Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၃၁.၁.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ေျမာက္ကုိရီးယားမွ ႏ်ဴကလီးယားရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာျငင္းဆုိ

(AFP သတင္းဌာနမွ 31 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar denies trying to obtain North Korean nukes ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. အဆိုးဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ထားဟု KNU ေခါင္းေဆာင္ေျပာ

(monster and critic မွ 31 January 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar rebel leader says ‘prepare for the worst’ ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာတံခါးဖြင့္လာျခင္းေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းႏုိင္

(Reuters သတင္းဌာနမွ 30 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Southeast Asia airlines to profit as Myanmar opens ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. တုိးရစ္ဝင္ေရာက္မႈ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္၍ ဟုိတယ္မလုံေလာက္မႈျပႆနာ ျမန္မာႀကံဳေတြ႕

(Monster and Critics မွ 30 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar faces hotel shortage as arrivals jump 26 per cent ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

*********************************************************************************************

ေျမာက္ကုိရီးယားမွ ႏ်ဴကလီးယားရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာျငင္းဆုိ

(AFP သတင္းဌာနမွ 31 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar denies trying to obtain North Korean nukes ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား ရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္ဟူေသာအခ်က္မွာ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျငင္းပယ္ေျပာဆုိလုိက္ၿပီး ယင္းႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စြပ္စြဲေျပာဆုိခ်က္မ်ားသည္ က်ိးေၾကာင္းခုိင္လုံမႈမရွိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံထံမွ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေတြရယူဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီစြပ္စြဲေျပာဆုိခ်က္ေတြဟာ က်ိဳးေၾကာင္း ခုိင္လုံမႈ မရွိသလုိ အေနာက္ႏုိင္ငံႀကီးတခ်ိဳ႕ရဲ႕ သံသယျဖစ္မႈေပၚမွာ အေျခခံတာပဲျဖစ္ပါတယ္" ဟု ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က စင္ကာပူသုိ႔ ေလးရက္တာခရီးစဥ္အျဖစ္အလည္အပတ္ေရာက္ရွိစဥ္ The Straits Times သတင္းစာႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာ၌ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားအစုိးရသည္ ျမန္မာ၊ အီရန္၊ ဆီးရီးယား အစရွိသည့္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ထားေသာ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ တုိက္ခ်င္းပစ္ဒုံးလက္နက္ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးပုိ႔လ်က္ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲေရးသားထားသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သမုိင္းဝင္ခရီးစဥ္အျဖစ္လာေရာက္ခဲ့စဥ္“ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ တရားမဝင္ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဝါရွင္တန္ႏွင့္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရး ထူေထာင္သင့္ေၾကာင္း” တုိက္တြန္းေျပာဆုိသြားသည္။

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢကခ်မွတ္ထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း လုိက္ပါျပဳမူသြားမည္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ခုိင္မာသည့္ အာမခံခ်က္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဟီလာရီကလင္တန္ကေျပာၾကားသည္။ ယခင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ဇြန္လအတြင္း အလားတူအာမခံခ်က္မ်ိဳးေပးခဲ့ဖူးသည္။ ထုိစဥ္က ျမန္မာစစ္အစုိးရက မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၿပံဳယမ္းအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ႏ်ဴကလီးယားဗုံးလက္နက္တီထြင္ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္မရွိေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေရးႀကီးေသာ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္မ်ားလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အရိပ္ အေယာင္မ်ား မေတြ႕ရေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ရာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ိဳးတီထြင္ထုတ္လုပ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ျပဳမူေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အျခားေသာ ေခတ္မီႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိဦးတည္သည့္ ႏ်ဴကလီးယာသုေတသနအစီအစဥ္ကုိသာ ရုရွားႏုိင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ထူျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ကာ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူမ်ားကုိ အံ့အားသင့္ေစလ်က္ရွိသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွလႊတ္ေပးကာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထဲသုိ႔ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အထင္က