Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Mizzima, By Mungpi, 27th April 2010

          အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ ျမန္္မာ့ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမန္မာ အစိုးရသည္ အိုဘားမား အစိုးရ၏ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒသစ္ အေပၚတြင္ အေပါင္း လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚ ရည္ရြယ္ ခ်မွတ္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားကို ဆက္လက္ တိုးတက္ ျပဳလုပ္ရန္ အေမရိကန္ ဆီနိတ္တာ Richard Lugar အား တိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု ဆီနိတ္တာ၏ တာဝန္ခံ တစ္ဦး၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။

          ဆီနိတ္တာ Lugar ၏ အႀကီးတန္း ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ လက္ေထာက္ Keith Luse က မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဆီနိတ္တာ၏ မဲဆႏၵ နယ္ေျမ အင္ဒီယားနား ျပည္နယ္တြင္ တနဂၤေႏြေန႔က အစည္းအေဝး တစ္ခု ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ၎တို႔၏ အျမင္ကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကရာ၌ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္ အစိုးရ အေပၚ ရည္ရြယ္ေသာ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနရမည္ဟု ဆိုသည္။

          အဆိုပါ အစည္းအေဝးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလက အေမရိကန္ သမၼတ Obama ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ မူဝါဒသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Mr Luse က ေျပာသည္။

          ရီပတ္ဗလစ္ကင္ ဆီနိတ္တာ Lugar သည္ အဆိုပါ ေကာ္မတီတြင္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ထိပ္ဆံုးတြင္ ရွိၿပီး၊ ဥကၠဌမွာ ဒီမုိကရက္တစ္ ဆီနိတ္တာ John Kerry ျဖစ္သည္။    

          Luse ၏ အဆိုအရ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ အသီးသီးက ျမန္မာ အစိုးရသည္ Obama အစိုးရ၏ မူဝါဒသစ္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ပစ္မွတ္ကို ပိုမို ထိေရာက္ေစေသာ အေရးယူမႈမ်ား အတြက္ ဆီနိတ္တာ Lugar အေနျဖင့္ ပိုမို ဆက္လက္ ေထာက္ခံသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆီနိတ္တာႏွင့္ ကြန္ဂရက္သည္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံအား အေရးယူေရး ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ တရား႐ံုးသို႔ ေထာက္ခံ တင္ျပႏိုင္ရန္ ဖိအားေပးသင့္ေၾကာင္း အစည္းအေဝးသို႔ ဆီနိတ္တာ Lugar ကိုယ္စား တက္ေရာက္လာသူ Luse က ေျပာသည္။

          အေမရိကန္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ သံတမန္ေရးအရ အထီးက်န္ေစမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ လက္ရွိ အေရးယူမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ထားရွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္ဆံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူဝါဒသစ္ကို ေၾကညာခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး၊ ၁၄ ႏွစ္ အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ အေမရိကန္ အစိုးရ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အေမရိကန္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ ေကာ္မတီ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbell သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

          သို႔ေသာ္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ မည္သည့္ အေရးပါေသာ တိုးတက္မႈမ်ားမွ မျပဳလုပ္ခဲ့ဘဲ၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အလုပ္႐ႈပ္လ်က္ ရွိသည္။ အေမရိကန္ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ စံမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          "ခင္ဗ်ားတို႔ သိၿပီးတဲ့ အတိုင္းပါပဲ။ Obama အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မူဝါဒသစ္ ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ ဆီနိတ္တာ Lugar က အဲဒီ ေပၚလစီ အေပၚမွာ အင္ဒီယားနားမွာ ရွိတဲ့ ျမန္မာေတြက ဘယ္လိုျမင္ၿပီး တုန္႔ျပန္မလဲဆိုတာ စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ သူတို႔ သေဘာတူသလား။ ဒါမွမဟုတ္ တျခား အႀကံျပဳခ်င္တာမ်ား ရွိမလားေပါ့" ဟု Luse က တနဂၤေႏြေန႔က က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဇၥိ်မသို႔ ေျပာျပသည္။

          အင္ဒီယားနား ျပည္နယ္ Fort Wayne တြင္ ျမန္မာလူမ်ဳိး (၁၅၀၀) ခန္႔ ေနထိုင္ၿပီး၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျမန္မာအစိုးရ ဆန္႔က်င္သူ အုပ္စု အမ်ားဆံုး ရွိေသာၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမား သမဂၢတြင္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ပါတီႏိုင္ငံေရးျဖင့္ လည္းေကာင္း လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေမြးရပ္ေျမကို စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment