Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၃.၁၂.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ႏ်ဴကလီးယားအေရးကိစၥမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ ကင္းစင္ရန္အထူးလုိအပ္

(The Nation သတင္းစာမွ 29 Nov 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar must come clean on nuclear issues ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. တရုတ္ျပည္၏ ေရတပ္ကင္းလွည့္မည့္အစီအစဥ္ကို အာဆီယံသတိေပး

(BBC သတင္းဌာနမွ 1 Nov 2012 ရက္စြဲပါ Asean Chief Surin Pitsuwan warns on China’s ship patrol plan ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာသမၼတ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သံုးရက္တာခရီးလာေရာက္မည္

(3 December 2012 ရက္စဲြပါ brudirect.com မွ Myanmar President arriving today on 3-day state visit ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. မဲေခါင္ျမစ္အတြင္း ပူးေပါင္းကင္းလွည့္မႈ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္စတင္

(2 December 2012 ရက္စြဲပါ Xinhua ၏ Seventh joint Mekong patrol launched ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ စကၤာပူဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ငါးရက္တာေလ့လာမည္

(2 December 2012 ရက္စြဲပါ Channel News Asia မွ S’Ramesh ေရးသားေသာ Myanmar team on 5-day visit to study S’pore’s development ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ႏ်ဴကလီးယားအေရးကိစၥမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ ကင္းစင္ရန္အထူးလုိအပ္

(The Nation သတင္းစာမွ 29 Nov 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar must come clean on nuclear issues ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္လာမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ားထြက္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ တစ္ဖက္၌ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္အေရးကိစၥမွာလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံအျပန္အလွန္ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းရမည့္ အေရးအႀကီးဆုံးကိစၥရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္က်န္ရွိ ေနဆဲပင္ျဖစ္ သည္။ ဝါရွင္တန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယားဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ႏွစ္မ်ားစြာ မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က၎၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာဒုံးက်ည္ နည္းပညာမ်ားရယူျခင္း၊ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ကတိကဝတ္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစုိးရ ကမည္သုိ႔ပင္ အာမခံခ်က္မ်ားေပးေနေသာ္ျငားလည္း ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ အခ်ိဳ႕အဆုိအရ ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားတုိ႔သည္ ဒုံးက်ည္နည္းပညာမ်ားကုိ ဆက္လက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု ယူဆရသည္။ လူအမ်ားအျပား ေသေၾကပ်က္စီးေစ ႏုိင္ေသာ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ဒုံးက်ည္နည္းပညာမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ား ၾသဂုတ္လအတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ၾကားျဖတ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမွာ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ စရာေကာင္းသည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ-အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ဆံေရးမွာ ယခုလပုိင္းမ်ားအတြင္း အံ့မခန္းတုိးတက္ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္ အုိဘားမား ယခုလ အေစာပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ သမုိင္းဝင္ခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္မႈမွာ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ အပယ္ခံ ျဖစ္ခဲ့ေသာတုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲႀကီးတစ္ရပ္သဖြယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အုိဘားမား၏ ခရီးစဥ္သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ဆက္ဆံေရးလုံးဝျပတ္ေတာက္လုိစိတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရွိ၊ မရွိဟူေသာအခ်က္ေပၚ၌ လုံးဝမူတည္ခဲ့သည္။

၁၉၈၃ ခုႏွစ္၊ေတာင္ကုိရီးယားေလေၾကာင္းလုိင္းအား ေျမာက္ကုိရီးယားတုိ႔ ဗုံးခြဲတုိက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွစ္ ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားၾကားဝင္မႈကုိ မလုိလားသည့္သေဘာထားေပၚ၌အေျခတည္ခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားစစ္လက္နက္ နည္းပညာမ်ား ဝယ္ယူလာေအာင္လည္း ေျမာက္ကုိရီးယားဘက္က ေကာင္းစြာ သိမ္းသြင္းေျပာဆုိႏုိင္ခဲ့သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ အဆုိပါစစ္လက္နက္ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားမွာ လုံးဝရပ္ဆုိင္းသြားၿပီဟု ဆုိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဝါရွင္တန္ဘက္ကျမင္သာ ထင္ သာရွိေသာ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ အျမင္မ်ိဳးထြက္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းသြားျခင္းလည္းျဖစ္ သည္။ယခုလုိဝါရွင္တန္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္အၾကားရရွိလုိက္သည့္ဆက္ဆံေရးသစ္မွာ ရည္ရွည္ခံသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အၾကားအႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားထပ္မံမျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဟန္႔တားေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု လည္းေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ျမန္မာႏ်ဴကလီးယား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဆီယံအတြက္ စုိးရိမ္စရာ အေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္၊ ဟႏြိဳင္း ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိရည္တည္ခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းစြာထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထပ္ခါ တလဲလဲ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ ေနျပည္ေတာ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ထုိသုိ႔ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျဖၾကားမႈမျပဳဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္ ခ်ည္းသာပင္ ျဖစ္၏။

ယခုဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းတြင္ ျပန္လည္အသိအမွတ္ျပဳလက္သင့္ခံလာၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာက စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးၿပီး မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏုိင္ေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္မွာ အလြန္ပင္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈမွာ သံသယမ်ားႏွင့္သာရင္ဆုိင္ရမည္သာပင္။သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာအေနျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ စစ္ဘက္ေရးရာဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆုံးပိတ္အာမခံခ်က္တစ္ရပ္ကုိ အာဆီယံမိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားသိရွိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္အသိေပးရန္ လုိအပ္ သည္။

အာဆီယံသည္ ေဒသတြင္း ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသအခ်ာျဖစ္ေအာင္ မ်ားစြာႀကိဳးစားပမ္းစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အာဆီယံက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ႏ်ဴကလီးယားမျပန္႔ပြားေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဂုဏ္ယူအသိအမွတ္ျပဳရန္ ကမာၻ႔ႏ်ဴကလီးယား ပါဝါႏုိင္ငံႀကီးမ်ားအား ေျပာဆုိထားသည္။ လတ္တေလာအေနအထား၌ ယင္းႏ်ဴကလီးယား အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားက မျပန္႔ပြားေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသထားသည့္တုိင္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ရွိထားခဲ့ေသာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ မျပဳဘဲ ေနႏုိင္ခြင့္ရွိထားသည္။ အာဆီယံသည္ အေရွ႕အာရွထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ (EAS) ၏မူေဘာင္အရ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသြားႏုိင္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ EAS ဟူသည္ ယခုအခါ ေဒသတြင္း အတက္ၾကြဆုံးေသာ ဖုိရမ္တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရ)