Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၅.၁၀.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အစြန္အဖ်ားတြင္ဂ်ပန္ကိုေနရာေပး

“The Week News မွ 3 Oct 2012 ရက္စြဲပါ” Burma gives Japan a place on edge of its Commercial Capital” သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။

  1. ေဒသတြင္းေပါင္းကူးတံတားျဖစ္လာေအာင္ အေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာအခက္ေတြ႔

(Corgonews Asiaမွ 4Oct 2012ရက္စြဲပါ “Myanmar face uphill task to build infrastructure for regional landbridge” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ဂ်ပန္တို႔ ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္းကို စိတ္ဝင္စား

(4 October2012ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ “Japan interested in Dawei port” သတင္းကိုဘာသာျပန္ ဆိုသည္။)

  1. ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္ ျပည့္မွီေအာင္ ထိုင္းသုိ႕ဓါတ္ေငြ႕တင္ပုိ႕မႈေလ်ွာ႕ရန္ ၿမန္မာႀကိဳးစား

(Reuters News မွ 4 oct 2012 ရက္စြဲပါ “Myanmar Seeks to cut gas to Thailand To meet own needs” သတင္းကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

*********************************

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အစြန္အဖ်ားတြင္ ဂ်ပန္ကိုေနရာေပး

(“The Week News မွ 3 Oct 2012 ရက္စြဲပါ” Burma gives Japan a place on edge of its Commercial Capital” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အထူးစီးပြားေရး ဇံုအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ ေၾကြးျမီေလွ်ာ့ေပါ့မႈ အျဖစ္ ေဒၚလာ၁၈ဘီလ်ံ ေပးလိုက္ သည္။ ဂ်ပန္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရွိန္ျမွင့္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံေနျပီဟု ရိုက္တာသတင္းက ဆိုသည္။

အေထာက္အပံ့၊ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေၾကြးျမီေလွ်ာ္ပစ္မႈ အျဖစ္အနည္းဆံုး ေဒၚလာ၁၈ဘီလ်ံ ရရွိျခင္းအတြက္ အျပန္အလွန္ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေတာ္အနီး သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္း အထူးစီးပြားေရးဇံုႏွင့္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုတို႔ကို ျမန္မာအစိုးရက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအား အေကာင္အထည္ေဖၚ ခြင့္ေပးခဲ့သည္ဟု အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ေတာင္ဘက္ကမ္းရိုးတန္း ထား၀ယ္မွေနာက္ထပ္ စီးပြားေရးဇံုႏွင့္  ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္က ေဒၚလာ၃.၂ ဘီလ်ံ ထပ္ေပးဦးမည္ဟု ၾကားသိရသည္။

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေဒသတြင္းေပါင္းကူးတံတားျဖစ္လာေအာင္ အေျခခံအေဆာက္အဦးစနစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာအခက္ေတြ႔

(Corgonews Asiaမွ 4Oct 2012ရက္စြဲပါ “Myanmar face uphill task to build infrastructure for regional landbridge” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

အာရွေဒသတြင္း ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး ဗဟိုခ်က္ႏွင့္ ၾကားေထာက္စခန္းအျဖစ္ ရပ္တည္သြားႏိုင္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလားအလာကို ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ ေပါင္းစံုက လက္ခံအတည္ျပဳ ထားၾကသည္။ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လတ္တေလာ အႀကံျပခ်က္ တစ္ခုမွာ စီးပြားေရး စူပါပါဝါ ျဖစ္လာေနေသာ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကား ေပါင္းကူးတံတား ျဖစ္လာေရးျဖစ္သည္။

“စိန္ေခၚမႈေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါ၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး က႑မွာလည္း စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္”ဟု Counsultancy West Indochina ထူ ေထာင္ခဲ့သူ Luc de Waeghက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယၾကား ဆင္းဒဝစ္ခ်္မုန္႔သဖြယ္ အလားအလာေကာင္းေသာ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ပထဝီ အေနအထားသည္ ယင္းအလားအလာ ေကာင္း ကို ညႊန္ျပေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမွာ အဆိုးဆိုးဝါးဝါးပင္ နိမ့္က်လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ဘက္တြင္လည္း ေတာင္တန္းမ်ားခံေနျခင္း တ႐ုတ္စီးပြားေရး ဇုန္မ်ားႏွင့္ေဝဒလြန္းျခင္း တို႔အျပင္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးမရွိဘဲ ေျဖရွင္းေနရေသာ ဟဒ္ဝဲ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး၏ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း သိျမင္နားလည္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနသည္။

