Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၁၁.၇.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၃)

  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေက်ာ္ၾကားမႈသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္မႈကို အပာန္႔အတားျဖစ္

(The News မွ 11 July 2012 ရက္စြဲပါ “Suu Kyi’s fame risks eclipsing new Myanmar stars”သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဂ်ပန္နည္းပညာက အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ပာု ျမန္မာဝန္ႀကီးေျပာၾကား

(The Japan Times မွ 11 Jan 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar aninister view Japanese tech hopes it will help nation develop”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ရြာမဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို မာ႐ူနီဘီနီအႀကီးစားျပင္မည္

(11 July 2012 ရက္စြဲပါ The Japan Times မွ က်ိဳဒို၏ Marubeni to overhaul Myanmar power plant ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေက်ာ္ၾကားမႈသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္မႈကို အပာန္႔အတားျဖစ္

(The News မွ 11 July 2012 ရက္စြဲပါ “Suu Kyi’s fame risks eclipsing new Myanmar stars”သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စံထားဖြယ္ရာေက်ာ္ၾကားမႈသည္ ျမန္မာဒီမိုကေရစီအေရးကို ကမၻာကအာ႐ံုစိုက္လာေစခဲ့ေသာ္လည္း သူမ၏ သူရဲေကာင္းစတားတစ္ဦးသဖြယ္ ထင္ရွားမႈက မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေရးကို အပာန္႔အတားျဖစ္ေနသည္ပာု ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္ အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ေသနတ္ေျပာင္းအာဏာထိန္းခ်ဳပ္မႈကို အံတုရင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ၏ စံတင္ေလာက္ေသာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သတင္းေမႊးေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားဘဝမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဘဝသို႔ အၿပီးသတ္ထံုကူးမႈအျဖစ္ တနလၤာေန႔က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ သမိုင္းဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေအာင္ျမင္၍ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူမ၏ပါတီေမွ်ာ္လင့္ထားသလို သူမအေနျဖင့္သမၼတတာဝန္ကို လက္ခံရန္ ဆႏၵရွိသည္ပာု အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ လူထုေခါင္းေဆာင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေလဒီ၏ေျခရာကိုနင္းႏိုင္မည့္သူကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္သူမ်ားက ယခင္ကပင္ ရွာေဖြေနခဲ့ၾကသည္။ သူမ အက်ယ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းခံေနရစဥ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကာလတြင္း အစားထိုးေရြးစရာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကုိရွာေဖြရန္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားက အလြန္အမင္း စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကသည္ပာု ေပာာင္ေကာင္တကၠသိုလ္မွ ျမန္မာ့ေရးရာကြ်မ္းက်င္သူ ေရေနာ့အီဂရက္တူးက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ႏွစ္ၾကာသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ အေနအထားကဒံုရင္းပါပဲ။ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီအုပ္စုဘက္မွာ ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္စရာေခါင္းေဆာင္သစ္ေတြ ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိပါဘူးပာု ၎က ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “သူမအေနျဖင့္ ၁၉၈၈ ေက်ာင္းသားအေရးေတာ္ပံုကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း စံထားဖြယ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ ႀကိဳးစားခ့ဲသည္”ပာု ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီးျဖစ္သူ ေလဒီသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေလးစားမႈကြန္ယက္မွ လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ကြက္ကို ၾသဇာႀကီးလူထုေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ေသြးစြန္းေသာ ေသနတ္ကိုင္စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္စုတို႔အၾကားမွ တိုက္ပြဲတစ္ခုအျဖစ္ အလြယ္တကူပံုေဖာ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အားနည္းသြားေစသည္ပာု အကဲခတ္ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က ေစာဒကတက္ၾကသည္။

သူမ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္မႈကို Sanctions မ်ားေျဖေလွ်ာ့ရန္စည္းကမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သူမ၏ဇာတ္လမ္းက ပိုမိုအားေကာင္းစြာေက်ာ္ၾကားသည္။

