Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

စာနာမႈကင္းမဲ့မႈကုိ ေဖာ္က်ဴးသည့္ ယာကူဇူနီဂူဗိမာန္

(Bangkok Post မွ 9 Jan 2014 ရက္စြဲပါ ေခါင္းႀကီးပုိင္းျဖစ္ေသာ The Shrine to Insensitivity ကုိဘာသာျပန္ ဆိုသည္)

တခါတရံတြင္ အတိတ္ကာလဆီမွ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ မျဖစ္မေနကြယ္ေဖ်ာက္ထားပါမွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းစြာေရွ႕ဆက္ ရွင္သန္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါတုန္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္တုိက္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ စစ္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟူ ေသာကိစၥမွာ မေန႔က(အတိတ္ကာလဆီမွ) ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ယခုတြင္မူ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးအတြက္ ပုိမုိလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အတူ ျမန္မာ ဘုရင္မ်ား သည္လည္း တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ထုိင္းႏုိင္ငံအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း ယခုအခါ ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔မွာ အတူအကြပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ကုိင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေပမည္။ ထုိသုိ႔ အတိတ္ဆီမွျဖစ္ရပ္ဆုိးမ်ားကုိ ေမ့ေဖ်ာက္ကာ ပစၥဳပန္ကာလကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္သည္ဟူ သည့္ သေဘာတရားမ်ားကုိ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာ္လည္း ယင္းႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဂ်ပန္ကုိေတာ့ ျခြင္းခ်က္ အျဖစ္ ဖယ္ထားရမလုိျဖစ္ေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး ယာကူဇူနီ စစ္ဂူဗိမာန္သုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့မႈသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ လြဲမွားေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ရန္ျပဳစရာမလုိဘဲ ရန္ျပဳလုိက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ဟု ဆုိလွ်င္လည္း မွားမည္မဟုတ္ေပ။

ဂ်ပန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း ေသဆုံးခဲ့ရသူမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳရန္အလုိ႔ငွာ တုိက်ိဳရွိ အဆုိပါ ဂူဗိမာန္ သုိ႔သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ မွန္ပါသည္။ ဂူဗိမာန္ထားရွိကာ ဂုဏ္ျပဳခံရေသာ ေသဆုံးသူေပါင္း မ်ားစြာတုိ႔သည္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ဒုကၡေပါင္းမ်ားစြာကုိ ခံစားခဲ့ၾကရသူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂူဗိမာန္သုိ႔ သြားေရာက္မႈမွန္သမွ် သည္ အမည္ေပါင္း ၂ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔ျဖင့္ ကဗ်ည္းထုိးျခင္း ခံထားရသူမ်ားကုိ ဂါရဝျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းဂူဗိမာန္သည္ တ႐ုတ္တုိ႔ ႀကီးစုိးစဥ္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရမႈကုိ ညႊန္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ဂုဏ္ျပဳခံရ သူမ်ားထဲတြင္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္း လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ စစ္ရာဇဝတ္သား ၁၄ ဦးလည္း ပါဝင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အစ္ဆာႏုိရီအုိႏုိဒီရာ ႏွင့္ အျခားေသာထိပ္တန္း အရာရွိႀကီး မ်ား သည္ အဆုိပါ ဂူဗိမာန္၏ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ေကာင္းစြာသိၾကသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဂူဗိမာန္သုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္ မစၥတာအာေဘးက ယခုလုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသည္။ “စစ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသူေတြရဲ႕ ဝိဉာဥ္ေတြေရွ႕မွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပန္ျပင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ဘာလဲဆုိရင္ ဘယ္ေတာ့မွ စစ္ထပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး ဆုိတဲ့ ကတိကဝတ္ကုိ အခုိင္အမာေပးဖုိ႔ပါပဲ”

မစၥတာအာေဘး အေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဂူဗိမာန္၌ ေျပာဆုိသည္မွာ အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ ထူးဆန္း အံ့ဖြယ္ေကာင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးျပဳလုပ္ျပသည္မွာ ျပႆနာအစပင္ ရွိေသးသည္ဟု ဆုိရမည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး

ဆုိးဆုိးရြားရြား လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည့္ အေရးႀကီး ျပႆနာႏွစ္ရပ္ ရွိေနပါေသးသည္။

ပထမတစ္ခုမွာ ယခုကဲ့သုိ႔ နာက်ည္းမႈႏွင့္ အမ်က္ေဒါသတုိ႔ ေပါင္းစပ္ထားမႈက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ မ်ားကုိ ထိခုိက္ေစသည္။ တစ္ခ်ိန္က ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔၏ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈဒဏ္ကုိ အမ်ားဆုံးခံခဲ့ရ ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဆုိလွ်င္ မစၥတာရွင္ဇုိအာေဘးကုိ မည္သည့္အခါမွ် ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားၿပီျဖစ္သည္)