Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

AFP, 14th July 2010

စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရး ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခံေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈကို တစ္ႏွစ္ ထပ္မံ ပိတ္ပင္ရန္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔က တခဲနက္ မဲေပး ေထာက္ခံ လိုက္သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ ပထမဆံုး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပိတ္ပင္မႈမ်ားကို အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ သက္တမ္း တိုးလာခဲ့ၿပီး ယခု ေနာက္ဆံုး ထပ္မံ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သက္တမ္း တိုးလိုက္ေသာ ဥပေဒကို လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ အတြက္ သမၼတ အိုဘားမားထံ မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း ေပးပို႔ရန္ ဆီးနိတ္ လႊတ္ေတာ္က ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္မ်ားကို ပိတ္ပင္ထားသည့္  "ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဥပေဒ ၂၀၀၃'' ကို အေမရိကန္ သမၼတက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုမႈမ်ားကို ကူညီ တိုက္ဖ်က္ေနေၾကာင္း မသတ္မွတ္ေသးသေရြ႕ ႐ုတ္သိမ္းမည္ မဟုတ္ပါ။

"က်င့္ဝတ္ သိကၡာမဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားစြာ အတြက္ ျမန္မာ အစိုးရတြင္ အျပစ္႐ွိသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ ျပဳထားသည္မွာ ၾကာလွၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤကိစၥ အတြက္ တာဝန္ယူေစရန္ မိမိတို႔ ဦးေဆာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သူ Joseph Crowley မွာ ျမန္မာ အစိုးရကို အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာကပင္ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ စစ္ဖက္ အစိုးရသည္ အထိန္းသိမ္းခံ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆု႐ွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဓိက အတိုက္အခံ ပါတီႀကီးကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနသည္။

သမၼတ အိုဘားမား အစိုးရ အဖြဲ႕သည္ အေမရိကန္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ညိႇႏိႈင္းေရး မူဝါဒ အရ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို မႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ ပူပန္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည္။

"အေမရိကန္ အစိုးရသည္ ျမန္မာစစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ သေဘာ တူညီမႈ ရေအာင္ ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ေဆာင္ေနကာ ၎တို႔၏ နည္းလမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ လုပ္ေဆာင္ရက်ိဳး နပ္မည့္ တန္ဖိုး႐ွိေသာ အားထုတ္မႈ တစ္ခုဟု မိမိ ယံုၾကည္သည္ '' ဟု ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီဝင္ Crowley က ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ အထက္ပါ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ အျပည့္အဝ ပယ္ခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရၿပီး အမွန္တကယ္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနအထားမွာ ပိုမို ဆိုးဝါးလာသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဖိအားေပးရသည့္ အခ်ိန္သို႔ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ပိတ္ပင္ တားဆီးထားမႈမ်ားကို အနာဂတ္တြင္ ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ ဆႏၵ႐ွိသျဖင့္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အေမရိကန္က စိုးရိမ္ ပူပန္ေနေသာ ကိစၥမ်ား အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရးတြင္ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္္သည္ဟု  အိုဘားမား အစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အတိုက္အခံမ်ားကို ေသြးကြဲ၊ အုပ္စု ကြဲေစမည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးသမား အခ်ိဳ႕က စိတ္ပူပန္ေနေသာ၊ "NLD ပါတီဝင္ေဟာင္းမ်ားအား အစိုးရက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္း'' ကို အေမရိကန္ အစိုးရက အေရးစိုက္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါ။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈအတြက္ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ ကုလသလမဂၢ ညႊန္ၾကားမႈရုံးႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား အရာရွိႀကီးမ်ား ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေျမာက္ကုိရီးယားက ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လုိက္သည္။ မူလက ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမည္ဟု သေဘာတူထားမႈကုိ ၿပံဳးယမ္းအစုိးရက ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ၿပီးေနာက္ ယခုလုိ ေဆြးေႏြးမည့္ေန႔ကုိ ျပန္လည္ သတ္မွတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ကုိရီးယား နယ္စပ္ ေဒသရွိ Panmunjom ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္ဟု ကုလ ညႊန္ၾကားမႈရုံးက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ယခု ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၆ ရက္ ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ ကာလတြင္ အဆင့္ျမင့္ စစ္ဘက္ အရာရွိႀကီးမ်ား ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ယခု ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ဆုိသည္။

ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ လြန္စြာ တင္းမာလာခဲ့သည္။ သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ လူေပါင္း ၄၆ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

ႏုိင္ငံတကာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ အဆိုအရ အဆုိပါ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္သေဘၤာသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား ေတာ္ပီဒို တုိက္ခုိက္မႈ ခံရေသာေၾကာင့္ နစ္ျမဳပ္ ပ်က္စီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ခ်ိဳနန္ကိစၥတြင္ မိမိတို႔မွာ တာဝန္ မရွိေၾကာင္း ၿပံဳးယမ္း အစုိးရက ျငင္းပယ္ ေျပာဆိုထားၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးရန္ အဆုိျပဳထားသည္။

ကုလသမဂၢ ညႊန္ၾကားမႈရုံးက သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈအား အဖြဲ႕ခြဲ၍ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေပ။ ကုလသမဂၢက ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္း စစ္ဘက္ေရးရာ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ရန္ ေျမာက္ကုိရီးယားကုိ အဆုိျပဳခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ကုိရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ အေရးကိစၥကုိ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု ဆုိကာ ေျမာက္ကုိရီးယားက ကုလသမဂၢ၏ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ စစ္တပ္သည္ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံတြင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ၂၈၅၀၀ ျဖန္႔က်က္ထားသည္။ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ (UNSC) သည္ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ ေန႔တြင္ ခ်ိဳနန္ စစ္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္မႈအေပၚ ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်သည့္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံကုိ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

AP သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The Associated Press, 14th July 2010

ကမာၻေပၚတြင္ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး အာဏာ႐ွင္ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယမန္ႏွစ္က ကမာၻ႔စီးပြားေရးကပ္ အျပင္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္  ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ သံုးပံု တစ္ပံုေက်ာ္ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္ ဟု အစိုးရ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိ႐ွိရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္က ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ေဒၚလာ ၉၈၅ သန္း ႐ွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၀ မတ္လ ကုန္ဆံုးေသာ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၃၁၅ သန္းသာ ႐ွိၿပီး ၆၈ % က်ဆင္းသြားခဲ့သည္ ဟု အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီး႒ာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုး ရ႐ွိေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရ႐ွိေရးသည္ ခက္ခဲလွၿပီး၊ အစိုးရထံမွ ရ႐ွိလာသည့္ သတင္းမ်ားမွာလည္း မယံုၾကည္ရေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ အေျမာက္အျမား တင္ပို႔မႈမွ ရ႐ွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို အစိုးရ၏ တရားဝင္ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း မ႐ွိဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် Macquarie တကၠသိုလ္ အေျခစိုက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလ့လာေသာ  Burma Economic Watch  ၏ အဆိုအရ သိ႐ွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အသစ္ (၇) ခု ႐ွိခဲ့ရာ ေလးခုမွာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ က႑မွ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သယံဇာတ ထုတ္ယူေရး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ မေလး႐ွားႏိုင္ငံမွ သံုးခု ျဖစ္ၿပီး၊ UAE ႏိုင္ငံမွ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၂၇၈.၆ သန္း ႐ွိၿပီး တစ္ႏွစ္လံုး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၈၈ % ႐ွိသည္။

အဆိုပါ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံက ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား က႑တြင္ ေဒၚလာ ၁၅.၂၅ သန္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး က႑တြင္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္က ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ ေဒၚလာ ၆ သန္း အသီးသီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္ ဟု အစိုးရ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ား တိုးတက္လာရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္၍ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားတြင္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေမရိကန္သို႔ တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ထားၿပီး၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ စ၍ အေရးယူမႈမ်ား စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၈ မွ စ၍ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ရာ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕၊ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ မ်ားစြာ ဆြဲေဆာင္မႈ ႐ွိခဲ့ၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ေသာ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားက စိတ္ဝင္စားခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္သည္ ယခင္ တစ္ႏွစ္က ေဒၚလာ ၆.၇၈ ဘီလ်ံ ႐ွိခဲ့ရာမွ၊ မႏွစ္က ၁၂ % တိုးတက္လာၿပီး ေဒၚလာ ၇.၆ ဘီလ်ံ ႐ွိလာခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာ ကေဖာ္ျပသည္။ သြင္းကုန္မွာ ယခင္က ေဒၚလာ ၄.၅၄ ဘီလ်ံ ႐ွိခဲ့ရာမွ မႏွစ္က ၈ % က်ဆင္းကာ ေဒၚလာ ၄.၁၈ ဘီလ်ံသာ ႐ွိသည္ ဟုဆိုသည္။