မၾကာေသးမီက ဥေရာပခရီးတြင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကဲ့သို႔ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲႀကိဳဆိုခံရျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္တည္ေနရာကိုပင္ ေျမပံုေပၚတြင္ အရွာခက္ေနၾကေသာသူမ်ား၏ အေတြးပံုရိပ္ထဲမွ သူမသိမ္းပိုက္ထားေသာ သူရဲေကာင္း႐ုပ္ပံုလႊာကို ထပ္မံအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရာစုႏွစ္တစ္စိတ္(၂၅ ႏွစ္)ကာလအတြင္း ပထမဆံုးဥေရာပခရီးထြက္လာေသာ သူမကို ေလးစားခ်စ္ခင္စြာႀကိဳဆိုၾကျခင္းသည္ မႏွစ္က အာဏာရလာၿပီးေနာက္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ျပသူ ဗိသုကာအျဖစ္ သတင္းေမႊးေနသူ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ခပ္စိမ္းစိမ္း ျဖစ္သြားေစႏိုင္သည္ပာု အခ်ိဳ႕ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္က်ဘူးသူ ၾသစေၾတးလ်သံအမတ္ Trevor Wilson က “အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို အခုလို ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးလို ႀကိဳဆိုၾကတာပာာ တကယ္ကို မၾကံဳစဖူးထူးကဲတဲ့ျဖစ္ရပ္ပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းပာာ ျမန္မာႏိုင္ငံက တျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ တျခားႏိုင္ငံေရးသမားေတြကိုလည္း အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ၾကတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္မထင္ပါဘူး”ပာု ေျပာၾကားသည္။ သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဥေရာပခရီးစဥ္ကို “လက္ေတြ႕က်ေသာ ကမၻာထဲတြင္မပါ”ပာု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႀကီးစိုးထားေသာ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အႀကီးဆံုးအတိုက္အခံပါတီျဖစ္လာေသာ္လည္း အမတ္ေနရာ ၄၃ ေနရာသာရွိေသာေၾကာင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မပာာမိတ္ညႊန္႔ေပါင္းဖြဲ႕စည္းရမည့္ အလားအလာရွိေနသည္။

သို႔ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ မႏွစ္က တစ္ႏွစ္လံုးတြန္းအားေပးခဲ့ၾကေသာ ပါတီ ငယ္ေလးမ်ားက ၎တို႔အား NLD ပါတီႀကီးက လူရာမသြင္းပာု ခံစားေနၾကရသည္။

ထိုပါတီမ်ားထဲတြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရး၊ မဝင္ေရးကိစၥအေပၚ ေလဒီအပါအဝင္ NLD အန္ကယ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲကာ ဆက္ဆံေရးပ်က္သြားခဲ့သူ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၏ NDF ပါတီလည္း ပါဝင္သည္။

NLD ပါတီမွခြဲထြက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ NDF ပါတီသည္ ေလာေလာဆယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၈ ေနရာ ရရွိထားသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဧၿပီလၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ သေဘာတူလိုက္ေသာ္လည္း ဦးခင္ေမာင္ေဆြႏွင့္ စကားေျပာဆိုျခင္းမျပဳေတာ့ပါ။

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ၁၆ ႏွစ္ခန္႔ေပးဆပ္ခဲ့သူ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက “ျပည္သူေတြအက်ိဳးအတြက္ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္တာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ခဲ့ပါတယ္”ပာု ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ႔ ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔လိုပါတယ္။ ပါတီငယ္ေလးေတြကို လွည့္ၾကည့္ဖို႔ မလိုဘူးလို႔ထင္ရင္ သူတို႔ မွားသြားပါလိမ့္မယ္”ပာု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ ၁၀ ပါတီအၾကား အမတ္ ၇၅ ေနရာရရွိထားေသာ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳ ပါတီမ်ားမွာလည္း ျပည္တြင္းစစ္ ဝါးမ်ိဳထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးႀကီးေသာ္ျငားလည္း စားပြဲဝိုင္းေဘးသို႔ ေရာက္ေနေၾကသည္ပာု ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕ကမွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီမွ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးစိုင္းေမာင္တင္က “သူမအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဘယ္လိုပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္မလဲဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ မသိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ သူမကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရေလးစားပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ေဒၚစုလိုပုဂၢိဳလ္ေတြ ေနာက္ထပ္အမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္”ပာု ေျပာၾကားသြားသည္။

NLD ပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ စိုးရိမ္စရာအႏၱာရာယ္ရွိေနၿပီပာု ႏိုင္ငံေရးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သတိေပးေထာက္ျပထားသည္။

                                                                       **************************************

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဂ်ပန္နည္းပညာက အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ပာု ျမန္မာဝန္ႀကီးေျပာၾကား

(The Japan Times မွ 11 Jan 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar aninister view Japanese tech hopes it will help nation develop”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

တိုက်ိဳၿမိဳ႕ အေသးစားစက္႐ံုတစ္ခုသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ျမန္မာစီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က ၎အေနႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာကို ႏွစ္သက္ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“        ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဂ်ပန္နည္းပညာနဲ႔ လုပ္နည္းကိုင္နည္းေတြ သင္ၾကားေပးဖို႔အခြင့္အလမ္းကို ခင္ဗ်ားတို႔ ရယူဖမ္းဆုပ္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ပာု ဦးဝင္းျမင့္က တိုက်ိဳၿမိဳ႕စက္႐ံုငယ္မ်ားတည္ရွိရာ အုိတာရပ္ကြက္ရွိ ခြဲစိတ္ေလ့က်င့္သင္တန္းသံုးပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေသာ EMB Crop သို႔ တနလာၤေန႔တြင္ လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီးေနာက္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

