ ကမာၻ႕စူပါပါဝါျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုလိုေၾကာင္း သေဘာေပါက္ပံုရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေျပလည္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းေတြကို ႐ွာေဖြခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ အေနာက္ကမာၻကို ၾသဇာ႐ွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး အစိုးရအဖဲြ႕ထဲေရာက္လာပါက ထိုကိစၥေတြ အဆင္ေျပႏိုင္သည့္အတြက္ သူမကို လႊတ္ေတာ္ထဲ၊ အစိုးရအဖဲြ႕ထဲ ေရာက္လာရန္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းခဲ့သည္။ အေရးႀကီးက ေသြးနီးရာဆိုသည့္အတိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘက္မွလည္း တိုင္းျပည္အေျခအေနကို ငဲ့ကြက္၍ သမၼတႀကီးဘက္မွ ရပ္တည္ေပးခဲ့သျဖင့္ ယခုအခါ အေနာက္ကမာၻ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေျပလည္မည့္ လမ္းစေပၚထြန္း လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ NLD ပါတီေ႐ြးေကာက္ပဲြဝင္မည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚအၿပီး အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက Air Force 1 ေလယာဥ္ႀကီးေပၚမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ရန္ ကိစၥမ်ား ကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မၾကာမီပင္ သမၼတအိုဘားမားႏွင့္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ ဘာလီတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ေန႔ထုတ္ ျမန္မာအစိုးရပိုင္ သတင္းစာမ်ား၏ ေနာက္ေက်ာဖံုးႏွင့္ အတြင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ထူးျခားခ်က္ေတြကို ျမင္ႏိုင္သည္။ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည့္ သတင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လွိဳင္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံသို႔ စစ္ေရးကိစၥမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ သြားေရာက္သည့္ သတင္းေတြကို ေဝေဝဆာဆာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဗီယက္နမ္သည္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အတြင္း႐ွိ စပါတေလကြ်န္းမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ အျငင္းပြားေနရာမွ လြန္ခဲ့သည့္လအတြင္း ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အိႏိၵယ ေရတပ္မ်ား အျငင္းပြားရာ ေရျပင္တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဘံုရန္သူခ်င္းတူလွ်င္ မိတ္ေဆြျဖစ္သည္ဟူေသာ သီအိုရီအရ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမွာ တ႐ုတ္တို႔အတြက္ မ်က္ခံုးလႈပ္စရာပင္။ ထိုကြ်န္းမ်ားအတြက္ အျငင္းပြားေနရေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ မေလး႐ွားတို႔ကလည္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္း၍ တ႐ုတ္ကို ရင္ဆိုင္သြားၾကရန္ သေဘာတူထားၾကသည္။

ယခု ျမန္မာအာဆီယံ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ၿပီ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚလည္း ေရာက္လာၿပီ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံအားလံုးကလည္း ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ကို တုန္လွႈပ္ေစခဲ့ေသာ ျမန္မာကို ေခါင္းေဆာင္တင္လိုက္ၾကၿပီး အာဆီယံကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္ကို ရင္ဆိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ကူးစရာကမ္းေတြ၊ ကပ္စရာ ကမ္းေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိေနၿပီျဖစ္ရာ မၾကာမီပင္ ဂႏၶလရာဇ္ကမ္းမွ ေဝးႏိုင္သမွ်ေဝးေအာင္ ဆုတ္ခြာေတာ့မည္သာ ျဖစ္သည္။

****************************************************************************************************

Attached: yangonchronicle2011 Op-Ed
Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၁၉.၁၁.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း
  2. ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕သင္ခန္းစာယူကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျမေအာက္ေရ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ ထိန္းသိမ္းမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. အာဆီယံဥကၠ႒ေနရာ ရရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာ ပိုမိုႀကိဳးစားရမည္ဟု သမၼတႀကီးေျပာၾကား
  2. ႏို၀င္ဘာ ၁၈ရက္တြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵပ်က္သံုးေၾကာင္း ၉၀ ရလဒ္ဆုပ္ကုိင္သူမ်ား သတ္မွတ္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

**********************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း

မန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၿပီး ယခုအခါ ႏိုင္ငံရွိ သယံဇာတမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ဓာတ္သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းေကာ္မတီ၌ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဗပာုိေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းထုတ္ ျမဝတီသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပပါ ရွိသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေနသူ တစ္ဦးက “အခုလို ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္တီ ဖြဲ႕စည္းလိုက္တာေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ သဘာဝ သယံဇာတေတြလည္း မဆံုးရွံဳးေတာ့ဘူးေပါ့။ ႏိုင္ငံကို စီးပြားေရး အက်ိဳးျပဳမဲ့အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို လည္း အေထာက္အကူျပဳေစတဲ့အတြက္ ဒီလိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ပာု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

YC