Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

 

ေျမာက္ကုိရီးယား အစိုးရက ေငြေၾကး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အႀကီးတန္း အရာရွိႀကီး တစ္ဦးအား ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္ အတြင္းက ကြပ္မ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ေပးပို႔ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား အစုိးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာလက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးစ ေဈးကြက္ စီးပြားေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေငြတန္ဖုိး ျပန္လည္ သတ္မွတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အဆိုပါ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဈးကြက္အတြင္း စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္း အေျခအေန လြန္စြာ ဆုိးရြားလာကာ ျပည္သူမ်ားအၾကား မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး တန္ဖုိးမဲ့ ေငြေၾကးမ်ားသာ အေျမာက္အျမား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ပင္ ေငြေၾကး ျပဳျပင္မႈကုိ ဦးေဆာင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သူ၊ လက္ရွိ အလုပ္သမားပါတီ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းဌာနမွ အႀကီးအကဲ ပတ္နမ္ဂီမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿပံဳးယမ္းတြင္ လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုတစ္ခု၏ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။

ပတ္နမ္ဂီသည္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးအား ပ်က္စီးေစရုံသာမက ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္ဂ်ဳံအီလ္က ၎၏ သားျဖစ္သူကုိ အာဏာလႊဲေျပာင္းရန္ စီစဥ္ေနမႈကုိပါ အဆိုးျမင္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈကုိလည္း ဖ်က္ဆီးပစ္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယား Yonhap သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

အမွန္တြင္ အစိုးရ၏ ေငြေၾကးကိစၥ မေအာင္ျမင္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပတ္နမ္ဂီအား အျပစ္ စုပုံ က်ေရာက္ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရက ကုိယ္လြတ္ရုန္းကာ ၎ကို လက္ညႇိဳးထုိး စြပ္စြဲလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျမာက္ကုိရီးယား အမ်ားစုက ယုံၾကည္ေနၾကေၾကာင္း အဆုိပါ သတင္းဌာနက ဆုိသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဆိုးလ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေျမာက္ကုိရီးယား ျပည္ေျပး ပတ္ဆန္းဟက္ဆုိသူ၏ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားအရ  မစၥတာ ပတ္နမ္ဂီသည္ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သလုိ အသတ္ခံလိုက္ရျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္ခုစလုံးကုိ မည္သူမွ် အတိအက် အတည္မျပဳေသးႏုိင္ဟု ဆုိ၏။

ႏုိင္ငံတြင္း တင္းက်ပ္တားဆီးမႈမ်ား မည္သုိ႔ပင္ ရွိေနေစကာမူ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ တရုတ္ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳကာ ျပင္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပည္ေျပးမ်ားက ေျပာသည္။

ၿပံဳးယမ္းအစိုးရသည္ ေငြေၾကး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေဈးကြက္ အမ်ားအျပားကုိ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုန္ပစၥည္း အခ်ိဳ႕မွာ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္ မက်ေသးေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အုပ္စုတစ္စု ျဖစ္ေသာ Good Friends မွ တာဝန္ရွိသူ
လီေဆာင္ယန္းက ေျမာက္ကုိရီးယားသု႔ိ အစားအစာႏွင့္ အျခား အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးပို႔ ေထာက္ပံ့လ်က္ ရွိသည္။

မစၥတာ ပတ္နမ္ဂီ အသတ္ခံရေသာ သတင္းမွာ အတည္ျပဳ၍ မရေသးေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရးဌာနက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

မူဝါဒ ေရးရာ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္သည္ ဟူေသာ လုပ္ရပ္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရတစ္ရပ္အတြက္ မဆန္းၾကယ္ေသာ ကိစၥပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ေျမာက္ကုိရီးယား အစိုးရသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ တစ္ဝိုက္က လူအမ်ား ငတ္မြတ္သည့္ ေဘးႀကံဳရသျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ အရာရွိတစ္ဦးကုိလည္း ေသဒဏ္ ေပးခဲ့ဖူးသည္။

အဆိုပါ ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမႈေဘးေၾကာင့္ လူႏွစ္သန္းမွ် ေသဆုံးခဲ့ၾကေပရာ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ အကူအညီကုိ ရယူခဲ့ရေသးသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ လူအမ်ားအား ေသဒဏ္ေပးျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းျခင္း စသည့္ ကမာၻ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အေဖာက္ဖ်က္ဆုံးေသာ ႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ တစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ပါဝင္သည္။

AFP သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.
 
To unsubscribe from this group, send email to yangonchronicle2010+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.

0 comments:

Post a Comment