Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၅.၁၀.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ထိုင္း-ျမန္မာေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းလမ္းေၾကာင္းေပၚျပန္ေရာက္

(5 October 2012 ရက္စြဲပါ  The Nation မွ Thailand-Myanmar deep-sea port projects' back on track ' ကိုဘာသာျပန္သည္)

  1. ျမန္မာရုိဟင္ဂ်ာကိစၥဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး ဒိုဟာတြင္က်င္းပ

(Gulf Times မွ 4 oct 2012 ရက္စြဲပါ “ Doha hosts meetings on Plight of Myanmar Muslims “ သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***********************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ထိုင္း-ျမန္မာေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းလမ္းေၾကာင္းေပၚျပန္ေရာက္

(5 October 2012 ရက္စြဲပါ  The Nation မွ Thailand-Myanmar deep-sea port projects' back on track ' ကိုဘာသာျပန္သည္)

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Yingluck ႏွင့္ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က နယူးေယာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ အရန္ေတြ႔ဆံုမႈအျဖစ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ထားဝယ္စီမံကိန္းသည္ မၾကာမီတိုးတက္မႈမ်ား ရွိလာေတာ့မည္ ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္ေနရာမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ွဳရန္ စီစဥ္ထားသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အီတာလ်ံ-ထိုင္းသည္ ဆိပ္ကမ္းေဆာက္လုပ္ေရးွႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္မွ လမ္းဆက္သြယ္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာခ်ဳပ္ကိုယခုလ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္လိမ့္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

“အစပိုင္းမွာေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရဟာ ဒီစီမံကိန္းမွာ ဘတ္ဂ်က္ထည့္ဝင္ၿပီး၊ ပုဂၢလိကေတြကို ဒီစီမံကိန္းမွာ သူတို႔ရဲ႕ ေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈရွိေၾကာင္း အခ်က္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႔ အႀကီးအကဲႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အနာဂါတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေကာ္မတီ ဒါရိုက္တာ Pansak Vinyarath ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ကမီဒီယာမ်ားသို႔ ယမန္ေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔သည္ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာတို႔ရွိ စီးပြားေရးဇုန္မ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္ဆက္သြယ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မာစတာပလန္( master plan) ကို မူၾကမ္းေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။

၎တြင္အဓိကအစီအစဥ္ေျခာက္ခု ပါဝင္သည္။ ၎တို႔မွာ ထားဝယ္စီးပြားေရးဇုန္ရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား တိုးတက္မႈရွိေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရေထာက္ပံ့ကူညီေရး တို႔ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ လုပ္ငန္းအၾကံေပးေပးအဖြဲ႔ထူေထာင္၍ ထိုင္း၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကၾကားႏွင့္ အျခားရန္ပံုေငြအရင္းအျမစ္မ်ားအၾကား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ အစုရွယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးမႈမ်ားကို စဥ္းစားေပးရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ကတ္ဘိနက္မွ အတည္ျပဳခ်က္ရယူလွ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ကျဖည့္စြက္ေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုင္းအစိုးရသည္ ညွိႏွိဳင္းေရးတာဝန္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ တရားဝင္လုပ္ငန္းအုပ္စုတစ္ခု တည္ေထာင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ယမန္ေန႔က ဘန္ေကာက္ရွိ Japan External Trade Organization (Jetro) မွ ဥကၠဌသည္ စက္မႈဝန္ႀကီး Pongasvas Svasti ႏွင့္ ထားဝယ္စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆံုအၿပီးတြင္ Pongasvas ကေျပာၾကားရာတြင္ Jetro သည္ ထားဝယ္ေရနက္စီမံကိန္းတြင္ ၎ပါဝင္မႈကို အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး နယူးေယာက္တြင္ ေတြ႔ဆံုအၿပီး၌ ျမန္မာဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ထုိင္းဒုတိယဝန္ႀကီး Kittiratt Na-Ranong တို႔ဥကၠဌ အျဖစ္ပါဝင္ေသာ ပူးတြဲေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးက Jetro သို႔သတင္းေပးခဲ့သည္။

“ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈ အစီအစဥ္ကို ႏိုဝင္ဘာလမွာေၾကညာႏိုင္လိမ့္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ဒါမွသာ ဘယ္အပို္င္းမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံ၊ ဘယ္ပုဂၢလိကနဲ႕ ႏိုင္ငံသံုးႏိုင္ငံပူးတြဲရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈေတြ ထည့္ဝင္ရမယ္ဆိုတာ သိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု Pongsvas ကေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးကန္ထရိုက္တာျဖစ္ေသာ Italian-Thai Development သည္ ထားဝယ္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ရန္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနေသာ စီမံကိန္းသည္ ေဒၚလာ ၈.၆ဘီလီယံ(၂၃၆) ထက္ပို၍ ကုန္က်ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

အီတာလ်ံ-ထိုင္းဥကၠဌ Premchai Kamasuta ကေျပာၾကားရာတြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

“ကုမၸဏီအေနနဲ႕ အစက ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို ၂၀၁၅မွာ ၿပီးမယ္လို႔ေရးဆြဲထားေပမယ့္ ၂၀၁၄ႏွစ္ဦးပို္င္းမွာ ၿပီးမယ္လို႔ ေျပာင္းလဲခန႔္မွန္းလိုပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆိုပါကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္တြင္ ထိုင္းနယ္စပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ ကီလုိ ၁၆၀ ရွည္ေသာလမ္းလည္း ပါဝင္သည္။ ဆိပ္ကမ္းသည္ ေဒၚလာ(၃)ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး၊ လမ္းသည္ ေဒၚလာ(၁) ဘီလီယံကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ပါဝါထုတ္စက္႐ံုတစ္ခု၊ ေရျဖန႔္ျဖဴးေရးလိုင္းတစ္ခု၊ ရထားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာစနစ္တို႔ ပါဝင္သည္။

“အခုအခါမွာ စက္မႈဇုန္ေျမေနရာမွာ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူ(၆၈)ေက်ာ္ေက်ာ္ကို ႀကိဳတင္စာရင္းေပးဖို႔ စိတ္ဝင္စားေနၾကပါၿပီ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ သက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာမွာလည္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရထံမွ ကန္႔ကြက္မ်ားလည္း မရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ အစပထမတြင္ ၈၀ရာခိုငႏႈန္း ေခ်းေငြႏွင့္ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္း ကုမၸဏီ ထည့္ဝင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ အစပထမတြင္ အီတာလ်ံ-ထိုင္းက စီမံကိန္း  တြင္စတင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ပါတနာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ထားဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကုမၸဏီသည္ အဆုိပါစီမံကိန္းတြင္ ထည့္ဝင္မႈ ၂၅%သာ ပါဝင္မႈရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနမွ ျမန္မာ့အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုးက ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုတြင္ အေမရိကန္က ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ က႑တြင္ အေရးယူထားမႈမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ အထည္္အလိပ္ က႑၌ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အလားအလာမ်ား ေတာက္ပလာေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာရုိဟင္ဂ်ာကိစၥဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး ဒိုဟာတြင္က်င္းပ

( Gulf Times မွ 4 oct 2012 ရက္စြဲပါ “ Doha hosts meetings on Plight of Myanmar Muslims “ သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာရုိဟင္ဂ်ာကိစၥဆိုင္ရာ  လူသားျခင္းစာနာမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏  ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို မေန႔ကဒိုဟာတြင္က်င္းပသည္။ ျပည္တြင္း ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းအေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေသာ ယင္းအစည္းအေဝးကို OICႏွင့္ Qatar Charityတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး  ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ကြာလာလမ္ပူတြင္ ၾသဂုတ္လက က်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေဝး၌ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားျခင္း စာနာမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္ ၊အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနအထား အစီရင္ခံစာမ်ား၊ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။

