Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Asia Times Online, By Marwaan Macan-Marker, 11th August 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး စစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္သည္ စစ္အစိုးရ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတာင္းဆိုမႈကို ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လက အထူး ကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ojea Quintana က ၎၏ စာမ်က္ႏွာ ၃၀ ပါ အစီရင္ခံစားကို ဂ်ီနီဗာရွိ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီတြင္ တင္ျပစဥ္က ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယခုအခါ Quintana သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စတုတၱ အႀကိမ္ သြားေရာက္ရန္ အတြက္ ျမန္္မာ အစိုးရက ဗီဇာ ျငင္းပယ္ ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢႏွင့္ သံတမန္ အသိုင္းအဝုိင္း၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။

Quintana သည္ ယခုအခါ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတို႔သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး၊ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၌ ေအာက္တိုဘာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိသည္။ ယခု ၎အေပၚ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ျပဳမူပံုမ်ားမွာ ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ားက အံ့ၾသစရာ မေကာင္းဟု ဆိုသည္။

၎၏ ေရွ႕အထူး ကိုယ္စားလွယ္ Paulo Sergio Pinheiro အားလည္း ကုလသမဂၢတြင္ ျပင္းထန္ေသာ အစီရင္ခံစာ တင္ျပမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ အစိုးရက တုိင္းျပည္သို႔ လာေရာက္ရန္ကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

"Quintana က စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြ အတြက္ စံုစမ္းဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္မတီ ဖြဲ႕ဖို႔ ေျပာေတာ့ အစိုးရရဲ႕ အထိမခံတဲ့ အေၾကာင္း ကို သြားကိုင္တြယ္ ဆိုတာ သိပ္ရွင္းေနပါတယ္။ အစိုးရက အဲဒီ့လို ေဝဖန္မႈမ်ဳိးကို သည္းမခံႏိုင္ပါဘူး" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္ လူထု အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ အာရွ-ပစိဖိတ္တြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ Burma Partnership မွ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ခင္ဥမၼာက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူသားခ်င္း မစာနာေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အတြက္ စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္က ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ယခုအႀကိမ္သည္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျဖစ္သည္။

Quintana သည္ ဗီဇာ ျငင္းပယ္ ခံရေသာ္လည္း စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေရး အတြက္ တြန္းအား ေပးရန္ ကတိျပဳထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေယာက္ အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ Human Rights Watch မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာရွင္ David Scott Matheison က ေျပာသည္။ "သူလက္မေလွ်ာ့ေသးပါဘူး။ ျမန္မာျပည္ ျပန္သြားၿပီး၊ အထဲက တက္ႂကြသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဖို႔ စိတ္အား ထက္သန္ေနတုန္းပဲ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈရန္ ကုလသမဂၢက ၁၉၉၂ တြင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္တြင္ပင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာ အစိုးရ အေပၚ အေရးပါေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ စတင္ ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္မွသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား အတြက္ စြပ္စြဲမႈမ်ား ပါဝင္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား တုိးတက္လ်က္ ရွိေသာ တိုင္းျပည္တြင္ ဖိနွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ပိုမို ဆိုးရြားလာမႈ အတြက္ အတည္ျပဳ ေပးသလို ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား လႈပ္ရွားမႈ နက္ဝပ္ခ္ (Shan Women's Action Network SWAN) က ထုတ္ေဝေသာ "အဓမၼျပဳခြင့္ လိုင္စင္" (License to Rape) အမည္ရ အစီရင္ခံစာသည္ အစိုးရ၏ ဆိုးဝါးေသာ ျပဳမူပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ အစိုးရ စစ္တပ္က ရွမ္းတိုင္းရင္းသား သူပုန္မ်ား အေပၚ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား အေပၚ အဓမၼ ျပဳက်င့္မႈကို စစ္ပြဲ၏ အစိတ္အပိုင္း အျဖစ္ အသံုးျပဳပံုကို မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ ေနာက္တြင္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီသည္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စစ္ျဖစ္လ်က္ ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အဓမၼ ျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ အျခား ရာဇဝတ္မ်ား က်ဴးလြန္မႈ အတြက္ ျမန္မာ အစိုးရ အေပၚ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရး ေတာင္းဆိုသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