အားႀကိဳးမာန္တက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ လက္ရွိအေျခခံ အေဆာက္အဦ စနစ္သည္ အေျခခံအဆင့္ ဆက္ သြယ္ေရးအတြက္ မလံုေလာက္ေသးပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း ၈ခုရွိၿပီး ယင္းတို႔မွာ အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခတြင္၄ခုႏွင့္ ေတာင္ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ ၄ခုတို႔ ျဖစ္သည္။ “ဆိပ္ ကမ္း၈ခု၏ စနစ္မ်ားမွာ သာမာန္မွ်သာ ျဖစ္၍ ဆိပ္ခံေဘာတံတား ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္္ၿပီး စက္ယႏၱရား သံုးစြဲမႈ ခ်ဳိ႕တဲ့အားနည္းသည္”ဟု လတ္တေလာ ADBအစီ ရင္ခံစာ “Myanmar Transition ,Opportunities and Challenges”တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားျပည္တြင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ားအၾကား ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ကီလိုမီတာ၅၀၀၀ခန္႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားၿပီး ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း၏ သေဘၤာ၂၄၀ခန္႔က စုစုေပါင္း တင္ေဆာင္ႏို္င္ေသာ ကုန္တန္ခ်ိန္မွာ တန္ခ်ိန္၇ေသာင္းဟု သိရွိရသည္။

အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ ကုန္းတြင္းပိတ္ ျပည္နယ္မ်ားကို ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း မ်ားမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဗဟိုအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္း ဆိပ္ကမ္း၄ခုထဲမွ စစ္ေတြေရနက္ဆိပ္ကမ္းကို အသံုးျပဳရန္ မၾကာမီက ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားသည္။ `ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ ေသာ စနစ္ကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုန္းတြင္းလမ္းပန္းဆက္ေၾကာင္း ဆိုးဝါးခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ျပႆနာမွာ ႀကီးမားလ်က္ရွိသည္။

              ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရထားလမ္းကီလိုမီတာ ၃၅၀၀ခန္႔ ရွိေသာ္လည္း အရြယ္ပမာဏ က်ယ္ဝန္းေသာ တိုင္းျပည္အတြက္ လံုေလာက္မႈ မရွိေသးပါ။ ျပဳ ျပင္ထိန္းသိမ္းမႈစရိတ္ နည္းလြန္းေသာေၾကာင့္ အေျခခံ အေဆာက္အသီး၏ အရည္အေသြး နိမ့္က်ေနသည္ဟု ADBအစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့မီးရထားက ၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြင္း  ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ကုန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ ပမာဏႏွင့္ တူ ညီေနျခင္းမွာ မယံုၾကည္ႏိုင္စရာ ပင္ျဖစ္သည္။

သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမႈကို ကားလမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ကားလမ္းအရွည္စုစုေပါင္း ကီလိုမီတ တစ္သိန္းသံုးေသာင္း ခန္႔ရွိေသာ္လည္း ေျမဧရိ ယာ ႏွင့္ လမ္းအခ်ိဳ႕မွာ ေျမ၁၀၀၀စတုရန္း ကီလိုမီတာ မွ်သာရွိသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာ ရာသီမေရြး သြားလာႏိုင္သည္။

ဤကိစၥအေပၚ ေလာင္းရိပ္မိုးေနေသာ ျပႆနာ ႀကီးတစ္ခုရွိသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အဦၤစနစ္ ကုန္က် စရိတ္မွာ ေစ်းႀကီးလြန္း ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဒဏ္ခတ္ထားဆဲ တိုင္းျပည္သည္ ပိုက္ဆံရွာရန္ အလြန္ခက္ခဲ ေပလိမ့္မည္။ မၿပီးႏိုင္ေသာ ျပႆနာ၏ အ႐ႈပ္ေထြး ဆံုး ကိစၥမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္မည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖတ္သန္းရမည့္ နယ္ေျမပင္ျဖစ္သည္။ ေတာင္တန္းထူထပ္ လြန္းေသာေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ရန္ စရိတ္ႀကီးျခင္းမွာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။

ေနာက္ထပ္ျပႆနာႀကီး တစ္ခုမွာ ဘယ္သူ႔Ƨ