Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

အိႏၵိယေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Oil & Natural Gas Corp (ONGC) က ျမန္မာႏုိင္ငံကမ္းရုိးတန္းေဒသ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းခြဲ အတြက္ ရူပီးေငြ ၄၀ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅၇ သန္း) ထုတ္ေပးလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

 "ပုိက္ဆံေတြကုိ ဘဏ္မွာ အပ္ထားတာထက္ စာရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေနတဲ့ ONGC Videsh Ltd အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အက္ဆက္ေတြေပးၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာ ပုိၿပီး အဓိပၸာယ္ ရွိပါတယ္" ဟု ONGC မွ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး R.S Sharma က တယ္လီဖုန္း အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ေျပာၾကားသည္။

ONGC သည္ နယူးေဒလီ အေျခစုိက္ ေရနံတူးေဖာ္ေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယတြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ အာရွ၌ တတိယေျမာက္ ေလာင္စာစားသုံးမႈ အမ်ားဆုံး ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ အိႏၵိယအတြက္ ONGC ကေလာင္စာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ တူးေဖာ္ရွာေဖြ လ်က္ရွိသည္။

အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္ လုိအပ္ခ်က္မွာ တစ္ေန႔တျခား ႀကီးမားလာသည္ႏွင့္ အမွ် ONGC ကလည္း စြမ္းအင္တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ ပုိမုိအာရုံစုိက္ လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

ONGC သည္ လာမည့္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မွ စ၍ ျပည္ပႏုိင္ငံရွိ စြမ္းအင္တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားမွ ေရနံတန္ခ်ိန္ သန္းေပါင္း ၆၀ မက္ထရစ္တန္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေလာင္စာကုိ ရရွိရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ပမာဏသည္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံတြင္ ထြက္ရွိေသာ စြမ္းအင္ပမာဏထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

"အိႏၵိယမွာက စြမ္းအင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြက ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လာမယ့္ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္းမွာ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ေတြ ပုိမုိႀကီးမားလာ ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ ONGC က ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတဲ့ ေနရာေဒသေတြ အားလုံးမွာ စြမ္းအင္ရဖုိ႔ နပန္းလုံးေနတာပါ" ဟု Prabhudas Lilladher Pvt ၏ စြမ္းအင္ သုေတသနဆုိင္ရာ ပညာရွင္ Apurva Shah က သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

အိႏၵိယသည္ ျပည္တြင္း စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ အတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အၿပိဳင္ စြမ္းအင္ ရရွိေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာတြင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ ONGC သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ရုရွားႏုိင္ငံမွ စြမ္းအင္ ရရွိေရးအတြက္ Imperial Energy Plc ကုမၸဏီကုိ ေပါင ၁ ဒႆမ ၄ ဘီလီယံျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ေသးသည္။ ONGC ႏွင့္ အၿပိဳင္ တရုတ္စြမ္းအင္ တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကလည္း အာဖရိကတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား တူးေဖာ္ လုပ္ကုိင္ေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၆ ဘီလီယံ အသုံးျပဳမည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ့သဘာဝဓာတ္ေငြ႕

ONGC သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ A1 ႏွင့္ A-3 လုပ္ကြက္မ်ားရွိ ေရႊ၊ ေရႊဖူးႏွင့္ ျမ တူးေဖာ္ေရး ဧရိယာမ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ထားသည္။ အဆုိပါ လုပ္ကြက္ ေဒသမ်ားတြင္ ကုဗလက္မ ၄ ဒႆမ ၅ မွ ၇ ဒႆမ ၇ ထရီလီယံရွိေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ား ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားမွ ေဒဝူးအင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီက အဆုိပါ ေဒသတြင္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိၿပီး အစုရွယ္ယာ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ပုိင္ ဆုိင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ့ စြမ္းအင္ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းက ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ၿပီး အိႏၵိယမွ GAIL ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားမွ Korea Gas Corp တုိ႔က ၈ ဒႆမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းစီပုိင္ဆုိင္ထားသည္။

အဆုိပါ အုပ္စုသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ CNPC ေကာ္ပိုေရးရွင္း အတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ သန္း ၅၀၀ ကုဗမီတာ ေပးပုိ႔ ေထာက္ပံလ်က္ရွိသည္ဟု ေဒဝူး အင္တာေနရွင္နယ္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းက ဆုိသည္။

"ဒီစီမံကိန္း စတင္လည္ပတ္တာနဲ႔ ONGC Videsh က ေခ်းေငြေတြ ျပန္ေပးသြားမွာပါ" ဟု Sharma ကဆုိသည္။

စီမံကိန္းအတြက္အေျခခံအေဆာက္အအုံ

ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ယခုအခါ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ၈၂၅ ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ားသည့္ ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ပိုက္လုိင္း သြယ္တန္းမႈတြင္ ONGC အေနျဖင့္ အစုရွယ္ယာ ဝယ္ယူႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေၾကာင္း ONGC ၏ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာသည္။

ေဒဝူး အင္တာေနရွင္နယ္သည္ ယခုအခါ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ တည္ေဆာက္ရန္ Hyundai Heavy Industries ကုမၸဏီအား ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၄ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ ကန္ထရုိက္ ေပးထားသည္။ အဆုိပါ ကန္ထရုိက္အရ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ သာမက ကမ္းလြန္ပုိက္လုိင္းမ်ားကို ၂၀၁၂ အၿပီး တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားေၾကာင္း ေဒဝူး အင္တာေနရွင္နယ္က ဆုိသည္။

Bloomberg မွ ONGC to Lend $857 Million to Unit for Myanmar Project ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Irrawaddy, By Saw Yan Naing, 29th December 2009

          ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ တပ္မေတာ္ (DKBA) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းရွိ အဓိက မဟာမိတ္ ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ ျဖစ္ေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ အစီအစဥ္ကို ပထမဆံုး ေထာက္ခံၿပီး လက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။

          ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလက ဒီမိုကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္ - ကခ်င္ (NDA – K) ႏွင့္ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးတို႔သည္ အခမ္းအနားျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း DKBA သည္ ၎တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဝင္ အသြင္ေျပာင္းေရးကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

          အမွန္တကယ္တြင္ DKBA သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ၎၏ မူရင္းအဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ KNU မွ ခြဲထြက္လာၿပီးကတည္းက အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူၿပီး မဟာမိတ္အျဖစ္ ရပ္တည္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

          ဝ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) ႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) တို႔က အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကၿပီး DKBA မွာလည္း ၎၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပန္လည္ စဥ္းစားရန္ ဖိအားေပး ခံခဲ့ရပါသည္။

          ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူမ်ားက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ DKBA အဖြဲ႕အတြင္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎၏ မူဝါဒကို ျပန္လည္ စဥ္းစားေနပံုရေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

          KNU အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Zipporah Sein က ေျပာၾကားရာတြင္ DKBA တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ လက္ေအာက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ဳိ႕မွာမူ KNU သို႔ ျပန္ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

          DKBA အဖြဲ႕ဝင္ ရာဂဏန္းခန္႔သည္ ၎တို႔ ေခါင္းေဆာင္၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အစီအစဥ္ကို လက္ခံခဲ့မႈေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလက KNU တပ္ဖြဲ႕သို႔ ျပန္သြားၾကပါသည္။

          DKBA ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ သတင္းမ်ား၏ အဆိုအရ DKBA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေနရာတြင္ တပ္ဖြဲ႕အင္အားကို (၆၀၀၀ မွ ၉၀၀၀) ထိ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

          နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ တပ္မဟာ တစ္ခုတြင္ တပ္ဖြဲ႕ (၃၂၆) ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး အရာရွိ (၁၈) ဦး ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေဒသဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          KNU သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ေျပးလာေသာ DKBA စစ္သား Hsa Paw က ေျပာၾကားရာတြင္ DKBA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကို လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း DKBA စစ္သားအမ်ားစုက လက္မခံခဲ့ဘဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ယူနီေဖာင္းကို ဝတ္ဆင္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

          Hsa Paw က ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာတြင္ DKBA တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ၎၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ DKBA က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းၿပီဆိုလွ်င္ KNU သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ေျပးလာမည္ဟု ေျပာၾကေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထိုင္း ျမန္မာ နယ္စပ္ မဲေဆာက္တြင္ ရွိေသာ ကရင္ သတင္းမ်ား အဆိုအရ DKBA စစ္သား အမ်ားအျပားသည္ KNU သို႔ ျပန္လာလိုၾကေသာ္လည္း၊ ထြက္ေျပးပါက ဖမ္းမိၿပီး အသတ္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

၎တို႔သည္ အုပ္စုလိုက္ ထြက္ေျပးရန္ မလြယ္ေၾကာင္း၊ နည္းနည္းစီ လူစုခြဲ၍ ေျပးရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မဲေဆာက္ရွိ ကရင္ သတင္းေထာက္က ဆိုပါသည္။

DKBA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ၾကားတြင္လည္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား တိုးပြားလာလ်က္ ရွိသည္ဟု သတင္းမ်ား အဆိုအရ သိရွိရပါသည္။

ကရင္ ဗဟုိသတင္းဌာနမွ အယ္ဒီတာ Paw Kay က ေျပာၾကားရာတြင္ DKBA ၏ သေဘာထား တင္းမာေသာ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခ်စ္သူက ယခင္က ေျပာခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ႏိုင္ငံေရး က်ားကြက္ ေရြ႕ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ DKBA ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေသာ ကရင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ကိုသာ ရည္ရြယ္၍ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ သေဘာတူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

DKBA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းတစ္ခု၏ အဆိုအရ DKBA ၏ ႏိုင္ငံေရးဌာနျဖစ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႕ (DKBO) သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အကယ္၍ DKBA သည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ျဖစ္လာမည္ဟု ဆိုပါက အဖြဲ႕အစည္း အမည္ကို အစိုးရက ေျပာင္းခိုင္းလိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး လစာမ်ားကိုလည္း ျမန္မာအစိုးရကသာ ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။ DKBA ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဧရိယာမ်ားကိုလည္း ဗဟိုအစိုးရကသာ အုပ္ခ်ဳပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး DKBA တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး တာဝန္သာ ယူရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရကလည္း DKBA ကို စဥ္းစားရန္ အခ်ိန္ကို လိုလိုလားလား ေပးထားပံု ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာအစိုးရသည္လည္း အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဝတပ္မ်ား UWSA ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိပါသည္။ ေလ့လာသူ အမ်ားစုက UWSA ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားသည္ စစ္အစိုးရ၏ အမိန္႔ကို ျငင္းဆန္လိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အစိုးရႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

အဆိုပါ ေလ့လာသူမ်ားက ျမန္မာအစိုးရသည္ DKBA အေရးကိစၥထက္ 'ဝ' ႏွင့္ ၎တို႔၏ မဟာမိတ္မ်ားကို အေလးေပး ညႇိႏႈိင္းလိမ့္မည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ DKBA ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ တပ္မွဴးမ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ နားခ် ဆြဲေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္စြာ စည္း႐ံုးႏိုင္မည္လား ဆိုသည္ကိုမူ သံသယ ရွိေနၾကပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.