Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Irrawaddy News, By Joseph Allchin, 27th April 2010

အေမရိကန္ အေျခစိုက္ Earth Rights International (ERI) ဦးေဆာင္သည့္ NGO မ်ား အုပ္စုက ေရနံ ဘီလူးႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ Total ႏွင့္ Chevron ကုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ၎တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္၏ အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္ ယေန႔ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ေထာက္ခံမႈေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္ ရရွိထားသည့္ ယခု လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production (PTTEP) ကိုလည္း ပစ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေထာက္ခံသူမ်ားတြင္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အိုင္ယာလန္ သမၼတေဟာင္း Marry Robinson၊ ေနာ္ေဝး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Kjell Magne Bondevik အပါအဝင္ ကမာၻေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ၾကသည္။

"အခုအခ်ိန္ဟာ ဝင္ေငြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ျပန္ရမယ့္ အခ်ိန္ပါ" ဟု ERI ၏ ျမန္မာ့ေရးရာ ဌာနမွဴး Mathew Smith က ဘန္ေကာက္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယေန႔ ေျပာၾကားသည္။

ဘန္ေကာက္ကို လွ်ပ္စစ္မီး ေပးရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပို႔ေဆာင္သည့္ ရတနာ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမန္မာ အစိုးရပိုင္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း MOGE ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ ၃ ခု ရွိသည္။ ၎ကုမၸဏီမ်ားသည္ MOGE ႏွင့္ ၁၉၉၂ တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

"သူတို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ မလုပ္ခဲ့ၾကဘူး" ဟု ဝင္ေငြကို ရွယ္ယာရွင္မ်ားအား ထုတ္ေျပာရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား ရည္ၫႊန္း၍ Smith က ေျပာဆိုလုိက္သည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက တရားစြဲဆိုရာတြင္ ျပန္လည္ ေခ်ပသည့္ အေနျဖင့္ အေထာက္အထား အျဖစ္ တင္ျပေသာ ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ERI က ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားက လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားေသာေၾကာင့္ အလြန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္တြင္ မေတြ႕ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ERI မွ Smith၊ ႏိုင္ထူး ႏွင့္ Shewe Gas Movement မွ ဝမ္ေအာင္တို႔ ပါဝင္ေသာ အုပ္စုက "ပြင့္လင္း ျမင္သာျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္" ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကၿပီး "အျမတ္ႀကီးစား လုပ္ငန္းေတြ အတြက္ေတာ့ ေနေရာင္ျခည္က အေကာင္းဆံုး ပိုးသတ္ေဆးေပါ့ဗ်ာ" ဟု Smith က တင္စား ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယခု လႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး Transparency International အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ "ဝင္ေငြ အသိေပးမႈ"သည္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ မိခင္ႏိုင္ငံမ်ားအား ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဓာတ္ေငြ႕ ဝင္ေငြတလြဲ သံုးစြဲမႈတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ အေထာက္အကူ ရမည္ ျဖစ္သလို ရွယ္ယာ ပိုင္ရွင္ တန္ဖိုးကိုလည္း ျမႇင့္တက္ေစလိမ့္မည္ဟု မွတ္ခ်က္ ေပးထားသည္။

ယခု ကိစၥကို မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ ႂကြယ္ဝေသာ သယံဇာတမ်ား အေပၚ တာဝန္ရွိရွိ စီမံခန္႔ခြဲေရး အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ERI က ေဖာ္ျပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္း၌ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ လူမႈ ေစာင့္ေရွာက္မႈ စရိတ္ သံုးစြဲမႈ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္သည္ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ ေပးထားသည္။

Total ကုမၸဏီသည္ ပိုက္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္သည့္ ၂၀၀၀ မွ ၂၀၀၈ အတြင္း အက်ဳိးအျမတ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလ်ံခန္႔ ရရွိခဲ့သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုက ခန္႔မွန္းထားၿပီး ၂၀၀၈ တစ္ႏွစ္ထဲမွာပင္ ျမန္မာ အစိုးရအား အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅၄ သန္း ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ႏိုင္ထူးသည္ ရတနာ ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းရာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ျမန္မာ စစ္တပ္က စစ္ဆင္ေရး ဝင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဇာတိ ကရင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပးကာ ရတနာ ပိုက္လိုင္း ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မုဒိန္းမႈ၊ လုယက္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား အတြက္ ျမန္မာ စစ္တပ္တြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားစြာက စြပ္စြဲထားသည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအား တရားစြဲဆိုရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခား ေရနံ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေပးေခ်မႈမ်ား အပါအဝင္ တိုင္းျပည္၏ သယံဇာတမ်ားမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ သိခြင့္ရွိသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဒီသယံဇာတေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝကို အမ်ားႀကီး တိုးတက္ ေျပာင္းလဲ သြားေစႏိုင္ပါတယ္ဟုလည္း ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး က႑တြင္ လူတစ္ဦး အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁.၂၅) သာ သံုးစြဲေနေသာ ျမန္မာ အစိုးရ၏ လူမႈ ေစာင့္ေရွာက္ေရး စရိတ္သည္ Total ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းမွ တစ္ႏွစ္ အတြက္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြထက္ ၃ ဆေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္။

၂၀၁၄ တြင္ ၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ တ႐ုတ္သို႔ ေရႊဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္မႈ ၿပီီးဆံုးရန္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ ယူတတ္မႈ၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားမွာလည္း ႀကီးထြားလာမည့္ လကၡဏာ ရွိေနသည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ရတနာ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပြင့္လင္းမႈသည္ ေရႊစီမံကိန္း ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည့္ ကိုရီးယား ေဒဝူး၊ တ႐ုတ္ CNPC ၊ အိႏၵိယ ONGC ကုမၸဏီမ်ားအား ၎တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပိုမို ပြင့္လင္းမႈ ရွိလာရန္ တိုက္တြန္း အားေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု Smith က ယံုၾကည္ထားသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment