Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၂၆.၁.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. တ႐ုတ္ျပည္ထက္ ျမန္မာပိုလြတ္လပ္လာ ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုေျပာၾကား

(The Epoch Times မွ 17 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Burma now more free than China, rights group says” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)

  1. တ႐ုတ္က ‘ဝ’ တိတ္တဆိတ္ လက္နက္ေထာက္ပံ့

(25 Jan 2013 ရက္စြဲပါ VOA မွ Daniel Schearf ေရးသားေသာ With Burma in mind, China quietly support Wa rebels ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

  1.  တုိးရစ္မ်ား ဒလေဟာဝင္ေရာက္မႈအတြက္ ျမန္မာ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသး

(CAN သတင္းဌာနမွ 22 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar not ready to deal with huge influx of tourists:industry players ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)  

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

တ႐ုတ္ျပည္ထက္ ျမန္မာပိုလြတ္လပ္လာ ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုေျပာၾကား

(The Epoch Times မွ 17 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Burma now more free than China, rights group says” သတင္းကို ဘာသာျပန္ပါသည္။

Photo: internet

ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္တန္းတူ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းဆိုးဝါးေသာ တပ္မေတာ္ အစိုးရက အတိုက္အခံမွန္သမွ်ကို ေခ်မႈန္းႏွိပ္ကြပ္ေလ့ရွိေသာ တံခါးပိတ္ အထီးက်န္ဆံုးႏိုင္ငံ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခ်ိဳ႕က႑မ်ား၌ တိုးတက္မႈမရွိေသာ္ျငား မႏွစ္ကတစ္ႏွစ္လံုး သိသိသာသာ ဆက္တိုက္တိုးတက္မႈရွိခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာအခြင့္အေရး၊ အရပ္သားလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ အျခား လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား စသည္တို႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ေရွ႕သို႔ေရာက္သြားၿပီဟု အေမရိကန္အေျခစိုက္ အုပ္စု Freedom House ကဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္မႈရွိေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္ေသးဟုလည္း ၎တို႔က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

Freedom House ကဆက္လက္၍ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရထဲမွ အာဏာလဲႊေျပာင္း ရယူထားေသာ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္၌ ယခင္အထိန္းအသိမ္းခံ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD ပါတီကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ေပးျခင္း၊ မီဒီယာ၊ အင္တာ နက္၊ စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္သား ေျမာက္မ်ားစြာ လႊတ္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

NLD ပါတီသည္ သိသိသာသာလြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ရခဲ့ၿပီး ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြ တြင္ေနရာအားလံုးနီးပါး အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာရျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက လႊတ္ေတာ္ေနရာအမ်ားစုကို ဆက္လက္ထိန္းထားဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္ (စစ္တပ္) ၏ အလြန္အကၽြ႕ံအာဏာ သည္လည္း အေျခခံဥပေဒႏွင့္ လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ အျမစ္တြယ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု Freedom House အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းတြင္ Burma မွ Myanmar ဟု အမည္ေျပာင္းလိုက္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံသည္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္း အပါ အဝင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡကို ဆက္လက္ေျဖရွင္းေနရသည့္အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္မ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ ေျပာင္း မြတ္ဆလင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာအဓိက႐ုဏ္းျပႆနာကိုလည္း ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစား ေနရသည္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ဖိႏွိပ္ကိုင္တြယ္သည့္ အစီအမံမ်ား၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ NGO စီမံခ်က္မ်ား အေပၚ ဟန္႔တားခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား၊ အရွိန္ျမႇင့္ေျမယာ လက္ဝါး ႀကီးအုပ္သိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ခြင့္အေပၚ စြက္ဖက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ က်င့္သံုး လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု Freedom House အစီရင္ခံစာက ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အရပ္သား လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္ ျပႆနာ မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ျဖတ္ တက္သြားၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အစိုးရမွာမူ ဆင္ဆာ ျဖတ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ႏွိပ္စက္ျခင္း ႏွင့္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ား အတြက္ တာဝန္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

၂၀၁၂ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အနိမ့္ဆံုး ၇ မွ ၆ သို႔ လည္းေကာင္း ၊ အရပ္သားလြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္ ၆ မွ ၅ သို႔လည္းေကာင္း အဆင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာမူ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္အဆင့္ ၇ ႏွင့္ အရပ္သားလြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္ ၆ တို႔တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္ဟု Freedom House မွ သုေတသနပညာရွင္ ဆာရာကြတ္က RFA သတင္းဌာန သို႔ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္လံုး ပိုမိုလြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ေျပာဆိုခြင့္တို႔ရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ကို အေျခခံက်က် အေျပာင္း အလဲလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္ဟု ဆာရာကြတ္က သတိေပး ေျပာၾကားပါသည္။

“ဒီ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြဟာ အာဏာပိုင္ေတြဆီက ရရွိလာတာျဖစ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲ ေလၿငိမ္သြားခ်ိန္မွာ ေနာက္ျပန္မလွည့္ေအာင္ တားေပးမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ေျပာငး္လဲမႈမ်ိဳး မရွိေသးပါဘူး” ဟု သူမက RFA သို႔ေျပာၾကားသည္။

Freedom House က ကမာၻေပၚရွိ ၁၉၅ ႏိုင္ငံကို Free,Partly Free ႏွင့္ Not Free ဟု သံုးမ်ိဳး သံုးစား ခဲြျခားရာတြင္ ျမန္မာ ႏွင့္ တ႐ုတ္သည္ ႐ုရွား၊ က်ဴးဘား၊ အီရန္၊ ေဆာ္ဒီ တို႔ႏွင့္ အတူ Not Free (လြတ္လပ္မႈ) အုပ္စုတြင္ပါဝင္ေနသည္။

“တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ အဖိႏွိပ္ဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေနဆဲပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ Not Free အဆင့္ တိုင္းျပည္မွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ကမာၻျပည္သူ ထက္ဝက္ ေက်ာ္ရဲ႕ ဇာတ္ိေျမလို႔ ဆိုရမွေပါ့” ဟု ဆာရာကြတ္ ကေျပာၾကား သြားသည္။

****************************************************

တ႐ုတ္က ‘ဝ’ တိတ္တဆိတ္ လက္နက္ေထာက္ပံ့

(25 Jan 2013 ရက္စြဲပါ VOA မွ Daniel Schearf ေရးသားေသာ With Burma in mind, China quietly support Wa rebels ကိုဘာသာျပန္ပါ သည္)

Photo: internet

                ျမန္မာစစ္တပ္သည္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ကခ်င္သူပုန္မ်ားအားတိုက္ထခိုက္ရာတြင္ အရွိန္ျမင့္တင္ေနခ်ိန္၌ Beijing သည္ ‘ဝ’ စစ္တပ္ (United Wa State Army) အား အဆင့္ျမင့္လက္နက္မ်ား တိတ္တဆိတ္ေရာင္းခ် ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု လံုၿခံဳေရးသံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။ ‘ဝ’ တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႀကီး ျဖစ္ၿပီး၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆံုး မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ သည့္အဖြဲ႕ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာေသးမီ ရက္သတၱပတ္မ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ကခ်င္သူပုန္မ်ားကို ေလေၾကာင္းမွလည္းေကာင္း၊ လက္နက)