Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International Media (1)
Document

Snapshot of the item below:
International Media (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၁)

(3 Oct  2013 ရက္စဲြပါ Bangkok Post မွ Conditions ‘not right’ to send home refuges ကိုဘာသာျပန္ ဆိုသည္)

(UPI မွ 2 Oct 2013 ရက္စြဲပါ “US monitoring violence in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(FNA News မွ 2 Oct 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar muslims ask government for protection ” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆို သည္)


ဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္ျပန္ေရး အေျခအေနအဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဟုဆို

(3 Oct  2013 ရက္စဲြပါ Bangkok Post မွ Conditions ‘not right’ to send home refuges ကိုဘာသာျပန္ ဆိုသည္)

ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ရွိေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ၎တို႔ေနရပ္ျပန္ရန္ အေျခအေနမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္သာဆက္လက္ေနထိုင္ရမည့္ အလားအလာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။

အကဲျဖတ္ခ်က္ကို ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာအစိုးရအျပင္ နယ္စပ္ရွိျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေနေသာ ေအဂ်င္စီမ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု The Border Consotium (TBC) ကေျပာပါသည္။ TBC သည္ ယမန္ေန႔က ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏ ေျခာက္လပတ္အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

TBC သည္ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၈၄ မွစ၍ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားကို အကူအညီမ်ားေပးေနခဲ့ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ရွိေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ စခန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာဒုကၡသည္ ၁၂၉၀၀၀ ခန္႔ ေနထိုင္ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရသူ ေလးသိန္းခန္႔ရွိသည္ဟု ၎က ခန္႔မွန္းပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားႏွစ္သန္းခဲြဲခန္႔မွာလည္း ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိရာ အခ်ိဳ႕မွာ စာ႐ြက္စာတမ္းရွိၿပီး အခ်ိဳ႕မွာမရွိေပ။

TBC ကေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိမ္ယာမဲ့ျဖစ္ရသူမ်ားကို နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား တျဖည္းျဖည္းပိတ္သိမ္းၿပီးပါက စနစ္တက်ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးကို စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဆိုပါသည္။

“TBC ဒုကၡသည္ အသိုင္းအဝုိင္း၊ ထုိင္းအစိုးရ၊ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ UNHCR တို႔အားလံုးက ဒုကၡသည္မ်ားကို စနစ္ တက် ျပန္ပို႔ရန္ အေျခအေနမရွိေသးေၾကာင္း သေဘာတူၾကပါသည္။”  ဟု TBC ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ Sally Thompson ကေျပာပါသည္။

၎တို႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ား တျဖည္းျဖည္းေနရပ္ျပန္ေရးကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ကူညီလ်က္ရွိပါသည္။

၎က အလုပ္အကုိင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အလုပ္ခန္႔ထားႏိုင္ရန္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို အာ႐ံုျပဳပါသည္။

“ေနရပ္ျပန္ေရး အလားအလာကို ဦးတည္တဲ့ ဒီ အကူးအေျပာင္းကာလနဲ႔ သတိထားၿပီး အေကာင္းျမင္မႈဟာ ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းရေစ႐ံုမွ်မက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္မွာ ဒုကၡသည္ေတြပါ ဝင္တည္ ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ ေသခ်ာေစမယ့္ လုပ္ငန္းေတြဆက္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။” ဟု Ms Thomson က ေျပာပါသည္။

“ပဋိပကၡဒဏ္ခံရတဲ့ လူေတြဆီမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း၊ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းတို႔ဟာ ဒုကၡသည္ေတြ ေနရပ္ျပန္ဖို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေရးအတြက္ သာမက အသိုင္းအဝုိင္းေတြ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေပးမႈ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိေရးအတြက္လည္း ပင္မအေရးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာပါသည္။


 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အၾကမ္းဖက္မႈကို အေမရိကန္ေစာင့္ၾကည့္ေန

(UPI မွ 2 Oct 2013 ရက္စြဲပါ “US monitoring violence in Myanmar” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ကမ္း႐ိုးတန္းျပည္နယ္ရခိုင္တြင္ မြတ္ဆလင္လူနည္းစုအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ သတင္းမ်ား ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အလြန္အမင္းစိုးရိမ္ပူပန္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္သံ႐ံုးက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူနည္းစု မြတ္ဆလင္ဆို႔အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အနည္းဆံုး ၁ ဦးေသဆံုး ၿပီး၊ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဗလီမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရကာ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ အရပ္သားမ်ား အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္သံ႐ံုးက ၎အေျခအေနကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္းႏွင့္ လံုၿခံဳမႈျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတဲြၿမိဳ႕အနီးတဝုိက္ မြတ္ဆလင္အမ်ားစုေနထိုင္ေသာ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာမ်ားအေပၚ အၾကမ္း ဖက္မႈသတင္းမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အလြန္အမင္းစိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိၿပီး၊ ယင္းကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႐ႈတ္ခ်သည္။” ဟု အေမရိကန္သံ႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က အာဏာရလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎၏ အစိုးရသည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည့္ အဆိုပါ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုျခင္းခံေနရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ထုိင္းအေျခစိုက္ ဧရာဝတီသတင္းဌာနက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေက်း႐ြာ ၅ ခုမွ အိမ္ေပါင္း ၆၀ ခန္႔ ဖ်က္ဆီးခံရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။


 

အၾကမ္းဖက္ခံေနရသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ အစိုးရကို ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား ေတာင္းဆို

(FNA News မွ 2 Oct 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar muslims ask government for protection ” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆို သည္)

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္  ဘာသာျခား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား  လတ္တေလာတိုးျမွင့္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မြတ္ဆလင္အဖြဲ႕အစည္း  ၄ ခုက အစိုးရကို  ေတာင္းဆို တိုက္တြန္း လိုက္ၾကသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ “ကၽြႏု္ပ္တို႕အား အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိေအာင္ အစိုးရက အာမခံ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း၊ မြတ္ဆလင္မ်ားအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္  အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းမႈကို ခံစားေနၾကရေၾကာင္း၊ ယခုအခါ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ အျမင့္ဆံုး စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈျဖင့္  ေနထိုင္ေနၾကရေၾကာင္း  ” ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက လူစုလူေဝးဖြဲ႕ကာ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ လတ္တေလာ ထပ္မံ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အထက္ပါ ေတာင္းဆိုခ်က္ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

သျပဳခ်ိဳင္ေက်းရြာတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္ အမ်ိဳးသားေလးဦး၊ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး စုစုေပါင္း အနည္းဆံုး ငါးဦးေသဆံုးေၾကာင္း  ေဒသခံရဲတပ္ဖြဲ႔က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကား သည္။

သံတြဲၿမိဳ႕တြင္လည္း အလားတူ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိအမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ေနအိမ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ခန္႔ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရသည္ဟု သတင္းမ်ား ရရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ရွားရွားပါးပါး သြားေရာက္ေနစဥ္ ယခုကဲ့သို႕ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္မ်ား တိုက္တုိက္ဆုိင္ဆိုင္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။

မႏွစ္က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘာသာျခား အၾကမ္းဖက္ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြင္း လူေပါင္း ၂၅၀ ခန္႔ ေသဆံုးကာ အိမ္ေျခေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ၁၄၀၀၀၀ ခန္႔ အိုးမဲ႔အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရး ပေယာဂ မကင္းဟု ဆိုၾကေသာ ၄င္းအၾကမ္းဖက္ တုိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အာဏာရ  အရပ္ဖက္အစိုးရက မ်က္စိမွိတ္လစ္လ်ဴရႈေနသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းလူ႕အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ျပစ္တင္စြပ္စြဲ ထားၾကသည္။

 


 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Q & C
Document

Snapshot of the item below:
Q & C