Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

 ၂၁.၃.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အေၾကာက္တရားမ်ားမွ ကင္းေဝးေရး

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အေၾကာက္တရားမ်ားမွ ကင္းေဝးေရး

ေအာင္ေမာင္း

အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အာဏာ႐ွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ထုသားေပသား က်လာခဲ့သည့္ မိမိတို႔၏ႏွလံုးသားမ်ားသည္ အေၾကာက္တရားမ်ား အတိျဖင့္ မိႈင္းကပ္ေနလွ်က္႐ွိသည္ဆိုသည္မွာ မျငင္းသာသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုးရာဓေလ့အရပင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမင္းအစိုးရကို ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးတြင္ ထည့္သြင္း ထားသည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔၏ စိတ္အခံမွာ ဘက္တူလွ်င္ ဗိုလ္မေ႐ြးဟုဆိုေသာ္လည္း အားမတန္မာန္ေလ်ာ့ရသည္ဟု ဆင္ေျခေပး၍ အင္အားႀကီးသူကို ေၾကာက္႐ြံ႕သည့္ စိတ္အခံကို လွစ္ဟျပသေနသကဲ့သို႔႐ွိေပသည္။

အနီးစပ္ဆံုး ဥပမာေပးရလွ်င္ ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ ေဘာလံုးအသင္းမ်ား၏ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ျဖတ္သန္းခဲ့မႈကိုၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ေနသည့္အခ်ိန္ မ်ား၌ ျမန္မာအသင္း၏ေျခစြမ္းမွာ အျပစ္ဆိုစရာမ႐ွိလွေသာ္လည္း ၿပိဳင္ဘက္အသင္းက ဂိုးစသြင္းလွ်င္  ေျခစြမ္းေရာစိတ္ဓာတ္ပါ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတတ္သည္ ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ မိမိအႏိုင္ရေနလွ်င္ သတိၱေကာင္းေသာ္လည္း မိမိ႐ံႈးနိမ့္ခ်ိန္တြင္ သတိၱမေကာင္းႏိုင္ေတာ့သည့္ မိမိတို႔၏ စိတ္အခံမ်ား စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးခံထားရသည္ကို ေတြ႕ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။  အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္လည္း ထုိနည္းနွင္ ႏွင္သာ။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ရမည္ကို စိုးထိတ္ေၾကာက္႐ြံ႕မႈျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ၏ အခ်ိဳးအေကြ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၃ႏွစ္ၾကာ အုပ္စိုးခဲ့သည့္ အာဏာ႐ွင္ စနစ္ကို အဆံုးသတ္၍ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေျပာင္းကို စတင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာလည္း ျမန္မာျပည္သူတို႔ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ေတာင့္တခဲ့သည့္ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လိုခ်င္သည္ကိုရၿပီျဖစ္သည့္တိုင္ အေၾကာက္တရာမ်ား၏ စိုးမိုးမႈေၾကာင့္ မယုံမရဲျဖစ္ေနရေသးသည္မွာ အျပစ္ဆိုရန္မဟုတ္ေခ်။ စတည္းကယဥ္သကိုဆိုသလို ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပဲြႀကီးက်င္းပၿပီး ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ရေသာ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႀကီးဆုိသည္ကိုပင္ ျပည္သူေတြအေနျဖင့္ မည္သူမည္ဝါက မိမိတို႔ကိုကိုယ္စားျပဳ၍ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့မွန္း မသိရေသာ အဆိုပါ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုပင္ ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္႔ျဖင့္ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ရျခင္းပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖဲြ႕စည္းပံုပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ ဆိုသည္ကိုလည္း ျပည္သူေတြမွာေကာင္းစြာမသိ၍ ယခုကဲ့သို႔ တစ္ႏွစ္သား ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္သည့္တိုင္ အေၾကာက္တရားမ်ားကို ေနရာအႏွံံ႔ေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္ေန သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ဆိုရသည့္တိုင္ ထိုေ႐ြးေကာက္ပဲြသည္ ညစ္ပတ္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားျဖင့္ အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္စြာ ပဲြသိမ္းခဲ့ရသည္ကို အားလံုးလက္ခံႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သမၼတႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အပါအဝင္ အစိုးရအဖဲြ႕မွ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လိုလားသူအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္သာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ မ်က္ႏွာပန္းလွခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမွာ ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ မေရာက္ေသးသလို ေနရာအႏွံံ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အဓမၼမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္ရာ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုလံုးအား ဒီမိုကေရစီ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ရန္မွာ ထိုအေၾကာက္တရားမ်ားကို ႏႈတ္ပယ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ယေန႔တိုင္ ျပည္သူေတြမွာ ေအာက္ေျခအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား၏ မတရားဖိႏွိပ္မႈကို ျပန္လွန္တိုင္ၾကားမႈ မျပဳရဲေသးသလို ပါတီတစ္ခုကို မဲေပးရန္ အတင္းအက်ပ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။