Qatar Charity  စီအီးအို အယ္ကူဝါရီက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရုိဟင္ဂ်ာ မူစလင္မ်ား၏ ဒုကၡကို ကယ္ဆယ္ ေစာင့္ေရာက္ရာတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႀကား ညိႈႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရႈတ္ေထြးေသာ ဥပေဒမ်ားက မိမိတို႔ရခိုင္သို႔ မသြားႏုိင္ေအာင္ တားဆီးထားေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ UNHCR ရုံးႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ မိမိတို႔ ရုံးမွတဆင့္ ဘဂါၤလီ-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားကို ကူညီ ေထာက္ပ့ံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

OIC၏ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ သံအမတ္ႀကီး အက္တူမာ နန္ဘာကစ္ ကလည္း “ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရုိဟင္ဂ်ာ မူစလင္မ်ား၏ ကိစၥသည္ လူသားျခင္း စာနာမႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားထဲတြင္ အရႈပ္ေထြးဆုံး ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း မြတ္စလင္ အသုိင္းအဝုိင္း မ်ားအၾကား စုိးရိမ္ပူပန္စရာ ကိစၥတစ္ခု  ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဇြန္လက ေသြးေျမက် အဓိကရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ယင္း ျပႆနာအေပၚ တစ္ကမာၻလုံးက ပိုမိုအာရုံစိုက္ လာခဲ့ၾကသည္ “ဟု ၄င္းကဆက္လက္ေျပာၾကားသြားသည္။

******************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၅.၁၀.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အစြန္အဖ်ားတြင္ဂ်ပန္ကိုေနရာေပး

“The Week News မွ 3 Oct 2012 ရက္စြဲပါ” Burma gives Japan a place on edge of its Commercial Capital” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။

  1. ေဒသတြင္းေပါင္းကူးတံတားျဖစ္လာေအာင္ အေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာအခက္ေတြ႔

(Corgonews Asiaမွ 4Oct 2012ရက္စြဲပါ “Myanmar face uphill task to build infrastructure for regional landbridge” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ဂ်ပန္တို႔ ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္းကို စိတ္ဝင္စား

(4 October2012ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ “Japan interested in Dawei port” သတင္းကိုဘာသာျပန္ ဆိုသည္။)

  1. ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္ ျပည့္မွီေအာင္ ထိုင္းသုိ႕ဓါတ္ေငြ႕တင္ပုိ႕မႈေလ်ွာ႕ရန္ ၿမန္မာႀကိဳးစား

(Reuters News မွ 4 oct 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar Seeks to cut gas to Thailand To meet own needs” သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

*********************************

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အစြန္အဖ်ားတြင္ ဂ်ပန္ကိုေနရာေပး

(“The Week News မွ 3 Oct 2012 ရက္စြဲပါ” Burma gives Japan a place on edge of its Commercial Capital” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အထူးစီးပြားေရး ဇံုအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ ေၾကြးျမီေလွ်ာ့ေပါ့မႈ အျဖစ္ ေဒၚလာ၁၈ဘီလ်ံ ေပးလိုက္ သည္။ ဂ်ပန္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရွိန္ျမွင့္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံေနျပီဟု ရိုက္တာသတင္းက ဆိုသည္။

အေထာက္အပံ့၊ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေၾကြးျမီေလွ်ာ္ပစ္မႈ အျဖစ္အနည္းဆံုး ေဒၚလာ၁၈ဘီလ်ံ ရရွိျခင္းအတြက္ အျပန္အလွန္ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေတာ္အနီး သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္း အထူးစီးပြားေရးဇံုႏွင့္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုတို႔ကို ျမန္မာအစိုးရက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအား အေကာင္အထည္ေဖၚ ခြင့္ေပးခဲ့သည္ဟု အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ေတာင္ဘက္ကမ္းရိုးတန္း ထား၀ယ္မွေနာက္ထပ္ စီးပြားေရးဇံုႏွင့္  ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္က ေဒၚလာ၃.၂ ဘီလ်ံ ထပ္ေပးဦးမည္ဟု ၾကားသိရသည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေဒသတြင္းေပါင္းကူးတံတားျဖစ္လာေအာင္ အေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာအခက္ေတြ႔