Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၀.၇.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ျမန္မာ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္း စန္းထလာမူေၾကာင့္ ထိိုင္းအတြက္အႏၱရာယ္ရိွလာႏိုင္

(Bangkok Post မွ 9 July 2012 ရက္စဲြပါ “Thai tourism at risk from Myanmar travel boom” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တင္းမာမႈသည္ အာဆီယံေဒသတြင္းဖိုရမ္တြင္ ထိပ္တန္းအစီအစဥ္အျဖစ္ တစ္ခုျဖစ္လာမည္

(9 July 2012 ရက္စြဲပါ BBC News မွ South China Sea Tension tops  Asean regional ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. အေမရိကန္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ရွားရွားပါးပါး စီးပြားေရးအတြက္သြားမည္

(10 July 2012 ရက္စြဲပါ The West မွ AFP ၏ US Officials in rare Business trip to Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

                                ***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

 ျမန္မာ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္း စန္းထလာမူေၾကာင့္ ထိိုင္းအတြက္အႏၱရာယ္ရိွလာႏိုင္

(Bangkok Post မွ 9 July 2012 ရက္စဲြပါ “Thai tourism at risk from Myanmar travel boom” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျမန္ဆန္စြာၾကီးထြားလာေသာ ခရီးသြားကာလသည္ ေဒသတြင္း အဓိကဂိတ္ေပါက္ျဖစ္ေနေသာ ထိုင္းႏိုင္္ငံ၏အေနအထားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ထိုင္းခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားက ထိုင္းအစိုးရကို မေန႔ကသတိေပး ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာ့ဟိုတယ္ခရီးသြားဝန္ၾကီးဦးေ႒းေအာင္က ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ႐ုတ္တရက္မ်ားျပားလာေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ႏိုင္နင္းစြာ ဧည့္ခံ ႀကိဳဆိုရန္အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားကို ျမင့္တင္လ်က္ရိွသည္ဟု မေန႔က ဆာဆင္ဘန္ေကာက္ဖိုရမ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ မွတ္ခ်က္ေပးမူမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ၾကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေမြးကင္းစအဆင့္သာရိွေသးေၾကာင္း ဝန္ခံေသာ္လည္း ခရီးသြား ဧည့္သည္အေရအတြက္ ျမန္ဆန္စြာ တိုးပြားလာေနေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ ပထမ ၆ လအတြင္း ရန္ကုန္နွင့္ မႏၱေလးေလဆိပ္မ်ားသ္ုိ႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ အေရအတြက္သည္ မနစ္ကထက္ ၅၀ ရာခိုင္နႈန္း ပိုမ်ားသည္ဟု ဦးေ႒းေအာင္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာျပီးေနာက္ပိုင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအခ်က္အခ်ာအျဖစ္ သူ႔ကိုယ္သူထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေနသည္ဟု ေစ်းကြက္အကဲခတ္သမားမ်ားကလည္း ယံုၾကည္ေနၾကသည္။

ဦးေ႒းေအာင္က ဆက္လက္၍ “၎ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္နိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦး ဖြံ႕ျဖိဳးမူသည္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေနာ္ေဝးအစိုးရ၏ ပ့ံပိုးကူညီမူျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း master plan ကို ေရးဆြဲေနေၾကာင္း အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ လာမည့္နွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ ၁၅ ကီလိုမီတာအကြာတြင္ နိုင္ငံတကာေလဆိပ္သစ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ရိိွေၾကာင္း၊ မၾကာမီကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေျခခံအေဆာက္အဦးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ား စုျပံဳေရာက္ရိွလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေရအတြက္တိုးပြားလာေသာတိုးရစ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ဟိုတယ္ခန္းမ်ားလံုေလာက္မႈ မရိွေၾကာင္း” ရွင္းလင္းေၿပာဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ဖံြ႔ျဖိဳးမူမရိွခဲ့ရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးနွင့္လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားက အတားအဆီးျဖစ္ခဲ့သည့္ အျပင္ အေနာက္အုပ္စုနိုင္ငံမ်ားက အေရးယူဒဏ္ခတ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဦးေ႒းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။ အစိုးရႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွသူမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမူအလြဲမ်ားကိုမူ ဦးေ႒းေအာင္က ဝန္ခံေျပာၾကားျခင္းမျပဳပါ။

