Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၃၀.၁.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံု

(The National News မွ 30 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “ South Korea and Myanmar is Women Leaders meet” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာတို႔၏ ဆီးဂိမ္း ကစားနည္းေ႐ြးခ်ယ္ပံုကို ၿပိဳင္ပဲြဝင္ႏိုင္ငံမ်ား စိတ္ပ်က္

(AFP News မွ 30 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar annoys rivals with SEA Games Picks” သတင္းကို ဘာသာျပန္ ပါသည္)

  1. တယ္လီကြမ္းလိုင္စင္အဆိုျပဳလႊာတင္ရန္ေနာက္ဆံုးရက္ကိုျမန္မာထပ္ဆုတ္ေပး

(Total Telecom News မွ 28.Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar extends deadline“ သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာတြင္ ၾသစေၾတးလ် ကုန္သြယ္ေရးရုံးသစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္

(AP သတင္းဌာနမွ 29 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Austrade office to open in Myanmar ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံု

(The National News မွ 30 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “ South Korea and Myanmar is Women Leaders meet” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

photo credit - internet

ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံခံရမႈေၾကာင့္ သူတို႔ဖခင္မ်ားကို ဆုံး႐ံႈးခဲ့ၾကေသာ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးလံုးသည္ ေၾကကဲြ ဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားကာ ေယာက်ၤားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္လႊမ္းမိုးထားေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာၾကၿပီး သူတို႔ ဖခင္မ်ား ၏ ႏိုင္ငံေရး အေမြကို ဆက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စြန္႔ခြာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ စတင္တာထြက္ျခင္းကို ထင္ဟပ္ေနသူ ျမန္မာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေနာက္လတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ပထမဦးဆံုး အမ်ိဳးသမီး သမၼတ ျဖစ္လာေတာ့မည့္ ပတ္ဂြန္ေဟးတို႔ႏွစ္ဦး မေန႔က ဆိုးလ္ ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

အာရွ၏ အထင္ရွားဆံုး အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး၏ ေတြ႕ဆံုမႈသည္ သူတို႔၏ မိသားစုသမိုင္းေၾကာင္းမွ ေၾကကြဲဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား တိုက္ဆိုင္မႈကိုလည္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ပတ္ဂြန္ေဟး ၏ဖခင္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း) ပတ္ခ်ဳံဟီး သည္လည္း ၁၉၇၉ တြင္ သူ႔ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ၏ လုပ္ႀကံမႈကို ခံခဲ့ရသည္။

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ သူတို႔ဖခင္မ်ား၏ ေက်ာ္ၾကားမႈဂုဏ္ပုဒ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရး ဂုဏ္ပုဒ္ ျဖင့္ေတာက္ပေနသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ပင္ သူမ ဖခင္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳကာ မႏွစ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တက္လွမ္း လာျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၆၀ အ႐ြယ္ မစၥစ္ ပတ္ဂြန္ေဟး သည္လည္း သူမ ဖခင္လက္ထက္က ျမန္ဆန္ေသာ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ကိုအမွတ္ ရေနၾကသူ သက္ႀကီးပိုင္း ေတာင္ကိုရီးယားျပည္သူမ်ားထံမွ ခိုင္ခိုင္မာမာအားေပးေထာက္ခံမႈကို ရရွိထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ အတိုက္အခံျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း မစၥစ္ပတ္ဂြန္ေဟး မွာမူ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္က အာဏာသိမ္းၿပီး တင္းၾကပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူ အာဏာရွင္ ဖခင္ ပတ္ခ်ဳံဟီး ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အာဏာရပါတီအမတ္ အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးဘဝကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ပတ္ဂြန္ေဟးက ဒီမိုကေရစီ ပံုရိပ္နဲ႔ေဝးတဲ့ မိသားစု သမိုင္းကို သယ္ယူေနရေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ သေကၤတ အျဖစ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရပ္တည္ေနပါတယ္ ဟု ကိုရီးယား တကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ပါေမာကၡ လီရွင္းဝွာ ကေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ မစၥစ္ပတ္ ၏ ဖခင္ ပတ္ခ်ဳံဟီး ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ လာကာ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာခန္႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလဲႊေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအစိုးရတက္လာေသာ္လည္း ေနာက္ကြယ္ တြင္အာဏာရွင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယိုင္နဲ႔နဲ႔ ဒီမုိကေရစီကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနရသည္။

သမၼတ လီေျမာက္ဘက္ ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ျမင့္တင္ေရးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မ်ားကို ဦးေဆာင္ကာ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကေသာ ခရီးစဥ္မ်ားအပါအဝင္ ေတာင္ကိုရီးယား -ျမန္မာ အျပန္အလွန္ခ်စ္ၾကည္ေရး ဖလွယ္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေန ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္က ၿပံဳယမ္းမွ လက္နက္မဝယ္ ေတာ့ပါဟု ေမလက ကတိေပးထားရာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ တိုးတက္မႈဟု လီေျမာင္ဘက္က ခ်ီးက်ဴးႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

သမၼတ လီေျမာက္ဘက္၏ ေမလက ျမန္မာခရီးစဥ္သည္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္က ေတာင္ကိုရီးယားအႀကီးအကဲ ခ်ပ္ဒူးဝွမ္၏ ခရီးစဥ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီး ယား ေအးဂ်င္းမ်ား၏ ဗံုးခဲြလုပ္ႀကံမႈေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယား အရာရွိႀကီး ၁၇ ဦး က်ဆံုးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေတာင္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးပထမဦးဆံုး ျပန္လည္သြားေရာက္ လည္ပတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

-----------------------------------------------------------------------

ျမန္မာတို႔၏ ဆီးဂိမ္း ကစားနည္းေ႐ြးခ်ယ္ပံုကို ၿပိဳင္ပဲြဝင္ႏိုင္ငံမ်ား စိတ္ပ်က္

(AFP News မွ 30 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar annoys rivals with SEA Games Picks” သတင္းကို ဘာသာျပန္ ပါသည္)

photo credit - internet

ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္းနစ္အပါအဝင္ အားကစာနည္းအခ်ိဳ႕ကို ယခုႏွစ္ဆီးဂိမ္းတြင္ မထည့္သြင္းဟု အဂၤါေန႔ကေျပာၾကားခဲ့ရာ၊ အိမ္ခံအားကစား သမားမ်ား အသာရမည့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေကာက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ိဳး ျဖစ္ေနၿပီဟူေသာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စြပ္စြဲမႈမ်ားေပၚထြက္လာေစပါသည္။

၂၀၁၃ ဆီးဂိမ္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္က စစ္အစိုးရ အာဏာစြန္႔ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးက်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံတကာ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျခင္းလံုးအကႏွင့္ တူေသာ အားကစား၊ ကာယအလွစေသာ အိမ္ရွင္တို႔ကၽြမ္းက်င္သည့္ အားကစားနည္းမ်ား အေပၚ အိုလံပစ္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ကြƛ