အဂၤါေန႔တြင္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ အုိဆာကာတို႔၌ စီးပြားေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတက္ေရာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ဝန္ႀကီးဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၂၅ ဦးလိုက္ပါလာသည္ပာု သိရသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ပတ္ယြန္ကြမ္က ေခ်းေငြျဖင့္စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ EBM Corp သည္ အုိတာရပ္ကြက္၌ အျခားစက္႐ံုငယ္ ၄၅ ခုအၾကားရွိ အေဆာက္အဦးတစ္ခုတြင္ တည္ရွိသည္။ ပတ္ယြန္ကြမ္က ၎၏ စက္႐ံုထုတ္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ေဆး႐ံုေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔တြင္ အသံုးျပဳေနၾကၿပီး၊ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ာမဏီကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနသည္ပာု ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလိုေနရာ က်ဥ္းက်ဥ္းေလးမွာ ေငြအရင္းအႏွီးနည္းနည္းနဲ႔ ဒီလိုထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လည္ပတ္ေနတာကို ကြ်န္ေတာ္အထင္ႀကီး ေလးစားမိပါတယ္။ ဒီလိုတိုက္ခန္းပံုစံစက္႐ံုမ်ိဳးပာာ ေျမကြက္တန္ဖိုးေစ်းႀကီးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အသံုးတည့္ပါတယ္။ အလားတူစနစ္ပံုစံမ်ိဳး ထူေထာင္ရာမွာ ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြကို တျခားဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ပာု ဦးဝင္းျမင့္က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ဦးဝင္းျမင့္က “ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းထုတ္လုပ္တဲ့ အလတ္စား၊ အေသးစားကုမၸဏီေတြက ကုမၸဏီႀကီးေတြရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈကို အေထာက္အကူေပးေနတယ္ဆိုတာကိုသိရတာ အလြန္အသံုးဝင္ပါတယ္”ပာု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အထက္ပါစက္႐ံုသို႔ ဦးဝင္းျမင့္ေရာက္ရွိစဥ္အတြင္း ပတ္ယြန္ကြမ္၏ညႊန္ျပမႈျဖင့္ ႏွလံုးခြဲစိတ္မႈ(heart bypass surgery) ေလ့က်င့္ရာတြင္အသံုးျပဳေသာ Simulator ကို လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ပတ္ယြန္ကြမ္က “၎ကဲ့သုိ႔ စက္႐ံုငယ္မ်ား၏ အားသာခ်က္မွာ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ကိရိယာကို လ်င္ျမန္စြာ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္”ပာု ေျပာၾကားသည္။

ဦးဝင္းျမင့္သည္ အဆိုပါ စက္႐ံုခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ တာဒါရွီကာမူရာႏွင့္ ဆက္လက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးရန္အတြက္ ဂ်ပန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၏ အကူအညီကို ေတာင္းခံခဲ့သည္ပာု သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခြန္ႏႈန္းထား၊ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း၊ အစိုးရစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား စေသာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၿပီး လယ္ယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း စတင္လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္”ပာု ဦးဝင္းျမင့္က အုိကာမူရာအား ေျပာၾကားသည္။

အုိကာမူရာကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရွိန္ရလာလိမ့္မည္ပာုေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဂ်ပန္အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကေအာင္ ေထာက္ခံအားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေစလႊတ္မည္ပာု ဂ်ပန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။

                                                                    ***************************************

ရြာမဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို မာ႐ူနီဘီနီအႀကီးစားျပင္မည္

(11 July 2012 ရက္စြဲပါ The Japan Times မွ က်ိဳဒို၏ Marubeni to overhaul Myanmar power plant ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

မာ႐ူဘီနီေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္းမွ ဓာတ္ေငြ႕သံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကိုျပဳျပင္ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္အေနာက္ေျမာက္ ကီလိုမီတာ(၂၀)တြင္ရွိေသာ ရြာမရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွာ သက္တမ္းလြန္ေနၿပီျဖစ္၍ ယခုအခါ အသံုးျပဳျခင္း မရွိေပ။ ၎စက္႐ံုမွ ဓာတ္ေငြ႕တာဝါဘိုင္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပာီတာခ်ီအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးလဲလွယ္ရန္ မာ႐ူဘီနီက စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

ရြာမစက္႐ံုကို မာ႐ူဘီနီက ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ယခုျပန္လည္ လည္ပတ္ပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလိုဝပ္(၃၄၀၀၀)ထုတ္လုပ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုစာခ်ဳပ္မွာ အရပ္သားအစိုးရတက္လာၿပီးကတည္းက ပထမဆံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ဆိုင္ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း မာ႐ူဘီနီ၏ အဆိုအရ သိရသည္။

မာ႐ူဘီနီသည္ သယံဇာတေပါေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

                          *****************************************************************************************************                                


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၁.၇.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ျမန္မာ နဲ႔ မေလးရွား ဒုံရင္းအေျခအေနထဲျပန္ေရာက္ေနၿပီလား

(The Diplomat မွ 10 July 2012 ရက္စြဲပါ