SWAN ၏ အစီရင္ခံစာပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ သူ႔ေနာက္ ထြက္ေပၚလာေသာ အျခား အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္္မ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ခြဲထြက္ေရး အတြက္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနေသာ ကရင္ျပည္နယ္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝမႈမ်ား ပါဝင္သည္။

ကရင္ႏွင့္ ရွမ္း လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ဖက္ႏွင့္ ေျမာက္ဖက္ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ နယ္စပ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး၊ ငါးသိန္းခန္႔မွာ ျပည္တြင္းတြင္ ေနထိုင္စရာ မရွိဘဲ အလြန္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနတြင္ ေနထိုင္ ေနၾကရသည္။ ၎တို႔၏ ရြာမ်ားတြင္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ အျဖစ္ ေျပးလႊား ေနရသည္။

အဆိုပါ စစ္ပြဲ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား အရပ္သား လူထု အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံတကာ ဂ်ဴရီ လူႀကီး ငါးဦး ေရးသားသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို စစ္အစိုးရက မီး႐ႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ဟု ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္၏ ဥပေဒေက်ာင္း ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာမႈ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ ဖ်က္ဆီးမႈကို ဒါဗာ (ဆူဒန္) တြင္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ား အေရအတြက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ ရႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

"ျမန္မာ ျပည္သူလူထု အေပၚ စစ္အစိုးရက ဆက္လက္ ႏွိပ္စက္ေနမႈမ်ားကို ကမာၻႀကီးက ေစာင့္ၾကည့္ မေနႏိုင္ေတာ့ပါဘူး" ဟု ၿဗိတိန္၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ ေတာင္အာဖရိက၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတို႔မွ ဂ်ဴရီ လူႀကီးမ်ား ေရးသားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရာဇဝတ္မႈမ်ား (Crimen in Burma) အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ "ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း မစာနာေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အေပၚ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အျမန္ဆံုး ဖြဲ႕ရန္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီသို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတာင္းဆိုသည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

Quintana ကလည္း ၎၏ မတ္လ အစီရင္ခံစာတြင္ အဆိုပါ အယူအဆကိုပင္ ထပ္မံ အသံျပဳခဲ့သည္။

Quintana ၏ အစီရင္ခံစာသည္ ၎အား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလက ခန္႔အပ္ၿပီး ကတည္းက ေဖေဖာ္ဝါရီလ တတိယေျမာက္ ခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ရက္စက္မႈမ်ားကို စာရင္းျပဳလ်က္ မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို ေသသည္အထိ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အဓမၼ လုပ္အား ေပးေစျခင္း၊ အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပခြင့္ႏွင့္ စုေဝးခြင့္ မရွိမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

"အဲဒီ အစီရင္ခံစာကေတာ့ ကုလသမဂၢ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ထံက အျမန္ဆံုး အစီရင္ခံစာပါပဲ။ အရင္ကတည္းက ေျပာေနတဲ့ စစ္ျဖစ္တဲ့ ၾကားထဲေနရတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ အေၾကာင္း အတည္ျပဳ လိုက္တာပါပဲ" ဟု SWAN ၏ အဖြဲ႕ဝင္ Charm Tong က ေျပာသည္။ "သူတို႔ဟာ အခုထိ ျမန္မာ စစ္တပ္ရန္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးေနတုန္းပဲ" ဟု ၎က ဆိုသည္။

"အဲဒီ ခံစားခ်က္ေတြ ေပ်ာက္သြားဖို႔ ဆိုရင္ Quintana ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈဟာ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွာ အရာေရာက္မွ ျဖစ္မွာပါ" ဟု ရွမ္းလူမ်ဳိး လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးက Inter Press Service သို႔ ေျပာသည္။ "ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေစခ်င္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

 

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလုိင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း (Myanmar Airways-MA) တြင္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ F-32 အမ်ိဳးအစား ေလယာဥ္မ်ား ေနရာတြင္ အစားထုိးရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ေလယာဥ္သုံးစင္း ဝယ္ယူရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေလေၾကာင္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ MA-60 အမ်ိဳးအစား (လူစီးထုိင္ခုံ ၄၅ ခုံပါဝင္သည္) ေလယာဥ္ တစ္စင္း စက္တင္ဘာလတြင္ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္က ဆုိသည္။ ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္းသည္ ျပည္တြင္းရွိ ၿမိဳ႕ ၂၅ ၿမိဳ႕သုိ႔ ဂ်က္ေလယာဥ္ သုံးစင္း၊ ATR-72 ႏွစ္စင္း၊ ATR-42 တစ္စင္း၊ F-37 ႏွစ္စင္းတုိ႔ျဖင့္ ခရီးစဥ္မ်ား ေျပးဆြဲေပးလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းအျပင္ ပုဂၢလိကပုိင္းက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလေၾကာင္း (MAI) အမည္ရ ႏုိင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလုိင္း တစ္ခုလည္း ရွိသည္။