ယခုလတ္တေလာတြင္ အေၾကာက္တရားမ်ား လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တြန္းလွန္သည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုကို ေတြ႕ရသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္( The Voice Weekly)က အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု၏ မသမာမႈမ်ားကို ဖြင့္ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ စနစ္တက်မ႐ွိခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခုေအာက္တြင္ အစိုးရ အဖဲြ႕အစည္းမွန္သမွ် အလဲြသံုးစားမႈႏွင့္ ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္မွာ မည္သို႔မွ် ျငင္းဆိုျခင္းမျပဳႏိုင္သည့္ ကိစၥပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ဂ်ာနယ္ကမွ် မေဝဖန္ရဲသလို ျပည္သူလူ ထုအေနျဖင့္လည္း လဘက္ရည္ဆိုင္ထဲမွာထက္ပို၍ က်ယ္ေလာင္စြာမေျပာဝ့ံသည့္ ကိစၥလည္းျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ အခါသမယတြင္ ထိုသို႔ေသာကိစၥမ်ိဳးမွာ ဖံုးကြယ္ထား၍ မရႏိုင္ေတာ့သည့္ကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။ ေရးသည့္ဂ်ာနယ္က အေၾကာက္တရားကင္းကင္းျဖင့္ ေရးသည္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ဟိန္းေဟာက္သည္မွာ အက်င့္ပါေနၿပီျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း  ျပန္လည္ၿခိမ္းေျခာက္သည္။ ထိုဂ်ာနယ္ဘက္မွ မီဒီယာ ေလာကတစ္ခုလံုးနီးပါးက  အေၾကာက္တရားကင္းစြာ ရပ္တည္ေနၿပီျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ မည္မွ်အစမ္းသပ္ ခံႏိုင္သနည္းဆိုသည္ကို အေကာင္းဆံုးစမ္းသပ္သည့္ပဲြ တစ္ပဲြလည္းျဖစ္သည္။ အထက္အရာ႐ွိကုိ ေၾကာက္႐ြံ႕၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မ်ိဳသိပ္လာခဲ့ရေသာ မတရားမႈမ်ားကို ဖြင့္ခ်သည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္လာသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အေၾကာက္တရားမ်ား ကင္းေဝးေရး ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ ႀကိဳဆို ရမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြျဖစ္သည္။ ထုိေ႐ြးေကာက္ပဲြသည္ အာဏာရပါတီႏွင့္ ဒီမိုကရက္ပါတီမ်ား အၾကား အႏိုင္အ႐ံႈးအေရးပါျခင္း မ႐ွိေစကာမူ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြကာလက အေၾကာက္တရားမ်ားျဖင့္ မဲေပးခဲ့ရသည့္အျဖစ္ကို တြန္းလွန္ႏိုင္မည့္  အေျခ အေနတစ္ခုျဖစ္သလို အနာဂတ္ျမန္မာ့ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ားကို သန္႔႐ွင္းမွ်တ၍ ဒီမိုကေရစီျပည့္ဝေသာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ားအျဖစ္ စတင္ပ်ိဳးေထာင္ေပးမည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြကျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ျခားနား၍ မိမိတို႔ဆႏၵ႐ွိသည့္ပါတီကို မဲေပးခြင့္ရရန္၊ မိမိတို႔၏ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရ႐ွိရန္၊ မိမိတို႔နယ္ေျမမ်ားတြင္ မဲမသမာမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ျပည္သူေတြအတြက္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ လမ္းေၾကာင္းကို ယံုၾကည္၍ ေ႐ြးေကာက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကေသာ ဒီမိုကရက္ပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြကကဲ့သို႔ သိသိႀကီး အလိမ္ခံရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးေတြကိုလည္း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆန္႔က်င္ႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီေတြက လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြ အတြင္း မဲမသမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခ႐ွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေထာက္ျပေဝဖန္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု အႀကိမ္တြင္လည္း မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းလိုလို အမည္စာရင္းမွားယြင္းမႈ၊ ကြယ္လြန္သူမ်ားပါဝင္ေနမႈစသည္ျဖင့္ မဲမသမာမႈေတြ ေတြ႕ေနရသည္။ ဤသည္ကို ပါတီေတြက ကန္႔ကြက္သည္။ မီဒီယာေတြက ေရးသားသည္။ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မ႐ွင္က စစ္ေဆးေပးသည္။  ပါတီေတြအေနျဖင့္ ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ံႈးသည္ျဖစ္ေစ အေရးမပါလွေသာ္ လည္း ျပည္သူေတြမွာ အေၾကာက္တရားကင္းကင္းျဖင့္ မိမိတို႔မဲစာရင္းမ်ား မွားယြင္းေနမႈကို သက္ဆိုင္ရာေကာ္မ႐ွင္မ်ားထံ အေရးဆိုရဲလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ထိုမွစ၍ မတရားမႈမ်ားကို  ဖဲြ႕စည္းပံုပါ ရပို္င္ခြင့္အရ တရားမွ်တစြာ ရင္ဆိုင္ရဲေသာစိတ္ဓာတ္မ်ား ေမြးျမဴရန္ အေျခခံေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။

အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္မွ် အ႐ိုးစဲြလာခဲ့သည့္ အေၾကာက္တရားမ်ား ပယ္ေဖ်ာက္ေပးရန္မွာ ထိုကာလႏွင့္ညီမွ်ေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ယူရဦးမည္ ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ တရားမဲ့ျပဳက်င့္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းေတြက ၾကာေညာင္းလြန္းခဲ့၍ အေၾကာက္တရားမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သိမ္ငယ္စိတ္မ်ားျဖင့္ စိုး႐ြံ႕ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကို  သမိုင္းေၾကာင္း ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားၿပီး ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ အဓိက က်သည့္ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

**********************************************************************************

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၁.၃.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ၂၀၁၂-၂၀၁၃ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒျပ႒ာန္း
  2. ျပည္ပအေျခစိုက္ သတင္းဌာနတစ္ခ်ိဳ႕မွ သေဘာထားမ်ား ထုတ္ျပန္
  3. ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ တန္ဖဲေက်းရြာ တစ္ရြာလံုးနီးပါး ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရ

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရ
  2. ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးအပါအဝင္ အထူးစီမံကိန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

၂၀၁၂-၂၀၁၃ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒျပ႒ာန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒ(၂၀၁၂၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၄) ကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေၾကာင္း ၂၀၁၂ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွတဆင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

၎ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒတြင္ အခန္း(၃)ခန္းပါဝင္ၿပီး ၎အခန္းမ်ားမွာ အမည္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြအခန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒျပ႒ာန္းရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး (GDP) မွာ ယခင္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကထက္မ်ားက ပိုမိုတိုးတက္လာႏိုင္ရန္၊ ျပည္တြင္းရွိ လယ္ယာက႑၊ သားငါးက႑၊ သစ္ေတာက႑၊ စြမ္းအင္က႑၊ သတၱဳႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းက႑၊ စက္မႈလက္မႈက႑၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားက႑၊ ေဆာက္လုပ္မႈက႑၊ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑၊ ဆက္သြယ္ ေရးက႑၊ ေငြေရး ေၾကးေရးက႑၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးက႑၊ ဌားရမ္းခႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈက႑၊ ကုန္သြယ္မႈက႑မ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳတိုးတက္မႈေတြအတြက္ ခုလို အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒတြ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္လိုက္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ GDP တိုးတက္မႈႏႈန္းေတြအတြက္ အစိုးတင္သာမကဘူး ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြပါ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါၿပီ။ အခြန္အခေကာက္ခံတဲ့ က႑ ေတြမွာလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ အခြန္ေရွာင္ေနမႈေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါၿပီ”ပာု ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း ရွိ၊မရွိ၊ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ ရွိ၊ မရွိ၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရွိ၊ မရွိ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳ၊မျပဳ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈကို ရွိ၊မရွိ၊စသည္တို႔ကို ဘက္စံုေလ့လာ ဆန္းစစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားၿပီးေသာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျပည္ပအေျခစိုက္ သတင္းဌာနတစ္ခ်ိဳ႕မွ သေဘာထားမ်ား ထုတ္ျပန္

သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ဥပေဒအား ေရးဆြဲေနသည့္ လက္ရွိအစိုးရသစ္သို႔ ျပည္ပအေျခစိုက္ မီဒီယာမ်ားျဖစ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့ အသံ (DVB)၊ ဧရာဝတီသတင္းဌာနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ သတင္းမီဒီယာ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Burma News International (BNI) တို႔သည္ ၁၉ရက္ေန႔ ေန႔စြဲပါ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္အား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ယင္းသုိ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈထဲတြင္ မီဒီယာဥပေဒသစ္ေရးစြဲရာ၌ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာမီဒီယာမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚၿပီး တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားပါ ဖိတ္ေခၚရန္၊ ထို႔ျပင္ လက္ရွိတြင္ အစိုးရမွကန္႔သတ္ထားသည့္ အီလက္ထရြန္နစ္ဥပေဒအား ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာမ်ား ညီညီညြတ္ညြတ္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါရွိသည္ဟု သိရသည္။

“ဒီလို သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာေတာ့ အဓိကအေနနဲ႔ သတင္းမီဒီယာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက မီဒီယာေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက မီဒီယာေတြပါဖိတ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားရဲ႕ေရွ႕မွာ ေရးဆြဲရန္နဲ႔ အီလက္ထရြန္နစ္ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္း ေပးရန္ေပါ့ အဲဒါေတြပါပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႔ေဘာင္သစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းဖို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရးသားထုတ္ေဝေနတဲ့ ျပည္ပအေျခစိုက္ မီဒီယာေတြလည္း လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ယင္းသတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အခ်က္ငါးခ်က္ပါရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္းအေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားမွာ လက္ရွိတြင္ ဆင္ဆာ အဖြဲ႕ရွိေနၿပီး အကန္႔အသတ္မ်ားျဖင့္သာ ေဖာ္ျပခြင့္ရျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ေရးတို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသား မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑အား အေလးထားသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ယင္းသေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတင္းမီဒီယာကာလသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၇၀ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ဦးဆံုးေခတ္ အခ်ိန္အခါတြင္ လြတ္လပ္မႈရွိခဲ့သည္ဟု မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္သမိုင္းမ်ားမွ သိရွိရၿပီး ၁၉၄၈ခုႏွစ္မွ စ၍ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေရးသားေျပာဆိုခြင့္အား စတင္ကာ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၈၈အေရးအခင္း မျဖစ္ခင္ကတည္းက ယင္းကဲ့သို႔ကန္႔သတ္မႈမွာ ပိုမိုသိသာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သံဃာ့အေရးအခင္းတြင္ အီလက္ထရြန္နစ္ဥပေဒျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ားပါ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဝါရင့္စာနယ္ဇင္း သမားတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ATM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ တန္ဖဲေက်းရြာ တစ္ရြာလံုးနီးပါး ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရ

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ဆံုအနီးရွိ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ တန္ဖဲေက်းရြာေပာာင္းမွ ေဒသခံမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာေဒသ အာဏာပိုင္ မ်ားမွ ၂၀၁၂ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ေနထိုင္ရန္ ေျပာၾကားထားသည့္အတြက္ သတ္မွတ္ရက္ျပည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ တန္ဖဲေက်းရြာမွ တစ္ရြာလံုးနီးပါး ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ တန္ဖဲေက်းရြာသို႔ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားအဖြဲ႕မွ လာေရာက္၍ ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသခံမ်ားကို ျမစ္ႀကီးနား ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးသို႔ေခၚေဆာင္သြားကာ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿပီးခဲတဲ့ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ေဒသခံေတြ ေမြးျမဴထားတဲ့ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ ဝက္ေတြနဲ႔အတူ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရ မယ္လို႔ ျမစ္ႀကီးနား ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ တန္ဖဲေက်းရြာက ေအာင္ျမင္သာေက်းရြာသစ္ကို အိမ္ေျခ ၁၇၀ နီးပါး ေလာက္ေတာ့ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီးပါၿပီ”ပာု တန္ဖဲေက်းရြာ ေဒသခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။

တန္ဖဲေက်းရြာမွ ေအာင္ေျမသာစံျပေက်းရြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရာတြင္ သက္ဆိုင&