အစိုးရ အစီရင္ခံစာတြင္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ တင္ပို႔မႈမွာ စုစုေပါင္း ပို႔ကုန္ တန္ဖိုး၏ ၃၈ % ႐ွိၿပီး၊ ယခင္က ေဒၚလာ ၂.၃၅ ဘီလ်ံ ႐ွိခဲ့ရာမွ မႏွစ္က ၉ % တိုးတက္လာၿပီး ေဒၚလာ ၂.၅၆ ဘီလ်ံ ႐ွိခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝ ဓါတ္ငြ႕ကို အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာရင္း မဝင္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမ်ားစြာ ႐ွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရၿပီး၊ အေ႐ွ႕ေျမာက္႐ွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ကုန္းတြင္း နယ္စပ္ကို ျဖတ္၍ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားစြာ ႐ွိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

the Canadian Friends of Burma, 12th July 2010

Ivanhoe သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ Myanmar Ivanhoe Copper Company (MICCL) တြင္ ၎ပိုင္ဆိုင္ေသာ ႐ွယ္ယာ ၅၀ % ကို ေရာင္းခ်ျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ website တြင္ စိတ္အခန္႔ မသင့္ေသာ အမူအရာျပသည့္ စကားလံုးမ်ား သံုး၍ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ MICCL သည္ မံု႐ြာ ေၾကးနီ စီမံကိန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ဖက္စပ္ ထူေထာင္ထားေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

Ivanhoe ၏ ေၾကညာခ်က္သည္ NGO တစ္ခုျဖစ္ေသာ Canadian Friends of Burma (CFOB) ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အစိုးရသည္ တ႐ုတ္ လက္နက္ ကုမၸဏီ Norinco ႏွင့္ အတူ အလုပ္လုပ္ရန္ MICCL တြင္ ပါဝင္ေသာ Ivanhoe ၏ ပါဝင္မႈအား အစိုးရႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။ Ivanhoe က အဆိုပါ သတင္းမွာ အိႏိၵယ အေျခစိုက္ မဇၩိမ သတင္း႒ာန၏ အကူအညီျဖင့္ လူအမ်ား ထင္ေရာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစရန္ သတင္းမွားမ်ား လႊင့္ထုတ္ေသာ CFOB ၏ စီမံခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ Ivanhoe ၏ ေၾကညာခ်က္မွာ ဇြန္လ (၃၀) ရက္ ဟု ရက္စြဲ တပ္ထားေသာ္လည္း ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ website တြင္ ဇူလိုင္လ (၆) ရက္ အထိ တင္ထားျခင္း မ႐ွိေသးသည္ကို ေတြ႕႐ွိရသည္။

Ivanhoe ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ထူေထာင္ထားေသာ လြတ္လပ္ေသာ ရန္ပံုေငြ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ (independent trust) က MICCL ႐ွိ Ivanhoe ၏ ၅၀ % ေသာ ပါဝင္မႈကို ကုိင္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ အႀကိမ္ႀက္ိမ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ အဖြဲ႕၏ ေနာက္ကြယ္ မည္သူမ်ား ႐ွိသည္ဟု ေျပာဆိုရန္ Ivanhoe က ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

CFOB ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ တင္ေမာင္ထူးကမူ ၎အေနျဖင့္ Ivanhoe သည္ independent trust အဖြဲ႕ကို အသံုးျပဳ၍ MICCL ပါ ၎၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းကို ဖံုးကြယ္ထားျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနသည္။ "စိတ္ပ်က္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္၊ Ivanhoe ဟ)