Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၂၂.၂.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. မနီလာတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရန္စီစဥ္

(Gulf News မွ 21 Feb 2012 ရက္စြဲပါ Philippines and Myanmar schedule trade meeting in Manila ကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. ယမန္ႏွစ္ ေရလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ ထုိင္းစီးပြားေရး ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်

(BBC သတင္းဌာနမွ 20 Feb 2012 ရက္စြဲပါ Thailand's economy shrinks 9% after flood disruptions ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာ့ ေႏြဦးသို႔ ေရာက္ၿပီ

(Khaleey Times မွ 22 February 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar’s own spring” ေခါင္းႀကီးပိုင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္ )

***************************************************************************************

မနီလာတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရန္စီစဥ္

(Gulf News မွ 21 Feb 2012 ရက္စြဲပါ Philippines and Myanmar schedule trade meeting in Manila ကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ စီးပြားကူးသန္း ဆက္ဆံမႈ အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ဇြန္လတြင္ ကုန္သြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အဲလ္ဘတ္ ဒယ္ရိုစာရီယိုႏွင့္္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ တို႔၏ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းက ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ လာမည့္ဇြန္လ ၅-၆ ရက္တြင္ မနီလာ၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ပူးတြဲေကာ္မရွင္ (JCBC) အစည္းအေဝးက်င္းပရန္ သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့သည္ဟု ဒယ္ရိုစာရီယိုက ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ JCBC ပူးတြဲေကာ္မရွင္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ျမန္မာ ၂ ႏိုင္ငံအတြက္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကိစၥမ်ား၊ ေလေၾကာင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပညာေရး၊ နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ အျခားေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးႏုိင္မည့္ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လာမည့္ဇြန္လေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ႏို္င္ငံဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေစမည့္ လမ္းျပေျမပံုတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဒယ္ရိုစာရီယိုက ဆိုသည္။ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ဖိလစ္ပိုင္အေျခစိုက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕က႑၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ သစ္ေတာ ထြက္ကုန္က႑၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္မႈ တားဆီးေရး ကိစၥမ်ားကိုလည္း အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သေဘာတူထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရုတ္သိမ္းေရးကိစၥကို ဖိလစ္ပိုင္က အားေပး ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းအတြက္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ယင္း၏ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္း တရားဝင္ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ေမာ္ကြန္းသစ္ထိုးမည့္ သမိုင္းလမ္းဆံုတြင္ ေရာက္ေနခ်ိန္၌ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တင္စားေျပာဆိုသြားသည္။ ယခင္က ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အစိုးရေဟာင္းကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဝဖန္သည့္ အစဥ္အလာ ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး သမၼတရာထူး ခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာ ဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ယခင္အစိုးရလက္ထက္ အထိန္းသိမ္းခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ တရားဝင္လႈပ္ရွားခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အလုပ္သမားဥပေဒသစ္ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တရားမဝင္သိမ္းပိုက္ေတာ့မည့္ အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ႏိုင္ငံကို ရုတ္တရက္တြန္းထုတ္ျခင္း စသည့္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ အျပည့္အဝ သံတမန္ဆက္ဆံမႈ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေတာ့မည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ပထမအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကတိျပဳအၿပီးတြင္ အာဆီယံ အဖြဲ႕အစည္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၂ဝ၁၄ အလွည့္က် ဥကၠ႒ တာဝန္ေပးရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဘရူႏိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္တို႔ ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ေနက် ေဆြးေႏြးဖက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဩစေၾတးလ်၊ တရုတ္၊ အီးယူႏိုင္ငံမ်ား၊ အိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ နယူးဇီလန္၊ ရုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တို႔ျဖစ္သည္။

*************************************************************************

ယမန္ႏွစ္ ေရလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ ထုိင္းစီးပြားေရး ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်

(BBC သတင္းဌာနမွ 20 Feb 2012 ရက္စြဲပါ Thailand's economy shrinks 9% after flood disruptions ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း အဆုိးဝါးဆုံးေရလႊမ္းမုိးမႈႀကီးျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းပုိင္း သုံးလတာ ကာလအတြင္း တုိင္းျပည္စီးပြားေရးမွာ သိသိသာသာက်ဆင္းခဲ့ကာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အခန္းက႑ကုိလည္း ထိခုိက္နစ္နာခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ မတုိင္မီ သုံးလတာကာလအတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဂ်ီဒီပီမွာ ယခုႏွစ္ဆန္းပုိင္းကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရေၾကာင္း ထုိင္း အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ဘုတ္အဖြဲ႕(NESDB) ကဆုိသည္။ ယခင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္း သုံးလတာကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မည္ ဆုိပါက ၁၀ ဒႆမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ယမန္ႏွစ္ကျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အဆုိပါ ေရလႊမ္းမုိးမႈႀကီးေၾကာင့္ လူေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့ၿပီး တုိင္းျပည္ သုံးပုံႏွစ္ပုံခန္႔ ေရျမဳပ္ခဲ့ရသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားကမူ ယခုထြက္ေပၚလာေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအားရစရာမရွိေသာ္ျငား အနာဂတ္ကာလ ထုိင္းစီးပြားေရး အလားအလာမွာ ဆုိးဆုိးရြားရြားမရွိေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ "၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တတိယသုံးလပတ္အတြက္ ထြက္လာတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြက ထင္မွတ္ထားတာထက္ ဆုိးရြားလွတဲ့ေရလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈေတြကုိ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အတုိင္းအတာကုိ ဆက္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာမွာပါ" ဟု Kasikorn Research Center မွ Pimonwan Mahujchariyawong က ေျပာၾကားသည္။