MAI ကုိ ယခင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံပုိင္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းႏွင့္ စင္ကာပူ အေျခစုိက္ ကုမၸဏီ တစ္ခုတုိ႔၏ ဖက္စပ္ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္း တစ္ခုအျဖစ္ စတင္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က MAI သည္ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ဘန္ေကာက္၊ စင္ကာပူ ႏွင့္ ကြာလာလမ္ပူသုိ႔ ေျပးဆြဲခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာင္ေကာင္ အေျခစုိက္ Region Air of Hong Kong က စင္ကာပူ ကုမၸဏီမွ MAI ၏အစုရွယ္ယာ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ဝယ္ယူလုိက္သည္။ က်န္ရွိေသာ အစုရွယ္ယာ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ႏုိင္ငံပုိင္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းက ဆက္လက္ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။

ယခု ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဧရာမ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး အုပ္စု ျဖစ္ေသာ ကေမာၻဇ ကုမၸဏီက အစိုးရ၏ ပုဂၢလိကပုိင္ ေပးေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ MAI ကုိ ေျပာင္းလဲ ဝယ္ယူလုိက္သည္။ သတင္းမ်ားအရ ကေမာၻဇသည္ MAI ၏ အစုရွယ္ယာ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဝယ္ယူလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ က်န္ရွိေသာ အစုရွယ္ယာကုိ အစုိးရကပင္ ဆက္လက္ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။

Xinhua သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

Bangkok Post, 12th August 2010

Kasikorn သုေတသန စင္တာ (KRC) ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ယခုႏွစ္ ဒုတိယ ႏွစ္ဝက္တြင္ မွန္မွန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ရည္မွန္းခ်က္ ဘတ္ေငြ ၇၀၀ ဘီလီယံသို႔ ေရာက္ရွိလိမ့္မည္ဟု သိရွိရသည္။

အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ မီွခိုမႈ ရွိေသာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး မွန္မွန္ ႀကီးထြားမႈတို႔က အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ကုန္ အားေပးမႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု KRC က ဆိုသည္။

အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး နယ္ေျမ သေဘာ တူညီခ်က္ AFTA အရ အခြန္ ေလွ်ာ့ခ်မႈသည္လည္း ပဓာနက်ေသာ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ မေလးရွားႏွင့္ အခြန္ သုည အဆင့္၊ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယားတို႔ႏွင့္ အခြန္ သုညမွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း အဆင့္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ရရွိခဲ့သည္။

AFTA အရ အခြန္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားထံ ပို႔မည့္ ထိုင္း ပို႔ကုန္မ်ား အတြက္ အဓိက ေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္သလို ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ တဝက္တပ်က္ ကုန္ေခ်ာမ်ား သြင္းယူမႈ ကိုလည္း တြန္းအား ျဖစ္ေစသည္ဟု KRC က ေျပာၾကားသည္။

ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းေပါေပါျဖင့္ တင္သြင္းႏိုင္ျခင္းသည္ ထိုင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာမႈကို ရရွိသည္။

၂၀၁၀ အတြင္း အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး တန္ဖိုးသည္ ပထမ ႏွစ္ဝက္ အတါင္း ဘတ္ေငြ ၃၃၈ ဘီလ်ံ အထိ ေရာက္ရွိကာ အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ရည္မွန္းခ်က္ ဘတ္ေငြ ၇၀၀ ဘီလ်ံ ေရာက္ရွိရန္ နီးစပ္ေနၿပီး တစ္ႏွစ္စာ ခန္႔မွန္း တန္ဖိုး၏ ၅၅ % ရရွိေနၿပီဟု သိရွိရသည္။