ကူးစက္ျပန္႔ပြားႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကလည္း Sanctions မ်ား ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားမွဟိုတယ္ လုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရိွအာဏာရစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ စီးပြားေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတို႔ကို ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ကတိျပဳထားေသာေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑သည္ ယခုအခါ ျပန္လည္ရွင္သန္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ဦးေ႒းေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Shangri-la အုပ္စုက အခန္း၂၄၀ ဟိုတယ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ေနျပီး Accor အုပ္စုႏွင့္ အိႏိၵယ Oberoi တို႔ကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားေနသည္ဟု သိရိွရသည္။ လက္ရိွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဟုိတယ္ႏွင့္ တည္းခုိခန္းေပါင္း ၂၅၀၀၀ ခန္႔ရိွသည္ဟုဆိိုသည္။

ျမန္မာ့ဟိုတယ္ခရီးသြားဝန္ႀကီး ဦးေ႒းေအာင္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ဟိုတယ္ႏွင့္စားေသာက္ဆိုင္လုပ္္ငန္းမ်ားတြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပးထားေသာ္လည္း ေျမပိုင္ခြင့္မရိွဘဲ ၄၅ ႏွစ္ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေနာက္ထပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုုင္ရာ စည္းကမ္းသစ္မ်ားကိုလည္း စဥ္းစားၾကံဆေနသည္ဟု ဦးေဌးေအာင္က ဆိုသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း ပ်မ္းမွ် GDP ၇.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တစ္ဦးျခင္း GDP ၃ ဆတိုးေစရန္ရည္မွန္းကာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ငါးႏွစ္ကာလဖံြ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္ကို ခြင့္ျပဳထားသည္ဟု သိရိွရသည္။

ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွတဆင့္ အျပန္အလွန္အက်ဳိးရိွေစမည့္ လက္ေတြ႕သေဘာမဟာဗ်ဳဟာကို ခ်မွတ္သင့္သည္ဟု ထိုင္း ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားအသင္းအတြင္းေရးမူဳးခ်ဳပ္ ခ်ာရြန္ဝါဂါနာႏြန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေလွနံဓါးထစ္ မေျပာင္းလဲေသာမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားထံ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လက္လြတ္ဆံုးရံႈးရေတာ့မည့္ အႏၱရာယ္ရိွေနၿပီဟု ခ်ာရြန္ဝါဂါနာႏြန္က သတိေပးေျပာၾကားသည္။

                                                                ***************************************

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တင္းမာမႈသည္ အာဆီယံေဒသတြင္းဖိုရမ္တြင္ ထိပ္တန္းအစီအစဥ္အျဖစ္ တစ္ခုျဖစ္လာမည္

(9 July 2012 ရက္စြဲပါ BBC News မွ South China Sea Tension tops  Asean regional ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ယခုအပတ္က်င္းပမည့္ အာဆီယံ၏ ေဒသတြင္းဖိုရမ္တြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွ တင္းမာမႈျပႆနာအားေဆြးေႏြးရန္ အစီအစဥ္မွာ ထိပ္တန္း၌ ပါဝင္လာမည္ပာု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ နယ္ေျမမ်ား ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိၾကသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးမွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားသည္ တ႐ုတ္အပါအဝင္ ေဆြးေႏြးဖက္(၁၆)ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားမေရာက္မီ ကေမၻာဒီယား တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ပာီလာရီကလင္တန္သည္ ယခုအပတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဖႏြမ္းပင္သုိ႔ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ လာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

“ဒီကိစၥကို ကမၻာကပိုၿပီး စိတ္ဝင္စားၿပီး၊ ဂ႐ိုစိုက္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ေလးေလးနက္နက္လည္း ရွိေနၾကပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီေဒသႀကီးပာာ ကမၻာမွာ ပိုမိုအေရးႀကီးလာလို႔ပါပဲ”ပာု အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Surin Pitsuwan က BBC သို႔ေျပာသည္။

“သူတို႔က လမ္းေၾကာင္းေခ်ာ္မသြားေစလိုပါဘူး။ ေဒသႀကီးရဲ႕ကမၻာေပၚမွာ တက္ရိပ္ျပေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းကို ထိခိုက္မယ့္ ပဋိပကၡေတြကို မလိုလားပါဘူး”ပာု ၎ကေျပာသည္။

ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္လာမည့္ ပာီလာရီကလင္တန္ကလည္း ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကိစၥကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည့္ စည္းမ်ဥ္း(a code of conduct-COC)တိုးတက္မႈရွိရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုျခင္းမွာ ေဒသတြင္းတြင္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ တင္းမာမ ႈျဖစ္ေနျခင္းအေပၚ အေမရိကန္၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို အခ်က္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တနဂၤေႏြေန႔က ကလင္တန္သည္ တိုက်ိဳတြင္ သတင္းေထာက္မထားအား ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအား ပဋိပကၡၡ မျဖစ္ေစဘဲ၊ အင္အားသံုးျခင္းမရွိဘဲ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမလုပ္ဘဲ ေျဖရွင္းရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ၎သည္ Code of Conduct(COC)ကို ေဆြးေႏြးရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနပါေၾကာင္း တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေဆြးေႏြးဖို႔အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီဆိုရင္ COC ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္”ပာု ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Liu Weimin ကေျပာသည္။

“ဒါေပမယ့္လည္း ကြ်န္ေတာ္ အေလးအနက္ေျပာလိုတာကေတာ့ COC ပာု အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပး႐ံုတင္ ရည္ရြယ္မထားသင့္ ပါဘူး။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နက္႐ိႈင္းေရးကိုပါ ရည္ရြယ္သင့္ပါတယ္”ပာု ၎ကေျပာသည္။

အာဆီယံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္အား COC ကိုလက္ခံေရးအတြက္ ဖိအားေပးေရးတာဝန္ယူရန္ ဖိလစ္ပိုင္က ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္ၾကား အေျဖမထြက္ျဖစ္ေနေသာကိစၥမွာ ဧၿပီလက သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားရွိေသာ Scaborough Shoal တြင္ ထပ္မံ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တင္းမာမႈျဖစ္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ စစ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည္ပာူေသာသတင္းမ်ားကို တ႐ုတ္ကျငင္းဆိုခဲ့သည္။ နယ္ေျမထဲသို႔ က်ဳးေက်ာ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္စလံုးကတစ္ဦးကို တစ္ဦး စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။

မၾကာမီက အျငင္းပြားေနေသာေရပိုင္နက္တြင္ တ႐ုတ္က ေရနံရွာေဖြေရးအတြက္ တင္ဒါ ေခၚယူခဲ့ျခင္းအတြက္ ဗီယက္နမ္ကလည္း စိတ္ဆိုး လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ သယံဇာတေပါေသာ ဧရိယာတြင္ တ႐ုတ္၏ေတာင္းဆိုမႈမွာ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွားႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္းစသည့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ေတာင္းဆိုေသာေနရာမ်ားမွာ ထပ္တူညီလ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုသည့္ကိစၥတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္မ်ားၾကားတြင္ ဝိဝါဒကြဲလ်က္ရွိသည္။ ထိခိုက္နစ္နာေသာ ႏိုင္ငံေလးႏိုင္ငံက လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ကဲြလ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ထံမွ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရယူၿပီး ေက်းဇူးရွိထားေသာ ကေမၻာဒီးယားက့ဲသုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက တ႐ုတ္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ မျပဳလိုေၾကာင္း BBC မွ Guy Delouney က ေျပာၾကားသည္။

                                                                        ******************************************

အေမရိကန္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ရွားရွားပါးပါး စီးပြားေရးအတြက္သြားမည္

(10 July 2012 ရက္စြဲပါ The West မွ AFP ၏ US Officials in rare Business trip to Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက တနလၤာေန႔ကေျပာၾကားရာတြင္ ၎သည္ အႀကီးတန္းအစိုးရတာဝန္ရွိသူႏွစ္ဦးအား ကုန္သြယ္ေရးတိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ထားေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၏လက္ေအာက္မွ တိုက္႐ိုက္တာဝန္ရွိသူ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ ႀကီးၾကပ္သူ Robert Hormats ႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး၏လက္ေအာက္မွ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးအတြက္ တိုက္႐ိုက္တာဝန္ရွိသူ Franciso Sanchez တို႔သည္ လာမည့္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

အဆိုပါတာဝန္ရွိသူႏွစ္ဦးသည္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျပဳလုပ္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ဆိုသည္။

Hormats ႏွင့္ Sanchez တို႔သည္ အေမရိကန္-အာဆီယံ စီးပြားေရးေကာင္စီ၏ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေကာင္စီသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွၾကား ကုန္သြယ္ေရးတိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရးအရပိုမိုဆက္ဆံေရးျပဳလုပ္ရန္ မၾကာမီကေျပာဆိုခဲ့သည္။