NESDB ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ယခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကဆုိင္ရာ သုံးစြဲမႈမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အဆုိပါေရလႊမ္းမုိးမႈႀကီး ၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္းလတ္ရွင္နာဝပ္ထရာက အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား ဆုိင္ရာအခန္းက႑အတြက္ ဘတ္ေငြ ၃၅၀ ဘီလီယံ သုံးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ NESDB ကမူ ယခုႏွစ္ ထုိင္းစီးပြားေရးမွာ ၅ ဒႆမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၆ ဒႆမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ ႀကီးမားလာမည္ျဖစ္သည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာလကမူ ၄ ဒႆမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၅ ဒႆမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ ႀကီးမားလာမည္ဟု NESDB ကခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

ထုိင္းဗဟုိဘဏ္ကမူ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလတြင္ အတုိးႏႈန္းမ်ားကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အခန္းက႑တြင္ေရးပါေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Honda၊ Sonyႏွင့္ Western Digital အပါအဝင္ အျခားေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ယမန္ႏွစ္ ေရလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္နစ္နာခဲ့ၾကသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ ညႊန္းကိန္း၌ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈမ်ားေလ်ာ့က်ခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံမ်ားထိခုိက္နစ္နာခဲ့ေသာေၾကာင့္ Honda၊ Toshiba ႏွင့္ Fujitsu တုိ႔ကလည္း အျမတ္ရရွိမႈခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့သည္။ ထုိင္းစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယခုႏွစ္အတြင္း ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိသည့္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ဝယ္လုိအားက ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈကုိ ခ်ိန္ညွိသြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားက ဆုိသည္။

******************************************************************************

ျမန္မာ့ ေႏြဦးသို႔ ေရာက္ၿပီ

(Khaleey Times မွ 22 February 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar’s own spring” ေခါင္းႀကီးပိုင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္ )

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္လႊားတြင္ တစ္မူထူးျခားေသာ ဟန္ပန္ျဖင္႔ ေႏြဦးရာသီသို႔ ကူးေျပာင္းလ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရသစ္သည္ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးခ်ီတက္ပြဲမ်ား ပိတ္ပင္မႈကို ရုတ္သိမ္းေပးေသာ ေနာက္ဆံုး ဆုံျဖတ္ခ်က္မွာမူ အေျပာင္ေျမာက္ဆံုးပင္ ျဖစ္ေလသည္။

လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္အတြင္း လစ္လပ္ေနေသာ အမတ္ ၄၈ ေနရာအတြက္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနေသာ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ခိုင္မာလာမႈႏွင္႔ ဆက္လက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို စိတ္ဝင္တစား ရွိေနၾကသည့္ အာဏာရဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အတြင္းသရုပ္ကို ထင္ဟပ္ေနသည္ဟု အမ်ားစုက သံုးသပ္ ႐ႈျမင္ထားၾကသည္။ လူႀကိဳက္မ်ား ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ တရားဝင္ ျပန္လည္ေပၚထြန္းလာျခင္းသည္လည္း ႀကိဳဆိုရမည့္ တိုးတက္မႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ ႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆက္ဆံေရးေႏြးေထြးမႈသည္ ႏိုင္ငံတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင္႔ ခါးသီးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားဆီသို႔ လံုးဝ ေနာက္ျပန္မလွည့္ေတာ႔သည့္အေလ်ာက္ ကမာၻတလႊား အျခားထူးျခားဆန္းျပား ကိစၥမ်ားအနက္ အားက်အတုုယူစရာ တန္းဖိုးရွိေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခုဟု ႏိုင္ငံတကာက ႐ႈျမင္သတ္မွတ္လာၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ကတီၱပါခန္းစီးကို မ၍ ၾကည့္လွ်င္ အာဆီယံအဖြဲ႕ႏွင္႔ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သတိႀကီးစြာ ထား၍ စစ္မွန္ေသာ ျပန္လည္သင္႔ျမတ္မႈကို အက်ိဳးေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရလိမ္႔မည္။ ဤအေျခအေနသည္ ယခင္က တပ္မေတာ္ႏွင္႔ ေစ႔စပ္ေရးကို လံုးဝလက္မခံခဲ႔ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုအခါ အစိုးရ၏ ဝါဒျဖန္႔စကားလံုးကို ဆိုလုိျခင္းမဟုတ္ေသာ ျပည္သူ႔သေဘာထားကို အားေပး အားေျမႇာက္ျပဳမည့္အစား ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ကတိျပဳျခင္းျဖင္႔ တပ္မေတာ္ႏွင္႔ ဆက္ဆံရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ျခင္းႏွင္႔လည္း အဓိက ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံမႈႏွင္႔အတူ ေဒသတြင္း ေအးခ်မ္းမႈ အရွိဆံုး သမိုင္းဝင္ ကူးေျပာင္းမႈဟု ႐ႈျမင္ၾကေသာ ျဖစ္ရပ္ကုိ ပူးတြဲဖန္းတီးခဲ႔သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ သူမ၏ လစ္ဘရယ္ အမတ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင္႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ ရရွိသည့္တိုင္ေအာင္ ဆံုးျဖတ္ခြင္႔ အာဏာအေျပာင္းအလဲကို ရႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ပဲ သီးခံစိတ္ရွည္စြာ ပ်ိဳးေထာင္ရမည့္ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုကို တြန္းအားေပးသည့္ ခရီးရွည္ကို ေလွ်ာက္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ တပ္မေတာ္သည္လည္း ယင္းတို႔၏ ခံတပ္ကို ေရရွည္ထိန္းရန္ မလြယ္ေၾကာင္း သိရွိလာကာ ကိုယ္႔ကိုကို ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ေနေပၿပီ။ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ႔ေပးျခင္းျဖင္႔ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားမႈမ်ားကို သိသိသာသာ ဖယ္ရွားေပးေနၿပီ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အာဏာတည္ေရးအတြက္ ျဖည္းျဖည္းႏွင္႔မွန္မွန္ ေလွ်ာက္ရမည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ တပ္မေတာ္တို႔ အတူတကြ ေရာက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