ထိုင္းနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး အေပၚ စိမ္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ျမဝတီ-မဲေဆာက္ နယ္စပ္ ပိတ္ထားျခင္းလည္း ပါဝင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းတက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အေပၚ ထိခုိက္ႏိုင္သျဖင့္ ၾကာရွည္စြာ ပိတ္ထားမည့္ လကၡဏာ မရွိဟု သုေတသန ဝင္တာက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ထို႔အျပင္ ထိုင္း-ကေမာၻဒီးယား နယ္စပ္ အျငင္းပြားမႈမွာလည္း ကုန္သြယ္ေရး အေပၚ ဖိအားမ်ား က်ေရာက္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိၿပီး၊ အေနအထားကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရမည္ဟု KRC က ေျပာၾကား သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

the.diplomet.com, 12th August 2010

ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္အား အိႏၵိယႏိုင္ငံက ေကာ္ေဇာနီ ခင္း၍ ႀကိဳဆိုခဲ့ျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လႊမ္းမိုးလာမႈကို တုန္႔ျပန္ ထိန္းညႇိရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခဲတစ္လံုးႏွင့္ ငွက္ႏွစ္ေကာင္ ပစ္ခဲ့ျခင္း ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

ေကာင္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ ျဖစ္ေစ၊ တုိင္းျပည္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ပထဝီ ႏိုင္ငံေရးမ်ား ေျပာင္းလဲေနမႈေၾကာင့္ ၎တို႔၏ မူဝါဒမ်ားကို မၾကာခဏ စြန္႔လႊတ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ စိတ္လက္ ေပါ့ပါးေစရန္ အေရွ႕ဖက္ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီ ပိတ္ပင္မႈမ်ားကို အေလးမထား လစ္လ်ဴ႐ႈ ျပခဲ့ပံုရေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံေၾကာင့္ ဤအခ်က္မွာ ပိုမို ထင္ရွားလာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံေနရေသာ လူႀကိဳက္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကိစၥကို အိႏၵိယႏိုင္ငံက ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ အနည္းငယ္ခန္႔ကပင္ အေလးဂ႐ုျပဳ ခဲ့ေသးသည္။ သာဓက အားျဖင့္ ၂၀၀၈ အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အေရးေပၚ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၎လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ရန္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အေျခခံသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့သည္ဟု အိႏၵိယ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂ ႏွစ္ခန္႔ အၾကာတြင္မူ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ အိႏၵိယသည္ ၎၏ ေနရာကို ေမ့ေလ်ာ့ကာ စစ္ဖက္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး နက္႐ိႈင္းေအာင္ ႀကိဳးစားလာျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က ဖိအားေပးခဲ့ျခင္းမ်ားကို စြန္႔လႊတ္လိုက္သည့္ လကၡဏာ ရွိသည္။

အထက္ပါ ဆက္ဆံေရး ပံုစံသစ္၏ ဒိုင္းနမစ္ အေရြ႕ကို ယခင္လက အိႏၵိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ ခရီးစဥ္ အေတာအတြင္း အျပည့္အဝ ျပသခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ ခရီးစဥ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္မႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ လမ္းေဖာက္ေရး အတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၆၀၊ စက္ပစၥည္း ဝယ္ယူမႈ အတြက္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္း ပါဝင္ေသာ အတိုးနည္း ေခ်းေငြ အစီအစဥ္ အပါအဝင္ သေဘာတူညီခ်က္ အေတာ္ မ်ားမ်ားကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။

Freedom House အစီရင္ခံစာအရ ကမာၻ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ အနည္းဆံုး ကိုးႏိုင္ငံ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္ဖက္ အစိုးရ အေပၚ အခြင့္အေရး ယူႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အဆိုပါ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္ႏွစ္က ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ကာလအတြင္း ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တရားစြဲဆိုမႈ အေပၚ ဖိအားေပးရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို Freedom House က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

Freedom House ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ Jennifer Windsor က "ကမာၻ႔ အႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သလို ေဒသတြင္း ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ အိႏၵိယ အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အကာအကြယ္ ေပးရန္၊ အနည္းဆံုး ျမန္မာ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရန္ တာဝန္ရွိသည္" ဟု ေဝဖန္ခဲ့သည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္လာမည့္ ျမန္မာဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္အစိုးရက ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။

အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က ျပည္လုံးကၽြတ္ အတုိင္းအတာျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပုိင္း ပထမဆုံး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲကုိ တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသစ္အရ ထြက္ေပၚလာမည့္ လႊတ္ေတာ္သစ္တြင္ စစ္တပ္က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါး ကာလမွ် ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ သူမသည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရသျဖင့္ ယခု က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္သည္ ႏ