Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၂၈.၉.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းသို႔ဝင္ေရာက္ရန္ ျမန္မာ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသး
  2. လုပ္ငန္းလိုင္စင္အတြက္ လာဘ္ထိုးရလွ်င္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းေန
  2. ဂ်ပန္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံရွိ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ပါလီမန္အမတ္မ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

ေဆာင္းပါးက႑

  1. စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းႏွင့္ သမိုင္းသင္ခန္းစာ

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းသို႔ဝင္ေရာက္ရန္ ျမန္မာ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသး

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း AEC သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ လတ္တေလာ ေလ့လာဆန္းစစ္ မႈမ်ားအရ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ အေနအထားမွာ နည္းပါးေနေသးသည္ဟု ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဌာနမွ ပါေမာကၡ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေဒၚစႏၵာဦးက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုလိုက္သည္။

“ စီမံ/ စီးပြားက တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဒီဆန္းစစ္ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ အဲဒီမွာေတြ႕ရတာက အဆင္သင့္ျဖစ္မႈ ရွိမေနတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ပညာရွင္ပိုင္းက ေျပာရလွ်င္ ပိုမိုပူးေပါင္းဖို႔ လိုေနပါၿပီ ” ဟု ေဒါက္တာ ေဒၚစႏၵာ ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္ အဝန္းအတြက္ မျဖစ္မေန လက္ခံက်င့္သံုးရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ကုန္စည္မ်ားစီးဝင္လာပါက ျပည္တြင္းတြင္ရွိသည့္ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တည္ႏိုင္မႈအေျခအေနမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရွိရသည္။

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္တစ္ဆက္တည္း ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား ေတာင့္မခံႏိုင္ပါက ေန႔ခ်င္း၊ ညခ်င္း အလုပ္ရွင္ဘဝမွ အလုပ္သမားဘဝသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ေၾကာင္းကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕မွ သံုးသပ္ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို သိရသည္။

အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ အေကာက္ခြန္ သုညျဖစ္သြားပါက ႏိုင္ငံတကာမွ ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာ မည့္ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲလာၿပီး၊ မၿပိဳလဲရန္အတြက္ အစြမ္းကုန္ တည့္မတ္ ေနၾကရေတာ့မည့္ အေျခအေနရွိလာႏိုင္သည္ကို ထည့္သြင္းစိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၀- ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၇၈ ခု ရွိသည့္အနက္ ဇြန္လကုန္ထိ ၈၄ ခု ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

လုပ္ငန္းလိုင္စင္အတြက္ လာဘ္ထိုးရလွ်င္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိရန္အတြက္ လာဘ္ထိုးရ၊ လာဘ္ေပးရလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အသိေပး ႏိုင္ၿပီး ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေတြ ရဖို႔အတြက္ လာဘ္ထိုးရတယ္၊ လာဘ္ေပးရတယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္မေရြးေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအတြက္ လိုင္စင္ရဖို႔ ေငြမ်ားစြာ ကုန္ရတယ္ဆိုတာ အလြန္တရာ နားကေလာတယ္။ ဒီေခတ္မွာ မျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုတည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရန္ အဆိုျပဳလာေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း ေငြေၾကး ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ ေျမအသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားအတိုင္း လိုက္နာသြားရန္၊ ဘဏ္တြင္ စာရင္းဖြင့္ကာ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြမ်ား အတိအက်ထားရွိဖို႔ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ား ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးပါက အဆင္သင့္ရရွိႏိုင္ လုပ္ေဆာင္ထားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ စက္ရံု (၁၅) ရံု၊ စိစစ္ဆဲစက္ရံု (၇) ရံု၊ အဆိုျပဳစက္ရံု (၁၃) ရံု၊ ထပ္မံတိုး ခ်ဲ႕ စက္ရံု (၆) ရံု ႏွင့္ အသစ္စီမံကိန္းစက္ရံု (၄) တို႔ ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Ref : 7 Days

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းေန

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ား ကို (အမိန္႔အမွတ္ ၂၃/၂၀၁၁) ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား ေရးရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုတြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာႏွင့္ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးမွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ရံုးခန္းမရရွိေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေခတၱလာေရာက္ ေနထိုင္သူ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းရင္းသားေရးရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ားအား လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေနအထားမွာ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ ေပၚတြင္သာ မူတည္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကရင္တိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေစာထြန္းေအာင္ျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂ (စ်) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ညိႇႏိႈင္း၍ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရ တိုင္း( သို႔မဟုတ္ ) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီး မ်ားအားလည္းေကာင္း အျခားဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္မ်ားကိုလည္း ပူးတြဲတာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

“ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို လိုခ်င္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလးေတာ့ ေပးေစခ်င္တယ္။ ကိုယ့္တိုင္းရင္း သား လူမ်ိဳးစုကိစၥႏွင့္ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈကိစၥေတြကို ျမင့္တက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိလာရင္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမႈလည္း ရွိလာမယ္ ” ဟု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားသာမက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမရွိပဲ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္)