*************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၂၂.၂.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၁)

  1. ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚအားတက္မႈရွိဟုဆုိ

(Business Recorder မွ 22 february 2012 ရက္စဲြပါ World Bank encouraged on Myanmar ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ အိမ္နီးခ်င္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ျပဳေရး ျမန္မာအစုိးရ အေလးေပး စဥ္းစားမည္

(CNN သတင္းဌာနမွ 21 Feb 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar to consider allowing neighbors to observe elections ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. အိႏၵိယ၊ တရုတ္၊ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ထူေထာင္

(Xinhua သတင္းဌာနမွ 20 Feb 2012 ရက္စြဲပါ Bangladesh, China, India, Myanmar set up business group to promote co-op ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

************************************************************************************************************

ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚအားတက္မႈရွိဟုဆုိ

(Business Recorder မွ 22 february 2012 ရက္စဲြပါ World Bank encouraged on Myanmar ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တံခါးဖြင့္မႈအသစ္ကုိ အားတက္မိေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကုိ ကူညီလုိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ေႂကြးၿမီမ်ားဆပ္ရမည္ကုိ သတိထားရန္လုိေၾကာင္း အဂၤါေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အလုပ္အတူလုပ္၍ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတုိးတက္ရန္၊ ေခတ္မမီွေတာ့ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ကုိ အဆင့္ျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တြင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနလ်က္ရွိသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တုိးတက္မႈကုိ အားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ျပန္လည္ဆက္ဆံၿပီး ဆင္းရဲေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြအက်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကုိ ကူညီခ်င္ပါတယ္” ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ ဒုဥကၠ႒ Panela Cox က ေျပာသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္က ၎သည္ လူထုအေျချပဳအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူလုပ္ကိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ယခု လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ကူညီလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ ေပးရန္ရွိေသာ ေခ်းေငြမ်ားေပးရန္ ဦးစြာ စီစဥ္ရမည္ ျဖစ္၍ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ လတ္တေလာ ေငြေၾကးကူညီရန္ လုပ္ေဆာင္ဦးမည္ မဟုတ္ဟုဆုိသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ေခ်းေငြမ်ားဆပ္ရန္ရွိေသာ တုိင္းျပည္အားေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း မျပဳရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ဆုိက္ကလံုး အၿပီးတြင္ ထုိစဥ္က ကမၻာ့ဘဏ္မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္ တာ Juan Jose Daboub က ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခ်းေငြမ်ား မဆပ္ေသးသျဖင့္ ေငြမေခ်းႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေပးဆပ္ရန္ ေႂကြးၿမီမည္မွ်ရွိသည္ဆုိေသာ ပမာဏကုိ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။ တစ္ခ်ိန္က အာရွ၏ဆန္အုိးႀကီးဟု တင္စားျခင္းခံရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးအရမွားယြင္းစြာ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာ ဆင္းရဲသြားခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးစနစ္မွာလည္း မ်ားစြာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး တရားမဝင္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမွာ တရားဝင္ႏႈန္းထက္ အဆတစ္ရာ မက ရွိေနသည္။ တရားဝင္ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ အမ်ားစုမွာလည္း ယံုၾကည္ရျခင္း မရွိသည္ကုိ ပညာရွင္မ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အရပ္သားအစုိးရ တက္လာၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္သူအမ်ားစုအား အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာအစုိးရသည္ စီးပြားေရးျပဳျပင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားရာ ဇန္နဝါရီလက ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွစ္ႏွစ္ေပးမည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြ)